Yleistä volframista

Volframi (W) on kova ja tiheä metalli. Kovuutensa takia sitä käytetään paljon metalliseoksissa. Volframilla on metalleista korkein sulamispiste ja suurin vetolujuus. Lisäksi sillä on myös korkea lämmönjohtokyky ja korroosion kestokyky. Volframi on erittäin tiheä, kiiltävä, väriltään harmaanvalkoisesta teräksenharmaaseen vaihteleva metalli (järjestysluku = 74). Sen sulamispiste (3422 °C) on toiseksi korkein kaikista sekoittamattomista metalleista, ja ainoastaan hiilen sulamispiste on korkeampi. Tärkeimmät volframimineraalit ovat monotungstaatteja, kuten yleisimmin esiintyvä scheeliitti (kalsiumvolframaatti CaWO4), stolziitti (lyijyvolframaatti PbWO4) ja volframiitti (Fe,Mn)WO4. Sulfidisista volframimineraaleista yleisin on
tungsteniitti (WS2). Keskimääräinen volframipitoisuus maankuoressa on 1.25–1.50 ppm.

Käyttökohteet

Volframilla on monia ainutlaatuisia ominaisuuksia, minkä seurauksena se on usein olennainen osa monissa kaupallisissa, teollisissa ja sotilaallisissa sovelluksissa. Korkean sulamispisteen ja tiheyden lisäksi volframi on erittäin vahvaa, kulutusta ja venytystä kestävää, sillä on matala laajenemiskerroin ja hyvä lämmön- ja sähkönjohtokyky. Tärkeitä käyttökohteita on mm. rakentamisessa, kaivostyössä metallintyöstössä sekä öljy- ja kaasuteollisuudessa käytettävien kovametallien valmistuksessa (volframikarbidi). Terästeollisuudessa volframi on tärkeä seosaine ja siitä valmistetaan monenlaisia tuotteita kuten lankoja, koskettimia ja elektrodeja eri käyttötarkoituksiin. Volframikemikaaleja käytetään mm. katalysaattoreiden valmistuksessa, ruosteenestopäällysteissä väriaineissa ja pigmenteissä (BGS 2011c).

Esiintymät ja tuotanto

USGS:n mukaan volframin kokonaistuotanto oli n. 84 kt vuonna 2022, lievää kasvua vuoden 2021 noin 83.800 tonnin tuotannosta. Selvästi suurin tuottaja oli Kiina (85 %), muita tuottajia ovat mm. Venäjä (3 %) ja Bolivia (2 %). Maantieteellisesti volframin tuotanto on hajaantunut laajalle, ainetta tuotetaan 20 maassa (BGS 2011c). Volframivarat on arvioitu 3.1 Mt suuruisiksi, joista yli 60 % (1.9 Mt) sijaitsee Kiinassa (USGS 2012). Varantojen suuruudeksi on arvioitu 7 Mt (BGS 2011c) ja Kiinan lisäksi merkittäviä varantoja löytyy myös Kanadasta, Kazakstanista, Venäjältä ja Yhdysvalloista (USGS 2012). Volframin kierrätys on tärkeä osa sen saatavuutta maailmalla ja Euroopan komission mukaan (European Commission 2010) 35–40 % on kierrätettyä. Volframi onkin yksi kaikkein kierrätetyimpiä metalleja.

Suurimmat tuottajamaat (lähde: Investing News, June 2023)

 1. Kiina (71.000 MT)
 2. Vietnam (4.800 MT)
 3. Venäjä (2.300 MT)
 4. Bolivia (1.400 MT)
 5. Ruanda (1.100 MT)
 6. Itävalta (900 MT)
 7. Espanja (700 MT)
 8. Portugali (500 MT)

Kuva 1. Kaivosyhtiö Sotkamo Silver etsii kultaa ja volframia Vanajaveden laakson molemmin puolin ja asutuksen liepeiltä. (HS, huhtikuu 2018)

Markkinanäkymät

Kovametallien valmistuksessa käytettävän volframikarbidin (tungsten carbide) markkinoiden vuosikasvuksi on arvioitu 4,23 % vuosina 2022 – 2027. Kokonaismarkkinan ennustetaan kasvavan lähes viiteen miljardiin dollariin. Kysyntää ohjaa autoteollisuuden tarve, muita käyttökohteita ovat koneiden osat sekä leikkaus- ja poraustyökalut. Toimialoista tärkeitä ovat kaivos- ja rakennusteollisuus, autoteollisuus, energiateollisuus sekä öljy- ja kaasuteollisuus. (Lähde: Technavio, Jan 2023)

Volframi on määritelty EU:n maaliskuussa 2023 julkistamassa raaka-ainealoitteessa strategiseksi raaka-aineeksi.

Kuva 2. Volframikarbidin markkinakehitys 2017 – 2027. (Lähde: Technavio, Jan 2023)

Kuva 3. Volframikarbidin applikaatiot 2017 – 2027. (Lähde: Technavio, Jan 2023)

Kuva 4. Volframikarbidin markkinoiden kasvusta iso osa tulee Aasiasta. (Lähde: Technavio, Jan 2023)

(Päivitetty 25.6.2023)

Volframiin liittyviä uutisia:

 • Top 8 Tungsten-producing Countries (Updated 2023). Investing News, 10 April 2023.
 • Market size of tungsten carbide worldwide in 2017 and 2028. Statista, 24 March 2023.
 • Tungsten Carbide Market by End-user, Application, and Geography – Forecast and Analysis 2023 – 2027. Technavio, Jan 2023.
 • Second Strategic Iberian Acquisition – San Finx Tin Tungsten Mine. ASX Announcement, 4 January 2022.
 • Konfliktimineraalien tuontiketjujen valvonta alkaa. Tukes 23.9.2021.
 • Tungsten: King Island Scheelite enters new offtake agreement with the Traxys Group. Roskill, 22 September 2021.
 • Tungsten Market Size 2021. News Channel Nebraska, 16 August 2021.
 • Tungsten: King Island Scheelite advancing Dolphin project on multiple fronts. Roskill, 5 Feb 2021.
 • Tungsten: CIS countries emerge as focus of new projects. Roskill, 7 May 2020.
 • Technology Metals 2020- The international event for tungsten and tantalum markets. Roskill.
 • Tungsten: Hemerdon sold to new owner for £2.8M. Roskill, 23rd December 2019.
 • Tungsten: Barruecopardo concentrates ”now flowing”. Roskill, 21 Oct 2019.
 • Kullan perässä oleva kaivosyhtiö kiinnostui Hämeenlinnan seudusta (YLE, 2018).

Lisätietoa volframista:

 • Tungsten Carbide Market by End-user, Application, and Geography – Forecast and Analysis 2023 – 2027. Technavio, Jan 2023.
 • 2020-2029 Report on Global Tungsten Market. Precision Reports, 6 Dec 2020.
 • Tungsten – Outlook to 2029, 14th Edition. Roskill.
 • Tungsten – Statistics and Information. USGS. https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/tungsten/
 • Tungsten. CRM Alliance. http://criticalrawmaterials.org/tungsten/

Tietopaketti volframista (British Geological Survey 2016)

Roskill: Tungsten – Outlook to 2029, 14th Edition 

LATAA KRIITTISET METALLIT JA HUOLTOVARMUUS -RAPORTTI TÄÄLTÄ!