Yleistä koboltista

Koboltti on tärkeä metalli monien vihreän siirtymän keskeisten teknologioiden taustalla. Kobolttia käytetään yleisesti sähköautojen litiumioniakuissa, sähkölaitteissa, suihkumoottoreissa, uusiutuvan energian varastoinnissa, listaa Cobalt Institute.  Koboltin kemialliset ominaisuudet auttavat parantamaan tuotteiden kulutuksen kestävyyttä.  Kobolttia käytetään myös maaleissa ja useissa eri käyttökohteisessa. Luonnossa koboltti esiintyy usein nikkeli ja kuparin yhteydessä.

Kuva 1. Katsaus kobolttimarkkinoihin Q4 / 2022. (Lähde: Cobalt Institute, Jan 2023)

Käyttökohteet

Ladattavat akut ja paristot ovat suurin ja nopeimmin kasvava markkina koboltille. Koboltti on yksi litiumioniakkujen tärkeimmistä raaka-aineista.

Sähköautojen akuista tuli vuonna 2021 ensimmäistä suurin koboltin käyttökohde. Ensimmäistä kertaa sähköautojen ajovoima-akkuihin käytettiin enemmän kobolttia kuin perinteisesti suurimpaan käyttökohteeseen elektroniikkalaitteiden akkuihin, kertoo Cobalt Institute markkinaraportissaan.

Kuva 2. Koboltti on yksi keskeisistä 2020-luvun akkumetalleista. (Lähde: Canadian Mining, 2021)

Muita käyttöalueita ovat erilaiset seokset ja erikoisteräkset.

Kuva 3. Koboltin merkittäviä käyttökohteita ovat litiumioniakut (50-60%) sekä seokset ja erikoisteräkset (20%), pienempää käyttöä kemianteollisuudessa. (Lähde: Nordic Innovation 2021)

Kuva 4. Sähköautomarkkinat rohmuaa litiumioniakut ja sitä kautta myös koboltin. (Lähde: BloombergNEF 2021 / Mining.com 15.3.2021)

Kuva 5. Sähköautojen akuissa on huomattava määrä kobolttia. (Lähde: Visual Capitalist, Feb 2023)

Esiintymät ja tuotanto

Koboltti esiintyy yleisesti muiden metallien kanssa monimetallimalmeissa. Noin 97 prosenttia maailman koboltista tuotetaan nikkelin ja kuparin sivutuotteena lähinnä Afrikassa. Koboltin tuotanto on hyvin riippuvainen yhdestä, hyvin epästabiilista Afrikan maasta – Kongon demokraattisesta tasavallasta. Viime vuosina kiinalaiset ovat hankkineet aktiivisesti omistuksia kongolaisista kobolttikaivoksista. Kongossa tuotettua kobolttia jalostetaan myös Suomessa, jossa Freeport Cobaltin laitos vastaa noin 10 prosentin osuudesta (2015) maailman koboltin jalostuksesta. Australialainen kaivosyhtiö Jervois Mining osti Kokkolassa toimivan Freeport Cobaltin 160 miljoonalla eurolla.

Kuva 6. Kobolttivarantojen jakautuminen eri maiden välillä. (Dias et al. 2018)

Maailman kobolttivarannoiksi on arvioitu noin 7,6 miljoonaa tonnia. Tämän lisäksi noin 120 miljoonaa tonnia kobolttivarantoja on löydetty merenpohjan kuoresta Atlantin valtameren, Intian valtameren ja Tyynenmeren pohjalsta, kertoo Cobalt Institute.

Kuva 7. Kobolttivarantojen jakautuminen eri maiden välillä. (Cobalt Institute, Dec 2022)

Kuva 8. Koboltin toimitusketjun eri vaiheet. (Cobalt Institute, Dec 2022)

Valtaosa, noin 98 prosenttia, koboltista kaivetaan kuparin ja nikkelin sivutuotteena. Koboltin kaivostoimintaa tehdään useissa maissa, mutta Kongon demoktraattinen tasavaltta on ylivoimaisesti  suurin tuottaja. Suurimman osan Kongon koboltista tuottavat isot toimijat, mutta maassa on myös laaja artesaanituotanto (artisaninal and small-scale mining sector, ASM), jonka piirissä työskentelee noin 100.000 – 200.000 ihmistä. Artesaani- ja pientuotantoon liitetään usein huoli ihmisoikeuksien ja työturvallisuuden toteutumisesta.

Kuva 9. Koboltin kaivostuotanto. (Cobalt Institute, Dec 2022)

Konsultti- ja analyytikkofirma Wood Mackenzie uskoo, että Kongon osuus maailman tuotannosta tulee pysymään korkealla tasolla vuoteen 2030 mentäessä, ja jopa kasvavan vuosina 2023 – 2028 (ks. kuva 10 alla).

Kuva 10. Koboltin kaivostuotannon kehitys vuoteen 2030 saakka – Kongon valta-asema säilyy. (Kuva: Wood Mackenzie, lokakuu 2021)

Kuva 11. Kiina dominoi erityisesti uusiutuvan energian teknologioissa käytettävien metallien jalostusta. (Lähde: Visual Capitalist, Jan 2022)

Kuva 12. Koboltin kaivostuotanto ja jalostus globaalisti ja pohjoismaissa. (Lähde: Nordic Innovation 2021)

Kuva 13. Koboltin tunnettuja esiintymiä pohjoismaissa. (Lähde: Nordic Innovation 2021)

Kuva 14. Euroopan kobolttivarantoja. (Lähde: SGU 2021 Nov)

Suomen kobolttiesiintymät

Suomi on ainoa EU-maa, joka tuottaa kobolttia malmista omissa kaivoksissaan. Euroopan suurimmat kobolttivarannot löytyvät Sotkamon nikkeli-kupari-sinkki-koboltti-monimetalliesiintymästä Talvivaarasta. Kaivosta operoi Terrafame, jonka enemmistön omistaa Suomen valtio Suomen Malmijalostus Oy:n kautta.

Suomesta löytyy myös muita merkittäviä kobolttiesiintymiä, kuten Bolidenin Kevitsan kaivos, joka tuottaa nikkeliä, kuparia ja platinaryhmän metalleja, sekä Bolidenin Kylylahden kupari-sinkki-esiintymä. Myös Anglo Americanin Sakatin nikkeli-kupari- PGM-esiintymässä on kobolttia, samoin Eurobattery Mineralsin Hautalammen nikkeli-kupari-koboltti-esiintymässä. (Lähde: Investing News, 19.5.2021)

Kuva 15. Useimmat tunnetuista Euroopan unionin suurimmista kobolttiesiintymistä sijaitsevat Suomessa. (Lähde: GTK)

Koboltin kysyntä

Akkusektori vastaa yli 90 prosentista koboltin kokonaiskysynnän kasvusta. Markkina-arvioiden mukaan koboltin kysyntä kasvaa vuosittain 19 % vuosina 2020 – 2030 (lähde: First Cobalt Market Intelligence ja BNEF).

Kuva 16. Koboltin kysynnän kasvu (kt Co) vuosina 2015 – 2030 (Lähde: First Cobalt Market Intelligence ja BNEF, 2021)

Kuva 17. Euroopassa käynnissä olevia akkutehdashankkeita – tilanne helmikuussa 2022. (Lähde: BatteryNews.de, Feb 2023)

Kuva 18. Akkumetallien kysyntä tulee kasvamaan voimakkaasti seuraavien kymmenen vuoden aikana. (Lähde: BloombergNEF / Mining.com Dec 2021)

Koboltin hintakehitys

Koboltin hinta hinta oli huipussaan vuoden 2018 alussa, mutta laski rajusti saman vuoden lopulla. Vuosina 2019 – 2020 hinta pysyi melko vakaana, mutta edelleen alemmalla tasolla, vaikka ennusteet sähköautojen määrän ja litiumioniakkujen kysynnän kasvusta olivat vahvat ja analyytikot varoittelivat koboltin saatavuuden haasteista lähivuosina.

Vuoden 2021 aikana kobolttimarkkinoilla nähtiin selkeä käänne ja eri kobolttilaatujen hinnat kääntyivät vahvaan nousuun. Tammikuussa 2022 Benchmark Mineral Intelligence ennusti koboltin kysynnälle 13 prosentin kasvuvauhtia seuraavien 10 vuoden ajan, mikä heijastuu myös koboltin hintoihin, jotka olivat vuoden 20021 korkeimmillaan kolmeen vuoteen.

Joulukuussa 2022 Benchmark Mineral Intelligence kertoi koboltin hinnan laskeneen 40 prosenttia huhtikuusta 2022 heikkenevän maailmantalouden iskiessä älypuhelinten ja muiden akkukäyttöisten kulutuselektroniikkalaitteiden myyntiin.  Koboltin hinta kävi huhtikuussa 2022 neljän vuoden ennätyslukemissa.

Kuva 19. Koboltti on yksi viidestä kalleimmasta akkumetallista. (Lähde: Visual Capitalist, Nov 2022)

Kuva 20. Koboltti on yksi digivihreän siirtymän keskeisistä metalleista.  (Lähde: Visual Capitalist, Dec 2022)

Kuva 18. Kobolttimarkkinoille ennustetaan 12,5 % vuosittaista kasvua vuoteen 2030 mennessä.  (Lähde: Visual Capitalist, Dec 2022)

Koboltin hiilijalanjälki

Cobalt Institute julkisti joulukuussa 2022 Life Cycle Assessment of cobalt and cobalt compounds -selvityksen, jossa esiteltiin koboltin ja eräiden kobolttiyhdisteiden elinkaarivaikutukset.

Selvityksessä käytettiin Harmonization of LCA Methodologies for Metals (2014) -ohjeistuksia. Tulokset vertaisarvioitiin ISO:n standardien ISO 14040, ISO 14044 ja ISO/TS14701 -standardien pohjalta.

Kuva 19. Life Cycle Assessment of cobalt and cobalt compounds -selvityksen tulokset. (Lähde: Cobalt Institute, Dec 2022)

Kuva 20. Benchmark Mineral Intelligencen ESG-arviointimalli koboltin kaivostoiminnalle ja jalostukselle. (Lähde: BMI 2022)

Cobalt fact sheet. Cobalt Institute. Dec 2022

(Päivitetty: 13.3.2023)

Kobolttiin liittyviä uutisia 2023:

 • China to increase control over global cobalt supply – report. Mining.com, 13 March 2023.
 • Cobalt: 5 things to look for in 2023. Wood Mackenzie, 26 Jan 2023.

Kobolttiin liittyviä uutisia 2022:

 • Occupational Exposure Limits: EU internal work on cobalt risks squandering EU green transition goals. Cobalt Institute, 15 Dec 2022.
 • The Future Value of Disruptive Materials. Visual Capitalist, 14 Dec 2022.
 • EU Critical Raw Materials Act should ensure a resilient Cobalt Supply Chain. Cobalt Institute, 12 Dec 2022.
 • Cobalt prices fall 40% as weak global economy hits smartphone sales. Benchmark Source, 9 Dec 2022. (Tilaajille)
 • Life Cycle Assessment of cobalt and cobalt compounds. Cobalt Institute, Dec 2022.
 • Trafigura secures $600 million syndicated loan to boost DRC cobalt supply. Benchmark Mineral Intelligence, 25 Nov 2022.
 • The Most Expensive Battery Metals. Visual Capitalist, 16 Nov 2022.
 • US opens new cobalt mine as EV battery needs grow. Financial Times, 7 Oct 2022.
 • Kestävästi tuotettua kobolttia Kokkolasta. Newspool 15.9.2022.
 • Managem to supply Renault with cobalt for EV batteries. Mining.com, 1 June 2022.
 • Cobalt Market Report 2021. Cobalt Institute, May 2022.
 • Visualizing China’s Dominance in Clean Energy Metals. Visual Capitalist, 20 Jan 2022.
 • Trafigura strikes $600 million deal for DRC cobalt and copper supply. Benchmark Mineral Intelligence, 19 Jan 2022.
 • Scale up of cobalt production needs ESG commitments to match. Benchmark Mineral Intelligence, 7 Jan 2022.

Kobolttiin liittyviä uutisia 2021:

 • China EV, battery makers grapple  with graphite squeeze. Reuters, 15 Dec 2021.
 • Fostering multi-stakeholder initiatives is key to a transparent cobalt supply chain: Cobalt Institute joins the Fair Cobalt Alliance. Cobalt Institute, 9 Dec 2021.
 • Cobalt prices hit three year high as EV growth boosts demand. Benchmark Mineral Intelligence, 6 Dec 2021.
 • The FRAME project shows the potential for critical raw materials in Europe. SGU, 10 Nov 2021.
 • ’Like slave and master’: DRC miners toil for 30p an hour to fuel electric cars. The Guardian, 8 Nov 2021.
 • Tesla, Apple, Google, Microsoft dodge Congo cobalt class-action. Mining.com, 3 November 2021.
 • The Nordic Supply Potential of Critical Metals and Minerals for a Green Energy Transition. Nordic Innovation, 14 September 2021.
 • Cobalt producers in race to cover the growing supply gap – report. Mining.com, 30 August 2021.
 • Australia’s Jervois Mining to buy Finland-based Freeport Cobalt for $160 million. Reuters, 27 July 2021.
 • Europe’s Cobalt Supply Chain – Key Facts. Investing News, 19 May 2021.
 • VW plans to be battery juggernaut in $29 billion answer to Tesla. Bloomberg News, 15 March 2021.
 • Pimeä akku. YLE 14.3.2021.
 • Mining code could cap cobalt growth for DRC. Mining Weekly, 5 Feb 2021.
 • Cobalt, Copper: China strengthens relations with DRC through debt relief and Belt and Road Initiative. Roskill, 14 Jan 2021.

Kobolttiin liittyviä uutisia 2020:

 • Cobalt, Copper: China Molybdenum purchases Kisanfu project for US$550M. Roskill 18 Dec 2020.
 • Freeport-McMoRan compeletes sale of Kisanfu project for US$550 million. Global Mining Review, 16 Dec 2020.
 • China Moly buys 95% of DRC copper-cobalt mine from Freeport for $550m. Mining.com, 13 Dec 2020.
 • All the Metals We Mined in One Visualization. Visual Capitalist, 5 Oct 2021.
 • Glencore backs cobalt mining pact in DR Congo. Financial Times, 24 Aug 2020.
 • Tesla to buy cobalt from Glencore for new car plants. Financial Times, 16 June 2020.
 • American Manganese announces up to 99,72% purity from recycling test results on electric vehicle battery materials from U.S. Department of Energy Critical Materials Institute Project. American Manganese, 20 Feb 2020.
 • Cobalt, lithium markets remained quiet as coronavirus delayed post-holiday recovery. SMM, 10 Feb 2020.
 • Congo creates state monopoly for artisanal cobalt. Reuters, 31 Jan 2020.
 • Älypuhelimme ja sähköautomme toimivat kongolaisella koboltilla, jota kaivetaan lapsityövoimalla – mutta onko meillä vaihtoehtoja? HS, 18.1.2020 (tilaajille).

Kobolttiin liittyviä uutisia 2019:

 • Apple and Google named in US lawsuit over Congolese child cobalt mining deaths. The Guardian, 16 Dec 2019.
 • Tech giants sued over child deaths in DRC cobalt mining. Financial Times, 16 Dec 2019.
 • Unexpected bumb on the EV road hits battery metals. Mining.com, December 18, 2019.
 • Audi and Umicore use recycled cobalt and nickel. Electrive.com, 17 Dec 2019.
 • Can nickel sulphate respond to the lithium ion battery structural shift? Benchmark Mineral Intelligence, December 15, 2019.
 • Apple and Google named in US lawsuit over Congolese child cobalt mining deaths. The Guardian, 16 Dec 2019.
 • Tech giants sued over child deaths in DRC cobalt mining. Financial Times, 16 Dec 2019.
 • Cobalt & DRC: A Reminder of the salient points. Benchmark Mineral Intelligence, 16 Dec 2019.
 • Cobalt: More changes at the top at Katanga Mining. Roskill, 22 November 2019.
 • Analysts says tighter cobalt market swings sentiment in producers’ favor. S&P Global Market Intelligence, Sep 23, 2019.
 • 91% of Lithium for Lithium-Ion Batteries Comes From Three Countries. InsideEVs, Sep 23, 2019.
 • Are there enough materials to cover li-ion batteries?, CEMAC, August 15, 2018.
 • China’s Huayou pulls out of Congo cobalt mine investment after price slump. Reuters, August 16, 2019.
 • Cobalt price to jump 60% in next 18 months to $20/lb – UBS. Reuters, August 13, 2019.
 • Cobalt, nickel, other battery metals face supply crunch by 2020s – report. Mining.com, July 24, 2019.

Kobolttiin liittyviä uutisia 2018:

LATAA KRIITTISET METALLIT JA HUOLTOVARMUUS -RAPORTTI TÄÄLTÄ!

Lisää aiheesta:

Australialaisyhtiö ostaa Freeport Cobaltin

LFP 2.0: Koboltti- ja nikkelivapaan litiumrautafosfaattiakun vahva meno jatkuu

Volkswagen käyttää jo enemmän kobolttia kuin Tesla

Kobolttia Kongosta käsin

Glencorella vuoden 2019 lopussa varastossa Kongossa 12 797 tonnia kobolttia

Sähköautojen heikko kysyntä Kiinassa heijastuu akkumetallien markkinoille

Apple, Google, Dell, Microsoft ja Tesla on haastettu Yhdysvalloissa oikeuteen lapsikuolemista Kongon kobolttikaivoksilla

Koboltin hinta nousussa – Glencoren GEM-sopimus voi tuoda haasteita saatavuuteen

Glencore heiluttelee kobolttimarkkinoita