Yleistä litiumista Litium (Li) on kevein kaikista metalleista. Litium on kemiallisesti erittäin reaktiivinen metalli, eli se reagoi voimakkaasti muiden aineiden kanssa. Käyttökohteet Litium on yksi tärkeimmistä kriittisistä mineraaleista siirryttäessä kohti päästötöntä energiaa. Suurin kysyntä litiumille tulee litiumioniakkujen tuotannosta, joka on kasvanut ennen näkemätöntä vauhtia viimeisten kymmenen vuoden aikana liikenteen sähköistymisen myötä. Li-ion-akun katodi valmistetaan litiumoksidista ja muista lisäaineista, joista tehdään ns. katoditahnaa. Litiumia käytetään myös emaleissa, lasikeramiikassa, lämmönkestävissä laseissa, alumiinin valmistuksessa, ilmastointikemikaaleissa ja voiteluaineissa.

Kuva 1. Perustiedot litiumista. (Lähde: The Lithium Voice, vol 2., 2023)

Litiumin kysyntä akkujen tuotannossa kasvoi vuosina 2000 – 2010 keskimäärin 20 prosenttia vuodessa. Vuodesta 2010 vuoteen 2020 kysyntä akkutuotannossa kasvoi 107 prosenttia vuodessa litiumin kokonaistuotannon kasvaessa 27 prosentin vuosivauhdilla. Litiumin kysynnän ennustetaan lähes kolminkertaistuvan vuoteen 2025 mennessä vuoden 2021 tasosta, arvioi BloombergNEF. (Lähde: Visual Capitalist 14.10.2022).

Kuva 2. Litiumin kulutus on lähes nelinkertaistunut vuodesta 2010. (Lähde: Visual Capitalist, 12 April 2022)

Kuva 3. Sähköautoissa käytettäviä mineraaleja.

Kuva 4. Sähköajoneuvon koko vaikuttaa merkittävästi akun kokoon ja sen myötä käytettävän litiumin määrään. (Kuva: Benchmark 2023)

Konsulttiyritys Benchmark Mineral Intelligence on arvioinut, että vuonna 2050 litiumia tarvitaan jo 11,2 miljoonaa tonnia vuodessa – yli 20 kertaa enemmän kuin vuonna 2021. Koko vuoden 2021 tuotanto riittäisi vuonna 2040 vain yhden kuukauden tarpeeseen ja vuonna 2050 hädin tuskin parin viikon tarpeeseen. (Lähde: Benchmark Mineral Intelligencen uutiskirje 14.10.2022)

Kuva 5. Litiumioniakkujen kysynnän ennustetaan kasvavan 14-kertaiseksi seuraavien 15 vuoden aikana, veturina lähinnä sähköiset henkilöautot. (Kuva: BloombergNEF, 2021)

Valtaosa nykyisestä akkutuotannosta menee sähköautojen tuotantoon. Benchmark Mineral Intelligence uskoo kuitenkin, että vuonna 2050 energiavarastot (energy storage systems, ESS) tulevat olemaan suurin akkumarkkina. (Lähde: Benchmark Mineral Intelligencen uutiskirje 14.10.2022)

Kuva 6. Akuista on tullut 20 vuodessa litiumin tärkein markkina. (Kuva: Benchmark Source, March 2023)

Kuva 7. Euroopassa käynnissä olevia akkutehdashankkeita – tilanne toukouussa 2023. (Lähde: CICenergiGUNE, May 2023)

Kuva 8. Eurooppalaisia litiumhankkeita. (Kuva: Supply Chain Insights, March 2023)

 

Kuva 9. Tärkeimmät litiumioniakkujen tyypit ja niiden ominaisuudet.  (Kuva: Visual Capitalist, April 2023)

Kuva 10. Euroopan komission foresight-raportissa litiumin saatavuusriski (supply risk) on arvioitu matalaksi. (Lähde: European komission, 2020)

Esiintymät ja tuotanto

Maailman litiumvarannot ovat huomattavat. Pullonkaula on lähinnä litiumin tuotannon ja jalostuksen puolella. Yhdysvaltain geologisen tutkimuslaitoksen USGS:n arvion mukaan litiumin varannot riittävät vuoden 2017 kulutustasolla lähes 500 vuodeksi.

Kuva 11. Litium-kaivokset, -varannot ja -esiintymät globaalisti. (Lähde:  British Geological Survey, Nov 2021)

Litiumia tuotetaan lähinnä Australiassa, Chilessä ja Argentiinassa. Myös Bolivialla on suuret litium-varannot – 9 miljoonaa tonnia, jota ei ole koskaan hyödynnetty kaupallisesti. Tuo määrä tarkoittaa, että Bolivialla on maailman toiseksi suurimmat litium-varannot, mutta tähän mennessä ei ole ollut minkäänlaista käytännön tapaa tuottaa ja myydä sitä. (Lähde: Bloomberg, 4.12.2018)

Kuva 12. Suurimmat litiumvarannot. (Lähde: Statista, 2022)

Kuva 13. Litiumin varannot eri maissa. (Lähde: Visual Capitalist, June 2022)

Lokakuussa 2022 uutisoitiin, että Imerys-yhtiö käynnistää kaivoshankkeen, jonka tavoitteena on tuottaa vuosittain 34.000 tonnia litiumhydroksidia vuodesta 2028 eteenpäin.

Kuva 14. Suurimmat litiumin tuottajamaat. (Lähde: Visual Capitalist, June 2023)

Kuva 15. Vuonna 2020 Kiina tuotti vain 11 % litiumin raaka-aineesta, mutta jalosti 60 % litiumista globaalisti. (Lähde: WSJ 2021)

Kuva 16. Kiina dominoi erityisesti uusiutuvan energian teknologioissa käytettävien metallien jalostusta. (Lähde: Visual Capitalist, Jan 2022)

Kuva 17. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n analyysiä Kiinan roolista mm. sähköautojen ja akkujen toimitusketjuissa. (Lähde: IEA, Jan 2023)

Spodumeeni-rikasteet muodostavat noin puolet jalostetun litiumin toimitusmääristä globaalista, mitattuna LCE-pohjalta (lithium carbonate equivalent), kertoo Roskill artikkelissaan. Länsi-Australia tuottaa merkittävän osan tästä määrästä.

Kuva 18. Litiumin tuotanto maittain vuosina 1995 – 2021. (Kuva: Visual Capitalist, Dec 2022)

Kuva 19. Maailman kymmenen suurinta litiumin kaivosyhtiötä. (Kuva: Visual Capitalist, Oct 2022)

Kuva 20. Kiinan litiummarkkinoilla on käynnissä vahva vertikaalinen integraatio. (Kuva: Deloitte Management Consulting)

Litiumin hintakehitys

Benchmark Mineral Intelligencen noteeraama akkulaatuisen litiumkarbonaatin hinta (EXW China) ylitti ensimmäisen kerran 40 USD / kg tai 40 000 USD / tonni rajan. BMI:n viimeisin Lithium Price Assessment -noteeraus 31.12.2021 ylsi litiumkarbonaatin korkeimpaan hintaan 41 925 USD / tonni. Benchmarking Globall Weighted Average Lithium Carbonate -hinta päättyi 2021 lopulla 27 327 USD / tonni -tasolle, mikä osoittaa Kiinan markkinoiden hinnankorotusten agressiivisen luonteen, kertoi Benchmark tammikuussa 2022.

Kuva 21. Litiumin hinta kääntyi nousuun kesällä 2023. (Kuva: BMI / FT, June 2023)

Litiumin hinnan rakettimainen (hinta 12-kertaistui parissa vuodessa) nousu on saanut Elon Muskin miettimään taas omien kaivosten hankkimista. Teslan Gigakaivos-idea nousi esille kesällä 2020, silloin syynä akkulaatuisen nikkelin saatavuuden varmistaminen. Musk twiittasi 8.4.2022, että litiumia on runsaasti kaikkialla maailmassa, mutta pulaa on kaivos- ja jalostuskapasiteetista.

Kuva 22. Litium on yksi viidestä kalleimmasta akkumetallista. (Lähde: Visual Capitalist, Nov 2022)

Litiumkarbonaatin hinta nousi noin 496 prosenttia vuonna 2021, ja sen hinta on noussut marraskuuhun 2022 mennessä yli 100 prosenttia edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. (Lähde: Visual Capitalist, Nov 2022) Joulukuussa 2022 maailman suurin litiumin tuottaja  Albemarle arvioi, että litiumin hinnat pysyvät korkealla tasolla usean vuoden ajan, vaikka korkea hinta innostaa käynnistämään uutta litiumin tuotantoa, uutisoi Financial Times artikkelissaan. Myös toisenlaisia näkemyksiä esitettiin vuoden 2022 lopussa: kiinalainen litiumin tuottaja Sinomine Resource arvioi Bloombergille, että litiumin hinta tulee putoamaan 25 prosenttia vuoden 2023 aikana.

Maaliskuussa 2023 Benchmark kertoi litiumin hintojen pudonneen selvästi alkuvuodesta Kiinan markkinoilla, mutta Kiinan ulkopuolella hintatasot ovat pitäneet paremmin pintansa. Tämä kertoo Benchmarkin mukaan litiumin tarjonnan olevan edelleen tiukkaa.

Litiumin spottihinnat Kiinassa lähes puolittuivat marraskuusta 2022 maaliskuun 2023 loppuun, jolloin hinnat jatkoivat laskuaan jo 15. viikkoa putkeen, kun ostajat lykkäsivät ostojaan sähköautojen epävarmojen kysyntänäkymien takia. Kiinalaisen akkulaatuisen litiumkarbonaatin hinnat ovat laskeneet 43 prosentti käytyään kaikkien aikojen huippulukemissa (81.965 USD tonnilta) marraskuussa 2022, kertoo Benchmarkin Litium Price Assessment. (Lähde: Benchmark Source, 23 March 2023)

Huhtikuussa 2023 The Wall Street Journal kertoi litiumin hinnan laskeneen vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen aikana yli 30 prosenttia, minkä uskotaan heijastuvan myös akkujen ja sähköautojen hintoihin.

Kuva 23. NMC811-akun materiaalikustannus on noussut viime parin viime vuoden aikana rajusti litiumin hinnannousun imussa. Vuoden 2023 alussa nähtiin merkittävä käänne. (Lähde: Fastmarkets, Feb 2023)

Tuotannon leikkauksista litiumin pulaan

Benchmark Mineral Intelligence ennustaa artikkelissaan, että vuodesta 2022 eteenpäin litiumin tuotanto ei pysty kattamaan akkuteollisuuuden kasvavaa kysyntää. Keliberin suunnittelema tuotannon käynnistys vuosien 2024 – 2025 tietämillä näyttäisi osuvan aika nappiin.

Kuva 24. Benchmark Mineral Intelligence ennustaa litiumin kysynnän kasvavan 20-kertaiseksi vuoteen 2050 mennessä. (Lähde: BMI, Oct 2022)

Markkinatutkimusslaitos Roskill uskoo, että pidemmällä tähtäimellä kapasiteetin kasvattaminen sekä nykyisissä että uusissa laitoksissa on välttämätöntä, jotta seuraavan vuosikymmenen aikana odotettavissa olevasta kysynnän kasvusta selvitään. Litiumin kysynnän odotetaan kasvavan viisinkertaiseksi seuraan kymmenen vuoden aikana. Kysyntää kasvattaa erityisesti litiumioniakkujen kasvava käyttö sähköautoissa, energiavarastoissa ja kannettavassa elektroniikassa. Litiumin kysynnän on ennustettu kasvavan 20 prosenttia vuodessa. Akkumarkkinoiden uskotaan kasvavan 25 prosentin vuosivauhdilla vuoteen 2028 saakka. Pientä parin prosentin vuosikasvua tulee myös litiumin käytöstä teollisuuden raaka-aineena esimerkiksi keramiikassa, voiteluaineissa  ja lasissa. Litium-ala tuleekin Roskillin mukaan vaatimaan merkittäviä investointeja uusiin kaivoksiin, jalostuslaitoksiin ja myös litiumin kierrätykseen.

Kuva 25. Litiumin markkinoiden ennustetaan kasvavan vahvasti lähivuosina.  (Lähde: Visual Capitalist, Dec 2022)

Kuva 26. Litium pärjäsi erinomaisesti vuonna 2022. (Lähde: Visual Capitalist, Jan 2023)

Kuva 27. Benchmark uskoo Euroopan pääsevän EU:n raaka-ainealoitteen tavoitteeseen, että 10% Euroopan litiumin kulutuksesta katetaan eurooppalaisella tuotannolla. (Lähde: Benchmark Mineral Intelligence, March 2023).

(Päivitetty: 27.6.2023)

Litiumiin liittyviä uutisia 2023:

 • Battery giant CATL to invest over $XNUMX billion in Bolivia’s lithium reserves. Battery Industry, 26 June 2023.
 • Visualizing the World’s Largest Lithium Producers. Visual Capitalist, 11 June 2023.
 • The Lithium Voice, Vol. 2, June 2023.
 • Facing water stress: Chile’s lithium industry under scrutiny in Atacama Desert. EURACTIV, 28 May 2023.
 • China set to overtake Chile as world’s second largest lithium producer. Benchmark Source, 26 May 2023.
 • Spodumene prices fall 32% easing pressure on lithium refiners. Benchmark Source, 18 May 2023.
 • Chile plans to nationalise its vast lithium industry. EURACTIV, 21 April 2023.
 • Suomen Malmijalostus sijoittaa EUR 54 miljoonaa Keliberin litiumkaivos- ja jalostamohankkeeseen. Tiedote 25.4.2023, Suomen Malmijalostus Oy.
 • Chile plans to nationalize its vast lithium industry. Reuters, 21 April 2023.
 • The Six Major Types of Lithium-ion Batteries: A Visual Comparison. Visual Capitalist, 18 April 2023.
 • Lithium Prices Are Down, Cheaper Batteries and EVs Could Follow. The Wall Street Journal, 4 April 2023.
 • How China is winning the race for Africa’s lithium. Financial Times, 3 April 2023.
 • Lithium shortages threaten Europe’s electric car transition. Financial Times, 2 April 2023.
 • Chinese lithium prices almost have from November peak as demand weakens. Benchmark Source, 23 March 2023.
 • Ex-China lithium premium highlights a market still short of supply. Benchmark Source, 15 March 2023. (tilaajille)
 • China Could Control a Third of The World’s Lithium by 2025. Bloomberg, 13 March 2023.
 • Battery powered: 20 years of lithium demand. Benchmark Source, 9 March 2023. (tilaajille)
 • ILiA membership reaches 50 covering 85% of the lithium market. International Lithium Association, 20 Feb 2023.
 • South Korea’s LG Chem expands North America footprint with lithium investment and offtake. Benchmark Source, 22 Feb 2023.
 • Sibanye-Stillwater päivittää tietoja Keliberin litiumhankkeen ympäristöluvista. Sibanye-Stillwater, 6.2.2023.
 • The ’land grap’ for lithium is just getting started with GM deal, says EV materials expert. CNBC, 31 Jan 2023.
 • Bolivia selects CATL-led consortium to develop lithium reserves. Bestmag, 26 Jan 2023.
 • Lithium: 5 thngs to look for in 2023. Wood Mackenzie, 24 Jan 2023.
 • Bolivia chooses Chinese consortium led by CATL for $1 billion lithium investment. Benchmark Source, 23 Jan 2023. (Tilaajille)
 • Tesla signs a new agreement to secure lithium supply. Battery Industry, 6 Jan 2023.

**

Keliberin litiumhankkeen vaiheita: yhtiö päätyi lopulta Sibanye-Stillwater-konsernin tytäryhtiöksi

Suomessa kaivosyhtiö Keliberillä on Keski-Pohjanmaalla Kaustisen alueella litiumprojekti, jonka esiintymien litiumspodumeenivarannot ovat Euroopan merkittävimpiä. Helmikuussa 2019 päättyneellä rahoituskierroksella Keliber sai 10 miljoonaa euroa uutta rahoitusta (HS 15.2.2019 , Keliber 15.2.2019).  Valtion omistama Suomen Malmijalostus sijoitti yhtiöön kuusi miljoonaa euroa ja nousee Keliberin suurimmaksi osakkeenomistajaksi 24 prosentin omistusosuudella. Ennen näitä kauppoja Suomen Malmijalostus omisti 18 prosenttia Keliberistä. Muut osakkaat sijoittavat yhtiöön neljä miljoonaa euroa.

Keliber edustaa harvinaista vertikaalisesti integroitua liiketoimintamallia litium-tuotannossa. Yhtiö jalostaa itse tuottamansa raaka-aineet litiumkemikaaleiksi. Keliberin Kokkolaan rakentamasta tuotantolaitoksesta tulee EU:n ainoa litiumjalostamo. Yhtiön tuottamat litiumkemikaalit ovat sähköautojen akkujen kriittisiä raaka-aineita. Keliberin tavoitteena on tuottaa vuosittain vähintään 11.000 tonnia litiumkemikaaleja.

Keliber sai tammikuussa 2019 kaivosluvan louhokselleen ­Syväjärvellä Kaustisilla. Kyseessä on ensimmäinen vuoden 2011 kaivoslain perusteella myönnetty toimilupa Suomessa. (Talouselämä, 25.1.2019)

Toukokuussa 2019 Kauppalehti uutisoi Keliberin akkuhanke viivästymisestä.

Marraskuussa 2019 Keliber kertoi litiumin globaaleilla markkinoilla olevan pehmeyttä. Taustalla on mm. sähköautojen tukien leikkaukset Kiinassa. Yhtiö päätuotteen litiumhydroksidin pitkän aikavälin markkinanäkymien yhtiö katsoi olevan positiiviset. Yhtiö kertoi marraskuussa myös jatkavansa potentiaalisten rahoitusvaihtoehtojen valmistelua “varmistaakseen litiumprojektin riittävän ja optimaalisen rahoituksen sekä projektin tehokkaan edistämisen”.

Kauppalehti uutisoi pari viikkoa Keliberin tiedotteen jälkeen, että Kokkolan litiumhankkeen olevan vaikeuksissa litiumin ylitarjonnan takia. Näin siitäkin huolimatta, että sähköautojen ja niiden akkujen yleistyminen kiihdyttää litiumhydroksidin kysyntää. Kauppalehden mukaan ylituotannon takia kaivoksia ja tuotantolaitoksia pysäytetään ympäri maailmaa. Litiumin heikko hintakehitys on saanut sijoittajat ja rahoittajat varovaisiksi.

Tammikuussa 2020 Keliber kertoi hankkeen viivästyvän vuosia aiemmin arvioidusta. Vielä keväällä 2019 yhtiö arvioi tuotannon käynnistyvän nopeimmillaan ensi vuoden lopulla. Nyt tähtäin on siirretty vuoteen 2024, ja täydessä vauhdissa tuotanto olisi vasta 2025, kertoi YLE tammikuun lopussa.

Tammikuussa 2021 yhtiö raportoi hankkeen Q4/2020-tilanteesta. Yhtiön toimitusjohtaja Hannu Hautalan lausunnon perusteella hanke etenee hyvin ja eurooppalaiselle litiumhydroksidin vastuulliselle tuotannolle on sosiaalinen tilaus: “Lisäksi minulla on ollut ilo huomata, että litiumhankkeellamme on laaja kansallinen ja eurooppalainen tuki ja kannatus. Tämä johtuu siitä, että ilmastonmuutoksen hillitsemisen ohella hanke luo uusia teollisia työpaikkoja Suomeen ja vähentää Euroopan riippuvuutta litiumin tuonnista muilta mantereilta.” (Keliberin litiumprojektin tilannekatsaus 25.1.2021)

Kesäkuussa 2021 Keliber kertoi tilanneensa Päivänevan rikastamon prosessisuunnittelun tanskalaiselta FLSmidthiltä. Sopimus kattaa rikastamon prosessi-, lay-out- ja laitesuunnittelun toteuttamisen. Samalla viikolla yhtiö sai hyviä uutisa myös luvituksen osalta, kun Vaasan hallinto-oikeus julkisti päätöksen, jossa se hylkäsi suurelta osin Syväjärven kaivosalueen ympäristö- ja vesitalousluvista maaliskuussa 2019 jätetyt kolme valitusta, kertoi yhtiö tiedotteessaan. Luvat sisältävät kymmeniä toimintaa sääteleviä määräyksiä, joiden lisäksi oikeus velvoitti nyt Keliberin edelleen tehostamaan vesien tarkkailua. Vaasan hallinto-oikeus julkisti päätöksensä 16. kesäkuuta 2021.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) myönsi helmikuussa 2019 ympäristönsuojelulain (527/2014) ja vesilain (587/2011) mukaiset ympäristö- ja vesitalousluvat Syväjärven avolouhoksen toiminnalle. Päätöksestä jätettiin Vaasan hallinto-oikeuteen kolme valitusta, jotka koskivat erityisesti typen päästörajoja ja päästöjen tarkkailua, kalatalousmaksuja ja haittakorvauksia, sekä suunnitteluun, rakentamiseen ja alueiden mitoituksiin liittyviä kysymyksiä. Keliber vastasi esitettyihin huoliin yksityiskohtaisesti vastineissaan, jotka jätettiin 25.7.2019 ja 8.10.2020. Yhtiö perusteli esitettyjä päästörajoja vedoten siihen, että päästöillä ei ole merkittävää haitallista vaikutusta ympäristöön tai vesistön tilaan. Kaikki yksittäiset vaatimukset perusteltiin erikseen. (Keliber 18.6.2021)

Syyskuussa 2021 Keliber kertoi, että yhtiön suurimman litiumesiintymän malmivara-arvio kasvoi merkittävästi. Kaustisen ja Kokkolan rajalla sijaitsevan Rapasaaren malmivarat ovat osoittautuneet 55 prosenttia suuremmiksi kuin aiemmin (joulukuu 2019) on arvioitu, kertoo Maaseudun Tulevaisuus artikkelissaan. Yli 50 prosentin kasvu Rapasaaressa pidentää Keliberin kaivostoiminnan elinkaarta yli kahdella vuodessa, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Hannu Hautala. Keliberin tavoitteena on tuottaa akkulaatuista litiumhydroksidia omasta malmista vuonna 2024.

Lokakuussa 2021 Keliber kertoi, että turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) myönsi 13.10.2021 Keliberin toiseksi suurimman esiintymän, Syväjärven, kaivosalueelle kaivosturvallisuusluvan. Lupaan kuuluu täytäntöönpanomääräys mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Lupa ei ole vielä lainvoimainen. Yhtiö on aloittamassa Syväjärven kaivosalueen valmistelevia töitä kuten maapeitteen poistamisen, laskeutusaltaiden ja pintavalukosteikon tekemisen ja teiden rakentamisen. Kaivosluvan saatuaan yhtiö voi myös ryhtyä louhimaan sivukiveä, jota hyödynnetään sekä louheena että sepelinä kaivosalueen infrassa kuten allarakenteissa sekä teiden perustana ja päällysteenä.

Joulukuussa 2021 Keliber sai Business Finlandilta seitsemän miljoonan euron investointiavustuksen, joka kohdistuu ympäristönsuojelua merkittävästi parantavaan litiumhydroksidin tuotantoteknologiaan ja tuotteen valmistuksessa syntyvän sivuvirran hyödyntämiseen. Kokkolan suurteollisuusalueelle suunnitellun litiumkemiantehtaan tuotantoprosessin sivuvirtana syntyvää analsiimihiekkaa on tarkoitus hyödyntää Kokkolan sataman laajennuksessa. Osa Business Finlandin tuesta on suunnattu analsiimihiekan käsittelylaitteiden hankintaan, kertoo Keliber tiedotteessaan.

Yhtiön tiedotteessa 25.3.2022 Keliber Oy:n  toimitusjohtaja Hannu Hautala oli varsin tyytyväinen päivitetyn kannattavuusselvityksen tuloksiin (kuva 23 alla):

”Päivitetty DFS vahvistaa Keliberin litiumhankkeen korkean laadun. Nykyisten oletusten mukaan hanke on teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoinen, ja sen taloudelliset tunnusluvut ovat houkuttelevat, mitä Keliberin omista esiintymistä saatavat malmivarat tukevat. Hankkeemme on erittäin tärkeä, jotta voimme luoda eurooppalaisen akkulaatuisen litiumkemikaalin tuotannon. Litiumia tarvitaan ilmaston lämpenemisen hidastamiseen”, sanoo Hannu Hautala, Keliberin toimitusjohtaja.

Kesäkuussa 2022 yhtiö kertoi neuvotelleensa rahoitusratkaisun, joka mahdollistaa litiumanhankkeen etenemisen rakennusvaiheeseen. Ehdotettuun järjestelyyn kuuluu kaksi osakeantia, joista ensimmäisessä Sibanye Stillwater Limited sijoittaa Keliberiin 146 miljoonaa euroa ja kasvattaa samalla omistusosuuttaan yli 50 prosentin, kertoo Keliber. Toinen osakeanti on arvoltaan noin 104 miljoonaa euroa. Lisäksi Sibanye-Stillwater tekee Keliberin osakkeenomistajille vapaaehtoisen ostotarjouksen – lukuun ottamatta Suomen Malmijalostus Oy:ta, joka valmistelee omaa osuuttaan rahoitusjärjestelystä. Litiumhankkeen arvioitu kokonaisinvestointi on useita satoja miljoonia euroja. Keliber neuvottelee pääoman lisäksi tarvittavasta lainarahoituksesta, kertoo yhtiö tiedotteessaan. Keliberin tavoitteena on aloittaa akkuteollisuuden tarvitseman litiumhydroksidin tuotanto vuonna 2024. Yhtiö olisi tuolloin Euroopan ensimmäinen omaan malmiin perustuvan litiumhydroksidin tuottaja.

Kuva 28. Päivitetty kannattavuusselvitys vahvistaa hankkeen vakaan taloudellisen ja teknisen toteutettavuuden. (Lähde: Keliber Oy 25.3.2022)

Elokuun 2022 alussa Keliber kertoi, että Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (LSSAVI) myöntämä Keliberin litiumkemiantehtaan ympäristölupa sai lainvoiman 5.8.2022. Keliberin etelä-afrikkalainen pääomistaja Sibanye Stillwater Ltd. kasvatti lokakuussa 2022 omistusosuutensa yhtiöstä  jo lähes 85 prosenttiin, kertoi Keliber tiedotteessaan.

Kuva 29. Valtion erityistehtäväyhtiö Suomen Malmijalostus Oy omistaa 14 prosenttia Keliberin hankkeesta.

Marraskuussa 2022 yhtiö raportoi hankkeen edistymistä seuraavasti:

 • Sibanye-Stillwater kasvatti omistusosuuttaan 85 prosenttiin. Suomen Malmijalostus Oy omistaa 14 prosenttia. Osakkeenomistajien määrä väheni 110:stä 14:ään.
 • Litiumkemiantehtaan ympäristöluvasta ei valitettu ja lupa sai lainvoiman – Keliberillä valmius aloittaa Kokkolan kemiantehtaan rakentaminen.
 • Rekrytointeihin valmistauduttiin – rakentamisen alkaessa avautuu useita työpaikkoja.
 • Nelivaiheinen pilot-mittakaavan koeohjelma Rapasaaren malmilla päättyi akkulaatuisen litiumhydroksidin valmistamiseen. Rapasaari on Keliberin suurin litiumesiintymä.

Marraskuun lopulla Suomen Malmijalotus Oy kertoi tiedotteessaan, että heidän portfolioyhtiönsä Keliberin litiumhanke etenee rakennusvaiheeseen, kun valmistelevat työt litiumkemiantehtaan tontilla käynnistyvät vielä ennen joulua. Keliberin mukaan kokonaisuudesssa (kaivokset, rikastamot, litiumkemiantehdas) on noin 588 miljoonan euron investoinnista. Joulukuussa 2022 Keliber kertoi YLE:n uutisessa, että litiumtehtaan rakentaminen Kokkolassa alkaa lähikuukausina. Yhtiö neuvotteli parhaillaan maanrakennusurakasta ja viimeisteli turvallisuussuunnitelmaa. Litiumtehtaan päällikön Sami Heikkisen mukaan ensimmäisessä vaiheessa tehdään alueen isojen kiinteistöjen perustukset ja teräsrungot. Vuoden 2023 loppupuolella saapuu teknologiatoimittajien laitteita tehdasalueelle. Tontin koko on 14,5 hehtaaria. Alueelle nousee lähivuosina viisi isompaa rakennusta, kertoo YLE.

Tammikuussa 2023 yhtiö tiedotti, että Sibanye-Stillwaterin nostettua omistusosuutensa Keliber Oy:stä 85 prosenttiin, on Keliber nyt Sibanye-Stillwater-konsernin tytäryhtiö.

Kuva 30. Tammikuussa 2023 Keliberin kotisivut siirtyivät Sibanye-Stillwater-konsernin sivustolle. (Lähde: Keliber 28.1.2023)

Helmikuussa 2023 Sibanye-Stillwater tiedotti, että Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) oli myöntänyt 28.12.2022 ympäristöluvan Keliberin litiumhankkeeseen kuuluville Rapasaaren kaivokselle ja Päivänevan rikastamolle. Kaivoksen ja rikastamon erilliset lupahakemukset jätettiin 30.6.2021. AVI yhdisti hakemukset yhdeksi luvaksi.

Lupapäätökseen kuuluu myös rikastamon vesitalouslupa sekä lupa toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta. Lupapäätöksen saatuaan Keliber on perehtynyt huolellisesti lupamääräyksiin, joita on 144. Keliber jätti perjantaina 3.2.2023 Vaasan hallinto-oikeudelle valituksen, jossa se hakee muutoksia tai täsmennyksiä kuuteen lupamääräykseen, kerrotaan yhtiön tiedotteessa.

Huhtikuussa 2023 Suomen Malmijalostus kertoi sijoittaneensa 53,95 miljoonaa euroa Keliberin litiumhankkeeseen. Sijoituksen myötä Suomen Malmijalostuksen omistusosuus nousee noin 14 prosentista takaisin 20 prosenttiin.

**

Litiumiin liittyviä uutisia 2022:

 • Lithium Miner Sees 25% Price Drop in Boon for EV Industry. Bloomberg, 29 Dec 2022.
 • World’s biggest lithium producer bets on prices staying high despite supply rush. Financial Times, 29 Dec 2022. (Tilaajille)
 • Visualizing 25 Years of Lithium Production, by Country. Visual Capitalist, 23 Dec 2022.
 • BREAKING: Lithium ban now in force. Mining Zimbabwe, 19 Dec 2022.
 • The Future Value of Disruptive Materials. Visual Capitalist, 14 Dec 2022.
 • Lithium prices hit record high as market pricing takes hold – 2022 in review. Benchmark Mineral Intelligence, 14 Dec 2022.
 • Brazilian mine to begin lithium production in 2023 as demand soars. Financial Times, 4 Dec 2022.
 • The Most Expensive Battery Metals. Visual Capitalist, 16 Nov 2022.
 • UK’s first large-scale merchant lithium refinery announced. Department for Business, Energy & Industrial Strategy, Government of the UK. 7 Nov 2022.
 • The Global Demand for Lithium is Reaching New heights. Batteries News, 27 Oct 2022.
 • La France va ourvrir sa première grossse mine de lithium. Les Echos, 24 Oct 2022.
 • France to open its first lithium mine. POLITICO, 24 Oct, 2022.
 • Tesla confirms plans to build lithium refinery in Texas. Mining.com, 19 Oct 2022.
 • The World’s Top 10 Lithium Mining Companies. Visual Capitalist, 14 Oct 2022.
 • Lithium has to scale twenty times by 2050 as automakers face generational challenge. Benchmark Mineral Intellingence, 13 Oct 2022. https://www.benchmarkminerals.com/membership/lithium-has-to-scale-twenty-times-by-2050-as-automakers-face-generational-challenge/
 • Atlantic Lithium’s Ghana mine poised to begin production by 2024. Reuters, 30 Sep 2022.
 • Electric-Car Demand Pushes Lithium Prices to Records. The Wall Street Journal, 21 Sep 2022. (tilaajille)
 • Tesla Looking Into Building Lithium Refinery. The Wall Street Journal, 9 Sep 2022.
 • What impact will the Sichuan power cuts have on China’s battery supply chain? Benchmark Mineral Intelligence, 18 Aug 2022.  (tilaajille)
 • In pictures: South America’s ’lithium fields’ reveal the dark side of our electric future. Euronews.green, 15 Aug 2022.
 • Australian lithium production to grow by 24.5% in 2022 as capacity expands. Mining Technology, 27 July 2022.
 • China’s Ganfeng Lithium buys lithium mines in Argentina. Financial Times, 11 July 2022.
 • Global Supply Chains of EV Batteries. IEA, July 2022. https://www.iea.org/reports/global-supply-chains-of-ev-batteries
 • World Energy Investment 2022. IEA Flagship report, June 2022.
 • Mineral Commodity Summaries 2022 – Lithium. USGS, 2022.
 • Lithium Is Key to the Electric Vehicle Transition. It’s Also in Short Supply. Time, 26 May 2022.
 • Legendary lithium riches from Bolivia’s salt flats may still just be a mirage. Reuters, 23 May 2022.
 • Lithium Consumption Has Nearly Quadrupled Since 2010. Visual Capitalist, 13 April 2022.
 • Lithium mining: How new production technologies could fuel the global EV revolution. McKinsey, 12 April 2022.
 • Tesla may start mining lithium as Musk cites battery metals costs. Mining.com, 8 April 2022.
 • Umicore introduces new generation Li-ion battery recycling technologies and announces award with ACC. Umicore, 11 Feb 2022.
 • Serbia revokes Rio Tinto lithium project licences amid protests. Reuters, 21 Jan 2022.
 • Visualizing China’s Dominance in Clean Energy Metals. Visual Capitalist, 20 Jan 2022.
 • Game, set, match? Serbia cancels Rio Tinto’s lithium mine. Benchmark Mineral Intelligence, uutiskirje 21.1.2022.
 • Rio Tinto says output from $2.4 bln Serbia lithium project to be delayed. Reuters, 18 Jan 2022.
 • Why The U.S. Has A Massive Lithium Supply Problem. CNBC, 15 Jan 2022.
 • Lithium carbonate prices jump to record high in China – BMI. Reuters, 5 Jan 2022.
 • Lithium carbonate prices break through $40/kg barrier. Benchmark Mineral Intelligence, 1 Jan 2022.

Litiumiin liittyviä uutisia 2021:

 • Battery players spend big to ensure supply. China Daily, 24 Dec 2021.
 • Rio Tinto to aqcuire Rincon Mining lithium project. BusinessWire, 21 Dec 2021.
 • The world wants more lithium but doesn’t want more mines. Mining.com, 18 Dec 2021.
 • Fortum saa Business Finlandilta rahoitusta litiumin talteenottoon Harjavallan akkumateriaalien kierrätyslaitoksella. Fortum 17.12.2021.
 • Metso Outotec to supply sustainable solvent extractin technology for battery recycling process in US. Metso Outotec, 17 Dec 2021.
 • Li-Cycle, LG Chem and LG Energy Solution Enter into Letter of Intent for Milestone Closed Loop Commercial Arrangement. Li-Cycle, 14 Dec 2021.
 • Galp and Northvolt establish joint venture ’Aurora’ to develop a lithium conversion facility. Northvolt, 14 Dec 2021.
 • A lithium shortage is coming, and automakers might be unprepared. Emerging Tech Brew, 13 December 2021.
 • Vulcan Energy buys geothermal plant to power lithium extraction. Electrive.com, 12 Dec 2021.
 • Lithium pricers continue to power up. Mining Journal, 6 Dec 2021.
 • Lithium Factory Announced Next to Tesla Giga Berlin. CleanTechnica, 5 Dec 2021.
 • Rio Tinto lithium mine: thousands of protesters block roads across Serbia. The Guardian, 4 Dec 2021.
 • Lithium companies boost investment globally. China Daily, 30 Nov 2021.
 • Stellantis places a binding order for lithium from Vulcan Energy. Electrive.net, 29 Nov 2021.
 • Petavratzi, E. & Josso, P. (2021). Global material flows of lithium for the lithium-ion and lithium iron phosphate battery markets. Nottingham, UK. British Geological Survey.
 • A squeeze on lithium has top producers ’going as fast as we can’. Mining.com, 4 Nov 2021.
 • Why the lithium market needs to take a leap of faith on pricing. Fastmarkets, 21 October 2021.
 • Chile to open 400,000 tonnes of lithium reservers up for exploration. Mining.com, 14 October 2021.
 • Wood Mackenzie LME Forum 2021 13.10.2021.
 • Lithium price rally accelerates in September. Mining.com, 17 September 2021.
 • Sibanye-Stillwater graps 50% of Nevada lithium project for $490 million. Mining.com, 16 September 2021.
 • American Manganese Successfully Upcycles EV Battery Black Mass into NMC-622 Cathode Precursor. American Manganese Inc., 24 August 2021.
 • Maailman suurimmat litumvarannot saattavat piillä Afganistanissa, ja niille riittäisi monia ottajia. Helsingin Sanomat 19.8.2021.
 • Piedmont ’very optimistic’ on North Carolina permit approval. Reuters, 4 August 2021.
 • Lithium: Pilbara Minerals – charging ahead. Roskill, 2 August 2021.
 • Building America’s Leading Lithium Hydroxide Business. Piedmont Lithium corporate presentation, August 2021.
 • Lithium Market Update: Q2 2021 in Review. Investingnews.com, 22 July 2021.
 • Ganfeng to offer to buy Millennial Lithium for up to $280m. Mining.com, 16 July 2021.
 • UK’s Green Lithium secures GBP 1.6 million in funding to build large-scale refinery in UK. S&P Global Platts, 28 June 2021.
 • Lithium: Could seawater be an economic source of lithium? Roskill 7 June 2021.
 • Akkujen raaka-aineongelma ratkaisu sadoiksi tuhansiksi vuosiksi? Tekniikka&Talous 9.6.2021.
 • Scientists develop ’cheap and easy’ method to extract lithium from seawater. Mining.com, 5 June 2021.
 • Shaw, R.A. (2021). Global lithium (Li) mines, deposits and occurrences (May 2021). British Geological Survey.
 • Tesla says Australia has huge opportunity in lithium. Australian Financial Review, 5 May 2021.
 • Tesla consumed more lithium than next four EV makers combined in 2020. Adamas Intelligence, 29 April 2021.
 • Electric car battery demand puts lithium in pole position. The Sydney Morning Herald, 24 April 2021.
 • BWM Group steps up sustainable sourcing of lithium for battery cell production to ensure rapid e-mobility expansion. BMW Group, 30 March 2021.
 • British Lithium to open mine by 2026 after gov’t funding. Mining.com, 17 March 2021.
 • The road to the first US domestic hard-rock lithium supply chain. Mining.com, 12 March 2021.
 • Lithium miners are going to compete for new licenses in Chile. Mining.com, 11 March 2021.
 • Booming Electric-Vehicle Demand Supercharges Lithium Prices. The Wall Street Journal, 10 March 2021.  (tilaajille)
 • Battery grade lithium prices in China surge 68%. Mining.com, 4 March 2021.
 • Exclusive: Lithium giant Albemarle slams Chile over ’unjust’ withholding of Atacama study. Reuters, 4 March 2021.
 • Lithium, sustainability: Limited improvement expected from shipping emissions over coming decade. Roskill, 29 Jan 2021.
 • Shift to Electric Vehicles Spurs Bid to Make More Batteries in U.S. WSJ, 26 Jan 2021.  (tilaajille)
 • Weak lithium prices could slow EV revolution, Albemarle warns. Reuters, 12 Jan 2021.

Litiumiin liittyviä uutisia 2020:

 • Lithium: Yibin Tianyi to commission a 20ktpy hydroxide plant. Roskill, 22 Dec 2020.
 • Closing the loop in e-mobility. BASF, 10 Dec 2020.
 • Fortum kertoo tehneensä läpilyönnin sähköautojen akkujen kierrätyksessä. Kauppalehti, 24.11.2020.
 • Lithium in 2020: Prices, Coranavirus and Tesla. Benchmark Mineral Intelligence, 23 Oct 2020.
 • Pilbara Minerals says lithium prices may be near bottom. Mining.com, 30 July 2020.
 • Lithium: Demand downgraded amidst COVID-19 pandemic, slow EV sales and weaker global economic performance. Roskill, 6 April 2020.
 • China battery metals, lithium demand to increase in 2020 despite coronavirus impact: Platts survey. S&P Global, 26 Feb 2020.
 • Cobalt, lithium markets remained quiet as coronavirus delayed post-holiday recovery. SMM, 10 Feb 2020.
 • Peruvian mining minister says lithium mining regulation ’ready this year’. Reuters, 16 Jan 2020.
 • Lithium: Livent sees lower hydroxide prices in 2020. Roskill, 10 January 2020.
 • American Manganese Warrant Exercise and Update on Lithium-ion Battery Recycling Progress. American Manganese Inc., January 10, 2020.
 • Lithium Outlook 2020: The Lithium Decade Begins. Investing News, 8 January 2020.

Litiumiin liittyviä uutisia 2019:

Litiumiin liittyviä uutisia 2018:

Keliber-uutisia 2019 – 2023:

 • Keliberin litumtehtaan rakentamisen aloittamista viimeistellään Kokkolassa: ”Kuokka maahan vuoden 2023 alkupuolella”. YLE 9.12.2022.
 • Kokkolasta mallia Suomen akkuklusterin kasvulle – USA aloittanut massiiviset tuet akkuteollisuudelle. Kauppalehti 2.12.2022.
 • Keliberin johto: Kokkolan litiumtehdas iskee kultasuoneen – ”Litiumhydroksidista on pulaa”.  Tivi 29.11.2022.
 • Keliberin litiumhanke siirtyy rakennusvaiheeseen. Suomen Malmijalostus Oy, 28.11.2022.
 • Keliberin litiumhankkeen rakentaminen alkaa – investointi yli puoli miljardia euroa. Keliber Oy 28.11.2022.
 • Keliberin litiumhankkeen edistyminen heinä-syyskuussa 2022. Keliber Oy 3.11.2022.
 • ERMA partner secures permit for lithium and raises $500 million in funding. European Raw Materials Alliance, October 2022.
 • Sibanye-Stillwater kasvattanut omistusosuuttaan Keliberistä. Keliber Oy 23.10.2022
 • Suomessa on pian yksi Euroopan suurimmista litiumkaivoksista. Keskipohjanmaa 17.10.2022. (tilaajille)
 • Sibanye-Stillwater kasvattanut omistusosuuttaan Keliberistä. Keliber Oy 3.10.2022
 • Journey to Build up a Resilient EU-source of Lithium Hydroxide. Keliber at Battery Days, 15 September 2022.
 • Litiumkemiantehtaan ympäristölupa lainvoimaiseksi. Keliber Oy:n tiedote 5.8.2022.
 • Keliberin litiumhanke etenee Sibanye-Stillwaterin rahoituksella. Keliber Oy 30.6.2022.
 • Vastikään päivitetty kannattavuusselvitys osoittaa Keliberin kannattavuuden olevan vahva. Keliber Oy 25.3.2022.
 • Keliberille Business Finlandilta 7 miljoonan euron rahoitus kestävän kehityksen ratkaisuihin. Keliber 30.12.2021.
 • Keliberin litiumprojektin edistyminen Q3 2021. Keliber Oy 25.10.2021.
 • Keliberin Syväjärven kaivokselle kaivosturvallisuuslupa. Keliber 19.10.2021.
 • Keliberin rahoitusjärjestely suunnitelmien mukaan. Keliber 20.9.2021.
 • Hurja muutos: Kaivosyhtiö Keliberin suurimman litiumesiintymän malmivarat kasvoivat 55 prosenttia. Maaseudun Tulevaisuus 15.9.2021.
 • Päätös Kelilberin Syväjärven ympäristö- ja vesiluvista lainvoimainen. Keliber 20.8.2021.
 • Projektin edistyminen Q2 2921 – huhti-kesäkuu 2021. Keliber Oy, 22.7.2021.
 • Keliber sai perustellun päätelmän Kokkolan kemiantehtaan YVA-selostuksesta. Keliber Oy 5.7.2021.
 • Keliber hakee ympäristö- ja vesitalouslupia Päivänevan rikastamolle ja Rapasaaren kaivokselle. Keliber Oy 1.7.2021.
 • Oikeus hylkäsi suurelta osin valitukset Keliberin Syväjärven ympäristö- ja vesitalousluvista. Keliber Oy 18.6.2021.
 • FLSmidth toteuttaa Keliberin rikastomon prosessisuunnittelu. Keliber Oy 14.6.2021.
 • Keliber päivitti Kokkolan kemiantehtaan prosessia ja YVA-selostusta. Keliber Oy 15.4.2021.
 • Lithium: Sibanye diversifies into battery metals through Keliber investment. Roskill, 3 March 2021.
 • Keliber – litiumprojektin edistyminen Q4 2020. Tiedote, Keliber Oy 25.1.2021.
 • Litiumkemiantehtaan ympäristövaikutusten arviointimenettely päätökseen – Keliber etenee lupavaiheeseen. Keliber, 22.7.2020.
 • Kokkolan litiumkemiantehtaan YVA-selostus viranomaiskäsittelyyn. Keliber Oy, 9.3.2020.
 • Kaustinen ja Kokkola harmissaan Keliberin hankkeen viivästymisestä – ”Ei se hirveän kauas karkaa kuitenkaan”. YLE, 3.2.2020.
 • Kaivosyhtiö Keliberin suuri litium-hanke viivästyy vuosia aiemmin arvioidusta – Tuotanto pyritään käynnistämään vuonna 2024. YLE, 31.1.2020.
 • Litiumhanke vaikeuksissa Kokkolassa – Sähköautot yleistyvät ja akkuja tarvitaan lisää, mutta litiumin hinta laskee ylituotannon takia. Kauppalehti 15.11.2019.
 • Päivitys Keliberin litiumhankkeeseen. Keliber, 6.11.2019.
 • Keliberin akkuhanke viivästyy – aikataulu auki ja rahoitusneuvottelut kesken. Kauppalehti, 23.5.2019.
 • Keliber Oy:n Syväjärven kaivosalueelle ympäristö- ja vesilupa. Keliber Oy, 20.2.2019.
 • Osakeanneilla yli 10 miljoonaa euroa. Keliber, 15.2.2019.
 • Litiumia Kokkolassa 2020-luvulla – valtio etsii 250 miljoonan euron rahoitusta. Talouselämä, 25.1.2019.