Yleistä litiumista

Litium (Li) on kevein kaikista metalleista. Litium on kemiallisesti erittäin reaktiivinen metalli, eli se reagoi voimakkaasti muiden aineiden kanssa.

Käyttökohteet

Keveytensä vuoksi litiumia käytetään kovissa ja kevyissä metalliseoksissa. Suuren maailman tietoisuuteen litium on noussut sähköautoissa yleisesti käytettyjen litiumioniakkujen (li-ion) myötä. Li-ion-akun katodi valmistetaan litiumoksidista ja muista lisäaineista, joista tehdään ns. katoditahnaa. Litiumia käytetään myös emaleissa, lasikeramiikassa, lämmönkestävissä laseissa, alumiinin valmistuksessa, ilmastointikemikaaleissa ja voiteluaineissa.

 

Kuva 1. Litium on yksi keskeisistä akkumetalleista. (Lähde: Canadian Mining, 2021)

 

Kuva 2. Litiumin kysynnän ennustetaan kasvavan rajusti akkuteollisuuden vetämänä. (Kuva: UBS)

 

Kuva 3. Sähkö- ja hybridiautojen ajovoima-akkujen osuus litiummarkkinasta kasvaa voimakkaasti. (Kuva: USGS 2016 – 2021, DERA 2021)

 

Kuva 4. Litiumin kulutus on lähes nelinkertaistunut vuodesta 2010. (Lähde: Visual Capitalist, 12 April 2022)

 

Kuva 5. Vuoden 2021 syksyllä Euroopassa käynnissä olevia tai julkistettuja akkutehdashankkeita. (Kuva: CICenergiGUNE, 2021)

 

Kuva 6. Pohjois-Amerikan akkutehdashankkeita keväällä 2021. (Kuva: CICenergiGUNE 2.12.2021)

 

Kuva 7. Litiumioniakut ovat 10 vuodessa nousseet litiumin tärkeimmäksi käyttökohteeksi. (Kuva: Benchmark Mineral Intelligence, April 2021)

 

Kuva 8. Litiumioniakkujen kysynnän ennustetaan kasvavan 14-kertaiseksi seuraavien 15 vuoden aikana, veturina lähinnä sähköiset henkilöautot. (Kuva: BloombergNEF, 2021)

 

Kuva 9. Litiumioni- ja litiumrautafosfaattiakkujen globaalit materiaalivirrat Sankey-diagrammina.  (Kuva: Petavratzi, E. & Josso, P. 2021)

 

Kuva 10. Euroopan komission foresight-raportissa litiumin saatavuusriski (supply risk) on arvioitu matalaksi. (Lähde: European komission, 2020)

 

Esiintymät ja tuotanto

Maailman litiumvarannot ovat huomattavat. Pullonkaula on lähinnä litiumin tuotannon ja jalostuksen puolella. Yhdysvaltain geologisen tutkimuslaitoksen USGS:n arvion mukaan litiumin varannot riittävät vuoden 2017 kulutustasolla lähes 500 vuodeksi.

Kuva 11. Litium-kaivokset, -varannot ja -esiintymät globaalisti. (Lähde: Shaw, R.A. (2021). Global lithium (Li) mines, deposits and occurrences (May 2021). British Geological Survey)

Litiumia tuotetaan lähinnä Australiassa, Chilessä ja Argentiinassa. Myös Bolivialla on suuret litium-varannot – 9 miljoonaa tonnia, jota ei ole koskaan hyödynnetty kaupallisesti. Tuo määrä tarkoittaa, että Bolivialla on maailman toiseksi suurimmat litium-varannot, mutta tähän mennessä ei ole ollut minkäänlaista käytännön tapaa tuottaa ja myydä sitä. (Lähde: Bloomberg, 4.12.2018)

 

Kuva 12. Suurimmat litiumvarannot. Lähde: Statista, 2022)

Kuva 13. Argentiinan, Bolivian ja Chilen muodostamaa aluetta kutsutaan usein “litium-kolmioksi” – Lithium Triangle. (Lähde: USGS / Reuters 2022 May)

 

Kuva 14. Vuonna 2020 Kiina tuotti vain 11 % litiumin raaka-aineesta, mutta jalosti 60 % litiumista globaalisti. (Lähde: WSJ 2021)

 

Kuva 15. Kiina dominoi erityisesti uusiutuvan energian teknologioissa käytettävien metallien jalostusta. (Lähde: Visual Capitalist, Jan 2022)

Spodumeeni-rikasteet muodostavat noin puolet jalostetun litiumin toimitusmääristä globaalista, mitattuna LCE-pohjalta (lithium carbonate equivalent), kertoo Roskill artikkelissaan. Länsi-Australia tuottaa merkittävän osan tästä määrästä.

Kuvassa 15 alla havainnollistetaan litiumin primäärituotannon jakautumista brine- ja mineraalipohjaiseen tuotantoon sekä mahdollisten uusien hankkeiden tuotantomääriä.

Kuva 16. Litiumin primäärituotanto. (Kuva: Roskill, 2021) 

 

Kuva 17. Erinomainen CNBC:n analyysi Yhdysvaltojen litium-varannoista ja markkinoista. (Kuva: CNBC, Jan 2022)

Markkinanäkymät: litiumin hinta vahvassa nousussa

Benchmark Mineral Intelligencen noteeraama akkulaatuisen litiumkarbonaatin hinta (EXW China) ylitti ensimmäisen kerran 40 USD / kg tai 40 000 USD / tonni rajan. BMI:n viimeisin Lithium Price Assessment -noteeraus 31.12.2021 ylsi litiumkarbonaatin korkeimpaan hintaan 41 925 USD / tonni. Benchmarking Globall Weighted Average Lithium Carbonate -hinta päättyi 2021 lopulla 27 327 USD / tonni -tasolle, mikä osoittaa Kiinan markkinoiden hinnankorotusten agressiivisen luonteen, kertoi Benchmark tammikuussa 2022.

Kuva 18. Eri litium-laatujen hinnat ovat nousseet rajusti viimeisen vuoden aikana. (Kuva: Fastmarkets / Reuters May 2022

Litiumin hinnan rakettimainen (hinta 12-kertaistui parissa vuodessa) nousu on saanut Elon Muskin miettimään taas omien kaivosten hankkimista. Teslan Gigakaivos-idea nousi esille kesällä 2020, silloin syynä akkulaatuisen nikkelin saatavuuden varmistaminen. Musk twiittasi 8.4.2022, että litiumia on runsaasti kaikkialla maailmassa, mutta pulaa on kaivos- ja jalostuskapasiteetista.

Kuva 19. Elon Musk jakoi twiitissään taulukon litiumin hinnan kehityksestä viimeisten 10 vuoden aikana. (Lähde: World of Statistics / Elon Musk 8.4.2022)

 

Kuva 20. Litiumkarbonaatin hinta on noussut rajusti vuoden aikana. (Lähde: Benchmark Mineral Intelligence / Time 26.5.2022)

Tuotannon leikkauksista litiumin pulaan

Benchmark Mineral Intelligence ennustaa artikkelissaan, että vuodesta 2022 eteenpäin litiumin tuotanto ei pysty kattamaan akkuteollisuuuden kasvavaa kysyntää. Keliberin suunnittelema tuotannon käynnistys vuosien 2024 – 2025 tietämillä näyttäisi osuvan aika nappiin.

Kuva 21. Benchmark Mineral Intelligence ennusti jo pari vuotta sitten, että litiumin ylitarjontaa seuraan pika litiumpula. (Lähde: BMI 2020)

Markkinatutkimusslaitos Roskill uskoo, että pidemmällä tähtäimellä kapasiteetin kasvattaminen sekä nykyisissä että uusissa laitoksissa on välttämätöntä, jotta seuraavan vuosikymmenen aikana odotettavissa olevasta kysynnän kasvusta selvitään. Litiumin kysynnän odotetaan kasvavan viisinkertaiseksi seuraan kymmenen vuoden aikana.

Kysyntää kasvattaa erityisesti litiumioniakkujen kasvava käyttö sähköautoissa, energiavarastoissa ja kannettavassa elektroniikassa. Litiumin kysynnän on ennustettu kasvavan 20 prosenttia vuodessa. Akkumarkkinoiden uskotaan kasvavan 25 prosentin vuosivauhdilla vuoteen 2028 saakka. Pientä parin prosentin vuosikasvua tulee myös litiumin käytöstä teollisuuden raaka-aineena esimerkiksi keramiikassa, voiteluaineissa  ja lasissa. Litium-ala tuleekin Roskillin mukaan vaatimaan merkittäviä investointeja uusiin kaivoksiin, jalostuslaitoksiin ja myös litiumin kierrätykseen.

Keliberin litiumhankkeen vaiheita:

Suomessa kaivosyhtiö Keliberillä on Keski-Pohjanmaalla Kaustisen alueella litiumprojekti, jonka esiintymien litiumspodumeenivarannot ovat Euroopan merkittävimpiä. Helmikuussa 2019 päättyneellä rahoituskierroksella Keliber sai 10 miljoonaa euroa uutta rahoitusta (HS 15.2.2019 , Keliber 15.2.2019).  Valtion omistama Suomen Malmijalostus sijoitti yhtiöön kuusi miljoonaa euroa ja nousee Keliberin suurimmaksi osakkeenomistajaksi 24 prosentin omistusosuudella. Ennen näitä kauppoja Suomen Malmijalostus omisti 18 prosenttia Keliberistä. Muut osakkaat sijoittavat yhtiöön neljä miljoonaa euroa.

Keliber edustaa harvinaista vertikaalisesti integroitua liiketoimintamallia litium-tuotannossa. Yhtiö jalostaa itse tuottamansa raaka-aineet litiumkemikaaleiksi. Keliberin Kokkolaan rakentamasta tuotantolaitoksesta tulee EU:n ainoa litiumjalostamo. Yhtiön tuottamat litiumkemikaalit ovat sähköautojen akkujen kriittisiä raaka-aineita. Keliberin tavoitteena on tuottaa vuosittain vähintään 11.000 tonnia litiumkemikaaleja.

Keliber sai tammikuussa 2019 kaivosluvan louhokselleen ­Syväjärvellä Kaustisilla. Kyseessä on ensimmäinen vuoden 2011 kaivoslain perusteella myönnetty toimilupa Suomessa. (Talouselämä, 25.1.2019)

Toukokuussa 2019 Kauppalehti uutisoi Keliberin akkuhanke viivästymisestä.

Marraskuussa 2019 Keliber kertoi litiumin globaaleilla markkinoilla olevan pehmeyttä. Taustalla on mm. sähköautojen tukien leikkaukset Kiinassa. Yhtiö päätuotteen litiumhydroksidin pitkän aikavälin markkinanäkymien yhtiö katsoi olevan positiiviset. Yhtiö kertoi marraskuussa myös jatkavansa potentiaalisten rahoitusvaihtoehtojen valmistelua “varmistaakseen litiumprojektin riittävän ja optimaalisen rahoituksen sekä projektin tehokkaan edistämisen”.

Kauppalehti uutisoi pari viikkoa Keliberin tiedotteen jälkeen, että Kokkolan litiumhankkeen olevan vaikeuksissa litiumin ylitarjonnan takia. Näin siitäkin huolimatta, että sähköautojen ja niiden akkujen yleistyminen kiihdyttää litiumhydroksidin kysyntää. Kauppalehden mukaan ylituotannon takia kaivoksia ja tuotantolaitoksia pysäytetään ympäri maailmaa. Litiumin heikko hintakehitys on saanut sijoittajat ja rahoittajat varovaisiksi.

Tammikuussa 2020 Keliber kertoi hankkeen viivästyvän vuosia aiemmin arvioidusta. Vielä keväällä 2019 yhtiö arvioi tuotannon käynnistyvän nopeimmillaan ensi vuoden lopulla. Nyt tähtäin on siirretty vuoteen 2024, ja täydessä vauhdissa tuotanto olisi vasta 2025, kertoi YLE tammikuun lopussa.

Tammikuussa 2021 yhtiö raportoi hankkeen Q4/2020-tilanteesta. Yhtiön toimitusjohtaja Hannu Hautalan lausunnon perusteella hanke etenee hyvin ja eurooppalaiselle litiumhydroksidin vastuulliselle tuotannolle on sosiaalinen tilaus: “Lisäksi minulla on ollut ilo huomata, että litiumhankkeellamme on laaja kansallinen ja eurooppalainen tuki ja kannatus. Tämä johtuu siitä, että ilmastonmuutoksen hillitsemisen ohella hanke luo uusia teollisia työpaikkoja Suomeen ja vähentää Euroopan riippuvuutta litiumin tuonnista muilta mantereilta.” (Keliberin litiumprojektin tilannekatsaus 25.1.2021)

Kesäkuussa 2021 Keliber kertoi tilanneensa Päivänevan rikastamon prosessisuunnittelun tanskalaiselta FLSmidthiltä. Sopimus kattaa rikastamon prosessi-, lay-out- ja laitesuunnittelun toteuttamisen. Samalla viikolla yhtiö sai hyviä uutisa myös luvituksen osalta, kun Vaasan hallinto-oikeus julkisti päätöksen, jossa se hylkäsi suurelta osin Syväjärven kaivosalueen ympäristö- ja vesitalousluvista maaliskuussa 2019 jätetyt kolme valitusta, kertoi yhtiö tiedotteessaan. Luvat sisältävät kymmeniä toimintaa sääteleviä määräyksiä, joiden lisäksi oikeus velvoitti nyt Keliberin edelleen tehostamaan vesien tarkkailua. Vaasan hallinto-oikeus julkisti päätöksensä 16. kesäkuuta 2021.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) myönsi helmikuussa 2019 ympäristönsuojelulain (527/2014) ja vesilain (587/2011) mukaiset ympäristö- ja vesitalousluvat Syväjärven avolouhoksen toiminnalle. Päätöksestä jätettiin Vaasan hallinto-oikeuteen kolme valitusta, jotka koskivat erityisesti typen päästörajoja ja päästöjen tarkkailua, kalatalousmaksuja ja haittakorvauksia, sekä suunnitteluun, rakentamiseen ja alueiden mitoituksiin liittyviä kysymyksiä. Keliber vastasi esitettyihin huoliin yksityiskohtaisesti vastineissaan, jotka jätettiin 25.7.2019 ja 8.10.2020. Yhtiö perusteli esitettyjä päästörajoja vedoten siihen, että päästöillä ei ole merkittävää haitallista vaikutusta ympäristöön tai vesistön tilaan. Kaikki yksittäiset vaatimukset perusteltiin erikseen. (Keliber 18.6.2021)

Syyskuussa 2021 Keliber kertoi, että yhtiön suurimman litiumesiintymän malmivara-arvio kasvoi merkittävästi. Kaustisen ja Kokkolan rajalla sijaitsevan Rapasaaren malmivarat ovat osoittautuneet 55 prosenttia suuremmiksi kuin aiemmin (joulukuu 2019) on arvioitu, kertoo Maaseudun Tulevaisuus artikkelissaan. Yli 50 prosentin kasvu Rapasaaressa pidentää Keliberin kaivostoiminnan elinkaarta yli kahdella vuodessa, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Hannu Hautala. Keliberin tavoitteena on tuottaa akkulaatuista litiumhydroksidia omasta malmista vuonna 2024.

Lokakuussa 2021 Keliber kertoi, että turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) myönsi 13.10.2021 Keliberin toiseksi suurimman esiintymän, Syväjärven, kaivosalueelle kaivosturvallisuusluvan. Lupaan kuuluu täytäntöönpanomääräys mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Lupa ei ole vielä lainvoimainen. Yhtiö on aloittamassa Syväjärven kaivosalueen valmistelevia töitä kuten maapeitteen poistamisen, laskeutusaltaiden ja pintavalukosteikon tekemisen ja teiden rakentamisen. Kaivosluvan saatuaan yhtiö voi myös ryhtyä louhimaan sivukiveä, jota hyödynnetään sekä louheena että sepelinä kaivosalueen infrassa kuten allarakenteissa sekä teiden perustana ja päällysteenä.

Joulukuussa 2021 Keliber sai Business Finlandilta seitsemän miljoonan euron investointiavustuksen, joka kohdistuu ympäristönsuojelua merkittävästi parantavaan litiumhydroksidin tuotantoteknologiaan ja tuotteen valmistuksessa syntyvän sivuvirran hyödyntämiseen. Kokkolan suurteollisuusalueelle suunnitellun litiumkemiantehtaan tuotantoprosessin sivuvirtana syntyvää analsiimihiekkaa on tarkoitus hyödyntää Kokkolan sataman laajennuksessa. Osa Business Finlandin tuesta on suunnattu analsiimihiekan käsittelylaitteiden hankintaan, kertoo Keliber tiedotteessaan.

Yhtiön tiedotteessa 25.3.2022 Keliber Oy:n  toimitusjohtaja Hannu Hautala oli varsin tyytyväinen päivitetyn kannattavuusselvityksen tuloksiin (kuva 23 alla):

”Päivitetty DFS vahvistaa Keliberin litiumhankkeen korkean laadun. Nykyisten oletusten mukaan hanke on teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoinen, ja sen taloudelliset tunnusluvut ovat houkuttelevat, mitä Keliberin omista esiintymistä saatavat malmivarat tukevat. Hankkeemme on erittäin tärkeä, jotta voimme luoda eurooppalaisen akkulaatuisen litiumkemikaalin tuotannon. Litiumia tarvitaan ilmaston lämpenemisen hidastamiseen”, sanoo Hannu Hautala, Keliberin toimitusjohtaja.

 

Kuva 22. Päivitetty kannattavuusselvitys vahvistaa hankkeen vakaan taloudellisen ja teknisen toteutettavuuden. (Lähde: Keliber Oy 25.3.2022)

 

(Päivitetty: 5.6.2022)

Keliber-uutisia:

 • Vastikään päivitetty kannattavuusselvitys osoittaa Keliberin kannattavuuden olevan vahva. Keliber Oy 25.3.2022.
 • Keliberille Business Finlandilta 7 miljoonan euron rahoitus kestävän kehityksen ratkaisuihin. Keliber 30.12.2021.
 • Keliberin litiumprojektin edistyminen Q3 2021. Keliber Oy 25.10.2021.
 • Keliberin Syväjärven kaivokselle kaivosturvallisuuslupa. Keliber 19.10.2021.
 • Keliberin rahoitusjärjestely suunnitelmien mukaan. Keliber 20.9.2021.
 • Hurja muutos: Kaivosyhtiö Keliberin suurimman litiumesiintymän malmivarat kasvoivat 55 prosenttia. Maaseudun Tulevaisuus 15.9.2021.
 • Päätös Kelilberin Syväjärven ympäristö- ja vesiluvista lainvoimainen. Keliber 20.8.2021.
 • Projektin edistyminen Q2 2921 – huhti-kesäkuu 2021. Keliber Oy, 22.7.2021.
 • Keliber sai perustellun päätelmän Kokkolan kemiantehtaan YVA-selostuksesta. Keliber Oy 5.7.2021.
 • Keliber hakee ympäristö- ja vesitalouslupia Päivänevan rikastamolle ja Rapasaaren kaivokselle. Keliber Oy 1.7.2021.
 • Oikeus hylkäsi suurelta osin valitukset Keliberin Syväjärven ympäristö- ja vesitalousluvista. Keliber Oy 18.6.2021.
 • FLSmidth toteuttaa Keliberin rikastomon prosessisuunnittelu. Keliber Oy 14.6.2021.
 • Keliber päivitti Kokkolan kemiantehtaan prosessia ja YVA-selostusta. Keliber Oy 15.4.2021.
 • Lithium: Sibanye diversifies into battery metals through Keliber investment. Roskill, 3 March 2021.
 • Keliber – litiumprojektin edistyminen Q4 2020. Tiedote, Keliber Oy 25.1.2021.
 • Litiumkemiantehtaan ympäristövaikutusten arviointimenettely päätökseen – Keliber etenee lupavaiheeseen. Keliber, 22.7.2020.
 • Kokkolan litiumkemiantehtaan YVA-selostus viranomaiskäsittelyyn. Keliber Oy, 9.3.2020.
 • Kaustinen ja Kokkola harmissaan Keliberin hankkeen viivästymisestä – ”Ei se hirveän kauas karkaa kuitenkaan”. YLE, 3.2.2020.
 • Kaivosyhtiö Keliberin suuri litium-hanke viivästyy vuosia aiemmin arvioidusta – Tuotanto pyritään käynnistämään vuonna 2024. YLE, 31.1.2020.
 • Litiumhanke vaikeuksissa Kokkolassa – Sähköautot yleistyvät ja akkuja tarvitaan lisää, mutta litiumin hinta laskee ylituotannon takia. Kauppalehti 15.11.2019.
 • Päivitys Keliberin litiumhankkeeseen. Keliber, 6.11.2019.
 • Keliberin akkuhanke viivästyy – aikataulu auki ja rahoitusneuvottelut kesken. Kauppalehti, 23.5.2019.
 • Keliber Oy:n Syväjärven kaivosalueelle ympäristö- ja vesilupa. Keliber Oy, 20.2.2019.
 • Osakeanneilla yli 10 miljoonaa euroa. Keliber, 15.2.2019.
 • Litiumia Kokkolassa 2020-luvulla – valtio etsii 250 miljoonan euron rahoitusta. Talouselämä, 25.1.2019.

 

Litiumiin liittyviä uutisia 2022:

 • Mineral Commodity Summaries 2022 – Lithium. USGS, 2022.
 • Lithium Is Key to the Electric Vehicle Transition. It’s Also in Short Supply. Time, 26 May 2022.
 • Legendary lithium riches from Bolivia’s salt flats may still just be a mirage. Reuters, 23 May 2022.
 • Lithium Consumption Has Nearly Quadrupled Since 2010. Visual Capitalist, 13 April 2022.
 • Lithium mining: How new production technologies could fuel the global EV revolution. McKinsey, 12 April 2022.
 • Tesla may start mining lithium as Musk cites battery metals costs. Mining.com, 8 April 2022.
 • Umicore introduces new generation Li-ion battery recycling technologies and announces award with ACC. Umicore, 11 Feb 2022.
 • Serbia revokes Rio Tinto lithium project licences amid protests. Reuters, 21 Jan 2022.
 • Visualizing China’s Dominance in Clean Energy Metals. Visual Capitalist, 20 Jan 2022.
 • Game, set, match? Serbia cancels Rio Tinto’s lithium mine. Benchmark Mineral Intelligence, uutiskirje 21.1.2022.
 • Rio Tinto says output from $2.4 bln Serbia lithium project to be delayed. Reuters, 18 Jan 2022.
 • Why The U.S. Has A Massive Lithium Supply Problem. CNBC, 15 Jan 2022.
 • Lithium carbonate prices jump to record high in China – BMI. Reuters, 5 Jan 2022.
 • Lithium carbonate prices break through $40/kg barrier. Benchmark Mineral Intelligence, 1 Jan 2022.

 

Litiumiin liittyviä uutisia 2021:

 • Battery players spend big to ensure supply. China Daily, 24 Dec 2021.
 • Rio Tinto to aqcuire Rincon Mining lithium project. BusinessWire, 21 Dec 2021.
 • The world wants more lithium but doesn’t want more mines. Mining.com, 18 Dec 2021.
 • Fortum saa Business Finlandilta rahoitusta litiumin talteenottoon Harjavallan akkumateriaalien kierrätyslaitoksella. Fortum 17.12.2021.
 • Metso Outotec to supply sustainable solvent extractin technology for battery recycling process in US. Metso Outotec, 17 Dec 2021.
 • Li-Cycle, LG Chem and LG Energy Solution Enter into Letter of Intent for Milestone Closed Loop Commercial Arrangement. Li-Cycle, 14 Dec 2021.
 • Galp and Northvolt establish joint venture ’Aurora’ to develop a lithium conversion facility. Northvolt, 14 Dec 2021.
 • A lithium shortage is coming, and automakers might be unprepared. Emerging Tech Brew, 13 December 2021.
 • Vulcan Energy buys geothermal plant to power lithium extraction. Electrive.com, 12 Dec 2021.
 • Lithium pricers continue to power up. Mining Journal, 6 Dec 2021.
 • Lithium Factory Announced Next to Tesla Giga Berlin. CleanTechnica, 5 Dec 2021.
 • Rio Tinto lithium mine: thousands of protesters block roads across Serbia. The Guardian, 4 Dec 2021.
 • Lithium companies boost investment globally. China Daily, 30 Nov 2021.
 • Stellantis places a binding order for lithium from Vulcan Energy. Electrive.net, 29 Nov 2021.
 • Petavratzi, E. & Josso, P. (2021). Global material flows of lithium for the lithium-ion and lithium iron phosphate battery markets. Nottingham, UK. British Geological Survey.
 • A squeeze on lithium has top producers ’going as fast as we can’. Mining.com, 4 Nov 2021.
 • Why the lithium market needs to take a leap of faith on pricing. Fastmarkets, 21 October 2021.
 • Chile to open 400,000 tonnes of lithium reservers up for exploration. Mining.com, 14 October 2021.
 • Wood Mackenzie LME Forum 2021 13.10.2021.
 • Lithium price rally accelerates in September. Mining.com, 17 September 2021.
 • Sibanye-Stillwater graps 50% of Nevada lithium project for $490 million. Mining.com, 16 September 2021.
 • American Manganese Successfully Upcycles EV Battery Black Mass into NMC-622 Cathode Precursor. American Manganese Inc., 24 August 2021.
 • Maailman suurimmat litumvarannot saattavat piillä Afganistanissa, ja niille riittäisi monia ottajia. Helsingin Sanomat 19.8.2021.
 • Piedmont ’very optimistic’ on North Carolina permit approval. Reuters, 4 August 2021.
 • Lithium: Pilbara Minerals – charging ahead. Roskill, 2 August 2021.
 • Building America’s Leading Lithium Hydroxide Business. Piedmont Lithium corporate presentation, August 2021.
 • Lithium Market Update: Q2 2021 in Review. Investingnews.com, 22 July 2021.
 • Ganfeng to offer to buy Millennial Lithium for up to $280m. Mining.com, 16 July 2021.
 • UK’s Green Lithium secures GBP 1.6 million in funding to build large-scale refinery in UK. S&P Global Platts, 28 June 2021.
 • Lithium: Could seawater be an economic source of lithium? Roskill 7 June 2021.
 • Akkujen raaka-aineongelma ratkaisu sadoiksi tuhansiksi vuosiksi? Tekniikka&Talous 9.6.2021.
 • Scientists develop ’cheap and easy’ method to extract lithium from seawater. Mining.com, 5 June 2021.
 • Shaw, R.A. (2021). Global lithium (Li) mines, deposits and occurrences (May 2021). British Geological Survey.
 • Tesla says Australia has huge opportunity in lithium. Australian Financial Review, 5 May 2021.
 • Tesla consumed more lithium than next four EV makers combined in 2020. Adamas Intelligence, 29 April 2021.
 • Electric car battery demand puts lithium in pole position. The Sydney Morning Herald, 24 April 2021.
 • BWM Group steps up sustainable sourcing of lithium for battery cell production to ensure rapid e-mobility expansion. BMW Group, 30 March 2021.
 • British Lithium to open mine by 2026 after gov’t funding. Mining.com, 17 March 2021.
 • The road to the first US domestic hard-rock lithium supply chain. Mining.com, 12 March 2021.
 • Lithium miners are going to compete for new licenses in Chile. Mining.com, 11 March 2021.
 • Booming Electric-Vehicle Demand Supercharges Lithium Prices. The Wall Street Journal, 10 March 2021.  (tilaajille)
 • Battery grade lithium prices in China surge 68%. Mining.com, 4 March 2021.
 • Exclusive: Lithium giant Albemarle slams Chile over ’unjust’ withholding of Atacama study. Reuters, 4 March 2021.
 • Lithium, sustainability: Limited improvement expected from shipping emissions over coming decade. Roskill, 29 Jan 2021.
 • Shift to Electric Vehicles Spurs Bid to Make More Batteries in U.S. WSJ, 26 Jan 2021.  (tilaajille)
 • Weak lithium prices could slow EV revolution, Albemarle warns. Reuters, 12 Jan 2021.

Litiumiin liittyviä uutisia 2020:

 • Lithium: Yibin Tianyi to commission a 20ktpy hydroxide plant. Roskill, 22 Dec 2020.
 • Closing the loop in e-mobility. BASF, 10 Dec 2020.
 • Fortum kertoo tehneensä läpilyönnin sähköautojen akkujen kierrätyksessä. Kauppalehti, 24.11.2020.
 • Lithium in 2020: Prices, Coranavirus and Tesla. Benchmark Mineral Intelligence, 23 Oct 2020.
 • Pilbara Minerals says lithium prices may be near bottom. Mining.com, 30 July 2020.
 • Lithium: Demand downgraded amidst COVID-19 pandemic, slow EV sales and weaker global economic performance. Roskill, 6 April 2020.
 • China battery metals, lithium demand to increase in 2020 despite coronavirus impact: Platts survey. S&P Global, 26 Feb 2020.
 • Cobalt, lithium markets remained quiet as coronavirus delayed post-holiday recovery. SMM, 10 Feb 2020.
 • Peruvian mining minister says lithium mining regulation ’ready this year’. Reuters, 16 Jan 2020.
 • Lithium: Livent sees lower hydroxide prices in 2020. Roskill, 10 January 2020.
 • American Manganese Warrant Exercise and Update on Lithium-ion Battery Recycling Progress. American Manganese Inc., January 10, 2020.
 • Lithium Outlook 2020: The Lithium Decade Begins. Investing News, 8 January 2020.

Litiumiin liittyviä uutisia 2019:

Litiumiin liittyviä uutisia 2018:

Lisätietoa litiumista

 

LATAA KRIITTISET METALLIT JA HUOLTOVARMUUS -RAPORTTI TÄÄLTÄ!

 

Northvolt ja Galp valinneet sijoituspaikan litiumin jalostuslaitokselleen Portugalissa

 

Galp ja Northvolt perustavat yhteisyrityksen rakentamaan litiumin jalostuslaitosta Portugaliin

 

Globaali pula litiumista nostaa hinnat pilviin – voittajia ovat australialaiset kaivosyhtiöt

 

Pula litiumista on edessä – eivätkä autonvalmistajat ole tähän varautuneet

 

LG Chem ja LG Energy Solution tekemässä 50 MUSD strategista investointia Li-Cycleen

 

Kova kilpailija Fortumille – Northvolt rakentaa suuren akkukierrätyslaitoksen Ruotsiin

 

 

Keliberin tulevan litiumkemiantehtaan ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) päätökseen

 

Litiumin kysyntä laskussa koronaepidemian, sähköautojen myynnin hiipumisen ja maailmantalouden heikentymisen takia

 

EU voisi kieltää likaisten litiumioniakkujen maahantuonnin

 

Kaivosjätti Rio Tinto ryhtyy tuottamaan litiumia Kaliforniassa vanhasta kaivosjätteestä

Poliittiset levottomuudet pysäyttivät litiumin tuotannon Atacaman alueella Chilessä

Valkoisesta kullasta kissankullaksi – ylitarjonta painaa litiumin hintaa alas