Yleistä litiumista

Litium (Li) on kevein kaikista metalleista. Litium on kemiallisesti erittäin reaktiivinen metalli, eli se reagoi voimakkaasti muiden aineiden kanssa.

Käyttökohteet

Keveytensä vuoksi litiumia käytetään kovissa ja kevyissä metalliseoksissa. Suuren maailman tietoisuuteen litium on noussut sähköautoissa yleisesti käytettyjen litiumioniakkujen (li-ion) myötä. Li-ion-akun katodi valmistetaan litiumoksidista ja muista lisäaineista, joista tehdään ns. katoditahnaa. Litiumia käytetään myös emaleissa, lasikeramiikassa, lämmönkestävissä laseissa, alumiinin valmistuksessa, ilmastointikemikaaleissa ja voiteluaineissa.

 

Kuva 1. Litiumin kysynnän ennustetaan kasvavan rajusti akkuteollisuuden johdolla (lähde: UBS)

 

Kuva 2. Globaalisti putkessa on yli 100 litiumioniakkutehdashanketta seuraavan 10 vuoden aikana – valtaosa Kiinassa (lähde: Benchmark Mineral Intelligence, 31.10.2019)

 

Kuva 3. . Tammikuuhun 2020 mennessä julkistettujen eurooppalaisten akkukennotehtaiden yhteenlaskettu vuosikapasiteetti on yli 400 GWh, joka riittää noin 6 -7 miljoonaan sähköautoon. (Kuva: Roland Zenn, 10.1.2020)

 

Esiintymät ja tuotanto

Akkuvalmistajat ovat huolissaan litiumin saatavuudesta pitkällä aikavälillä. Litiumin tuottaja SQM arvioi keväällä 2018, että litiumin tuotanto tulee vaatimaan seuraavan vuosikymmenen aikana 10 – 12 miljardin dollarin investoinnit. Litiumin hinta on noussut kasvavan sähköautotuotannon myötä historiallisen korkealle. Kysynnän on ennustettu kasvavan vuosittain noin 12 prosenttia.(Bloomberg, 26.4.2018)

Maailman litiumvarannot ovat huomattavat. Pullonkaula on lähinnä litiumin tuotannon ja jalostuksen puolella. Yhdysvaltain geologisen tutkimuslaitoksen USGS:n arvion mukaan litiumin varannot riittävät vuoden 2017 kulutustasolla lähes 500 vuodeksi (ks. taulukko 1 alla).

Taulukko 1.  Globaalit metallivarat ja niiden riittävyys vuoden 2017 kulutustasolla (Lähde: USGS, TEM 2018)

Litiumia tuotetaan lähinnä Australiassa, Chilessä ja Argentiinassa. Myös Bolivialla on suuret litium-varannot – 9 miljoonaa tonnia, jota ei ole koskaan hyödynnetty kaupallisesti. Tuo määrä tarkoittaa, että Bolivialla on maailman toiseksi suurimmat litium-varannot, mutta tähän mennessä ei ole ollut minkäänlaista käytännön tapaa tuottaa ja myydä sitä. (Lähde: Bloomberg, 4.12.2018)

Kuva 5. Litiumin tuotantoa Chilessä (kuva: Matjaz & Bostjan, 2019)

Bolivian litiumin saaminen markkinoille helpottaisi suuren globaalin kysynnän kanssa kamppailevien litiumtuottajien tilannetta. Johtavat tuottajat, kuten FMC ja Albemarle Yhdysvalloissa, SQM Chilessä ja Tiangi Lithium Kiinassa, investoivat miljardeja dollareita nykyisten tuotantolaitostensa laajentamiseen. Jopa kokeneimmat niistä ovat kärsineet takaiskuja: SQM on raportoinut viivästyksistä ja yllättävistä haasteista Chilen tuotannon laajentamisessa. Albermarle on raportoinut vuoden kolmannella kvartaalilla eri syistä johtuneista seisokeista Chilen, Kiinan ja Australian laitoksillaan. (Lähde: Bloomberg, 4.12.2018)

Markkinanäkymät: vaisun vuoden 2020 jälkeen kasvua luvassa

Koronaepidemia on heilutellut vuonna 2020 markkinoita maailmanlaajuisesti eikä litium ole ollut mikään poikkeus. Vaikka akkujen kysyntä on koronan takia laskenut lyhyellä aikavälillä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä litiumin kysynnän ennustetaan jatkavan vahvaa kasvuaan, arvioi Benchmark Mineral Intelligence (BMI)  artikkelissaan.

Kiinan sähköautomarkkinoilla kysyntä on jo palautumassa. Heinä-elokuun myyntiluvut osoittivat kasvua ensimmäistä kertaa vuoden 2019 jälkeen. Myös Euroopan sähköautomyynti ylitti odotukset vuoden toisen kvartaalin odotukset, listaa BMI positiivisia uutisia markkinoilta.

Koronaepidemian takia Benchmark ennustaa litiumin kysynnän jäävän tänä vuonna viime vuoden lukemista. Vuoden lopussa tilauskannan uskotaan vahvistuvan yritysten valmistautuessa vuoteen 2021.

Vuoden 2020 alkaessa litiumin hinnat olivat jo valmiiksi matalalla tasolla vuosien 2018 – 2019 hinnanlaskun jäljiltä. Markkinoiden uskottiin pääsevän tasapainoon vuoden 2020 jälkimmäisellä puoliskolla, mutta koronaepidemian negatiiviset vaikutukset yhdistettynä spodumeenin huomattaviin varastoihin lykkäävät markkinoiden toipumisen vuoteen 2021, ennustaa Benchmark artikkelissaan. BMI uskoo litiumin hintojen laskevan edelleen kohti Kiinan hintatasoa seuraavien 12 kuukauden aikana.

Vallitseva matala hintataso luo paineita uusille tulokkaille, jotka ovat saaneet tuotantonsa käyntiin oletuksena muutama vuosi sitten ennustettu vahva markkinakysyntä. Benchmarkin mukaan Australian spodumeenin tuottajien joukossa on jo nähty ensimmäiset heikon markkinan uhrit.

Spodumeenin nousevat hinnat houkuttelivat uusia toimijoita käynnistämään tuotantonsa vuosina 2017 ja 2018. Parina viime vuotena spodumeenin hinta on pudonnut puoleen 900 USD/tonni –huipputasoltaan. Nykyinen alhainen hintataso ei houkuttele uusia toimijoita käynnistämään litiumin tuotantoa tai jalostusta. BMI ennustaa artikkelissaan, että tämä tulee heijastumaan hintojen heilahteluna keskipitkällä aikavälillä.

Benchmark Mineral Intelligencen kuvaama markkinatilanne on heijastunut myös Suomeen. Tammikuussa 2020 Keliber kertoi, että yhtiön litiumhanke viivästyy useita vuosia aiemmin arvioidusta. Aiemman aikataulun mukaan tuotannon piti käynnistyä nopeimmillaan jo vuoden 2021 lopulla. Nyt tavoitteena on käynnistää tuotantoa vuonna 2024, täydessä vauhdissa tuotanto olisi vasta vuonna 2025. YLE:n tammikuussa haastatteleman Keliberin silloisen toimitusjohtaja Pertti Lambergin mukaan markkinoiden näkökulmasta ei nyt ilmoitetulla viivästyksellä ole yhtiön kannalta kovin suurta merkitystä. Keliberin ratkaisu voi osoittautua hyvinkin järkeväksi.

 

Kuva 1. Benchmark Mineral Intelligence ennustaa litumin hinnan jatkavan edelleen laskuaan. (Lähde: BMI 2020)

Tuotannon leikkauksista litiumin pulaan

Benchmark Mineral Intelligence on aiemmin ennustanut litiumin kysynnän kasvavan 3,5-kertaiseksi vuodesta 2019 vuoteen 2025. Vaikka markkinat näyttävät olevan vahvalla pohjalla, isojen tuottajien tuotannon leikkaukset ja suunniteltujen laajennusten lykkäykset ovat jatkuneet. Litiumin hintojen pysyessä sitkeästi matalalla tasolla uuden tuotannon käynnistyminen vuonna 2020 on epävarmaa.

Vaikka ylitarjonta litiumin markkinoilla jatkuu vuonna 2021, Benchmark ennustaa artikkelissaan, että vuodesta 2022 eteenpäin litiumin tuotanto ei pysty kattamaan akkuteollisuuuden kasvavaa kysyntää. Keliberin suunnittelema tuotannon käynnistys vuosien 2024 – 2025 tietämillä näyttäisi osuvan aika nappiin.

Kuva 2. Ylitarjonnasta siirrytään parin vuoden sisällä tilanteeseen, jossa litiumin tuotanto ei pysty vastaamaan kasvavaan kysyntään. (Lähde: BMI 2020)

Markkinatutkimusslaitos Roskill uskoo, että pidemmällä tähtäimellä kapasiteetin kasvattaminen sekä nykyisissä että uusissa laitoksissa on välttämätöntä, jotta seuraavan vuosikymmenen aikana odotettavissa olevasta kysynnän kasvusta selvitään. Litiumin kysynnän odotetaan kasvavan viisinkertaiseksi seuraan kymmenen vuoden aikana.

Kysyntää kasvattaa erityisesti litiumioniakkujen kasvava käyttö sähköautoissa, energiavarastoissa ja kannettavassa elektroniikassa. Litiumin kysynnän on ennustettu kasvavan 20 prosenttia vuodessa. Akkumarkkinoiden uskotaan kasvavan 25 prosentin vuosivauhdilla vuoteen 2028 saakka. Pientä parin prosentin vuosikasvua tulee myös litiumin käytöstä teollisuuden raaka-aineena esimerkiksi keramiikassa, voiteluaineissa  ja lasissa. Litium-ala tuleekin Roskillin mukaan vaatimaan merkittäviä investointeja uusiin kaivoksiin, jalostuslaitoksiin ja myös litiumin kierrätykseen.

Kuva 6. Sähköautojen yleistyminen kasvattaa litiumin kysyntää 15 – 20 % vuodessa – nykyinen litium-tuotanto ei riitä tätä kattamaan (lähde: Rio Tinto, 31.10.2019)

Analyytikkofirma Goldman Sachs arvioi lokakuussa 2019, että litiumin hinnanlaskun pohja alkaa kohta tulla vastaan. Yhtiö uskoo, että varsinkin suurempien litiumtuottajien, kuten Albemarlen and Liventin, osakkeissa on reilusti nousupotentiaalia.

Suomalaisesta Keliberistä Euroopan ainoa litiumin jalostaja – mutta vasta vuosien 2024 – 2025 tietämillä

Suomessa kaivosyhtiö Keliberillä on Keski-Pohjanmaalla Kaustisen alueella litiumprojekti, jonka esiintymien litiumspodumeenivarannot ovat Euroopan merkittävimpiä. Helmikuussa päättyneellä rahoituskierroksella Keliber sai 10 miljoonaa euroa uutta rahoitusta (HS 15.2.2019 , Keliber 15.2.2019).  Valtion omistama Suomen Malmijalostus sijoitti yhtiöön kuusi miljoonaa euroa ja nousee Keliberin suurimmaksi osakkeenomistajaksi 24 prosentin omistusosuudella. Ennen näitä kauppoja Suomen Malmijalostus omisti 18 prosenttia Keliberistä. Muut osakkaat sijoittavat yhtiöön neljä miljoonaa euroa.

Keliber edustaa harvinaista vertikaalisesti integroitua liiketoimintamallia litium-tuotannossa. Yhtiö jalostaa itse tuottamansa raaka-aineet litiumkemikaaleiksi. Keliberin Kokkolaan rakentamasta tuotantolaitoksesta tulee EU:n ainoa litiumjalostamo. Yhtiön tuottamat litiumkemikaalit ovat sähköautojen akkujen kriittisiä raaka-aineita. Keliberin tavoitteena on tuottaa vuosittain vähintään 11.000 tonnia litiumkemikaaleja.

Keliber sai tammikuussa 2019 kaivosluvan louhokselleen ­Syväjärvellä Kaustisilla. Kyseessä on ensimmäinen vuoden 2011 kaivoslain perusteella myönnetty toimilupa Suomessa. (Talouselämä, 25.1.2019)

Toukokuussa 2019 Kauppalehti uutisoi Keliberin akkuhanke viivästymisestä.

Marraskuussa 2019 Keliber kertoi litiumin globaaleilla markkinoilla olevan pehmeyttä. Taustalla on mm. sähköautojen tukien leikkaukset Kiinassa. Yhtiö päätuotteen litiumhydroksidin pitkän aikavälin markkinanäkymien yhtiö katsoi olevan positiiviset. Yhtiö kertoi marraskuussa myös jatkavansa potentiaalisten rahoitusvaihtoehtojen valmistelua “varmistaakseen litiumprojektin riittävän ja optimaalisen rahoituksen sekä projektin tehokkaan edistämisen”.

Kauppalehti uutisoi pari viikkoa Keliberin tiedotteen jälkeen, että Kokkolan litiumhankkeen olevan vaikeuksissa litiumin ylitarjonnan takia. Näin siitäkin huolimatta, että sähköautojen ja niiden akkujen yleistyminen kiihdyttää litiumhydroksidin kysyntää. Kauppalehden mukaan ylituotannon takia kaivoksia ja tuotantolaitoksia pysäytetään ympäri maailmaa. Litiumin heikko hintakehitys on saanut sijoittajat ja rahoittajat varovaisiksi.

Tammikuussa 2020 Keliber kertoi hankkeen viivästyvän vuosia aiemmin arvioidusta. Vielä keväällä 2019 yhtiö arvioi tuotannon käynnistyvän nopeimmillaan ensi vuoden lopulla. Nyt tähtäin on siirretty vuoteen 2024, ja täydessä vauhdissa tuotanto olisi vasta 2025, kertoi YLE tammikuun lopussa.

YLE:n haastatteleman  Keliberin toimitusjohtaja Pertti Lambergin mukaan syynä hankkeen viivästymiseen on lupaprosessien venyminen ja rahoittajien innon laantuminen. Rahoittajien kiinnostusta vähensi litiumin hinnan voimakas lasku viime vuonna. Lambergin mukaan hinta tipahti peräti 40 prosentilla, mutta on kääntynyt tänä vuonna jo uudelleen nousuun. Myös litiumyhtiöiden pörssikurssit ovat Lambergin mukaan palautumassa ennalleen (YLE 31.1.2020).

 

Kuva 7. Keliberin esitys Battery Supply Chain Europe -tapahtumassa Düsseldorfissa 13.3.2018

(Päivitetty: 24.10.2020)

 

Keliber-uutisia:

 

Litiumiin liittyviä uutisia 2020:

  • Lithium in 2020: Prices, Coranavirus and Tesla. Benchmark Mineral Intelligence, 23 Oct 2020.
  • Pilbara Minerals says lithium prices may be near bottom. Mining.com, 30 July 2020.
  • Lithium: Demand downgraded amidst COVID-19 pandemic, slow EV sales and weaker global economic performance. Roskill, 6 April 2020.
  • China battery metals, lithium demand to increase in 2020 despite coronavirus impact: Platts survey. S&P Global, 26 Feb 2020.
  • Cobalt, lithium markets remained quiet as coronavirus delayed post-holiday recovery. SMM, 10 Feb 2020.
  • Peruvian mining minister says lithium mining regulation ’ready this year’. Reuters, 16 Jan 2020.
  • Lithium: Livent sees lower hydroxide prices in 2020. Roskill, 10 January 2020.
  • American Manganese Warrant Exercise and Update on Lithium-ion Battery Recycling Progress. American Manganese Inc., January 10, 2020.
  • Lithium Outlook 2020: The Lithium Decade Begins. Investing News, 8 January 2020.

Litiumiin liittyviä uutisia 2019:

Litiumiin liittyviä uutisia 2018:

Lisätietoa litiumista

 

LATAA KRIITTISET METALLIT JA HUOLTOVARMUUS -RAPORTTI TÄÄLTÄ!

 

Keliberin tulevan litiumkemiantehtaan ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) päätökseen

 

Litiumin kysyntä laskussa koronaepidemian, sähköautojen myynnin hiipumisen ja maailmantalouden heikentymisen takia

 

EU voisi kieltää likaisten litiumioniakkujen maahantuonnin

 

Kaivosjätti Rio Tinto ryhtyy tuottamaan litiumia Kaliforniassa vanhasta kaivosjätteestä

Poliittiset levottomuudet pysäyttivät litiumin tuotannon Atacaman alueella Chilessä

Valkoisesta kullasta kissankullaksi – ylitarjonta painaa litiumin hintaa alas