Yleistä litiumista

Litium (Li) on kevein kaikista metalleista. Litium on kemiallisesti erittäin reaktiivinen metalli, eli se reagoi voimakkaasti muiden aineiden kanssa.

Käyttökohteet

Keveytensä vuoksi litiumia käytetään kovissa ja kevyissä metalliseoksissa. Suuren maailman tietoisuuteen litium on noussut sähköautoissa yleisesti käytettyjen litiumioniakkujen (li-ion) myötä. Li-ion-akun katodi valmistetaan litiumoksidista ja muista lisäaineista, joista tehdään ns. katoditahnaa. Litiumia käytetään myös emaleissa, lasikeramiikassa, lämmönkestävissä laseissa, alumiinin valmistuksessa, ilmastointikemikaaleissa ja voiteluaineissa.

 

Kuva 1. Litiumin kysynnän ennustetaan kasvavan rajusti akkuteollisuuden johdolla (lähde: UBS)

 

 

Kuva 2. Vuoden 2020 lopussa Euroopassa käynnissä olevia tai julkistettuja akkutehdashankkeita. (Kuva: Roland Zenn, 2020)

 

Kuva 3. Litiumioniakut ovat 10 vuodessa nousseet litiumin tärkeimmäksi käyttökohteeksi. (Kuva: Benchmark Mineral Intelligence, April 2021)

 

Kuva 4. Litiumioniakkujen kysynnän ennustetaan kasvavan 14-kertaiseksi seuraavien 15 vuoden aikana, veturi lähinnä sähköiset henkilöautot. (Kuva: BloombergNEF, 2021)

 

Esiintymät ja tuotanto

Maailman litiumvarannot ovat huomattavat. Pullonkaula on lähinnä litiumin tuotannon ja jalostuksen puolella. Yhdysvaltain geologisen tutkimuslaitoksen USGS:n arvion mukaan litiumin varannot riittävät vuoden 2017 kulutustasolla lähes 500 vuodeksi (ks. taulukko 1 alla).

Taulukko 1.  Globaalit metallivarat ja niiden riittävyys vuoden 2017 kulutustasolla (Lähde: USGS, TEM 2018)

 

Kuva 5. Litium-kaivokset, -varannot ja -esiintymät globaalisti. (Lähde: Shaw, R.A. (2021). Global lithium (Li) mines, deposits and occurrences (May 2021). British Geological Survey)

Litiumia tuotetaan lähinnä Australiassa, Chilessä ja Argentiinassa. Myös Bolivialla on suuret litium-varannot – 9 miljoonaa tonnia, jota ei ole koskaan hyödynnetty kaupallisesti. Tuo määrä tarkoittaa, että Bolivialla on maailman toiseksi suurimmat litium-varannot, mutta tähän mennessä ei ole ollut minkäänlaista käytännön tapaa tuottaa ja myydä sitä. (Lähde: Bloomberg, 4.12.2018)

Kuva 6. Vuonna 2020 Kiina tuotti vain 11 % litiumin raaka-aineesta, mutta jalosti 60 % litiumista globaalisti. (Lähde: WSJ 2021)

Spodumeeni-rikasteet muodostavat noin puolet jalostetun litiumin toimitusmääristä globaalista, mitattuna LCE-pohjalta (lithium carbonate equivalent), kertoo Roskill artikkelissaan. Länsi-Australia tuottaa merkittävän osan tästä määrästä.

Roskillin keräämien tietojen mukaan spodumeeni-rikaste ”paketin” keskimääräinen koko oli 15 000 tonnia vuonna 2020. Tällaista rahtia kuljettavat alku ns. handysize-irtorahtialuksen, joiden kuollut paino on alle 50 000 tonnia. Näiden alusten keskimääräinen ikä on 9 vuotta. Vuonna 2020 spodumeeni-rahdin tyypillisin kohdemaa oli Kiina (ks. kuva 4 alla).

Kuva 7. Esimerkkejä spodumeeni-rikasteen laivarahtireiteistä Australiasta Kiinaan. (Kuva: Roskill)

 

Markkinanäkymät: vaisun vuoden 2020 jälkeen kasvua luvassa

Koronaepidemia on heilutellut vuonna 2020 markkinoita maailmanlaajuisesti eikä litium ole ollut mikään poikkeus. Vaikka akkujen kysyntä on koronan takia laskenut lyhyellä aikavälillä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä litiumin kysynnän ennustetaan jatkavan vahvaa kasvuaan, arvioi Benchmark Mineral Intelligence (BMI)  artikkelissaan.

Kiinan sähköautomarkkinoilla kysyntä on jo palautumassa. Heinä-elokuun myyntiluvut osoittivat kasvua ensimmäistä kertaa vuoden 2019 jälkeen. Myös Euroopan sähköautomyynti ylitti odotukset vuoden toisen kvartaalin odotukset, listaa BMI positiivisia uutisia markkinoilta.

Koronaepidemian takia Benchmark ennustaa litiumin kysynnän jäävän tänä vuonna viime vuoden lukemista. Vuoden lopussa tilauskannan uskotaan vahvistuvan yritysten valmistautuessa vuoteen 2021.

Vuoden 2020 alkaessa litiumin hinnat olivat jo valmiiksi matalalla tasolla vuosien 2018 – 2019 hinnanlaskun jäljiltä. Markkinoiden uskottiin pääsevän tasapainoon vuoden 2020 jälkimmäisellä puoliskolla, mutta koronaepidemian negatiiviset vaikutukset yhdistettynä spodumeenin huomattaviin varastoihin lykkäävät markkinoiden toipumisen vuoteen 2021, ennustaa Benchmark artikkelissaan. BMI uskoo litiumin hintojen laskevan edelleen kohti Kiinan hintatasoa seuraavien 12 kuukauden aikana.

Vallitseva matala hintataso luo paineita uusille tulokkaille, jotka ovat saaneet tuotantonsa käyntiin oletuksena muutama vuosi sitten ennustettu vahva markkinakysyntä. Benchmarkin mukaan Australian spodumeenin tuottajien joukossa on jo nähty ensimmäiset heikon markkinan uhrit.

Spodumeenin nousevat hinnat houkuttelivat uusia toimijoita käynnistämään tuotantonsa vuosina 2017 ja 2018. Parina viime vuotena spodumeenin hinta on pudonnut puoleen 900 USD/tonni –huipputasoltaan. Nykyinen alhainen hintataso ei houkuttele uusia toimijoita käynnistämään litiumin tuotantoa tai jalostusta. BMI ennustaa artikkelissaan, että tämä tulee heijastumaan hintojen heilahteluna keskipitkällä aikavälillä.

Benchmark Mineral Intelligencen kuvaama markkinatilanne on heijastunut myös Suomeen. Tammikuussa 2020 Keliber kertoi, että yhtiön litiumhanke viivästyy useita vuosia aiemmin arvioidusta. Aiemman aikataulun mukaan tuotannon piti käynnistyä nopeimmillaan jo vuoden 2021 lopulla. Nyt tavoitteena on käynnistää tuotantoa vuonna 2024, täydessä vauhdissa tuotanto olisi vasta vuonna 2025. YLE:n tammikuussa haastatteleman Keliberin silloisen toimitusjohtaja Pertti Lambergin mukaan markkinoiden näkökulmasta ei nyt ilmoitetulla viivästyksellä ole yhtiön kannalta kovin suurta merkitystä. Keliberin ratkaisu voi osoittautua hyvinkin järkeväksi.

Kuva 8. Litiumkarbonaatin hinta on ollut vahvassa nousussa Kiinassa vuoden 2021 alkupuolella. (Lähde: Bloomberg / Mining.com 11.3.2021)

Tuotannon leikkauksista litiumin pulaan

Benchmark Mineral Intelligence on aiemmin ennustanut litiumin kysynnän kasvavan 3,5-kertaiseksi vuodesta 2019 vuoteen 2025. Vaikka markkinat näyttävät olevan vahvalla pohjalla, isojen tuottajien tuotannon leikkaukset ja suunniteltujen laajennusten lykkäykset ovat jatkuneet. Litiumin hintojen pysyessä sitkeästi matalalla tasolla uuden tuotannon käynnistyminen vuonna 2020 on epävarmaa.

Vaikka ylitarjonta litiumin markkinoilla jatkuu vuonna 2021, Benchmark ennustaa artikkelissaan, että vuodesta 2022 eteenpäin litiumin tuotanto ei pysty kattamaan akkuteollisuuuden kasvavaa kysyntää. Keliberin suunnittelema tuotannon käynnistys vuosien 2024 – 2025 tietämillä näyttäisi osuvan aika nappiin.

Kuva 9. Ylitarjonnasta siirrytään parin vuoden sisällä tilanteeseen, jossa litiumin tuotanto ei pysty vastaamaan kasvavaan kysyntään. (Lähde: BMI 2020)

Markkinatutkimusslaitos Roskill uskoo, että pidemmällä tähtäimellä kapasiteetin kasvattaminen sekä nykyisissä että uusissa laitoksissa on välttämätöntä, jotta seuraavan vuosikymmenen aikana odotettavissa olevasta kysynnän kasvusta selvitään. Litiumin kysynnän odotetaan kasvavan viisinkertaiseksi seuraan kymmenen vuoden aikana.

Kysyntää kasvattaa erityisesti litiumioniakkujen kasvava käyttö sähköautoissa, energiavarastoissa ja kannettavassa elektroniikassa. Litiumin kysynnän on ennustettu kasvavan 20 prosenttia vuodessa. Akkumarkkinoiden uskotaan kasvavan 25 prosentin vuosivauhdilla vuoteen 2028 saakka. Pientä parin prosentin vuosikasvua tulee myös litiumin käytöstä teollisuuden raaka-aineena esimerkiksi keramiikassa, voiteluaineissa  ja lasissa. Litium-ala tuleekin Roskillin mukaan vaatimaan merkittäviä investointeja uusiin kaivoksiin, jalostuslaitoksiin ja myös litiumin kierrätykseen.

Kuva 10. Sähköautojen yleistyminen kasvattaa litiumin kysyntää 15 – 20 % vuodessa – nykyinen litium-tuotanto ei riitä tätä kattamaan (lähde: Rio Tinto, 31.10.2019)

Analyytikkofirma Goldman Sachs arvioi lokakuussa 2019, että litiumin hinnanlaskun pohja alkaa kohta tulla vastaan. Yhtiö uskoo, että varsinkin suurempien litiumtuottajien, kuten Albemarlen and Liventin, osakkeissa on reilusti nousupotentiaalia.

Keliberin litiumhankkeen vaiheita:

Suomessa kaivosyhtiö Keliberillä on Keski-Pohjanmaalla Kaustisen alueella litiumprojekti, jonka esiintymien litiumspodumeenivarannot ovat Euroopan merkittävimpiä. Helmikuussa 2019 päättyneellä rahoituskierroksella Keliber sai 10 miljoonaa euroa uutta rahoitusta (HS 15.2.2019 , Keliber 15.2.2019).  Valtion omistama Suomen Malmijalostus sijoitti yhtiöön kuusi miljoonaa euroa ja nousee Keliberin suurimmaksi osakkeenomistajaksi 24 prosentin omistusosuudella. Ennen näitä kauppoja Suomen Malmijalostus omisti 18 prosenttia Keliberistä. Muut osakkaat sijoittavat yhtiöön neljä miljoonaa euroa.

Keliber edustaa harvinaista vertikaalisesti integroitua liiketoimintamallia litium-tuotannossa. Yhtiö jalostaa itse tuottamansa raaka-aineet litiumkemikaaleiksi. Keliberin Kokkolaan rakentamasta tuotantolaitoksesta tulee EU:n ainoa litiumjalostamo. Yhtiön tuottamat litiumkemikaalit ovat sähköautojen akkujen kriittisiä raaka-aineita. Keliberin tavoitteena on tuottaa vuosittain vähintään 11.000 tonnia litiumkemikaaleja.

Keliber sai tammikuussa 2019 kaivosluvan louhokselleen ­Syväjärvellä Kaustisilla. Kyseessä on ensimmäinen vuoden 2011 kaivoslain perusteella myönnetty toimilupa Suomessa. (Talouselämä, 25.1.2019)

Toukokuussa 2019 Kauppalehti uutisoi Keliberin akkuhanke viivästymisestä.

Marraskuussa 2019 Keliber kertoi litiumin globaaleilla markkinoilla olevan pehmeyttä. Taustalla on mm. sähköautojen tukien leikkaukset Kiinassa. Yhtiö päätuotteen litiumhydroksidin pitkän aikavälin markkinanäkymien yhtiö katsoi olevan positiiviset. Yhtiö kertoi marraskuussa myös jatkavansa potentiaalisten rahoitusvaihtoehtojen valmistelua “varmistaakseen litiumprojektin riittävän ja optimaalisen rahoituksen sekä projektin tehokkaan edistämisen”.

Kauppalehti uutisoi pari viikkoa Keliberin tiedotteen jälkeen, että Kokkolan litiumhankkeen olevan vaikeuksissa litiumin ylitarjonnan takia. Näin siitäkin huolimatta, että sähköautojen ja niiden akkujen yleistyminen kiihdyttää litiumhydroksidin kysyntää. Kauppalehden mukaan ylituotannon takia kaivoksia ja tuotantolaitoksia pysäytetään ympäri maailmaa. Litiumin heikko hintakehitys on saanut sijoittajat ja rahoittajat varovaisiksi.

Tammikuussa 2020 Keliber kertoi hankkeen viivästyvän vuosia aiemmin arvioidusta. Vielä keväällä 2019 yhtiö arvioi tuotannon käynnistyvän nopeimmillaan ensi vuoden lopulla. Nyt tähtäin on siirretty vuoteen 2024, ja täydessä vauhdissa tuotanto olisi vasta 2025, kertoi YLE tammikuun lopussa.

Tammikuussa 2021 yhtiö raportoi hankkeen Q4/2020-tilanteesta. Yhtiön toimitusjohtaja Hannu Hautalan lausunnon perusteella hanke etenee hyvin ja eurooppalaiselle litiumhydroksidin vastuulliselle tuotannolle on sosiaalinen tilaus: “Lisäksi minulla on ollut ilo huomata, että litiumhankkeellamme on laaja kansallinen ja eurooppalainen tuki ja kannatus. Tämä johtuu siitä, että ilmastonmuutoksen hillitsemisen ohella hanke luo uusia teollisia työpaikkoja Suomeen ja vähentää Euroopan riippuvuutta litiumin tuonnista muilta mantereilta.” (Keliberin litiumprojektin tilannekatsaus 25.1.2021)

(Päivitetty: 10.6.2021)

 

Keliber-uutisia:

 • Keliber päivitti Kokkolan kemiantehtaan prosessia ja YVA-selostusta. Keliber Oy 15.4.2021.
 • Lithium: Sibanye diversifies into battery metals through Keliber investment. Roskill, 3 March 2021.
 • Keliber – litiumprojektin edistyminen Q4 2020. Tiedote, Keliber Oy 25.1.2021.
 • Litiumkemiantehtaan ympäristövaikutusten arviointimenettely päätökseen – Keliber etenee lupavaiheeseen. Keliber, 22.7.2020.
 • Kokkolan litiumkemiantehtaan YVA-selostus viranomaiskäsittelyyn. Keliber Oy, 9.3.2020.
 • Kaustinen ja Kokkola harmissaan Keliberin hankkeen viivästymisestä – ”Ei se hirveän kauas karkaa kuitenkaan”. YLE, 3.2.2020.
 • Kaivosyhtiö Keliberin suuri litium-hanke viivästyy vuosia aiemmin arvioidusta – Tuotanto pyritään käynnistämään vuonna 2024. YLE, 31.1.2020.
 • Litiumhanke vaikeuksissa Kokkolassa – Sähköautot yleistyvät ja akkuja tarvitaan lisää, mutta litiumin hinta laskee ylituotannon takia. Kauppalehti 15.11.2019.
 • Päivitys Keliberin litiumhankkeeseen. Keliber, 6.11.2019.
 • Keliberin akkuhanke viivästyy – aikataulu auki ja rahoitusneuvottelut kesken. Kauppalehti, 23.5.2019.
 • Keliber Oy:n Syväjärven kaivosalueelle ympäristö- ja vesilupa. Keliber Oy, 20.2.2019.
 • Osakeanneilla yli 10 miljoonaa euroa. Keliber, 15.2.2019.
 • Litiumia Kokkolassa 2020-luvulla – valtio etsii 250 miljoonan euron rahoitusta. Talouselämä, 25.1.2019.

 

Litiumiin liittyviä uutisia 2021:

 • Lithium: Could seawater be an economic source of lithium? Roskill 7 June 2021.
 • Akkujen raaka-aineongelma ratkaisu sadoiksi tuhansiksi vuosiksi? Tekniikka&Talous 9.6.2021.
 • Scientists develop ’cheap and easy’ method to extract lithium from seawater. Mining.com, 5 June 2021.
 • Shaw, R.A. (2021). Global lithium (Li) mines, deposits and occurrences (May 2021). British Geological Survey.
 • Tesla says Australia has huge opportunity in lithium. Australian Financial Review, 5 May 2021.
 • Tesla consumed more lithium than next four EV makers combined in 2020. Adamas Intelligence, 29 April 2021.
 • Electric car battery demand puts lithium in pole position. The Sydney Morning Herald, 24 April 2021.
 • BWM Group steps up sustainable sourcing of lithium for battery cell production to ensure rapid e-mobility expansion. BMW Group, 30 March 2021.
 • British Lithium to open mine by 2026 after gov’t funding. Mining.com, 17 March 2021.
 • The road to the first US domestic hard-rock lithium supply chain. Mining.com, 12 March 2021.
 • Lithium miners are going to compete for new licenses in Chile. Mining.com, 11 March 2021.
 • Booming Electric-Vehicle Demand Supercharges Lithium Prices. The Wall Street Journal, 10 March 2021.  (tilaajille)
 • Battery grade lithium prices in China surge 68%. Mining.com, 4 March 2021.
 • Exclusive: Lithium giant Albemarle slams Chile over ’unjust’ withholding of Atacama study. Reuters, 4 March 2021.
 • Lithium, sustainability: Limited improvement expected from shipping emissions over coming decade. Roskill, 29 Jan 2021.
 • Shift to Electric Vehicles Spurs Bid to Make More Batteries in U.S. WSJ, 26 Jan 2021.  (tilaajille)
 • Weak lithium prices could slow EV revolution, Albemarle warns. Reuters, 12 Jan 2021.

Litiumiin liittyviä uutisia 2020:

 • Lithium: Yibin Tianyi to commission a 20ktpy hydroxide plant. Roskill, 22 Dec 2020.
 • Closing the loop in e-mobility. BASF, 10 Dec 2020.
 • Fortum kertoo tehneensä läpilyönnin sähköautojen akkujen kierrätyksessä. Kauppalehti, 24.11.2020.
 • Lithium in 2020: Prices, Coranavirus and Tesla. Benchmark Mineral Intelligence, 23 Oct 2020.
 • Pilbara Minerals says lithium prices may be near bottom. Mining.com, 30 July 2020.
 • Lithium: Demand downgraded amidst COVID-19 pandemic, slow EV sales and weaker global economic performance. Roskill, 6 April 2020.
 • China battery metals, lithium demand to increase in 2020 despite coronavirus impact: Platts survey. S&P Global, 26 Feb 2020.
 • Cobalt, lithium markets remained quiet as coronavirus delayed post-holiday recovery. SMM, 10 Feb 2020.
 • Peruvian mining minister says lithium mining regulation ’ready this year’. Reuters, 16 Jan 2020.
 • Lithium: Livent sees lower hydroxide prices in 2020. Roskill, 10 January 2020.
 • American Manganese Warrant Exercise and Update on Lithium-ion Battery Recycling Progress. American Manganese Inc., January 10, 2020.
 • Lithium Outlook 2020: The Lithium Decade Begins. Investing News, 8 January 2020.

Litiumiin liittyviä uutisia 2019:

Litiumiin liittyviä uutisia 2018:

Lisätietoa litiumista

 

LATAA KRIITTISET METALLIT JA HUOLTOVARMUUS -RAPORTTI TÄÄLTÄ!

 

Keliberin tulevan litiumkemiantehtaan ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) päätökseen

 

Litiumin kysyntä laskussa koronaepidemian, sähköautojen myynnin hiipumisen ja maailmantalouden heikentymisen takia

 

EU voisi kieltää likaisten litiumioniakkujen maahantuonnin

 

Kaivosjätti Rio Tinto ryhtyy tuottamaan litiumia Kaliforniassa vanhasta kaivosjätteestä

Poliittiset levottomuudet pysäyttivät litiumin tuotannon Atacaman alueella Chilessä

Valkoisesta kullasta kissankullaksi – ylitarjonta painaa litiumin hintaa alas