Yleistä litiumista

Litium (Li) on kevein kaikista metalleista. Litium on kemiallisesti erittäin reaktiivinen metalli, eli se reagoi voimakkaasti muiden aineiden kanssa.

Käyttökohteet

Keveytensä vuoksi litiumia käytetään kovissa ja kevyissä metalliseoksissa. Suuren maailman tietoisuuteen litium on noussut sähköautoissa yleisesti käytettyjen litiumioniakkujen (li-ion) myötä. Li-ion-akun katodi valmistetaan litiumoksidista ja muista lisäaineista, joista tehdään ns. katoditahnaa. Litiumia käytetään myös emaleissa, lasikeramiikassa, lämmönkestävissä laseissa, alumiinin valmistuksessa, ilmastointikemikaaleissa ja voiteluaineissa.

 

Kuva 1. Litium on yksi keskeisistä akkumetalleista. (Lähde: Canadian Mining, 2021)

 

Kuva 2. Litiumin kysynnän ennustetaan kasvavan rajusti akkuteollisuuden vetämänä. (Kuva: UBS)

 

Kuva 3. Euroopassa käynnissä olevia akkutehdashankkeita – tilanne marraskuussa 2021. (Lähde: Terren & Wyboris, 2021)

 

Kuva 4. Vuoden 2021 syksyllä Euroopassa käynnissä olevia tai julkistettuja akkutehdashankkeita. (Kuva: CICenergiGUNE, 2021)

 

Kuva 5. Pohjois-Amerikan akkutehdashankkeita keväällä 2021. (Kuva: CICenergiGUNE 28.4.2021)

 

Kuva 6. Litiumioniakut ovat 10 vuodessa nousseet litiumin tärkeimmäksi käyttökohteeksi. (Kuva: Benchmark Mineral Intelligence, April 2021)

 

Kuva 7. Litiumioniakkujen kysynnän ennustetaan kasvavan 14-kertaiseksi seuraavien 15 vuoden aikana, veturi lähinnä sähköiset henkilöautot. (Kuva: BloombergNEF, 2021)

 

Kuva 8. Litiumioni- ja litiumrautafosfaattiakkujen globaalit materiaalivirrat Sankey-diagrammina.  (Kuva: Petavratzi, E. & Josso, P. 2021)

 

Esiintymät ja tuotanto

Maailman litiumvarannot ovat huomattavat. Pullonkaula on lähinnä litiumin tuotannon ja jalostuksen puolella. Yhdysvaltain geologisen tutkimuslaitoksen USGS:n arvion mukaan litiumin varannot riittävät vuoden 2017 kulutustasolla lähes 500 vuodeksi (ks. taulukko 1 alla).

Kuva 9. Litium-kaivokset, -varannot ja -esiintymät globaalisti. (Lähde: Shaw, R.A. (2021). Global lithium (Li) mines, deposits and occurrences (May 2021). British Geological Survey)

Litiumia tuotetaan lähinnä Australiassa, Chilessä ja Argentiinassa. Myös Bolivialla on suuret litium-varannot – 9 miljoonaa tonnia, jota ei ole koskaan hyödynnetty kaupallisesti. Tuo määrä tarkoittaa, että Bolivialla on maailman toiseksi suurimmat litium-varannot, mutta tähän mennessä ei ole ollut minkäänlaista käytännön tapaa tuottaa ja myydä sitä. (Lähde: Bloomberg, 4.12.2018)

Kuva 10. Vuonna 2020 Kiina tuotti vain 11 % litiumin raaka-aineesta, mutta jalosti 60 % litiumista globaalisti. (Lähde: WSJ 2021)

Spodumeeni-rikasteet muodostavat noin puolet jalostetun litiumin toimitusmääristä globaalista, mitattuna LCE-pohjalta (lithium carbonate equivalent), kertoo Roskill artikkelissaan. Länsi-Australia tuottaa merkittävän osan tästä määrästä.

Kuvassa 11 alla havainnollistetaan litiumin primäärituotannon jakautumista brine- ja mineraalipohjaiseen tuotantoon sekä mahdollisten uusien hankkeiden tuotantomääriä.

Kuva 11. Esimerkkejä spodumeeni-rikasteen laivarahtireiteistä Australiasta Kiinaan. (Kuva: Wood Mackenzie, lokakuu 2021) 

Markkinanäkymät: litiumin hinta vahvassa nousussa

Konsulttifirma Wood Mackenzien LME Forum 2021 -webinaarissa lokakuussa 2021 analysoitiin litiummarkkinoiden nykytilannetta ja tulevaisuuden näkymiä. Litiumkarbonaatin hinta on yli tuplaantunut vuodessa ja myös litiumhydroksidin hinta on noussut vahvasti. Akkusektorin kysyntä litiumkemikaaleille on kasvanut samaan aikaan kuin monia litiumkaivoksia suljettiin vuonna 2020 litiumin alhaisen hinnan takia. Syksyllä 2021 tilanne on sellainen, että Kiina pyrkii haalimaan itselleen kaiken litiumkarbonaatin, mitä käsiinsä saa, kertoo WoodMac.

Kuva 12. Litiumkarbonaatin ja litiumhydroksidin hinta on noussut vahvasti viimeisen 12 kk aikana. (Kuva: Wood Mackenzie, lokakuu 2021) 

Wood Mackenzien arvion mukaan litiumin spottihinnat olivat lokakuussa 2021 käsittättömän korkealla (“on crazy levels”). Näin korkeille hinnoille ei heidän mukaan ole rakenteellisia perusteita. Näillä hinnoilla useat pysähdyksissä olleen tuotantolaitokset palaavat markkinoille ja uusia hankkeita aloitetaan. Woodmac uskoo, että litiumin hinnat tulevat laskemaan lokakuun 2021 huipputasostaan.

Kuva 13. Litiumhydroksidin ja -karbonaatin hintakehitys tammikuu 2016 – lokakuu 2021. (Lähde: Benchmark Mineral Intelligence 2021)

 

Kuva 14. Litiumin spottihinnat vs. sopimushinnat (SQM ja Orocobre) Q1/2016 –  Q2/2021. (Lähde: Fastmarkets 2021)

Tuotannon leikkauksista litiumin pulaan

Benchmark Mineral Intelligence on aiemmin ennustanut litiumin kysynnän kasvavan 3,5-kertaiseksi vuodesta 2019 vuoteen 2025. Vaikka markkinat näyttävät olevan vahvalla pohjalla, isojen tuottajien tuotannon leikkaukset ja suunniteltujen laajennusten lykkäykset ovat jatkuneet. Litiumin hintojen pysyessä sitkeästi matalalla tasolla uuden tuotannon käynnistyminen vuonna 2020 on epävarmaa.

Vaikka ylitarjonta litiumin markkinoilla jatkuu vuonna 2021, Benchmark ennustaa artikkelissaan, että vuodesta 2022 eteenpäin litiumin tuotanto ei pysty kattamaan akkuteollisuuuden kasvavaa kysyntää. Keliberin suunnittelema tuotannon käynnistys vuosien 2024 – 2025 tietämillä näyttäisi osuvan aika nappiin.

Kuva 15. Ylitarjonnasta siirrytään parin vuoden sisällä tilanteeseen, jossa litiumin tuotanto ei pysty vastaamaan kasvavaan kysyntään. (Lähde: BMI 2020)

Markkinatutkimusslaitos Roskill uskoo, että pidemmällä tähtäimellä kapasiteetin kasvattaminen sekä nykyisissä että uusissa laitoksissa on välttämätöntä, jotta seuraavan vuosikymmenen aikana odotettavissa olevasta kysynnän kasvusta selvitään. Litiumin kysynnän odotetaan kasvavan viisinkertaiseksi seuraan kymmenen vuoden aikana.

Kysyntää kasvattaa erityisesti litiumioniakkujen kasvava käyttö sähköautoissa, energiavarastoissa ja kannettavassa elektroniikassa. Litiumin kysynnän on ennustettu kasvavan 20 prosenttia vuodessa. Akkumarkkinoiden uskotaan kasvavan 25 prosentin vuosivauhdilla vuoteen 2028 saakka. Pientä parin prosentin vuosikasvua tulee myös litiumin käytöstä teollisuuden raaka-aineena esimerkiksi keramiikassa, voiteluaineissa  ja lasissa. Litium-ala tuleekin Roskillin mukaan vaatimaan merkittäviä investointeja uusiin kaivoksiin, jalostuslaitoksiin ja myös litiumin kierrätykseen.

Kuva 16. Konsulttien ja markkinatutkimuslaitosten arvioita litiumin markkinoista kesällä 2021. (lähde: Piedmont Lithium, August 2021)

Keliberin litiumhankkeen vaiheita:

Suomessa kaivosyhtiö Keliberillä on Keski-Pohjanmaalla Kaustisen alueella litiumprojekti, jonka esiintymien litiumspodumeenivarannot ovat Euroopan merkittävimpiä. Helmikuussa 2019 päättyneellä rahoituskierroksella Keliber sai 10 miljoonaa euroa uutta rahoitusta (HS 15.2.2019 , Keliber 15.2.2019).  Valtion omistama Suomen Malmijalostus sijoitti yhtiöön kuusi miljoonaa euroa ja nousee Keliberin suurimmaksi osakkeenomistajaksi 24 prosentin omistusosuudella. Ennen näitä kauppoja Suomen Malmijalostus omisti 18 prosenttia Keliberistä. Muut osakkaat sijoittavat yhtiöön neljä miljoonaa euroa.

Keliber edustaa harvinaista vertikaalisesti integroitua liiketoimintamallia litium-tuotannossa. Yhtiö jalostaa itse tuottamansa raaka-aineet litiumkemikaaleiksi. Keliberin Kokkolaan rakentamasta tuotantolaitoksesta tulee EU:n ainoa litiumjalostamo. Yhtiön tuottamat litiumkemikaalit ovat sähköautojen akkujen kriittisiä raaka-aineita. Keliberin tavoitteena on tuottaa vuosittain vähintään 11.000 tonnia litiumkemikaaleja.

Keliber sai tammikuussa 2019 kaivosluvan louhokselleen ­Syväjärvellä Kaustisilla. Kyseessä on ensimmäinen vuoden 2011 kaivoslain perusteella myönnetty toimilupa Suomessa. (Talouselämä, 25.1.2019)

Toukokuussa 2019 Kauppalehti uutisoi Keliberin akkuhanke viivästymisestä.

Marraskuussa 2019 Keliber kertoi litiumin globaaleilla markkinoilla olevan pehmeyttä. Taustalla on mm. sähköautojen tukien leikkaukset Kiinassa. Yhtiö päätuotteen litiumhydroksidin pitkän aikavälin markkinanäkymien yhtiö katsoi olevan positiiviset. Yhtiö kertoi marraskuussa myös jatkavansa potentiaalisten rahoitusvaihtoehtojen valmistelua “varmistaakseen litiumprojektin riittävän ja optimaalisen rahoituksen sekä projektin tehokkaan edistämisen”.

Kauppalehti uutisoi pari viikkoa Keliberin tiedotteen jälkeen, että Kokkolan litiumhankkeen olevan vaikeuksissa litiumin ylitarjonnan takia. Näin siitäkin huolimatta, että sähköautojen ja niiden akkujen yleistyminen kiihdyttää litiumhydroksidin kysyntää. Kauppalehden mukaan ylituotannon takia kaivoksia ja tuotantolaitoksia pysäytetään ympäri maailmaa. Litiumin heikko hintakehitys on saanut sijoittajat ja rahoittajat varovaisiksi.

Tammikuussa 2020 Keliber kertoi hankkeen viivästyvän vuosia aiemmin arvioidusta. Vielä keväällä 2019 yhtiö arvioi tuotannon käynnistyvän nopeimmillaan ensi vuoden lopulla. Nyt tähtäin on siirretty vuoteen 2024, ja täydessä vauhdissa tuotanto olisi vasta 2025, kertoi YLE tammikuun lopussa.

Tammikuussa 2021 yhtiö raportoi hankkeen Q4/2020-tilanteesta. Yhtiön toimitusjohtaja Hannu Hautalan lausunnon perusteella hanke etenee hyvin ja eurooppalaiselle litiumhydroksidin vastuulliselle tuotannolle on sosiaalinen tilaus: “Lisäksi minulla on ollut ilo huomata, että litiumhankkeellamme on laaja kansallinen ja eurooppalainen tuki ja kannatus. Tämä johtuu siitä, että ilmastonmuutoksen hillitsemisen ohella hanke luo uusia teollisia työpaikkoja Suomeen ja vähentää Euroopan riippuvuutta litiumin tuonnista muilta mantereilta.” (Keliberin litiumprojektin tilannekatsaus 25.1.2021)

Kesäkuussa 2021 Keliber kertoi tilanneensa Päivänevan rikastamon prosessisuunnittelun tanskalaiselta FLSmidthiltä. Sopimus kattaa rikastamon prosessi-, lay-out- ja laitesuunnittelun toteuttamisen. Samalla viikolla yhtiö sai hyviä uutisa myös luvituksen osalta, kun Vaasan hallinto-oikeus julkisti päätöksen, jossa se hylkäsi suurelta osin Syväjärven kaivosalueen ympäristö- ja vesitalousluvista maaliskuussa 2019 jätetyt kolme valitusta, kertoi yhtiö tiedotteessaan. Luvat sisältävät kymmeniä toimintaa sääteleviä määräyksiä, joiden lisäksi oikeus velvoitti nyt Keliberin edelleen tehostamaan vesien tarkkailua. Vaasan hallinto-oikeus julkisti päätöksensä 16. kesäkuuta 2021.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) myönsi helmikuussa 2019 ympäristönsuojelulain (527/2014) ja vesilain (587/2011) mukaiset ympäristö- ja vesitalousluvat Syväjärven avolouhoksen toiminnalle. Päätöksestä jätettiin Vaasan hallinto-oikeuteen kolme valitusta, jotka koskivat erityisesti typen päästörajoja ja päästöjen tarkkailua, kalatalousmaksuja ja haittakorvauksia, sekä suunnitteluun, rakentamiseen ja alueiden mitoituksiin liittyviä kysymyksiä. Keliber vastasi esitettyihin huoliin yksityiskohtaisesti vastineissaan, jotka jätettiin 25.7.2019 ja 8.10.2020. Yhtiö perusteli esitettyjä päästörajoja vedoten siihen, että päästöillä ei ole merkittävää haitallista vaikutusta ympäristöön tai vesistön tilaan. Kaikki yksittäiset vaatimukset perusteltiin erikseen. (Keliber 18.6.2021)

Syyskuussa 2021 Keliber kertoi, että yhtiön suurimman litiumesiintymän malmivara-arvio kasvoi merkittävästi. Kaustisen ja Kokkolan rajalla sijaitsevan Rapasaaren malmivarat ovat osoittautuneet 55 prosenttia suuremmiksi kuin aiemmin (joulukuu 2019) on arvioitu, kertoo Maaseudun Tulevaisuus artikkelissaan. Yli 50 prosentin kasvu Rapasaaressa pidentää Keliberin kaivostoiminnan elinkaarta yli kahdella vuodessa, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Hannu Hautala. Keliberin tavoitteena on tuottaa akkulaatuista litiumhydroksidia omasta malmista vuonna 2024.

Lokakuussa 2021 Keliber kertoi, että turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) myönsi 13.10.2021 Keliberin toiseksi suurimman esiintymän, Syväjärven, kaivosalueelle kaivosturvallisuusluvan. Lupaan kuuluu täytäntöönpanomääräys mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Lupa ei ole vielä lainvoimainen. Yhtiö on aloittamassa Syväjärven kaivosalueen valmistelevia töitä kuten maapeitteen poistamisen, laskeutusaltaiden ja pintavalukosteikon tekemisen ja teiden rakentamisen. Kaivosluvan saatuaan yhtiö voi myös ryhtyä louhimaan sivukiveä, jota hyödynnetään sekä louheena että sepelinä kaivosalueen infrassa kuten allarakenteissa sekä teiden perustana ja päällysteenä.

 

(Päivitetty: 27.11.2021)

Keliber-uutisia:

 • Keliberin litiumprojektin edistyminen Q3 2021. Keliber Oy 25.10.2021.
 • Keliberin Syväjärven kaivokselle kaivosturvallisuuslupa. Keliber 19.10.2021.
 • Keliberin rahoitusjärjestely suunnitelmien mukaan. Keliber 20.9.2021.
 • Hurja muutos: Kaivosyhtiö Keliberin suurimman litiumesiintymän malmivarat kasvoivat 55 prosenttia. Maaseudun Tulevaisuus 15.9.2021.
 • Päätös Kelilberin Syväjärven ympäristö- ja vesiluvista lainvoimainen. Keliber 20.8.2021.
 • Projektin edistyminen Q2 2921 – huhti-kesäkuu 2021. Keliber Oy, 22.7.2021.
 • Keliber sai perustellun päätelmän Kokkolan kemiantehtaan YVA-selostuksesta. Keliber Oy 5.7.2021.
 • Keliber hakee ympäristö- ja vesitalouslupia Päivänevan rikastamolle ja Rapasaaren kaivokselle. Keliber Oy 1.7.2021.
 • Oikeus hylkäsi suurelta osin valitukset Keliberin Syväjärven ympäristö- ja vesitalousluvista. Keliber Oy 18.6.2021.
 • FLSmidth toteuttaa Keliberin rikastomon prosessisuunnittelu. Keliber Oy 14.6.2021.
 • Keliber päivitti Kokkolan kemiantehtaan prosessia ja YVA-selostusta. Keliber Oy 15.4.2021.
 • Lithium: Sibanye diversifies into battery metals through Keliber investment. Roskill, 3 March 2021.
 • Keliber – litiumprojektin edistyminen Q4 2020. Tiedote, Keliber Oy 25.1.2021.
 • Litiumkemiantehtaan ympäristövaikutusten arviointimenettely päätökseen – Keliber etenee lupavaiheeseen. Keliber, 22.7.2020.
 • Kokkolan litiumkemiantehtaan YVA-selostus viranomaiskäsittelyyn. Keliber Oy, 9.3.2020.
 • Kaustinen ja Kokkola harmissaan Keliberin hankkeen viivästymisestä – ”Ei se hirveän kauas karkaa kuitenkaan”. YLE, 3.2.2020.
 • Kaivosyhtiö Keliberin suuri litium-hanke viivästyy vuosia aiemmin arvioidusta – Tuotanto pyritään käynnistämään vuonna 2024. YLE, 31.1.2020.
 • Litiumhanke vaikeuksissa Kokkolassa – Sähköautot yleistyvät ja akkuja tarvitaan lisää, mutta litiumin hinta laskee ylituotannon takia. Kauppalehti 15.11.2019.
 • Päivitys Keliberin litiumhankkeeseen. Keliber, 6.11.2019.
 • Keliberin akkuhanke viivästyy – aikataulu auki ja rahoitusneuvottelut kesken. Kauppalehti, 23.5.2019.
 • Keliber Oy:n Syväjärven kaivosalueelle ympäristö- ja vesilupa. Keliber Oy, 20.2.2019.
 • Osakeanneilla yli 10 miljoonaa euroa. Keliber, 15.2.2019.
 • Litiumia Kokkolassa 2020-luvulla – valtio etsii 250 miljoonan euron rahoitusta. Talouselämä, 25.1.2019.

 

Litiumiin liittyviä uutisia 2021:

 • Petavratzi, E. & Josso, P. (2021). Global material flows of lithium for the lithium-ion and lithium iron phosphate battery markets. Nottingham, UK. British Geological Survey.
 • A squeeze on lithium has top producers ’going as fast as we can’. Mining.com, 4 Nov 2021.
 • Why the lithium market needs to take a leap of faith on pricing. Fastmarkets, 21 October 2021.
 • Chile to open 400,000 tonnes of lithium reservers up for exploration. Mining.com, 14 October 2021.
 • Wood Mackenzie LME Forum 2021 13.10.2021.
 • Lithium price rally accelerates in September. Mining.com, 17 September 2021.
 • Sibanye-Stillwater graps 50% of Nevada lithium project for $490 million. Mining.com, 16 September 2021.
 • American Manganese Successfully Upcycles EV Battery Black Mass into NMC-622 Cathode Precursor. American Manganese Inc., 24 August 2021.
 • Maailman suurimmat litumvarannot saattavat piillä Afganistanissa, ja niille riittäisi monia ottajia. Helsingin Sanomat 19.8.2021.
 • Piedmont ’very optimistic’ on North Carolina permit approval. Reuters, 4 August 2021.
 • Lithium: Pilbara Minerals – charging ahead. Roskill, 2 August 2021.
 • Building America’s Leading Lithium Hydroxide Business. Piedmont Lithium corporate presentation, August 2021.
 • Lithium Market Update: Q2 2021 in Review. Investingnews.com, 22 July 2021.
 • Ganfeng to offer to buy Millennial Lithium for up to $280m. Mining.com, 16 July 2021.
 • UK’s Green Lithium secures GBP 1.6 million in funding to build large-scale refinery in UK. S&P Global Platts, 28 June 2021.
 • Lithium: Could seawater be an economic source of lithium? Roskill 7 June 2021.
 • Akkujen raaka-aineongelma ratkaisu sadoiksi tuhansiksi vuosiksi? Tekniikka&Talous 9.6.2021.
 • Scientists develop ’cheap and easy’ method to extract lithium from seawater. Mining.com, 5 June 2021.
 • Shaw, R.A. (2021). Global lithium (Li) mines, deposits and occurrences (May 2021). British Geological Survey.
 • Tesla says Australia has huge opportunity in lithium. Australian Financial Review, 5 May 2021.
 • Tesla consumed more lithium than next four EV makers combined in 2020. Adamas Intelligence, 29 April 2021.
 • Electric car battery demand puts lithium in pole position. The Sydney Morning Herald, 24 April 2021.
 • BWM Group steps up sustainable sourcing of lithium for battery cell production to ensure rapid e-mobility expansion. BMW Group, 30 March 2021.
 • British Lithium to open mine by 2026 after gov’t funding. Mining.com, 17 March 2021.
 • The road to the first US domestic hard-rock lithium supply chain. Mining.com, 12 March 2021.
 • Lithium miners are going to compete for new licenses in Chile. Mining.com, 11 March 2021.
 • Booming Electric-Vehicle Demand Supercharges Lithium Prices. The Wall Street Journal, 10 March 2021.  (tilaajille)
 • Battery grade lithium prices in China surge 68%. Mining.com, 4 March 2021.
 • Exclusive: Lithium giant Albemarle slams Chile over ’unjust’ withholding of Atacama study. Reuters, 4 March 2021.
 • Lithium, sustainability: Limited improvement expected from shipping emissions over coming decade. Roskill, 29 Jan 2021.
 • Shift to Electric Vehicles Spurs Bid to Make More Batteries in U.S. WSJ, 26 Jan 2021.  (tilaajille)
 • Weak lithium prices could slow EV revolution, Albemarle warns. Reuters, 12 Jan 2021.

Litiumiin liittyviä uutisia 2020:

 • Lithium: Yibin Tianyi to commission a 20ktpy hydroxide plant. Roskill, 22 Dec 2020.
 • Closing the loop in e-mobility. BASF, 10 Dec 2020.
 • Fortum kertoo tehneensä läpilyönnin sähköautojen akkujen kierrätyksessä. Kauppalehti, 24.11.2020.
 • Lithium in 2020: Prices, Coranavirus and Tesla. Benchmark Mineral Intelligence, 23 Oct 2020.
 • Pilbara Minerals says lithium prices may be near bottom. Mining.com, 30 July 2020.
 • Lithium: Demand downgraded amidst COVID-19 pandemic, slow EV sales and weaker global economic performance. Roskill, 6 April 2020.
 • China battery metals, lithium demand to increase in 2020 despite coronavirus impact: Platts survey. S&P Global, 26 Feb 2020.
 • Cobalt, lithium markets remained quiet as coronavirus delayed post-holiday recovery. SMM, 10 Feb 2020.
 • Peruvian mining minister says lithium mining regulation ’ready this year’. Reuters, 16 Jan 2020.
 • Lithium: Livent sees lower hydroxide prices in 2020. Roskill, 10 January 2020.
 • American Manganese Warrant Exercise and Update on Lithium-ion Battery Recycling Progress. American Manganese Inc., January 10, 2020.
 • Lithium Outlook 2020: The Lithium Decade Begins. Investing News, 8 January 2020.

Litiumiin liittyviä uutisia 2019:

Litiumiin liittyviä uutisia 2018:

Lisätietoa litiumista

 

LATAA KRIITTISET METALLIT JA HUOLTOVARMUUS -RAPORTTI TÄÄLTÄ!

 

 

Keliberin tulevan litiumkemiantehtaan ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) päätökseen

 

Litiumin kysyntä laskussa koronaepidemian, sähköautojen myynnin hiipumisen ja maailmantalouden heikentymisen takia

 

EU voisi kieltää likaisten litiumioniakkujen maahantuonnin

 

Kaivosjätti Rio Tinto ryhtyy tuottamaan litiumia Kaliforniassa vanhasta kaivosjätteestä

Poliittiset levottomuudet pysäyttivät litiumin tuotannon Atacaman alueella Chilessä

Valkoisesta kullasta kissankullaksi – ylitarjonta painaa litiumin hintaa alas