Bloomberg nostaa tällä viikolla artikkelissaan esiin vanhan jäteongelman: maailmalla etsitään kuumeisesti tapoja käsitellä kymmenet tuhannet tuulivoimaloiden lavat, jotka ovat tulleet elinkaarensa loppuun. Kierrätysratkaisujen puuttuessa vanhat lavat päätyvät kaatopaikoille. Lapaongelma on hyvä muistutus siitä, että kestävää kehitystä ja kierrätettävyyttä pitää miettiä jo suunnitteluvaiheen materiaalivalinnoissa.

Bloombergin mukaan maailmanlaajuisesti kymmeniätuhansia vanhentuneita lapoja on tulossa kierrätykseen. Valtaosa päätyy kaatopaikoille. Bloomberg kertoo artikkelissaan Wyomingissa, Yhdysvalloissa sijaitsevasta kunnallisesta kaatopaikasta, jonne on varastoitu lähes 900 tuulivoimalan lapaa.

Pelkästään Yhdysvalloissa 8 000 lapaa päätyy romuksi seuraavan neljän vuoden aikana. Euroopassa, jossa ongelman kanssa on painiskeltu jo pidempään, vuosittain noin 3 800 lapaa otetaan alas ainakin vuoteen 2022 asti, tietää BloombergNEF.  Ja tilanne vain pahenee jatkossa: valtaosa tuulivoimaloista on rakennettu reilut 10 vuotta sitten, jolloin tuulimyllyjä oli vain viidesosa siitä määrästä, joka nykyisin on asennettuna.

Hankalasti käsiteltävää ja kierrätettävää materiaalia

Tuulivoimaloiden lavat on suunniteltu kestämään hirmumyrskyt, joten niiden lapoja ei ihan helposti murskata. Myös kierrättäminen ja uudelleenkäyttö on haastavaa. Bloombergin mukaan tilanne on johtanut kierrätysvaihtoehtojen etsimiseen erityisesti siellä, missä maata on vähemmän käytössä kuin Yhdysvaltojen preerioilla.

Yhdysvalloissa kourallinen kaatopaikkoja ottaa vastaan tuulimyllyjen lapoja. Bloombergin haastatteleman Veolian Pohjois-Amerikan toimintojen vetäjän Bob Cappadonan mukaan elinkaarensa lopussa olevat lavat tulevat lojumaan kaatopaikoilla käytännössä ikuisesti. Tilanne on kiusallinen.

”Viimeinen asia mitä haluamme tehdä on luoda lisää ympäristöhaasteita”, korostaa Cappadona.

Valtaosa materiaalista kierrätettävää

Tuulivoimalat sisältävät pääosin materiaalia, joka kiertää hyvin. Teräs, kuparikaapelit, elektroniikka ja voimansiirto voidaan kierrättää tai käyttää uudelleen. Ongelmana on lasikuidusta tehdyt roottorin lavat, joita on vaikea hävittää. Suomen tuulivoimalayhdistyksen mukaan roottorin lavat valmistetaan yleisimmin komposiittimateriaaleista, joissa käytetään lasikuitua ja joskus myös hiilikuitua tai puuta yhdessä epoksin tai polyesterin kanssa, kertoo Tekniikka&Talous.

Suomen tuulivoimayhdistyksen mukaan tuulivoimaloiden kierrätyksessä suurin ongelma ovat lavoissa käytetyt lasikuitu- ja epoksimateriaalit. Yhdistys myöntää, ettei niiden uusiokäyttö ole vielä mahdollista. ”Lavat pitää toimittaa jätteenkäsittelylaitokselle, jossa ne murskataan, ja murska sijoitetaan keräilyalueelle. Joissain tapauksissa lavoista voidaan tehdä käyttö- tai taide-esineitä”, yhdistys kirjoittaa. (Tekniikka&Talous, 4.11.2019)

Tutkijat yrittävät kehittää parempia tapoja erotella hartsin kuiduista, tai uudelleenkäyttää lasikuitua pelletteinä tai levyinä. Suomessa komposiittimateriaalien kierrätystä kehittää mm. Conenor.

Euroopassa lapoja poltetaan lämpöenergiaksi

Euroopassa, jossa kaatopaikkaaminen on kielletty, Bloombergin mukaan osa lavoista käytetään polttoaineena sementin valmistuksessa tai lämpövoimalaitoksissa. Haasteena on lasikuidun alhainen energiasisältö, materiaalin epätasalaatuisuus sekä polton yhteydessä syntyvät päästöt.

Veolia kokeili viime vuonna pilottiprojektissa lapojen jauhamista pölyksi, jota olisi voinut kemiallisesti liuottaa. Yhtiö keksi projektissa villejä ideoita, joiden pohjalta se yrittää tehdä lapojen kierrätyksestä kestävää liiketoimintaa.

Toim. huom. Bloomberg kertoo, että Yhdysvalloissa nousi kova kohu, kun luvat kaatopaikoilla lojuvista massiivisista tuulimyllyjen lavoista levisi somessa. Suuri yleisö kysyi järkyttyneenä, että eikö tuulivoima olekaan ympäristöystävällistä. Jäämme odottamaan toimivia kierrätysratkaisuja elinkaarensa lopussa oleville tuulivoimaloiden lavoille.

 

Bloombergin videolla kerrotaan tuulimyllyjen lapojen kierrätykseen liittyvistä haasteista. (Lähde: Bloomberg Green, Feb 2020)

Lähteet:

  • Wind turbine blades can’t be recycled, so they’re piling up in landfills. Bloomberg Green, 5 Feb 2020.
  • Kuka kierrättää vanhat tuulivoimalat? Saksan ympäristövirasto huolestui pian käsiin räjähtävästä ongelmasta. Tekniikka&Talous, 4.11.2019.
  • Lapojen uusi elämä. Tuulivoima 2/2019.
  • Kierrätysongelma tuulivoimasta. Energia Uutiset, 13.3.2018.