Stora Enson puupohjainen anodimateriaali, ligniinipohjainen kovahiili Lignode on todellinen kiertotalouden innovaatio. Biopohjaisen anodimateriaalin kaupallistaminen ottaa nyt aimo askeleen eteenpäin, kun Stora Enso ja Northvolt käynnistävät yhteistyön.

Yksi kansallisen akkustrategiatyön mielenkiintoisimmista aiheista oli biopohjaiset akkumateriaalit, joita Stora Enso on kehittänyt.  Yhtiö on rakentanut Sunilan sellutehtaalle Kotkaan koelaitoksen, jossa valmistetaan akkumateriaaleja tehtaan tuottamasta erikoiskuivasta ligniinistä. Kymmenen miljoonaa euroa maksanut koelaitoksen toiminta käynnistyi heinäkuussa 2021.

Kuva 1. Biopohjaisten anodimateriaalien koelaitos sijaitsee Storan Enson Sunilan tehtaalla Kotkassa. (Kuva: Stora Enso)

Stora Enso ja Northvolt kehittävät yhdessä biopohjaista anodimateriaalia

Stora Enso ja Northvolt julkistivat heinäkuun 2022 lopulla yhteistyösopimuksen vastuullisten akkujen kehittämiseksi uusiutuvista pohjoismaisista raaka-aineista. Stora Enson tiedotteen otsikon puhe ”puupohjaisista akuista” taitaa olla lievästi liioiteltu, sillä kyse on nimenomaan anodimateriaalina käytettävän grafiitin korvaamisesta puupohjaisella kovahiilellä.

”Akkujen kehittäminen yhdessä Northvoltin kanssa on askel kohti tavoitettamme tarjota nopeasti kasvaville akkumarkkinoille puusta valmistettuja uusiutuvia anodimateriaaleja”, kerrotaan yhtiön tiedotteessa.

Stora Enson ligniinipohjainen kovahiili Lignode “varmistaa eurooppalaisen anodiraaka-aineen akkujen vastuullisten akkujen valmistamiseen”, todetaan tiedotteessa.

Yhteistyön puitteissa Stora Enso toimittaa puusta saatavan ligniinipohjaisen Lignode-anodimateriaalin ja Northvolt vastaa akkukennojen suunnittelusta, tuotantokonseptista ja tuotannon laajentamisesta.

“Kumppanuus tuo käyttöön uudenlaisen vastuullisen raaka-aineen ja laajentaa Euroopan arvoketjua, ja samalla kehitetään huokeampaa akkuteknologiaa”, kehuu Northvoltin Emma Nehrenheim yhtiöiden tiedotteessa.

 

 

Toim. huom. Sähköautojen ja akkujen valmistajien näkökulmasta biopohjainen anodimateriaali on tervetullut vaihtoehto Kiinan dominoimille globaaleille grafiittimarkkinoille, jotka käyttävät fossiilisia raaka-aineita ja kuormittavat raskaalla kädellä myös ympäristöä. Stora Enson innovatiivinen ratkaisu on hyvä osoitus siitä, millaisia mahdollisuuksia syntymässä oleva akkuteollisuus voi tarjota myös suomalaiselle teollisuudelle. Metsäjätin saaminen mukaan kansallisen akkustrategian valmistelutyöhön oli aikanaan hieno juttu koko strategiatyöryhmän näkökulmasta. Autoteollisuuden hyväksynnän saaminen täysin uudenlaiselle materiaalille on kova urakka. Siksi nyt julkistettu Northvolt-yhteistyö on todella merkittävä askel Stora Enson uusiutuvan anodimateriaalin maailmanvalloitukselle. Yksi kriittinen huomio: vaikka viestinnällisesti Stora Enson käyttämä otsikointi “puupohjainen akku” on herkullinen, on se myös hieman vaarallinen akkuraaka-aineiden haastavassa markkinatilanteessa: ihmiset lukevat nykyään uutisista vain otsikot ja tuo puupohjainen akku jää helposti ihmisille päällimmäisenä mieleen, vaikka kyse on yhdestä akkujen lukuisista raaka-aineista. Tätä puuakku-retoriikkaa tuli vastaan aika paljon Porin SuomiAreenallakin.

Kriittisemateriaalit.fi-sivusto on Huoltovarmuuskeskuksen Teknologiapoolin hallinnoima sivusto, joka seuraa suomalaisen teollisuuden kannalta kriittisten metallien ja mineraalien sekä elektroniikkakomponenttien markkinoiden kehitystä erityisesti jatkuvuudenhallinnan ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Lisätietoa Teknologiapoolin toiminnasta: heikki.hernesmaa@teknologiateollisuus.fi

(Julkaistu 29.7.2022)

Lähteet:

  • Stora Enso ja Northvolt ryhtyvät kehittämään yhdessä puupohjaisia akkuja. Stora Enso 22.7.2022.
  • Stora Enso’s pilot plant for producing lignin-based carbon materials for batteries is now operational. Stora Enso, 21 July 2021.

Lisää aiheesta:

Stora Enson ligniini-pohjaisten akkumateriaalien koelaitos käynnistyi Sunilassa

 

Northvolt valjastaa Stora Enson vanhan paperitehtaan akkujen ja katodimateriaalien tuotantoon