Norjan BatteriRetur mukana eurooppalaisessa akkukierrätysverkostossa – tähtäimessä sähköautojen ajovoima-akut

Viiden EU-maan isojen litiumioniakkujen kierrättäjät ovat mukana yhteistyöverkostossa, jonka avulla varaudutaan sähköautojen akkujen kasvaviin kierrätysmääriin. Mukana on myös norjalainen BatteriRetur, joka on jo usean vuoden ajan ottanut vastaan ja purkanut käytöstä poistuvia sähkö- ja hybridiautojen ajovoima-akkuja. Kiinnostus elinkaarensa lopussa oleviin ajovoima-akkuihin kasvaa koko ajan. Taustalla vaikuttavat niin akkujen raaka-aineiden hinta ja saatavuus kuin myös EU:n valmisteilla olevan uuden akkuasetuksen mukana tuleva kierrätysmateriaalien sekoitevelvoite uusien akkujen materiaaleille. Mielenkiintoista nähdä, lähteekö verkosto laajentumaan myös muihin EU-maihin. Operaatio ei ole ihan yksinkertainen, sillä ainakin tällä hetkellä kansallisissa vaatimuksissa tuottajille on eroja. Yksi uuden akkuasetuksen tavoitteista onkin “level playing field” eli yhtenäisemmät tavoitteet ja vaatimukset kaikille jäsenmaille.

Reneos-nimellä kulkeva eurooppalainen yhteistyöalusta perustettiin joulukuussa 2020. Mukana ovat norjalainen BatteriRetur, saksalainen GRS, belgialainen Bebat, hollantilainen Stibat ja italialainen Cobat. Yhteenliittymä uskoo, että yhdistämällä eri maiden isojen li-ion-akkujen keräyksen ja paikalliset kierrätysohjelmat voidaan eurooppalaiselle teollisuudelle tarjota vahva kansainvälinen akkujen keräystä ja kierrätystä hoitava verkosto sähköautojen ajovoima-akuille ja muille isoille litiumioniakuille.

 

Kuva 1. Belgialainen Bebat käsitteli jo vuonna 2016 merkittävän määrän sähkö- ja hybridiautojen akkuja. (Kuvat: Jarkko Vesa)

Yhteenliittymän ajoi yhteen kasvava kysyntä sähköautojen ajovoima-akkujen kierrätykselle. Ensimmäinen yhteinen hanke Zero Motorcyclesin kanssa osoittaa, että teollisuudessa on kysyntää tällaiselle toimintamallille, kertoo BatteriRetur tiedotteessaan.

Ainutlaatuista eurooppalaista yhteistyötä

Koska litiumioniakkujen keräys ja kierrätys vaativat erityisosaamista, yhdistivät Belgian, Alankomaiden, Saksan, Italian ja Norjan johtavat akkukierrättäjät voimansa tarjotakseen kansainvälisille yhtiöille kattavan verkoston, kertoo BatteriRetur yhteistyön taustoista.

Kuva 2. Reneos-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. (Lähde: Reneos)

Reneos on Euroopan ensimmäinen alusta sähkö- ja hybridiautojen ajovoima-akkujen keräykselle ja kierrätykselle, joka pystyy tarjoamaan isoille kansainvälisille toimijoille ison mittakaavan kierrätyspalvelut.

Paikallisten maakohtaisten toimijoiden tehtävänä on varmistaa loppuun käytettyjen tai vahingoittuneiden akkujen turvallinen kuljetus ja varastointi eurooppalaisten ja kansallisten, vaarallisten aineiden kuljetukselle annettujen ohjeiden ja lainsäädännön mukaisesti. Akut voivat päätyä uudelleenkäyttöön samassa tai eri sovelluksessa, tai ne puretaan kierrätystä varten.

Reneos-palvelupaketti

Reneos tarjoaa kattavan palvelupaketin elinkaarensa lopussa oleville isommille litiumioniakuille, joita käytetään esimerkiksi hybridi- ja sähköautojen ajovoima-akkuina, sähköbusseissa ja –pakettiautoissa, trukeissa, nostureissa, veneissä, moottoripyörissä, sähköpyörissä ja erilaisissa isommissa sähkökäyttöisissä laitteissa.

Tarjolla olevat palvelut:

  • lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen (rekisteröityminen tuottajaksi, markkinoille saatettujen ja kierrätettäväksi kerättyjen akkujen raportoin viranomaisille)
  • keräys (Reneos tekee yhteistyötä kansallisten akkukeräysjärjestelmien kanssa)
  • kuljetus (litiumioniakuille on erityisiä VAK-kuljetusmääräyksiä)
  • varastointi (kierrätykseen tulleiden litiumioniakkujen varastoinnissa on noudatettava erityistä huolellisuutta, vaadittavat viranomaisluvat on oltava kunnossa)
  • purkaminen (isojen litiumioniakkujen purkamisessa on noudatettava tarkkoja purku- ja turvaohjeita)
  • uudelleenkäyttö
  • kierrätys (kierrätysmateriaalit käsitellään mekaanisesti, pyrometallurgisesti tai hydrometallurgisesti – tai eri menetelmien yhdistelmänä)

 

Kuva 3. Reneos pyrkii palvelemaan “yhden luukun periaatteella” isoja tuottajia, jotka toimivat useissa EU-maissa. (Kuva: Reneos)

Toim.huom. Reneos-verkostossa on mukana kovia toimijoita. Norjan BatteriReturia on seurattu tiiviisti Suomessa jo usean vuoden ajan, purettiinhan siellä sähköautojen ajovoima-akkuja jo silloin, kun meillä Suomessa tehtiin vasta alustavia selvityksiä isojen litiumioniakkujen kierrätyksessä. Bebatilla on allekirjoittanut itsekin käynyt tutustumiskäynnillä ja toiminta oli todella vakuuttavaa jo vuonna 2016: volyymit olivat suuret ja prosessit pitkälle hiottu. Saksalainen GRS taas on ollut vakioesiintyjä kansainvälisissä akkukierrätyskonferensseissa. Kesän aikana on kuultu paljon uutisia investoinneista litiumioniakkujen kierrätykseen, mutta ennen kuin niille saadaan materiaalia, pitää jonkun kerätä loppuun ajetut tai vahingoittuneet akut loppukäsittelyä varten. Tässä astuvat kuvaan Bebatin ja BatteriReturin kaltaiset toimijat. Esimerkiksi BatteriRetur toimittaa keräämänsä ja purkamansa akut jatkossa käsiteltäväksi HydroVoltin laitokselle, josta uudelleenkäytettävät akkumateriaalit jatkavat NorthVoltille Ruotsiin. BatteriReturin uutisesta ja Reneosin sivuilta ei oikein selvinnyt, miten heidän palvelunsa toimisi Suomessa ja onko heillä olemassa kumppania täällä. Ajovoima-akkujen kierrätystä Suomessa hoitava Suomen Autokierrätys Oy on aika eri tyyppinen toimija kuin esimerkiksi BatteriRetur tai Bebat, koska Autokierrätys ei itse käsittele akkuja. Isommassa kuvassa Reneos on mielenkiintoinen ilmiö: hoitavatko tuottajat jatkossa keräys- ja kierrätysvelvoitteensa tämän tyyppisten toimijoiden kautta? Vastaavaa palvelu on ollut jo aiemmin tarjolla sähkö- ja elektroniikkaromun puolella. 

(Julkaistu 11.8.2021, päivitetty 12.8.2021)

Kriittisemateriaalit.fi-sivusto on Huoltovarmuuskeskuksen Teknologiapoolin hallinnoima sivusto, joka seuraa suomalaisen teollisuuden kannalta kriittisten metallien ja mineraalien sekä elektroniikkakomponenttien markkinoiden kehitystä erityisesti jatkuvuudenhallinnan ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Lisätietoja: jarkko.vesa(at)notinnovatedhere.fi

 

Lähteet:

  • Batteriretur together with Reneos, unique European platform for the collection of large Li-ion batteries kicks off. Batteriretur.

 

Lisää aiheesta: