Yhdysvaltojen valtionvarainministeriö (U.S. Treasury Department) ja verohallinto (IRS) julkistivat maaliskuun viimeisenä päivänä kauan odotettua tarkempaa ohjeistusta sähköautoihin liittyvään osaa Inflation Reduction Act (IRA) –ilmastopaketissa. Ministeriön mukaan IRA on houkutellut voimaan tulonsa jälkeen ainakin 45 miljardin dollarin yksityiset investoinnit USA:n akku- ja sähköautoteollisuuteen. Eurooppalaisen autoteollisuuden piirissä tämä paketti ei taida juurikaan hurraa-huutoja kerätä.

Tukien tavoitteena on alentaa sähköauton hankintakustannusta kuluttajille, synnyttää teollista tuotantoa Yhdysvaltoihin ja vahvistaa toimialan resilienssiä yhdessä saman mielisten kumppaneiden kanssa, jotka ovat elintärkeitä energiaturvallisuuden kannalta, kertoo ministeriö lehdistötiedotteessaan.

Saldo tähän mennessä vähintään 45 miljardia dollaria

Sen jälkeen, kun Inflation Reduction Act –lakipaketti vahvistettiin elokuussa 2022, ainakin 45 miljardin dollarin yksityiset investoinnit on julkistettu USA:n sähköauto- ja akkuarvoketjuun, hehkuttaa ministeriö. 

Nyt julkistettujen lisäohjeiden tavoitteena on varmistaa, että työssäkäyvät amerikkalaiset, amerikkalaiset yritykset ja kuluttajat hyötyvät IRA-paketista jatkossakin.

“The Inflation Reduction Act is a once-in-a-generation piece of legislation that is lowering costs for American consumers, building a strong U.S. industrial base, and bolstering supply chains… Today, Treasury is taking an important step that will help consumers save up to $7,500 on a new clean vehicle and hundreds of dollars per year on gas, while creating American manufacturing jobs and strengthening our energy and national security.” USA:n valtionvarainministeri Janet L. Yellen. (Lähde: U.S. Treasury, 31 March 2023)  

Selkeyttä ja varmuutta teollisuudelle

Nyt julkistettu NPRM-ohjeistus (Notice of Proposed Rulemaking) tuo ministeriön mukaan selkeyttä ja varmuutta teollisuudelle IRA-lakipaketin vaatimuksista valmistettaville sähköautoille.

Kaksi keskeisestä ehtoa liittyy autojen valmistuspaikkaan ja hintaan: autojen kokoonpanon tulee tapahtua Pohjois-Amerikassa eikä niiden ohjevähittäishinta (Suggested Retail Price) saa ylittää 80.000 dollarin rajaa pakettiautoille, avolava-autoille ja citymaastureille, tai 55.000 dollarin rajaa muille ajoneuvoille.

NPRM-ohjeistus tuo lisävalaistusta myös siihen, kuinka autonvalmistajat voivat täyttää kriittisiin mineraaleihin ja akkukomponentteihin liittyvät Inflation Reduction Act –lakipaketin vaatimukset.

Jotta kuluttaja saa täyden 7.500 dollarin veroedun, sähköauton tulee täyttää asetetut vaatimukset sekä sähköauton sisältämien kriittisten mineraalien että että akkukomponenttien osalta. Jos auto täyttää vain toisen näistä vaatimuksista, putoaa hankintatuki puoleen eli 3.750 dollariin.

Vaatimukset kriittisille mineraaleille

Täyttääkseen kriittisiin mineraaleihin liittyvät vaatimukset, jotka oikeuttavat 3.750 dollarin hankintatukeen, tietty prosentti sähköauton akun sisältämien kriittisten mineraalien arvosta (value) tulee olla kaivettu tai jalostettu (extracted or processed) Yhdysvalloissa tai maassa, jonka kanssa Yhdysvalloilla on vapaakauppasopimus, tai kierrätetty Pohjois-Amerikassa, kuten IRA-lakipaketissa on määritelty.

 • Vuonna 2023, sovellettava osuus on 40 prosenttia.
 • Vuonna 2024, sovellettava osuus on 50 prosenttia.
 • Vuonna 2025, sovellettava osuus on 60 prosenttia.
 • Vuonna 2026, sovellettava osuus on 70 prosenttia.
 • Vuodesta 2027 eteenpäin, sovellettava osuus on 80 prosenttia.

NPRM-ohjeessa esitellään joukko periaatteita, joiden pohjalta kriittisten mineraalien arvo akuissa määritellään: 1) tunnistetaan hankintaketjut, 2) tunnistetaan IRA-kriteereihin kuuluvat kriittiset mineraalit, ja 3) lasketaan kriteerien mukaisten mineraalien määrä.

NPRM listaa myös maat, joiden kanssa Yhdysvalloilla on voimassa oleva vapaakauppasopimus, sillä tätä ei ole määritelty IRA-lakipaketissa, kertoo ministeriö tiedotteessaan. Tähän osioon voi sisältyä hiljattain neuvoteltuja kriittisten mineraalien sopimuksia.

Sopimuksia arvioidaan sen mukaan, vähentävätkö tai eliminoivatko ne kaupan esteitä, sitoutuvatko osapuolet pidättäytymään uusista kaupan esteistä, luovatko ne korkeat standardit kaupankäyntiin, sekä vähentävät tai eliminoivat vientirajoitteita tai velvoittavat osapuolet pidättäytymään sellaisten vientirajoitteiden asettamisesta, mukaan lukien sähköautojen akkujen sisältämät kriittiset mineraalit.

Seuraavat maat kuuluvat NPRM-ohjeen piiriin: Australia, Bahrain, Chile, Costa Rica, Dominikaaninen tasavalta, El Salvador, Etelä-Korea, Guatemala, Honduras, Israel, Japani, Jordania, Kanada, Kolumbia, Marokko, Meksiko, Nicaragua, Oman, Panama, Peru ja Singapore.

Vaatimukset akkukomponenteille

Täyttääkseen akkukomponentteihin liittyvät kriteerit ja ollakseen oikeutettu 3.750 dollarin hankintatukeen, tietty määrä akkukomponenttien arvosta tulee olla valmistettu tai kokoonpantu Pohjois-Amerikassa, kuten Inflation Reduction Act –lakipaketissa.

 • Vuonna 2023, sovellettava osuus on 50 prosenttia.
 • Vuosina 2024 ja 2025, sovellettava osuus on 60 prosenttia.
 • Vuonna 2026, sovellettava osuus on 70 prosenttia.
 • Vuonna 2027, sovellettava osuus on 80 prosenttia.
 • Vuonna 2028, sovellettava osuus on 90 prosenttia.
 • Vuodesta 2029 eteenpäin, sovellettava osuus on 100 prosenttia.

NPRM-ohje tarjoaa nelivaiheisen prosessin arvon määrittelemiseksi: 1) tunnistetaan akkukomponentit, jotka on valmistettu tai kokoonpantu Pohjois-Amerikassa, 2) määritellään kunkin akkukomponentin vaikutus hintaan, 3) määritellään kaikkien akkukomponenttien osuus akun hinnasta, 4) lasketaan kriteerit täyttävä akkukomponenttien osuus jakamalla Pohjois-Amerikassa valmistettujen tai koottujen akkukomponenttien yhteenlasketun arvon osuus kaikkien akkukomponenttien arvosta tuotteen hinnassa.

Tiukat pykälät “huolta aiheuttaville maille”

Ohjeistuksen mukaan vuoden 2024 alusta alkaen hankintatukea ei voida myöntää sähköautolle, jossa on akkukomponentteja, jotka on valmistettu ”huolta aiheuttavissa maissa” (foreign entity of concern). Aiemmissa IRA-materiaaleissa tällaisiksi maiksi on todettu mm. Kiina ja Venäjä.

Vastaavasti vuoden 2025 alusta hankintatukea ei myönnetä sähköautolle, joka sisältää kriittisiä mineraaleja, jotka on tuotettu, jalostettu tai kierrätetty huolta aiheuttavissa maissa. NPRM-ohjeessa todetaan, että valtionvarainministeriö ja veroviranomaiset julkaisevat lisäohjeistusta tästä pykälästä.

Paketti vahvistetaan 17. huhtikuuta

NPRM-ohjeistus menee seuraavaksi julkiseen tarkastukseen ja se julkistetaan virallisesti 17. huhtikuuta (Federal Register).

Sähköautoihin, jotka otetaan käyttöön 18. huhtikuuta tai sen jälkeen, sovelletaan NPRM-ohjeistuksessa määriteltyjä kriittisiin mineraaleihin tai akkukomponentteihin liittyviä sääntöjä.

Ehdot täyttävien ajoneuvojen lista julkaistaan 18. huhtikuuta FuelEconomy.com sivustolla. Ajoneuvojen valmistajien tulee kertoa verohallinnolle (IRS), että niiden valmistavat ajoneuvot täyttävät IRA:n vaatimukset ja ovat oikeutettuja hankintatukeen. Tätä listaa päivitetään säännöllisesti sitä mukaa, kun ajoneuvojen valmistajat toimittavat tietoa ehdot täyttävistä ajoneuvoista.

Valtiovarainministeriö ja verohallinto lupaavat tiedotteessaan, että ne arvioivat huolellisesti mahdolliset palautteet ja kommentit tähän esitykseen ennen sen lopullista vahvistamista.

***

Kriittisemateriaalit.fi-sivusto on Huoltovarmuuskeskuksen Teknologiapoolin hallinnoima sivusto, joka seuraa suomalaisen teollisuuden kannalta kriittisten metallien ja mineraalien sekä elektroniikkakomponenttien markkinoiden kehitystä erityisesti jatkuvuudenhallinnan ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Lisätietoa Teknologiapoolin toiminnasta: heikki.hernesmaa@teknologiateollisuus.fi

(Julkaistu 1.4.2023)

Lähteet:

 • Treasury Releases Proposed Guidance on New Clean Vehicle Credit to Lower Costs for Consumers, Build U.S. Industrial Base, Strengthen Supply Chain. U.S. Department of the Treasury, 31 March 2023.

Lisää aiheesta:

x

x