Yhdysvalloissa akuille ja paristoille ei ole kansallista keräysjärjestelmää eikä kunnollista kierrätystä. Senaattori Angus King esitteli Battery and Critical Mineral Recycling Act of 2020 –aloitteensa maaliskuussa 2020. Aloitteen tavoitteena on tukea akkujen ja kriittisten mineraalien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä, kertoo Electrek uutisessaan. Näin suomalaisesta näkökulmasta aloite kuulostaa aika itsestään selvältä, mutta Yhdysvaltojen markkinoilla kyseessä olisi iso askel.  Syntymässä olevan akkujen kierrätyksen ja materiaalien talteenoton teollisuuden näkökulmasta aloitteen läpimeno olisi hieno asia.

Senaattori Kingin tekemä lakialoite ehdottaa taloudellisia kannusteita ladattavien akkujen kierrätyksen edistämiseen USA:ssa. Tavoitteena on vastata vihreän energian kasvaviin tarpeisiin ja pienentää mineraalien maahantuontia, kertoo senaattori King kotisivuillaan.

Lakialoite ehdottaa 150 miljoonan dollarin ohjaamista seuraavan viiden vuoden aikana innovatiivisen tutkimuksen tukemiseen ja maanlaajuisen keräysjärjestelmän rakentamiseen.

Kuva 1. Senaattori King näyttää olevan kotisivujensa perusteella hyvin aktiivinen toimija senaatissa. (Kuva: Senaattori Angus Kingin kotisivut)

Litium ja koboltti esillä

Senaattori King korostaa lausunnossaan, että kriittiset mineraalit, kuten litium ja koboltti, ovat keskeisessä roolissa riittäessä päästöttämiin energiateknologioihin. Kingin mukaan hyvä uutinen on se, että näitä materiaaleja on jo saatavilla – amerikkalaisten pöytälaatikoissa ja toimistojen nurkissa lojuvien vanhojen kännyköiden ja tietokoneiden akuissa.

Senaattori kysyy myös, miksi maksaa kova hinta taloudellisesti ja ympäristön näkökulmasta näistä mineraaleista ja tuoda niitä Kiinan kaltaisista maista, kun iso osa tarpeesta voitaisiin kattaa yksinkertaisesti kannustamalla amerikkalaiset tuomaan vanhat paristot ja akut kierrätykseen.

Kingin mukaan aloite on yksi askel kohti jätemäärien pienentämistä, puhtaampien energialähteiden kehittämistä sekä täysin uusia tapoja tuottaa ja käyttää kriittisiä mineraaleja.

Hieno aloite – amerikkalaisten pitää oppia kierrättämään

Akku- ja sähköautomarkkinoita seuraavan Electrekin mielestä kyseessä on hieno aloite. Amerikkalaisten pitää oppia kierrättämään. Electrek pitää tätä aivan välttämättömänä. Litiumioniakut ovat keskeisessä roolissa siirryttäessä kohtia päästötöntä energiaa. Lehti muistuttaa, että emme voi sitten alkaa saastumaan ympäristöä kuskaamalla elinkaarensa loppuun tulleita akkuja kaatopaikalle. Myös akkujen valmistukseen käytetyt metallit pitää saada takaisin hyötykäyttöön. Akkujen pitää olla osa ratkaisua, ei osa ongelmaa.

Electrekin mukaan amerikkalaisten on nyt mietittävä vihreän energian koko elinkaarta. Kasvava vuori hylättyjä akkuja ei voi olla osa tätä kehitystä. Lehti viittaa myös tuoreeseen tutkimukseen, joka julkaistiin Science Advances –lehdessä helmikuussa. Tutkimusraportti korostaa, että Yhdysvaltojen metallivarannot ovat rajalliset. Kukaan ei haluaa maahaan myöskään uutta aaltoa ”likaisia” kaivoksia (”dirty mining boom”).

Kuva 2.Tuore tutkimus arvioi kriittisten mineraalien saatavuusriskiä Yhdysvaltojen valmistavan teollisuuden näkökulmasta. (Lähde: Advances Science, 21.2.2020)

 

Kuva 3. Koboltti ja litium ovat mukana tuoreessa riskiarvioinnissa. (Lähde: Advances Science, 21.2.2020)

 

Toim. huom. Suomessa akkujen ja paristojen keräys on hoidettu perinteisesti varsin hyvin, vaikka meilläkin on suurena haasteena saada ihmisten vanhat kännykät ja niiden akut kerättyä kierrätykseen. Erityisesti Recserin tarjoama kauppapaikkakeräys tarjoaa helpon ja turvallisen tavan kierrättää käytöstä poistetut paristot ja pienet akut (lisätietoa https://www.paristokierratys.fi/). Keräyspisteille vietyjen paristojen ja akkujen sisältämistä materiaaleista yli 50% voidaan kierrättää. Teknisesti olisi mahdollista kierrättää isompikin osa materiaaleista, mutta tällä hetkellä tuo 50% on teknisesti ja taloudellisesti “järkevä” taso. Valtaosan kerätyistä pienistä akuista ja paristoista käsittelee Nivalassa toimiva Akkuser Oy. Akkuser lajittelee akut, murskaa ne ja erottelee murskeet. Näin syntynyt materiaalia toimitetaan edelleen metallinjalostajille Suomessa ja ulkomailla.  Akkujen ja paristojen valmistajat ja tuottajat ovat tuottajavastuun perusteella velvolliset järjestämään tuotteilleen kierrätyksen kuluttajia varten. Velvoitteet on määritelty Euroopan komission Akkudirektiivissä, jota ollaan parhaillaan uudistamassa. Jätehuollon järjestämisestä säädetään tarkemmin paristoista ja akuista annetussa valtioneuvoston asetuksessa 520/2014. Pirkanmaan ELY-keskus toimii akkujen ja paristojen kierrätyksen osalta valvovana viranomaisena. Lisätietoa akuista ja paristoista tarjoaa ympäristöhallinnon yhteinen verkkosivu.  Suomessa tutkitaan myös aktiivisesti akkujen ja paristojen sisältämien innovaatiokriittisten materiaalien talteenottoa mm. Aalto-yliopiston vetämässä BATCircle-hankkeessa. EU:n kiertotalouspaketti korostaa akkujen ja muiden elektroniikkatuotteiden elinkaaren pidentämistä, akkujen korjattavuutta sekä uudelleenkäyttöä. Jatkossa akkuja ei saa esimerkiksi liimata puhelinta valmistettaessa, kuten tänä päivänä usein tehdään.

Lähteet:

  • A new US bill would provide grants to support recycling batteries. Electrek, 19 March 2020.
  • With Energy Package on Senate Floor, King Introduces Groundbreaking Battery Recycling Legislation. Angus Kingin kotisivut, 3.3.2020.
  • Nassar et al. (2020). Evaluating the mineral commodity supply risk of the U.S. manufacturing sector. Science Advances, 21 Feb 2020.
  • New Methodology Identifies Mineral Commodities Whose Supply Disruption Poses the Greatest Risk to the U.S. Manufacturing Sector. USGS, 21 Feb 2020.

 

Lisää aiheesta:

 

Uusi menetelmä auttaa tunnistamaan Yhdysvaltojen valmistavan teollisuuden kannalta kriittisimmät mineraalit

 

EU Green Deal, kestävän kehityksen tavoitteet ja raaka-aineet

 

EIT Climate-KIC julkisti avoimen verkkokurssin sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätyksen haasteista

 

Elektroniikkaromuhamsterit

 

Kiinassa ei kierrätyksellä leikitä