Litiumioniakkujen kehitykseen ja tuotantoon investoidaan paljon eri puolilla maailmaa, mutta myös akkujen kierrätyksen kehittämiseen ohjataan tukea.

Akkuteollisuudesta puhutaan paljon Suomessa ja Euroopassa, mutta nyt myös Yhdysvallat on heräämässä. Kierrätysalan lehti E-Scrap News kertoi tammikuussa, että Yhdysvaltojen energiaministeriö aikoo tukea 5,5 miljoonalla dollarilla litiumioniakkujen kierrätysteknologiaa kehittäviä yrityksiä. Ministeriö aikoo tukea myös 15 miljoonalla dollarilla akkumateriaalien tutkimukseen keskittyvää tutkimuskeskusta.

Koboltti ja litium takaisin kiertoon

Hankkeiden tavoitteena on edistää kriittisten materiaalien, kuten koboltin ja litiumin, talteenottoa kulutuselektroniikasta, energiavarastojärjestelmistä ja muista lähteistä. Yhdysvallat haluaa vähentää riippuvuuttaan muista maista kriittisten materiaalien osalta. Ministeriön mukaan litiumakkujen kierrätysaste USA:ssa on tällä hetkellä vain viiden prosentin luokkaa. Euroopassa luku on huomattavasti korkeampi.

Kierrätysala herännyt

Sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) kierrättäjät ovat viime vuosina heränneet akkuasiaan muun muassa sen vuoksi, että SER:n sekaan päätyneet li-ion-akut ovat aiheuttaneet räjähdyksiä ja tulipaloja käsittelyprosessissa ja kuljetuksen aikana. Salzburgissa tällä viikolla järjestetyssä IERC 2019 –elektroniikkakierrätys konferenssissa eräs puhuja totesi, että ”on olemassa vain kahdenlaisia elektroniikkaromun käsittelijöitä – niitä, joilla on jo ollut tulipalo laitoksellaan, ja niitä, joilla ei ole vielä ollut tulipaloa”. Litiumakuille on tarkat kuljetus- ja pakkausmääräykset riippuen siitä, missä kunnossa akut ovat, ja kuljetetaanko niitä elektroniikkalaitteen sisällä vai erikseen. Myös Suomessa on tällaisia tulipaloja ollut, viimeksi akkujenkäsittelijä Akkuserillä paloi kontissa kuljetusta odottaneita litiumpohjaisia pienparistoja.

 

Kuva 1. Hyvälaatuinen elektroniikkaromu on arvokasta kauppatavaraa. Japanilaisfirma ostoksilla IERC2019-konferenssissa Salzburgissa tammikuussa 2019.  (kuva: Jarkko Vesa)

 

Konseptista prototyypiksi

Energiaministeriön 5,5 miljoonan dollarin Battery Recycling Prize –palkinto jaetaan kilpailijoille kolmessa eri vaiheessa, tavoitteena edistää ratkaisujen kehittämistä konseptista prototyypiksi ja edelleen demoksi.  Nämä kolme vaihetta viedään läpi seuraavien kolmen vuoden aikana.

Kilpailun rinnalla toteutettava Lithium Battery R&D Recycling Center etsii kustannustehokkaita prosesseja, joiden avulla saadaan talteen litiumakkujen materiaalit. Tutkimuslaitoshankkeen vetovastuussa ovat Argonne National Laboratory, National Renewable Energy Laboratory ja Oak Ridge National Laboratory.

USA:n kriittisten materiaalien lista pitenee

Yhdysvaltain kauppaministeri lisäsi viime vuonna useita kulutuselektroniikassa käytettyjä metalleja maan kriittisten materiaalien listalle. Lista laadittiin presidentti Trumpin antaman päiväkäskyn pohjalta, tavoitteena vähentää USA:n riippuvuutta muista maista eräiden kriittisten materiaalien osalta. Energiaministeriön mukaan koboltin, litiumin ja muiden kriittisten materiaalien kierrätyksen ja talteenoton lisääminen on linjassa presidentin määräyksen kanssa. Ministeriön edustajan mukaan kierrätys ja talteenotto edistävät Yhdysvaltojen energiaturvallisuutta, taloudellista vakautta ja kansallista turvallisuutta.

Euroopassa akkumetallit otetaan jo talteen

Akkujen ja muun elektroniikkaromun kierrätys on Yhdysvalloissa Eurooppaa jäljessä. Maa ei ole ratifioinut elektroniikkajätteen maastavientiä valvovaa Baselin sopimusta, joten amerikkalaisten elektroniikkaromu on perinteisesti päätynyt usein kehittyviin maihin, erityisesti Aasiaan. Nyt tilanne on muuttunut erityisesti Kiinan kiellettyä elektroniikkaromun tuonnin maahan.

Euroopassa litiuminioniakkujen materiaaleja ottaa talteen esimerkiksi belgialainen Umicore, joka saa prosessissaan talteen koboltin ja litiumin. Litiumin talteenottoprosessin kapasiteetti on tällä hetkellä 7 000 tonnia vuodessa. Umicoren edustaja kertoi IERC 2019 -konferenssissa tällä viikolla, että litiumin talteenottoprosessia skaalataan suuremmaksi sitä mukaan kun esimerkiksi sähköautojen akkuja alkaa päätyä enemmän kierrätykseen. Tällä hetkellä ajovoima-akkujen kierrätysmäärät ovat varsin pienet koko Euroopassa.

 

Lisää aiheesta

Presidential Executive Order on a Federal Strategy to Ensure Secure and Reliable Supplies of Critical Minerals. 20.12.2017. https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-executive-order-federal-strategy-ensure-secure-reliable-supplies-critical-minerals/

 

Energy Department Announces Battery Recycling Prize and Battery Recycling R&D Center

 

Feds put millions behind lithium-ion battery recycling