Yhdysvaltojen uuden Inflation Reduction Act –”ilmastopaketin” sisältämä veroetu sähköauton hankintaan on aiheuttanut jännitteitä USA:n ja muiden autojen tuottajamaiden välillä. Nyt Bidenin hallinto näyttäisi tulevan hieman vastaan Euroopan unionin vaatimuksia, kirjoittaa POLITICO-lehti.

Presidentti Bidenin hallinto viestitti joulukuun viimeisellä viikolla olevansa valmis joustamaan hieman siinä, miten veroetu sähköauton hankintaan muotoillaan uudessa Inflation Reduction Act (IRA) –lakipaketissa.

Yhdysvaltain valtiovarainministeriön 29. joulukuuta julkaisemassa dokumentissa annetaan ymmärtää Yhdysvaltojen olevan valmis soveltamaan laajempaa määritelmää sille, millä mailla on vapaakauppasopimus (free trade agreement) Yhdysvaltojen kanssa. Tämä antaisi osalle ulkomaisista autonvalmistajista mahdollisuuden saada ainakin osa veroeduista, jotka suosivat Yhdysvalloissa valmistettuja autoja, kertoo POLITICO artikkelissaan.

Ministeriö julkaisi ohjeistusta myös erillisestä veroedusta yritysten käytössä oleville päästöttömille ajoneuvoille. Tämä ohjeistus ei ole yhtä tiukka kuin kuluttajille myytävien sähköautojen verohuojennusten kohdalla. Väljempi ohjeistus tarjoaisi ulkomaisille autonvalmistajille mahdollisuuden liisata autoja kuluttajille jälleenmyyjien kautta, uutisoi POLITICO.

Euroopan unioni edelleen huolissaan

Euroopan unioni kiitteli USA:n avausta, joka hyödyttää molempia osapuolia.

“U.S. taxpayers will be able to take advantage of highly efficient EU-made electric vehicles and components, while EU companies that provide their customers through leases with cutting-edge clean vehicles can benefit from the incentives.” EU:n lausunto 29.12.2022

EU totesi kuitenkin olevansa huolissaan Inflation Reduction Act –pakettiin sisältyvästä varsinaisesta sähköautojen veroedusta, jonka saaminen edellyttää, että auto on kokoonpantu Yhdysvalloissa, Kanadassa tai Meksikossa. Tämän linjauksen takia monet ulkomaiset autot jäävät sähköauton hankkivalle kuluttajalle annettavan 7.500 dollarin verohelpotuksen ulkopuolelle.

Valtionvarainministeriö tulee antamaan tarkemmat ohjeet veroedun soveltamisesta maaliskuussa 2023. Alkuperäinen tavoite oli julkaista ohjeet vuoden 2022 loppuun mennessä.

Jännitteet kasvaneet Yhdysvaltojen ja EU:n kauppasuhteissa

Inflation Reduction Act –lakipaketti ja uusi verohelpotus sähköauton hankintaan ovat lisänneet kauppapoliittisia jännitteitä Yhdysvaltojen ja muiden johtavien autonvalmistajamaiden, kuten Ranskan, Saksan, Etelä-Korean ja Japanin välillä.

Varsinkin EU-maiden johtajat ovat esittäneet presidentti Bidenille huolensa, että veroetu ja muut USA:n puhtaan energian teollisuutta tukevat pykälät voivat soittaa kuolinkelloja eurooppalaiselle teollisuudelle investointien siirtyessä Yhdysvaltoihin.

Amerikkalaiset lainsäätäjät eivät ole juurikaan anteeksi pyydelleet, vaan toteavat, että he ovat rakentaneet IRA-”ilmastopaketin” tukemaan amerikkalaisia työpaikkoja ja sähköautojen tuotantoa, kertoo POLITICO artikkelissaan.

“Discriminating against EU produced clean vehicles and inputs violates international trade law and unfairly disadvantages EU companies on the US market, reduces the choices available to US consumers and ultimately reduces the climate effectiveness of this green subsidy.” EU:n lausunto 29.12.2022

EU kiitteli kuitenkin USA:n valtiovarainministeriön linjausta, että IRA:n loppujen yksityiskohtien viimeistelyyn varataan enemmän aikaa.

Valkoisen talon National Security Councilin edustaja antoi ymmärtää, että he eivät usko valtionvarainministeriön tuoreen tiedotteen ratkaisevan asiaa lopullisesti.

“We are committed to continuing to understand our partners’ concerns, including through the U.S.-EU Task Force on the Inflation Reduction Act, chaired by senior officials from the White House and European Commission, and through bilateral channels with our other partners, including the ROK and Japan. These are regular conversations and we expect conversations to continue,” National Security Councilin edustajan kommentti POLITICO:n artikkelissa.

Yhdysvaltain valtionvarainministeriö on julkaissut alustavan listan autoista, jotka täyttävät veroedun vaatimukset. Ministeriö uskoo listan laajenevan, kunhan virkamiehet saavat lisää tietoa autonvalmistajilta.

Kuva 1. Eurooppalaisia automalleja Yhdysvaltain valtiovarainministeriön julkistamalla listalla autoista, jotka ovat oikeutettua IRA-paketin verohelpotuksiin. (Lähde: IRS, Dec 2022)

Eurooppalaiset ja korealaiset autonvalmistajat eri linjoilla

Autonvalmistajien huoli IRA-paketin osalta liittyy siihen, että sähköauton hankintatuki on sidottu auton kokoonpanoon Yhdysvalloissa. Aiemmin myös USA:n ulkopuolella valmistetut autot olivat tuen piirissä, kunnes 200.000 myydyn auton raja tulee vastaan.

Muiden kuin USA:ssa kokoonpantujen sähköautojen rajaamien veroetujen ulkopuolelle suututti Euroopan unionin, Japanin ja Etelä-Korean – samalla nostettiin esille myös IRA-paketin laillisuus WTO-sääntöjen puitteissa.

Euroopan unionin huoli on, että USA:n veroetu imuroi alan investoinnit Euroopasta Yhdysvaltoihin.

Etelä-Korean tilanne on hieman toinen, sillä maan suurin autonvalmistaja Huyndai on julkistanut 5,5 miljardin dollarin sähköautotehtaan rakentamisen Georgiaan. Tehtaan on tarkoitus valmistua vuoteen 2025 mennessä.

Hyundai on pyytänyt valtiovarainministeriöltä siirtymäaikaa, jonka aikana yhtiö voisi edelleen tuoda Koreassa valmistettuja autoja Yhdysvaltojen markkinoille ja saada veroedut siihen asti, kunnes tuotanto Yhdysvalloissa saadaan käyntiin. POLITICO:n mukaan valtionvarainministeriön paperissa ei tätä kysymystä käsitellä, joten Hyundai saattaa jäädä toiveidensa kanssa tyhjän päälle.

Akkuteollisuudella lupaavammat näkymät

Yhdysvaltain valtiovarainministeriön 29. joulukuuta 2022 julkaisema ohjeistus tarjoaa positiivisemmat näkymät sähköautojen akkujen valmistajille kuin sähköautojen valmistajille, arvioi POLITICO.

IRA-paketti toi vuoden 2023 alusta erilliset vaatimukset kriittisten mineraalien ja muiden akkukomponenttien valmistajille tavoitteena vauhdittaa Yhdysvaltojen kotimaista tuotantoa tällä sektorilla.

Lisää vaatimuksia on tulossa vuonna 2024, jolloin tuen piirissä olevissa autoissa ei saisi olla enää Kiinassa valmistettuja materiaaleja tai osia.

Jotta sähköauto kelpaisi IRA-tuen piiriin, 40 prosenttia akkujen sisältämien kriittisten mineraalien arvosta tulee tuottaa tai jalostaa Yhdysvalloissa tai maissa, joiden kanssa Yhdysvalloilla on vapaakauppasopimus. Vuonna 2027 raja nousee 80 prosenttiin. Akkujen kriittiset mineraalit tulisi myös kierrättää Pohjois-Amerikassa, jotta tuen vaatimukset täyttyvät.

Vapaakauppasopimus 20 maan kanssa

Yhdysvalloilla on tällä hetkellä virallinen vapaakauppasopimus 20 maan kanssa. Listalla ovat Kanada, Meksiko, Etelä-Korea ja muita Aasian maita, Latinalainen Amerikka, Afrikka ja Lähi-itä.

USA:n valtiovarainministeriö huomauttaa, että termiä ”vapaakauppasopimus” (free trade agreement) ei ole määritelty IRA-lakipaketissa tai missään muussakaan laissa, mikä jättää ministeriölle mahdollisuuden esittää oma tulkintansa, mitä termillä tarkoitetaan. Ministeriö voisi esimerkiksi laajentaa IRA-tukien piiriin hyväksyttävien maiden listan kattamaan myös Euroopan unionin, jolla ei ole virallista kauppasopimusta Yhdysvaltojen kanssa.

Ministeri aikoo laatia listan kriteereistä, jotka määrittelevät vapaakauppasopimuksen Yhdysvaltojen kanssa. Kelpoisuuskriteerit on tarkoitus julkistaa maaliskuussa 2023, kertoo POLITICO.

Valtiovarainministeriön ja verohallinnon odotetaan myös ehdottavan, että ministeri voi tunnistaa uusia vapaakauppasopimuksia kriittisille mineraaleille. Kaikkien uusien sopimusten osalta arvioidaan, voidaanko ne sisällyttää IRA:n listalle.

Euroopan unioni on esittänyt lausunnossaan toiveen, että EU-maita kohdeltaisiin samalla tavalla kuin Yhdysvaltain vapaakauppakumppaneita.

Verohyödyn toisen osan saaminen edellyttää, että vuoden 2023 alusta lähtien vähintään puolet sähköauton akkujen komponenteista on valmistettu tai asennettu Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2029 vaatimus nousee 100 prosenttiin. Komponenttien osalta IRA-paketti ei tarjoa samanlaisia helpotuksia FTA-maille kuin kriittisten mineraalien suhteen.

Yritysajoneuvojen veroedut

Veronmaksaja, joka ostaa sähkö- tai muun päästöttömän ajoneuvon yrityksen käyttöön, voi hakea erillistä verohelpotusta, jonka kriteerit eivät ole yhtä tiukat kuin suoraan kuluttajille myytävien autojen.

Tämä voi mahdollisesti tarjota huomattavat markkinat ulkomaisille autonvalmistajille, jotka liisaavat autoja kuluttajille yhdessä jälleenmyyjiensä kanssa Yhdysvalloissa. Valtiovarainministeriö muistuttaa kuitenkin, että leasingsopimuksessa ei saa olla ehtoja, joiden perusteella veroviranomaiset voivat tulkita sen auton myynniksi.

 

Kriittisemateriaalit.fi-sivusto on Huoltovarmuuskeskuksen Teknologiapoolin hallinnoima sivusto, joka seuraa suomalaisen teollisuuden kannalta kriittisten metallien ja mineraalien sekä elektroniikkakomponenttien markkinoiden kehitystä erityisesti jatkuvuudenhallinnan ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Lisätietoa Teknologiapoolin toiminnasta: heikki.hernesmaa@teknologiateollisuus.fi

(Julkaistu 1.1.2023)

Lähteet:

  • Biden admin bows slightly to European pressure in trade clash. POLITICO, 29 Dec 2022.
  • Anticipated Direction of Forthcoming Proposed Guidance on Critical Mineral and Battery Component Value Calculations for the New Clean Vehicle Credit. White Paper, U.S. Department of Treasury, 29 Dec 2022.
  • Manufacturers and Models for New Qualified  Clean Vehicles Purchased in 2023 or After. IRS, 29 Dec 2022. (Viitattu 31.12.2022)

Lisää aiheesta:

Britit liittyvät EU:n rintamaan Inflation Reduction Actin kritiikissä

 

European Battery Alliance iskee pöytään kovat vastalääkkeet IRA-paketille

 

Biden toivotti Macronin tervetulleeksi mutta seisoi amerikkalaista tuotantoa suosivan ”ilmastolain” takana

 

Inflation Reduction Act on tehokas työkalu, joka voi johtaa kauppasotaan

 

Miljardit vyöryvät USA:n akkuteollisuuteen Inflation Reduction Act –ilmastolain voimalla

 

USA:n Inflation Reduction Act voi olla hyvä juttu akkuvalmistajille mutta huono juttu Euroopalle

 

Inflation Reduction Act suosii Yhdysvaltain ja sen vapaakauppakumppaneiden akku- ja akkumineraaliteollisuutta

 

Presidentti Bidenin hallinto ottaa käyttöön Defense Production Act –asetuksen edistääkseen akkumetallien kotimaista tuotantoa

 

Yhdysvaltain ulkoministeri Blinken haluaa vähentää maansa riippuvuutta Kiinan kriittisistä mineraaleista