Huoltovarmuuskeskuksen Teknologiapoolin ylläpitämän www.kriittisetmateriaalit.fi-sivuston ensimmäinen toimintavuosi alkaa olla paketissa, joten nyt on hyvä hetki katsoa,  mitkä kriittisten materiaalien Top 10 -listan metallit kiinnostivat eniten.

Top 10 -listan metallit ja mineraalit:

#1 Koboltti

Koboltti on ollut vuonna 2019 kaikkien huulilla – hyvässä ja pahassa. Loppuvuodesta uutisiin nousi johtavia teknologiayhtiöitä vastaan Yhdysvalloissa nostettu kanne, jonka mukaan Apple, Tesla, Dell ja muutamat muut akkuja käyttävät yritykset olivat osasyyllisiä Kongon kobolttikaivoksilla tapahtuneisiin lapsityöläisten vammautumisiin ja kuolemiin. Koboltin riittävyys sähköistyvän liikenteen tulevaisuuden tarpeisiin herätti myös keskustelua. Koboltin hintakehitystä seurattiin myös tiivisti ja raaka-ainemarkkinoiden joskus hieman epäloogista käyttäytymistä yritettiin ymmärtää. Vuoden aikana nousi esille myös EU:n kemikaaliviraston ECHA:n suunnitelmat tiukentaa kobolttia koskevia pitoisuusrajoja.

KOBOLTTI​

 

#2 Litium

Toinen vuoden 2019 kuuma innovaatiometalli oli litium. Myös litium kärsi kuluneena vuonna ylituotannon aiheuttamasta hinnanlaskusta. Tähän heijastui myös Kiinan sähköautomarkkinoiden vaisu meno erityisesti vuoden loppupuolella Kiinan valtion karsiessa sähköautoille myönnettäviä tukia. Chilen nopeasti levinneet levottomuudet heijastuivat myös litiumin markkinoille ja toivat epävarmuutta markkinoille. Vuoden 2019 aikana saatiin myös positiivisia uutisia mm. Yhdysvaltojen suunnalta, kun kaivosjätti Rio Tinto löysi Kaliforniassa sijaitsevan vanhan kaivoksensa jätekivestä korkealaatuista litiumia. Yhtiö aikoo rakentaa Kaliforniaan 10 miljoonaa dollaria maksavan litiumin pilottilaitoksen.  Taustalla vaikuttaa Yhdysvaltain hallituksen huolestuminen maan omavaraisuudesta litiumioniakkujen raaka-aineissa.  Markkinatutkimuslaitokset ennustivat litiumille vahvaa tulevaisuutta, kunhan sähköautomarkkinat pääsevät kunnolla vauhtiin. Huolta aiheutti innovaatiokriittisten materiaalien, kuten litium, globaalisti keskittynyt tuotanto. Suomen osalta seurattiin tiiviisti Keliberin litiumhankkeen edistymistä.

Litium

 

#3 Grafiitti

Ehkä hieman yllättäen kolmanneksi suosituimmaksi innovaatiokriittiseksi materiaaliksi nousi grafiitti, joka saa osaltaan nostetta sähköauto- ja akkubuumista. Uutisissa noteerattiin lähinnä Afrikan luonnongrafiitin hinnanlasku, jonka taustalla vaikutti Kiinan toimet.

GRAFIITTI​

#4 Kulta

Kolmen kuuman akkumetallin perässä neljäntenä listalla oli kestosuosikki kulta, jonka meno oli vahvaa vuonna 2019. Kullantuotannossa tapahtui suuria yritysjärjestelyjä, joissa vahvasti mukana olivat myös kiinalaisyhtiöt.  Maailmantalouden kasvun hidastuminen, myllerrys osakemarkkinoilla ja Yhdysvaltain dollarin heikkous nostivat perinteisesti turvasatamana toimivan kullan hintaa. Kulta oli vahvasti esillä myös elektroniikkaromun kierrätykseen liittyvissä uutisissa, onhan kulta juuri se alkuaine, joka tekee kierrätyksestä kannattavaa.

Kulta

#5 Volframi

Suurelle yleisölle hieman tuntemattomampi volframi keräsi myös mukavasti kävijöitä sivuilleen.Volframilla on supervoimia, joiden takia se on olennainen osa monissa teollisissa ja sotilaallisissa sovelluksissa. Korkean sulamispisteen ja tiheyden lisäksi volframi on erittäin vahvaa, kulutusta ja venytystä kestävää, sillä on matala laajenemiskerroin ja hyvä lämmön- ja sähkönjohtokyky. Tärkeitä käyttökohteita on mm. rakentamisessa, kaivosalalla metallintyöstössä sekä öljy- ja kaasuteollisuudessa käytettävien kovametallien valmistuksessa (volframikarbidi). Terästeollisuudessa volframi on tärkeä seosaine ja siitä valmistetaan monenlaisia tuotteita kuten lankoja, koskettimia ja elektrodeja eri käyttötarkoituksiin. Volframikemikaaleja käytetään mm. katalysaattoreiden valmistuksessa, ruosteenestopäällysteissä väriaineissa ja pigmenteissä.

Volframi

#6 Harvinaiset maametallit – REE

Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppasodan myötä harvinaiset maametallit nousivat vuonna 2019 vahvasti esille kriittisetmateriaalit.fi-sivustolla. Keväällä 2019 Kiina muistutti Yhdysvaltoja siitä, kuinka riippuvainen USA on Kiinan toimittamista harvinaisista maametalleista. Harvinaisten materiaalien kysyntää kasvattaa niiden käyttö kestomagneettien raaka-aineina mm. sähköautoissa ja aseteollisuudessa. Kiina dominoi myös harvinaisten maametallien tuotantoon liittyviä patentteja.  Kesällä 2019 Pentagon käynnisti pikavauhdilla selvityksen Yhdysvaltojen valmiuksista tuottaa harvinaisia maametalleja varmistaakseen niiden saatavuuden keskellä USA:n ja Kiinan kauppasotaa. Riippuvuutta Kiinasta pyritään pienentämään myös kierrätystä lisäämällä. Tutkimushankkeita löytyy eri puolilta Eurooppaa. Esimerkiksi Apple on ilmoittanut siirtyvänsä käyttämään (joskus tulevaisuudessa) tuotteissaan kierrätettyjä harvinaisia maametalleja. Taustalla on myös ympäristösyyt, koska harvinaisten maametallien erotteluprosessi on ympäristönäkökulmasta haastava.

Harvinaiset maametallit

#7 Platinaryhmän metallit – PGM

Platinaryhmä (PGM) on kuuden alkuaineen ryhmä, johon kuuluvat ruteeni, rhodium ja palladium sekä osmium, iridium ja platina. Platina, iridium ja osmium ovat metalleista tiheimpiä, platina ja palladium taas ovat erittäin kuumuuden- ja korroosionkestäviä, pehmeitä ja joustavia ja siten helpommin työstettäviä, kuin muut ryhmän aineista. Platinaryhmän metallien tärkeimpiä sovelluskohteita ovat päästöjen myrkyllisyyttä vähentävät autokatalysaattorit, joiden kysyntä on kasvanut 1970-luvulta lähtien. Vuonna 2008 yli puolet platinan, palladiumin ja rhodiumin tuotannosta käytettiinkin niiden valmistukseen.  Autokatalysaattorien lisäksi etenkin platinaa käytetään runsaasti koruissa ja palladiumia elektroniikassa. Kovimmassa vauhdissa platinaryhmän metalleista vuonna 2019 oli palladium, jonka hinta nousi joulukuussa 2019 korkeammalle kuin mitä kullan hinta on ikinä ollut. Taustalla vaikuttivat mm. maailman toiseksi suurimman palladiumin tuottajan Etelä-Afrikan sähköntuotannon ongelmat, jotka heijastuivat myös maan kaivosteollisuuteen. Platinaryhmän metallien korkeat hinnat aiheuttivat myös lieveilmiöitä, kuten autojen katalysaattoreiden varkauksien nousun ennätystasolle Lontoossa alkuvuonna 2019.

PLATINARYHMÄN METALLIT

#8 Magnesium

Magnesium (Mg) on pehmeä ja yleisessä käytössä olevista metalleista kevein. Se painaa kolmanneksen vähemmän kuin alumiini ja vain neljäsosan teräkseen painosta. Magnesium on kemiallisesti aktiivinen. Se reagoi helposti heikkojenkin happojen ja jopa veden kanssa. Magnesiumia käytetään pelkistimenä valmistettaessa muita metalleja, lisäksi se on ainesosana monissa metalliseoksissa. Magnesium kestää hyvin korroosiota bensiinissä ja monissa öljyissä. Seostamalla magnesiumiin muita metalleja saadaan sen lujuusominaisuuksia parannettua. Hyvin magnesiumpitoisissa seoksissa yhdistyvät lujuus ja keveys, jotka ovat tärkeitä ominaisuuksia esimerkiksi auto- ja lentokoneteollisuudessa sekä monissa instrumenteissa. Magnesiumia käytetään sekä teollisuusmineraalina että metallina. Teollisuudessa ainetta käytetään pääasiassa magnesiumoksideina tulenkestävyyttä vaativissa tuotteissa, kuten masuunien pinnoitteissa ja valupadoissa, mutta etenkin tuotteissa, joissa keveys on erityisen tärkeää, yhdessä alumiinin kanssa seoksissa tai sitä korvaavana ainesosana.

Magnesium

 

#9 Kromi

Kromia (Cr) on Suomen koneenrakennus- ja metallinjalostusteollisuudelle tärkeä raaka-aine. Sitä käytetään laajasti erilaisissa metalleissa ja kemikaaleissa. Yhdysvallat pitää kromia yhtenä maalle tärkeimmistä ja strategisimmista materiaaleista. Kromin käyttö raudassa, teräksessä ja muissa yhdisteissä tekee materiaalista vahvempaa ja estää korroosiota ja hapettumista. Kromia käytetään metalliseoksissa tuomaan niihin kovuutta ja ruostumattoman teräksen valmistuksessa, sillä kromi pystyy muodostamaan pysyviä metallikarbideja jotka vahvistavat metallin rakennetta. Kromi lisää myös korroosionkestävyyttä. Tarkempi analyysi kromimarkkinoiden näkymistä löytyy esimerkiksi markkinatutkimuslaitos Roskillin kesäkuussa 2019 ilmestyneestä Chromium Outlook to 2029 –raportista.

Kromi

 

#10 Niobi

Niobia (käytetään myös nimeä niobium) käytetään lähinnä seosmetallina erikoisteräksissä. Hyvän lämmönkestävyyden takia niobia sisältäviä seoksia käytetään esimerkiksi suihku- ja rakettimoottoreissa. Sitä käytetään myös suprajohtavissa materiaaleissa. Muita käyttökohteita ovat ydinvoima-, elektroniikka- ja optiikkateollisuus.

Niobi

 

LATAA KRIITTISET METALLIT JA HUOLTOVARMUUS -RAPORTTI TÄÄLTÄ!