Virolainen NPM Silmet on monessakin mielessä mielenkiintoinen yritys Euroopassa. Nyt yhtiö on päässyt otsikoihin pyrkiessään viemään niobi- ja tantaalivalmistuksessa syntynyttä radioaktiivista jätettä Yhdysvaltoihin. Yhtiöllä on kiire löytää ratkaisu, sillä ympäristölupien mukaiset radioaktiivisen jätteen varastot ovat jo täynnä ja Viron ympäristöministeriö vaatii selvitystä, miten yhtiö aikoo hoitaa radioaktiivisen ongelmansa.

Virolainen NPM Silmet tuottaa niobi– ja tantaalimetallia. Yhtiön vuosikapasiteetti on 700 tonnia. Kapasiteettia käytetään lähinnä niobin tuotantoon. Usean vuoden ajan yhtiön raaka-aineena on ollut brasialaisen Mineracao Tabocan tuottama FeNbTa-seos sekä Nigeriasta kaivettu niobium-mineraali, kertoi Roskill uutisessaan kesäkuussa 2020.

Toimitukset Tabocasta keskeytyivät vuonna 2016. Tuontia Nigeriasta täydennettiin brasilialaisella ja keski-afrikkalaisella raaka-aineella. Vuonna 2017 Tabocan toimitukset käynnistyivät uudelleen. Vuonna 2019, Viro toi materiaalia vain Tabocasta, uutisoi Roskill.

Roskill muistuttaa, että edellä kuvatut kaksi raaka-ainetyyppiä ovat hyvin erilaisia. Tantaali- ja niobikonsentraatit sisältävät luonnostaan uraania ja thoriumia, jotka ovat radioaktiivisia. Myös myös näiden prosessoinnissa syntyy radioaktiivista jätettä, kun taas FeNbTa-yhdisteet eivät synnytä radioaktiivista jätettä.

Viron ympäristöministeriö vaatii selvitystä

Silmetillä on Roskillin mukaan lupa varastoida 615,5 tonnia jätettä. Yhtiö on nyt varastoinut tuon sallitun määrä. Yhtiön varastointilupa umpeutui tammikuussa 2020. Tantaalin ja niobin talteenotto konstraateista on keskeytetty, vaikkakin FeNbTa-prosessointi näyttää kauppatilastojen perusteella jatkuvan, analysoi Roskill.

Viron ympäristöministeriö on määrännyt Silmetin todistamaan, että yhtiö on järjestänyt radioaktiivisen materiaalin talteenoton tai hävittämisen. Vasta tämän jälkeen viranomaiset ovat valmiita uusimaan yhtiön luvat ja sallimaan niobi- ja tantaalituotannon jatkumisen. Virosta ei tällaista laitosta löydy.

Amerikkalaisyhtiö tarjonnut palveluitaan

Ratkaisua on etsitty Yhdysvalloista, kertoo Roskill. Amerikkalainen Energy Fuels Resources on hakenut lupaa tuoda Silmetin jätteen maahan käsiteltäväksi ydinreaktorin polttoaineeksi White Mesan uraanilaitoksella Utahissa. Yhtiö käsittelee jo vastaavaa materiaalia muualta Pohjois-Amerikasta. Avainasia lupaprosessissa on julkinen kuuleminen.

Neo Performance Mineralsin (NPM) ehdotus laivata tantaali/niobi (Ta/Nb) prosessijäännöstä yhtiön Silmetin laitokselta Virosta Yhdysvaltoihin on nyt päässyt julkisen kuulemisen vaiheeseen. Kuulemisen takaraja oli alun perin 5. kesäkuuta, mutta sitä on nyt jatkettu 10. heinäkuuta saakka, kertoi Roskill kesäkuun lopussa.

Energy Fuels Resources, joka hakee lupaa NPM:n Ta/Nb-prosessijäännösten uraanin talteenottoon, on luottavainen, että Utahin valtio myöntää lopulta heille luvan jätteen käsittelyyn. Mikäli lupaa ei irtoa, joutuu NPM etsimään muita vaihtoehtoja radioaktiivisen jätteen käsittelemiseksi. Lopputulos voi vaikuttaa yhtiön mahdollisuuksiin käsitellä jatkossa kolumbiitti-tantaliitti mineraalien konsentraatteja, jolloin yhtiö olisi entistä riippuvaisempi esikäsitellyistä konsentraateista lopputuotteensa valmistuksessa.

Aiemmin olemme kertoneet tällä sivustolla, miten harvinaisten maametallien tuottaja Lynas joutui vaikeuksiin Malesiassa, jossa ongelmaksi nousi jalostuslaitoksen radioaktiivinen jäte, jota laitoksen omistaja Lynas ei suostunut kuljettamaan pois alueelta.

(Julkaistu 30.6.2020)

Lähteet:

  • Niobium and tantalum: Silmet, Energy Fuels await public consultation deadline. Roskill, 30 June 2020.
  • Niobium, tantalum: Silmet facing uncertain future. Roskill, 11 June 2020.

 

Lisää aiheesta:

 

Niobi

 

Harvinaisten maametallien tuotanto vastatuulessa Malesiassa