Energiamurroksen kasvatteessa rajusti kysyntää on  tuotannon kasvattaminen vauhdilla keskeinen haaste kuparille ja nikkelille, kirjoittaa Wood Mackenzie. Nikkelin osalta tuotannon lisäämistä tärkeässä tuottajamaa Indonesiassa hidastaa huoli ympäristöhaitoista.

Ominaisuuksiensa takia kupari ja nikkeli ovat keskeisessä roolissa vihreän siirtymän toteutuksessa. Samaan aikaan, kun kysyntä perinteisissä käyttökohteissa kasvaa tasaisesti, sähköautot ja energiavarastot synnyttävät valtavaa kasvua kuparin ja nikkelin kysyntään pidemmällä aikavälillä.

Future Facing Mined Commodities Forum –seminaarissa konsulttiyritys Wood Mackenzie avasi tarkemmin kuparin ja nikkelin merkitystä energiamurroksen näkökulmasta, ja miten teollisuuden on varauduttava tulevaan saatavuusongelmiin.

Nikkelin kysyntä tulee akuista

Vaikka ruostumattoman teräksen tuotanto on jatkossakin nikkelin suurin käyttökohde, merkittävin kasvun moottori seuraavien kahden vuosikymmenen aikana tulee olemaan akut. Niiden osuus nikkelin kokonaismarkkinoista oli vuonna 2021 vain 7 prosenttia. Woodmac ennustaa, että akkujen osuus nikkelinkulutuksesta nousee 40 prosenttiin vuoteen 2040 mennessä. Tämä kasvattaa nikkelin kokonaiskysynnän kuuteen miljoonaan tonniin vuodessa (ks. kuva 1 alla).

 

Kuva 1. Akkuteollisuuden kasvu tuplaa nikkelin kysynnän vuoteen 2040 mennessä. (Lähde: Wood Mackenzie, April 2022)

Woodmac Kenzie arvioi, että nikkelin kulutus akkutuotannossa on kasvanut 900 000 tonnilla viimeisten kuuden kuukauden aikana – taustalla lähinnä valtioiden ja autonvalmistajien sitoumukset leikata päästöjään. Myös energiavarastojen merkityksen kasvu uusiutuvan energian käytön laajentamisen mahdollistajana on yksi keskeinen kysyntää kasvattava tekijä.

Nikkelin kysynnän tyydyttäminen ESG-rajoitteisessa maailmassa

Konsulttiyrityksen nykyisen ennusteen mukaan tarvitaan 1,65 miljoonaa tonnia lisää nikkelituotantoa vuosina 2026 – 2038. Tämän pitäisi olla tehtävissä, kun otetaan huomioon, että uutta nikkelituotantoa on tullut vuosien 2011 – 2023 välillä 1,8 miljoonaa tonnia, arvioi Woodmac Kenzie.

Valtaosa uudesta nikkelintuotannosta on tullut kuitenkin Indonesiasta, jossa tuotannolla on huomattavia ympäristövaikutuksia. Indonesian viime aikaiset ilmoitukset pyrkimyksistä pysäyttää metsäkatoa ja uusien hiilivoimaloiden rakentamisen lopettamisesta tarkoittaa Woodmacin mukaan sitä, että viime vuosina nähdyn nikkelituotannon kasvattamisen toistaminen voi olla erittäin haastavaa.

Lainsäädäntö ajaa nikkelin kierrätystä

Sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa on kasvava halu tuottaa isompi osa raaka-aineista paikallisesti. Koska uusia nikkelikaivoshankkeita on niukasti Aasian ulkopuolella, on akkuvalmistajien etsittävä apua kierrätyksestä.

Amerikkalaiset akkukierrättäjät rakentavat kierrätyslaitoksia akkutehtaiden yhteyteen kierrättääkseen tuotantojätettä lähellä tehdasta. Kun kierrätys tapahtuu lähellä jätteen syntypaikkaa, pienentyvät kuljetuksesta aiheutuvat päästöt. Julkisen sektorin kannusteita ja lainsäädäntöä tarvitaan, jotta kierrätys lähtee kunnolla lentoon, muistuttaa Woodmac Kenzie artikkelissaan.

Woodmac ennustaa, että 20 prosenttia sähköautoihin tarvittavasta nikkelistä (420 000 tonnia) saadaan sähköautojen kierrätyksestä vuoteen 2040 mennessä.

Kuparilla paljon uudenlaisia käyttökohteita

Kupari on yksi ihmiskunnan pisimpään käyttämistä metalleista sen ulkonäön, muokattavuuden, lämmönsiirtokyvyn ja antibakteeristen ominaisuuksien ansiosta. Mutta punertavan metallin sähkönjohtamiskyky on kuparin kysynnän kasvun vahvin ajuri vähintään seuraavien 20 vuoden ajan.

Woodmac arvioi, että 40 prosenttia kuparin kysynnän kasvusta tulee vihreän siirtymän sähköisten sovellutusten kautta, esimerkkeinä sähköautot, merituulivoima ja aurinkoenergia (ks. kuva 2 alla).

Kuva 2. Noin 40 % kuparin kysynnän kasvusta tulee vihreän siirtymän teknologioista. (Lähde: Wood Mackenzie, April 2022)

Kupari on vihreä ratkaisu

Kuparin ansiot eivät liity pelkästään sen käyttöön vähähiilisissä applikaatioissa, muistuttaa Woodmac Kenzie. Kuparin lopputuotteen valmistus aiheuttaa vain neljänneksen siitä hiilimäärästä, mitä vastaavan alumiinimäärän tuottaminen vaatii.

Lisäksi valtaosa uusista kuparihankkeista globaalisti aikoo käyttää vähähiilisiä energiamuotoja. Esimerkiksi Sambian ja Kongon demokraattisen tasavallan kuparivyöhykkeellä sähkö tuotetaan lähes kokonaan vesivoimalla. Vastaavasti Chilessä jopa puolet energiasta tuotetaan vesivoimalla, tuulivoimalla tai aurinkovoimalla – yli 90 prosenttia uudesta tuotannosta on tarkoitus tehdä uusiutuvalla energialla, listaa Woodmac artikkelissaan.

Kierrätys auttaa kuparin saatavuuteen

Vaikka uusien kuparihankkeiden ESG-profiili näyttää hyvältä tulevan kuparin kysynnän kannalta, kuparin nykyinen noin 2,5 miljoonan tonnin tuotantomäärä on pienempi kuin vuosikymmen sitten. Tämä aiheuttaa Woodmac Kenzien mukaan 10 vuoden tuotantovajauksen, joka voi olla jopa viisi miljoonaan tonnia vuoteen 2031 mennessä.

Kuten nikkelin kohdalla, iso osa kasvasta kuparin tarpeesta on pystyttävä kattamaan kierrätyksen kautta. Ilmassa on merkkejä huomattavista investoinneista kuparin uuteen tuotantokapasiteettiin Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa. Tämä antaa uskoa, että jopa kuusi miljoonaa tonnia tarvittavasta 16 miljoonan tonnin lisätarpeesta seuraavien 20 vuoden aikana voidaan hoitaa kierrätyksellä, arvioi Wood Mackenzie.

 

(Julkaistu 19.6.2022)

Lähteet:

  • Nickel and copper: building blocks for a greener future. Wood Mackenzie, 4 April 2022.

Lisää aiheesta:

Suomi mukaan Yhdysvaltojen aloitteesta syntyneeseen kriittisten mineraalien yhteistyöhankkeeseen

 

Raaka-aineet myrskyn silmässä

 

EU pyrkii kasvattamaan strategista omavaraisuuttaan raaka-aineissa

 

Yhdysvaltain ulkoministeri Blinken haluaa vähentää maansa riippuvuutta Kiinan kriittisistä mineraaleista

 

Presidentti Bidenin hallinto ottaa käyttöön Defense Production Act –asetuksen edistääkseen akkumetallien kotimaista tuotantoa

 

Vasemmistolta lakialoite Perun kuparituotannon kansallistamisesta – työt Las Bambasin kaivoksella edelleen pysähdyksissä

 

Glencore kierrätti vuonna 2020 ennätysmäärän kuparia sähkö- ja elektroniikkaromusta

 

Vähäpäästöinen yhteiskunta rohmuaa kuparia