Kiina dominoi globaalisti harvinaisten maametallien kierrätystä. Onko Pohjois-Amerikka jäänyt jo junasta, kysyy GeoMega Resources –yhtiön toimitusjohtaja Kiril Mugerman kolumnissaan.

Kuten tällä sivustolla on moneen otteeseen todettu, harvinaisia maametalleja (rare earth elements, REE) käytetään laajasti lukemattomissa laitteissa, joita me kaikki päivittäin käytämme. Niitä löytyy älypuhelimista, autojen katalysaattoreista, magneeteista, tietokoneiden muisteista, ladattavista akuista ja monista muista tutuista laitteista.

 

Kuva 1. Harvinaisten maametallien käyttökohteita. (Lähde: REIA)

Kiina tuottaa globaalisti yli 90%  harvinaisista maametalleista. Tämä Kiina ylivalta on pakottanut harvinaisia maametalleja tuotteissaan käyttävät yritykset etsimään vaihtoehtoisia lähteitä näille materiaaleille.

Kuva 2. Kiina on dominoinut viime vuosikymmenet harvinaisten maametallien tuotantoa. (Lähde: USGS)

Harvaiset maametallit eivät ole kovin harvinaisia

Nimestään huolimatta harvinaiset maametallit eivät itse asiassa ole kovin harvinaisia. Osaa niistä löytyy maankuoresta lähes yhtä paljon kuin kuparia, kobolttia tai litiumia, toisia suunnilleen saman verran kuin tinaa.

Harvinaisia maametalleja löytyy maaperästä paljon enemmän kuin kultaa, hopeaa tai platinumia. Haasteena harvinaisissa maametalleissa on, että ryhmän aineet ovat ovat kemiallisesti niin lähellä toisiaan, että niiden erottelu toisistaan on haastavaa.

Kiinan strategia toimi

Vuosina 2008 – 2012, kun harvinaisten maametallien hinnat nousivat pilviin, monet pienet kaivosyhtiöt keskittyivät harvinaisten maametallien etsintään. Mugermanin mukaan ongelmana oli, että yksikään iso kaivosyhtiö ei ollut kiinnostunut niitä ostamaan. Itsekin analyytikkona tuohon aikaan toimineen Mugermanin mukaan hyvin harvat ymmärsivät harvinaisten maametallien kaivostoimintaa.

Kuten usein tapahtuu, Kiina osasi kääntää tämänkin tilanteen omaksi edukseen. Kiina rajoitti harvinaisten maametallien kaivostuotantoaan ja lisäsi kotimaista harvinaisten maametallien jalostusta erityisten verohelpotusten voimalla. Kiinasta tuli myös harvinaisten maametallien suurin kierrättäjä – samaan aikaan kuin muu maailma piti kierrätystä kannattamattomana matalan hintatason takia.

Kaivokset eivät ole ykkösjuttu

Mugermanin mukaan muu maailma alkaa pikku hiljaa ymmärtää, että harvinaisten maametallien kohdalla avainkysymys ei ole kaivokset (vaikka nekin ovat tietysti tärkeitä), vaan harvinaisten maametallien jalostaminen. Harvinaiset maametallit ovat hankalimmin jalostettavien aineiden joukossa, mutta ilman niitä ei tulla toimeen, muistuttaa Mugerman kolumnissaan.

Harvinaiset maametallit löytyvät kaikkien kriittisten materiaalien listojen kärkipäästä, mutta niiden tuottamiseen ja erotteluun liittyy merkittäviä teknologia- ja ympäristöhaasteita, samoin harvinaisia maametalleja sisältävien metalliseosten ja magneettien valmistukseen ja kierrätykseen.

Kestomagneetit tärkein tuoteryhmä kierrätyksen kannalta

Harvinaisten maametallien kierrätyksen näkökulmasta kiinnostavien tuoteryhmä on kestomagneetit, joiden valmistuksessa käytetään paljon harvinaisia maametalleja. Vielä parikymmentä vuotta sitten Kiinalla oli vaikeuksia tuottaa laadukkaita magneetteja. Tänä päivänä kiinalaiset magneetit ovat huippulaatua ja vain harva länsimaa pystyy kilpailemaan osaamisessa Kiinan kanssa.

Magneettituotannon käynnistäminen länsimaissa on Mugermanin mukaan lähes mahdotonta johtuen tarvittavaen infrastruktuurin ja tuotannon korkeista kustannuksista sekä ympäristöluvituksen haastavuudesta.

 

Kuva 3. Neorem Magnets Ulvilassa on yksi harvoja kestomagneettien tuottajia Euroopassa. (Lähde: Neorem Magnets)

 

Kiina aina askeleen edellä

Kun puhutaan harvinaisista maametalleista, Kiina on Mugermanin mukaan aina askeleen länsimaita edellä. Kiina hallitsi harvinaisten maametallien markkinoita vuosituhannen vaihteessa ja nyt 2020-luvulla Kiinan ote markkinoista on entistä vahvempi. Vuosikymmenen takaisen (poliittisesti aiheutetun) hintakuplan Kiina hyödynsi hankkimalla lisää raaka-aineita ja pitämällä kotimaisen tuotantonsa käynnissä, analysoi Mugerman.

Kiinan otettua haltuun harvinaisten maametallien arvoketjun osaamisen ja asiantuntemuksen, pumppaavat Eurooppa, Kanada, Yhdysvallat ja Australia nyt miljoonia dollareita hankkeisiin, joilla ne yrittävät keksiä uudelleen jotain, jonka Kiina hallitsee jo täydellisesti, täräyttää Mugerman.

Nyt, ensimmäistä kertaa koskaan, näemme Yhdysvaltojen ehdottavan lainsäädäntöä, joka tukisi harvinaisten maametallien ja harvinaisia maametalleja sisältävien tuotteiden kotimaista valmistusta. Kyseessä on kahden, maailman suurimman talouden taistelusta, jossa ratkaisee loppupeleissä se, kummalla on järeämmät aseet. Tai kumpi on valmis käyttämään enemmän rahaa taistelun voittamiseen. Yhdysvallat yritti voittaa kisan viisi vuotta sitten panostamalla akateemiseen tutkimukseen, mutta se ei tuonut juurikaan vauhtia harvinaisten maametallien sektorille.

Tällä kertaa peli on pelattava loppuun

Vaikka harvinaiset maametallit ovat nousseet vuosien varella useaan otteeseen keskusteluun, tilanne on Mugermanin mukaan nyt toinen: tällä kertaa Yhdysvaltojen hallitus ei voi jättää peliä kesken.

Yhdysvalloilla on myös mahdollisuus kääntyä Kanadan puoleen, jolla on runsaasti luonnonvaroja, mutta myös edullista ja puhdasta vesivoimalla tuotettua energiaa, joka on välttämätöntä harvinaisten maametallien energiasyöppöjen jalostus- ja kierrätysprosessien pyörittämisessä.

Kiina on maksanut kalliin hinnan elektroniikkaromun sisältämien  kriittisten materiaalien kierrätyksestä ympäristövaikutusten muodossa. Pohjois-Amerikan on varmistettava harvinaisten maametallien saatavuus, joita uusiutuva energiantuotanto, energiavarastot ja sähköinen liikenne tarvitsevat. Kestävä kierrätys on tässä kehityksessä tärkeässä roolissa, muistuttaa Mugerman.

Harvinaisten maametallien kriisistä kulunut nyt kymmenen vuotta, mutta ongelma on kaikkea muuta kuin ratkaistu. Onneksi nyt on nähtävillä ensimmäisiä merkkejä siitä, että kehitys kulkee parempaan suuntaan, kiteyttää Mugerman.

 

(Julkaistu 11.6.2020)

Lähteet:

  • Beware of China’s Rare Earth Recycling Dominance – Is It Too Late for North America? Kiril Mugerman, June 10, 2020.

 

Lisätietoa aiheesta:

 

Yhdysvaltain puolustusministeriö jäädytti sopimukset kotimaisten harvinaisten maametallien tuottajien kanssa

 

Yhdysvaltojen oma harvinaisten maametallien tuotanto nytkähti askeleen eteenpäin

 

Harvinaisten maametallien tuottajat näkevät tilaisuutensa tulleen, kun Yhdysvallat panostaa puolustusteollisuuden kriittisten materiaalien toimitusketjuihin

 

Birmingham kierrättää magneettien harvinaiset maametallit

 

Japani kasvattaa innovaatiometallien varastoja –  taustalla Kiinan dominoiva rooli raaka-ainemarkkinoilla

 

U.S. Army rahoittaa harvinaisten metallien tuotantolaitoksen rakentamisen Yhdysvaltoihin

 

Australia tarjoaa edullisia lainoja harvinaisten maametallien tuotannon vauhdittamiseksi – taustalla yhteistyösopimus Yhdysvaltojen kanssa

 

Kiina muistuttaa Yhdysvaltoja harvinaisten maametallien valta-asemastaan

 

Harvinaiset maametallit