Eurooppalaisen akkuallianssin voimahahmo, komission varapuheenjohtaja Maros Sefcovic lupasi puheessaan EBA:n 7. ministerikokouksessa Brysselissä, että EU:n tuleva raaka-ainealoite tulee olemaan ”game changer”.

Sefcovic yhdessä varapuheenjohtaja Vestagerin ja komissaari Bretonin kanssa tapasi päivän aikana jäsenmaiden, komission, Euroopan investointipankin ja EBRD:n edustajia. Teollisuutta tilaisuudessa edusti EIT InnoEnergy, joka koordinoin EBA250-verkoston työtä. EBA:n kokouksessa oli vieraana VW:n, Umicoren ja Northvoltin ylintä johtoa.

Vuonna 2022 EU:n kokonaisinvestointi akkuekosysteemin nousi 180 miljardiin euroon. Sefcovicin mukaan EU:ssa on käynnissä yli 160 teollista hanketta, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti tulee olemaan noin 70 GWh.

Eri EU-maissa julkistettujen 30 gigatehdashankkeen myötä Eurooppa on menossa kovaa vauhtia kohtia ”avointa strategista autonomiaa” tällä Euroopan ilmastotavoitteiden kannalta tärkeällä sektorilla.

Toimintaympäristö rajussa myllerryksessä

Sefcovic muistuttaa kuitenkin, että emme voi sulkea silmiämme siltä, mitä ympärillämme tapahtuu, jos haluamme pitää kiinni Euroopan johtavasta asemasta ilmastoasioissa.

Ensimmäiseksi Sefcovic nostaa esille Venäjän hyökkäyksen seurauksena lähes seitsenkertaiseksi nousseen energianhinnan esimerkiksi Yhdysvaltoihin verrattuna.

Toisena kohtana Sefcovic mainitsee eräiden maiden pyrkimyksen vauhdittaa omaa akkuteollisuuttaan tarjoamalla tukia akku- ja raaka-ainehankkeille. Tätä kautta koko globaali kilpailukenttä muuttuu.

Vaikutukset Euroopan kilpailukyvylle

Tällaiset muutokset ympäristössämme vaikuttavat luonnollisesti Euroopan kilpailukykyyn. Ne muistuttavat siitä, että meidän pidettävä tiukka fokus, kun tuemme investointeja, painottaa Sefcovic.

Juuri tätä varten EU-komissio aikoo esitellä lähiaikoina sarjan ehdotettuja toimenpiteitä. EBA-kokouksen yhteydessä Sefcovic halusi korostaa uutta Critical Raw Materials Act –pakettia.

European Battery Alliance on kiinnittänyt huomiota riskeihin, jotka liittyvä siihen, että Eurooppa on niin riippuvainen kriittisten mineraalien osalta kolmansista maista – erityisesti Kiinasta. Tämän takia Sefcovic ja komissaari Breton julkistivat European Raw Materials Alliancen vuonna 2020.

Juuri tätä varten EU-komissio aikoo esitellä lähiaikoina sarjan ehdotettuja toimenpiteitä. EBA-kokouksen yhteydessä Sefcovic halusi korostaa uutta Critical Raw Materials Act –pakettia.

EU:n raaka-ainealoite merkittävä käänne

Sefcovic uskoo, että tuleva raaka-ainealoite tulee muuttamaan tilannetta lähettämällä vahva poliittisen viestin.

CRM Act tulee auttamaan Euroopan oman vastuullisen kaivos-, jalostus- ja kierrätyskapasiteetin lisäämisessä.

Sefcovic lupaa raaka-ainealoitteen myös auttavan strategisten hankkeiden luvituksen nopeuttamisessa ja virtaviivaistamisessa. Lähiviikkoina nähdään, miten tämä aiotaan käytännössä toteuttaa.

**

Kriittisemateriaalit.fi-sivusto on Huoltovarmuuskeskuksen Teknologiapoolin hallinnoima sivusto, joka seuraa suomalaisen teollisuuden kannalta kriittisten metallien ja mineraalien sekä elektroniikkakomponenttien markkinoiden kehitystä erityisesti jatkuvuudenhallinnan ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Lisätietoa Teknologiapoolin toiminnasta: heikki.hernesmaa@teknologiateollisuus.fi

(Julkaistu 6.3.2023)

Lähteet:

  • Speech by Vice-President Šefčovič on the European Battery Alliance. European Commission 1 March 2023.

Lisää aiheesta: