Yhdysvaltojen geologinen tutkimuslaitos USGS on kehittänyt yhdessä kumppaneidensa kanssa uuden menetelmän kriittisten mineraalien saatavuusriskien arviointiin. Työkalu tunnisti 23 mineraalia, joiden saatavuuden häiriintyminen heijastuu voimakkaimmin mm. kulutuselektroniikan, uusiutuvan energia, ilmailuteknologian ja puolusteollisuuden tuotantoon. Työkalu muistuttaa EU:n kriittisten raaka-aineiden listaa, jota ollaan parhaillaan päivittämässä.

USGS kehuu, että Yhdysvaltojen poliittisilla päättäjillä ja valmistavalla teollisuudella on nyt käytössä tehokas työkalu, jonka avulla voidaan tunnistaa, mistä mineraaleista Yhdysvaltain valmistava teollisuus on riippuvaisin, ja mihin niistä liittyy suurimmat häiriöriskit saatavuudessa.

Tutkimuslaitoksen mukaan uusi menetelmä on tärkeä apuväline, kun Yhdysvallat pyrkii pääsemään presidentti Trumpin tavoitteisiin liittyen krittisten materiaalien saatavuuden turvaamiseen.

Menetelmän avulla arvioitiin 52 mineraalin globaaleja toimitusketjuja ja niiden kysyntää Yhdysvalloissa vuosina 2007 – 2016. Analyysin tuloksena 23 mineraalia tunnistettiin kriittisiksi Yhdysvaltojen valmistavan teollisuuden kannalta, esimerkkeinä harvinaiset maametallit, koboltti, niobi ja volframi (nämä samat löytyvät myös Suomen kriittisten materiaalien seurantaryhmän Top 10 –listalta).

Kriittiset mineraalit tuodaan ulkomailta

Yhdysvalloilla on sama ongelma kuin Euroopalla: uusien teknologioiden tuottajat ovat riippuvaisia raaka-aineista, jotka tuodaan tänä päivänä pääosin muista maista. Tästä syystä on tärkeä ymmärtää, mitkä hyödykkeet muodostavat suurimman riskin valmistavalle teollisuudelle.

USGS:n esittelemä menetelmä muistuttaa taustoiltaan ja toteutukseltaan EU:n kriittisten materiaalien listausta, josta julkistettiin vuonna 2017 kolmas versio, ja jota ollaan parhaillaan päivittämässä.

 

Kuva 1. EU:n kriittisten raaka-aineiden listan kolmas versio vuodelta 2017. (lähde: Euroopan komissio)

Skenaarioita mahdollisista häiriötilanteista

Yhdysvallat on hyvin riippuvainen mineraaleista, joiden tuotanto on keskittynyt muutamaan maahan. Tämä aiheuttaa huomattavan riskin niille toimialoille, jotka käyttävät kyseisiä mineraaleja. USGS:n tuore raportti ”Evaluating the Mineral Commodity Supply Risk of the U.S. Manufacturing Sector” listaa 23 mineraalia, joihin liittyy korkein riski. Listalla ovat mm. koboltti, tantaali, platinaryhmän metallit ja harvinaiset maametallit.

USGS:n raportti tunnistaa kolme olosuhdetekijää, joiden takia kriittisten mineraalien saatavuus voi häiriintyä:

  • yhdysvaltalaiset tuottajat käyttävät pääosin tuontiraaka-aineita
  • raaka-aineiden tuottajat eivät pysty tai halua toimittaa kyseisiä raaka-aineita Yhdysvaltoihin
  • yhdysvaltalaiset tuottajat ovat huonosti varautuneita rajuihin hinnanmuutoksiin tai häiriöihin tuotteiden saatavuudessa.

USGS:n edustaja muistuttaa, että hyvin erilaiset syyt voivat aiheuttaa häiriöitä toimitusketjuihin. Jännitteet kansainvälisissä kauppasuhteissa ja erilaiset konfliktit ovat tuttuja esimerkkejä. Muita tekijöitä ovat epidemiat (vrt. koronavirus, SARS), luonnonmullistukset (vrt. Japanin tsunami) tai jopa kansalliset mellakat, jotka heijastustuvat kaivos- ja metallinjalostusalaan (vrt. Chilen levottomuudet).

 

Kuva 2. Assessment of Supply Risk for year 2016. (Lähde: Nassar et al. 2020)

 

Lähteet:

  • New Methodology Identifies Mineral Commodities Whose Supply Disruption Poses the Greatest Risk to the U.S. Manufacturing Sector. USGS, 21 Feb 2020.
  • Evaluating the mineral commodity supply risk of the U.S. manufacturing sector. Science Advances, 21 Feb 2020.
  • Trump Administration Announces Strategy to Strengthen America’s Economy, Defence. USGS, 4 June 2019.

 

USGS Mineral Supply Chain Risk Methodology.

 

Koronavirus iskee Kiinan kemianteollisuuteen rajummin kuin SARS aikanaan

 

Koronavirus testaa teknologia-alan toimitusketjujen resilienssin

 

Kiina muistuttaa Yhdysvaltoja harvinaisten maametallien valta-asemastaan

 

Panokset Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppasodassa  kovenevat edelleen