Yhdysvallat on jälleen päättänyt jättää harvinaiset maametallit ja muut kriittiset mineraalit kiinalaisille tuotteille määrättyjen korotettujen tullimaksujen ulkopuolelle. Tämä osoittaa, miten vahvasti USA on riippuvainen Kiinasta, kun puhutaan kriittisistä materiaaleista, joita käytetään laajasti kulutuselektroniikasta puolustusteollisuuteen.

Kuva 1. USA on täysin riippuvainen kiinalaisten tuottamista harvinaisista maametalleista. (kuva: Len Bilen)

Kriittiset mineraalit ovat niiden harvojen asioiden joukossa, jotka säästyvät tullimaksujen korotuksilta kauppasodan laajentuessa Kiinan kanssa.  Kiina on harvinaisten maametallien ylivoimaisesti suurin tuottaja maailmassa. Kiina on myös harvinaisten maametallien suurin tuoja.

Kuva 2. Kiina dominoi harvinaisten maametallien tuotantoa maailmassa. (kuva: Len Bilen)

Peking on sen sijaan päättänyt nostaa amerikkalaistuotteiden tullimaksuja 60 miljardin dollarin edestä vastauksena amerikkalaisten 200 miljardin dollarin korotuksille.  Korotukset koskevat myös harvinaisia maametalleja sisältäviä malmeja.

Yhdysvallat julkaisi maanantaina listan uusista kiinalaistuotteista, arvoltaan noin 300 miljardia dollaria, jotka on korvamerkitty mahdollisten 25% tullimaksujen listalle. USA:n hallituksen edustajan mukaan tällä listalla on käytännössä kaikki loput Kiinasta tuotavat tuottet, joille ei ole vielä määrätty lisätulleja.

Valmistelussa oleva lista on kommenttikierroksella 17.6. saakka. Lista ei sisällä harvinaisia maametalleja tai muita kriittisiä mineraaleja. Ulos on rajattu myös lääkkeet ja valikoidut lääketieteellisen tuotteet.

Konsulttiyritys Adamas Intelligencen toimitusjohtaja Ryan Castilloux muistuttaa, että harvinaiset maametallit ovat kriittisiä USA:n teollisuudelle ja maanpuolustukselle. Koska vaihtoehtoisia kanavia niiden hankkimiselle ei ole, niille määrättävistä tullimaksuista kärsisivät enemmän amerikkalaiset kuin kiinalaiset yritykset.

Kuva 3. Harvinaiset maametallit ovat kriittisiä mm. asejärjestelmien tuotannossa. (kuva: Grasso-Bailey, HVK)

Viime vuoden heinäkuussa Yhdysvallat laittoi harvinaiset materiaalit mukaan valmisteilla olleelle tullimaksujen korotuslistalle, mutta myöhemmin ne poistettiin listalta.

Kiinalainen analyytikko arvioi, että USA ei pysty lyhyellä aikavälillä löytämään korvaavia lähteitä harvinaisille maametalleille, joten jos tullimaksuja määrättäisiin, tilanne vain pahenisi Yhdysvaltojen kannalta.

Harvinaiset maametallit olivat mukana vuosi sitten julkaistuilla 35 mineraalin listalla, joita USA piti kriittisinä kansallisen turvallisuuden ja talouden kannalta.  Useimmat näistä 35 mineraalista ovat nyt USA:n kiinalaistuotteille määräämien tuontitullien piirissä, mutta harvinaiset maametallit, antimoni (jota käytetään akuissa ja palonestoaineissa), helium ja luonnon grafiitti ovat listan ulkopuolella.

Tulleilta säästyivät myös cesium ja rubidium, joita käytetään tutkimus- ja kehityskäytössä, ja joita tuotetaan Yhdysvalloissa. Listan ulkopuolelle jäivät myös polttoaineen valmistuksessa käytettävä fluorisälpä, teräs ja polttoaineuraani.

Peking ilmoitti maanantaina, että se nostaa Yhdysvalloista tuotavan harvinaisten maametallien malmin tullin 10 prosentista 25 prosenttiin heinäkuun alusta. Tämä tekee malmin jalostamisen Kiinassa taloudellisesti vähemmän houkuttelevaksi.  Valtaosa harvinaisten maametallien jalostuskapasiteetista on Kiinassa.

Kiinalaisen analyytikon mukaan 10 prosentin tulli antoi malminjalostajille mahdollisuuden tehdä vielä voittoa, mutta 25 prosentin tulli on jo lähes kestämätön tilanne.

 

Kuva 4. Onko Trump kuitenkin oikealla asialla? USA:n ja Kiinan välinen kauppa on pahasti epätasapainossa. (kuva: Statista)

Lisää aiheesta: