Umicore ja Terrafame ovat allekirjoittaneet pitkäaikaisen sopimuksen korkealaatuisen, vähähiilisen ja vastuullisen nikkelisulfaatin toimittamisesta, kertoo Terrafame tiedotteessaan.

Kaupalliset toimitukset on jo aloitettu ja toimitusmääriä lisätään vuoden 2023 aikana. Molemmat yhtiöt ovat tärkeitä toimijoita eurooppalaisessa akkumateriaalien arvoketjussa.

Terrafamen prosessin pieni hiilijalanjälki oli Umicoren kannalta ratkaiseva tekijä yhtiön tavoitellessa hiiletöntä akkumateriaalien arvoketjua, kerrotaan tiedotteessa.

”Umicoren ja Terrafamen kumppanuus on uusi tärkeä askel kohti Euroopan unionin vihreän siirtymän tavoitteiden saavuttamista sekä sähköajoneuvoissa tarvittavien akkumateriaalien riippumattoman ja vastuullisen toimitusketjun luomista Eurooppaan”, sanoo Umicoren toimitusjohtaja Mathias Miedreich. ”Osallistumalla vastuullisen akkutoimitusketjun luomiseen ja asiakkaidemme Scope 3 -kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen edistämme omaa vastuullisuusohjelmaamme ja parannamme muista erottuvaa kilpailu- ja strategista asemaamme.”

 

Kuva 1. Suomalaisen Terrafamen tuottaman nikkelin hiilijalanjälki on yksi toimialan pienimmistä.  (Lähde: Suomen Malmijalostus Oy / Skarn Associates)

Akkulaatuista  lähinikkeliä

Korkealaatuinen nikkeli on kriittinen raaka-aine sähköajoneuvojen akkuihin tarvittavien katodimateriaalien tuottamisessa. Liikenteen sähköistymisen kiihtyessä Euroopassa paikallisesti tuotettua nikkelisulfaattia koskeva sopimus auttaa toimialaa vastaamaan eurooppalaisten asiakkaiden kasvavaan katodimateriaalien tarpeeseen, todetaan tiedotteessa.

Sopimus tulee kattamaan merkittävän osan Umicoren Puolan katodimateriaalitehtaan nikkelitarpeesta. Vuoden 2022 puolivälissä tuotantonsa aloittanut tehdas toimii täysin uusiutuvalla sähköllä ja on Euroopan ensimmäinen katodimateriaaleja tuottava gigatehdas.

”Sopimus hyödyttää eurooppalaisia asiakkaita takaamalla kriittisten raaka-aineiden saatavuuden. Tämän lisäksi he tietävät, että näiden raaka-aineiden hankinnasta johtuva hiilijalanjälki on huomattavasti aiempaa pienempi, ja että Umicore käyttää raaka-aineiden käsittelyssä vihreää energiaa tuottaakseen sähköajoneuvojen akuissa käytettäviä katodimateriaaleja.”  Matias Miedreich, toimitusjohtaja, Umicore

Terrafamen toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen on tyytyväinen toimitusten käynnistymisestä. Umicoren laatu- ja vastuullisuusstandardit ovat tiukat, joten prosessi on varmasti ollut vaativa. Mutta nyt näyttää hyvältä.

“Terrafamen ainutlaatuinen ja energiatehokas tuotantoprosessi vähentää akkulaatuisen nikkelin hiilijalanjälkeä yli 60 prosentilla alan tämänhetkiseen keskiarvoon verrattuna.” Toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen, Terrafame Oy

Terrafame on lyhyen ajan sisällä julkaissut kaksi muutakin merkittävää toimitussopimusta, toisen Renault-konsernin ja toisen Stellantis-konsernin kanssa.

Kuva 2. Nikkeli on yksi sähköauton akkujen tärkeimmistä raaka-aineista. (Lähde: Visual Capitalist 2.5.2022)

 

Kriittisemateriaalit.fi-sivusto on Huoltovarmuuskeskuksen Teknologiapoolin hallinnoima sivusto, joka seuraa suomalaisen teollisuuden kannalta kriittisten metallien ja mineraalien sekä elektroniikkakomponenttien markkinoiden kehitystä erityisesti jatkuvuudenhallinnan ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Lisätietoa Teknologiapoolin toiminnasta: heikki.hernesmaa@teknologiateollisuus.fi

(Julkaistu 3.2.2022)

Lähteet:

  • Umicore ja Terrafame solmivat pitkäaikaisen sopimuksen vähähiilisen ja vastuullisen nikkelin toimituksista. Terrafame 2.2.2023.
  • Terrafame ja Renault-konserni solmivat pitkäaikaisen sopimuksen vastuullisen nikkelisulfaatin toimituksista. Terrafame 2.12.2022.

Lisää aiheesta:

Terrafame ja Stellantis sopimukseen nikkelisulfaatin toimituksista

 

Autojätti GM investoi 650 miljoonaa dollaria litiumyhtiöön

 

Terrafame aloittaa uraanin talteenoton vuonna 2024

 

Renault-konserni ja Terrafame kehittävät yhdessä sähköautojen akkukemikaalien vastuullisuutta ja jäljitettävyyttä

 

Terrafamen sulfaattitehdas käynnistää toimitukset

 

Vihreämmän tulevaisuuden keskeiset rakennuspalikat nikkeli ja kupari

 

Terrafamen akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajo on käynnistynyt

 

Terrafamen upea turnaround