Praseodyymi- ja neodyymituotteiden (PrNd) markkinoilla kysyntä ja tarjonta on pysynyt juuri ja juuri tasapainossa. PrNd-oksidin kokonaistuotanto on ollut 70 000 tonnin luokkaa, kysyntä noin 69 000 tonnia. Vuoden loppua kohden tarjonta ei ole riittänyt kattamaan kysyntään, syynä mm. sähkön säännöstely Kiinassa, kertoo SMM News artikkelissaan.

Tuotantopuolella Kiinan kotimaiset tuotantokiintiöt vuonna 2021 kevyille sekä keskiraskaille ja raskaille harvinaisille maametalleille olivat 149 000 ja 19 000 tonnia. Tämä määrä vastaa 35 000 tonnia PrNd-oksidia, mikä on noin puolet kokonaistuotannosta.

Vuoden 2021 kaivostuotannon kiintiöt nousivat 20 prosenttia, joten Kiina pystyy tuottamaan 67 000 tonnia PrNd-oksidia vuoteen 2025 mennessä, jos kasvu jatkuu nykyisellään, uutisoi SMM News.

Kuva 1. Harvinaisten maametallien globaali tuotanto vuonna 2018.(Kuva: Adamas Intelligence)

Kiina vahtii strategisia varantojaan

Harvinaisten maametallien kaivostuotannon kasvua ovat rajoittaneet ympäristövahingot sekä strategisesti tärkeiden varantojen tiukempi valvonta.

Tämän seurauksena Kiinan kotimainen kaivostuotanto ei ole pystynyt tyydyttämään kotimaista kysyntää, vaan yhä useampi harvinaisten maametallien jalostaja on joutunut turvautumaan tuontiraaka-aineeseen.

Tuontitavaraa Yhdysvalloista ja Myanmarista

Harva tiedostaa, että Kiina on paitsi harvinaisten maametallien lopputuotteiden suurin tuottaja, myös harvinaisten maametallien suurin tuoja.

Vuonna 2021 harvinaisten maametallien raaka-aineita tuotiin Kiinaan 80 000 tonnia, josta 56 000 tonnia kevyitä harvinaisia maametalleja (Light Rare Earth Elements, LREE) tuotiin Yhdysvalloista sekä keskiraskaita- ja raskaita harvinaisia maametalleja (Heavy Rare Earth Elements, HREE) tuotiin 24 000 tonnia. Molemmat näistä vastaavat noin 18 000 tonnia PrNd-oksidia, joka on noin 25,7% Kiinan kotimaisesta REE-tarjonnasta, , kertoo SMM News uutisessaan.

Tällä hetkellä MP Materialsin kaivos USA:ssa ja Lynasin harvinaisten maametallien kaivos Australiassa toimivat lähes täydellä kapasiteetilla, joten tuonnin kasvattaminen on vaikeaa. Lisäksi harvinaisten maametallien malmien tuonti pieneni, kun Myanmar sulki rajansa heinäkuussa koronan takia.

Kiinan oma tuotanto kutistunut

Samaan aikaan harvinaisten maametallien tuotanto Etelä-Kiinassa on vähentynyt, koska osassa erottelulaitoksista käyttöaste on pudonnut sähkön säännöstelyn seurauksena Jiangsun, Guangdongin, Zheijiangin ja Jiangzin alueilla 30 – 40 prosenttia. Taustalla on talven lähestyessä pula kivihiilestä, jolla tuotetaan Kiinassa lämmön ohella myös sähköä.

Tuotantoa ovat leikanneet myös muut tekijät, kuten ympäristönsuojeluun liittyvät tuotannonrajoitukset. Edellä mainituista syistä johtuen PrNd-tuotteiden tarjonta ei ole pystynyt tyydyttymään loppuvuodesta markkinakysyntää, kertoo SMM News.

Energian säännöstelyä ja tuotannon leikkauksia

Harvinaisten maametallien malmien hinnat ovat olleet nousussa, koska tarjonta on ollut niukkaa. Samaan aikaan energian säännöstely on nostanut muiden materiaalien hintoja, mikä on leikannut erottelulaitosten katteita.

Kysynnän ja tarjonnan epätasapaino kasvoi, kun osa tuottajista joutui leikkaamaan tuotantoaan pienentääkseen tappioitaan.

Kierrätyksessä valtava potentiaali

SMM News arvioi artikkelissaan, että kaivostuotannon lisäys jää varsin pieneksi. Sen sijaan Kiinan kotimaiset kierrätysmarkkinat harvinaisille maametalleille tarjoavat huomattavan potentiaalin.

Tuotannon jätteistä kierrätetyn PrNd-oksidin osuus vastasi noin 30 prosentin osuutta koko markkinoista. Vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen  aikana noin 17 000 tonnia PrNd-oksidia saatiin kierrätettyä neodyymi-rauta-boori (NdFeB) –kestomagneettien valmistuksen tuotantojätteistä.

Joiden isompien kierrätyslaitosten tuotantokapasiteetti tulee olemaan noin 15 000 tonnia vuoteen 2025 mennessä. Keskimääräiseksi vuosittaiseksi kasvuvauhdiksi on arvioitu 44 prosenttia seuraavien viiden vuoden aikana.

Tuotantojätteessä kierrätettävän PrNd-oksidin määrän uskotaan nousevan 31 000 tonnia vuoteen 2025 mennessä.

Kysyntäpuolella PrNd-tuotteiden kokonaiskysyntä laadukkaiden kestomagneettien valmistuksen puolelta on noussut vuonna 2021. NdFeB-kestomagneettien kokonaiskysynnän on arvioitu nousevan 75 000 tonniin, mikä vastaa 31 090 tonnia PrNd-oksideja, kertoo SMM News artikkelissaan.

 

Kuva 2. Korkealaatuisten NdFeB-kestomagneettien tärkeimmät käyttökohteet. (Lähde: SMM News 2021)

Kestomagneetit nostavat PrNd-oksidin kysyntää

Kysyntäpuolella PrNd-tuotteiden kokonaiskysyntä laadukkaiden kestomagneettien valmistuksen puolelta on noussut vuonna 2021. NdFeB-kestomagneettien kokonaiskysynnän on arvioitu nousevan 75 000 tonniin, mikä vastaa 31 090 tonnia PrNd-oksidia, kertoo SMM News artikkelissaan.

Sähkö- ja hybridiautojen markkinat edustavat 16 prosentin osuutta PrNd-oksidin loppumarkkinoista. Tammi – syyskuussa 2021 tämä markkina kulutti 7 321 tonnia korkealaatuisia NdFeB-kestomagneetteja. Vuoden kolmannen kvartaalin kasvuvauhdin perusteella on arvioitu, että vuonna 2021 Kiinassa myytäisiin reilut kolme miljoonaa ladattavaa autoa, jolloin korkealaatuisten neodyymi-rauta-boori-kestomagneettien kulutus olisi 12 000 tonnia vuonna 2021.

(Julkaistu 27.11.2021)

Lähteet:

  • Scrap Recycling Likely to be the New Growth Engine for PrNd Market in 2021-2025. SMM News, 19 Nov 2021. https://news.metal.com/newscontent/101669714/Scrap-Recycling-Likely-to-be-the-New-Growth-Engine-of-PrNd-Market-in-2021-2025/
  • China factory activity unexpectedly shrinks, hit by power crunch. Nikkei Asia, 30 September 2021.
  • Rare Earth Elements: Small Market, Big Necessity (Free Report). Adamas Intelligence, June 2019.

Lisää aiheesta:

Euroopan parlamentti suosittelee jäsenmaille kriittisten raaka-aineiden strategista varastointia

 

Raportti ehdottaa toimenpiteitä harvinaisiin maametalleihin pohjautuvien magneettien ja moottoreiden saatavuuden varmistamiseksi Euroopassa

 

 

Voisiko datakeskusten käytettyjen kiintolevyjen kestomagneettien sisältämät harvinaiset maametallit kierrättää? Google on tutkinut asiaa.

 

Myanmarin tilanne vaikuttaa harvinaisten maametallien markkinoihin

 

Kiinasta maailman suurin harvinaisten maametallien tuoja

 

Adamas Intelligencen maksuton raportti vuodelta 2019