Due Diligence Ready! on Euroopan komission lanseeraama verkkopalvelu, joka tarjoaa yrityksille tietoa, työkaluja ja koulutusta, joiden avulla ne pystyvät tekemään ns. due diligence –arvioinnin metallien ja mineraalien toimitusketjustaan EU:n uusien, vuoden 2021 alusta voimaan astuvien vaatimusten mukaisesti.

Mineraalien ja metallien vastuullinen hankinta

Due Diligence Ready! –palvelu kehitettiin auttamaan yrityksiä hankkimaan mineraaleja ja metalleja vastuullisesti sekä täyttämään EU:ssa vuonna 2017 annetun asetuksen (EU) 2017 /821 velvoitteet. Asetus koskee yrityksiä, jotka tuovat konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevaa tinaa, tantaalia ja volframia, niiden malmeja sekä kultaa. Näiden tuojien toimitusketjuille on asetettu due diligence –velvoitteita. Uudet vaatimukset astuvat voimaan vuoden 2021 alusta.

Kuva 1. Due Diligence Ready! -palvelu auttaa tunnistamaan ja hallitsemaan mineraalien ja metallien toimitusketjun riskejä. (Lähde: Euroopan komissio, 2019)

Toimitusketjun due diligence

Termi “due diligence” on suomen kielessä käytössä lähinnä liike-elämässä, jossa sillä viitataan suppeammassa merkityksessä suunnitellun yrityskaupan osapuolen suorittamaan yrityskaupan kohteen tarkastukseen. Menettelyllä kartoitetaan ennakolta yrityskauppaan liittyviä riskejä ja vastuita. Englannin kielessä termi tarkoittaa asianmukaista huolellisuutta ylipäätään kaikissa liikemaailman asioissa. (Lähde: Wikipedia)

What is Due Diligence? – Article 2(d) Definitions

“‘Supply chain due diligence’ means the obligations of Union importers of tin, tantalum and tungsten, their ores, and gold in relation to their management systems, risk management, independent third-party audits and disclosure of information with a view to identifying and addressing actual and potential risks linked to conflict-affected and high-risk areas to prevent or mitigate adverse impacts associated with their sourcing activities.” (Source: European Commission, 2019)

Aiheena konfliktimineraalien toimitusketjun due diligence ei ole mikään uusi asia. OECD julkisti jo kymmenisen vuotta sitten kattavan ohjeistuksen aiheesta (Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien toimitusketjun vastuullisuutta koskevat OEDC:n due diligence -ohjeet, toinen laitos. OECD 2013):

“Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien toimitusketjun vastuullisuutta koskevat OECD:n due diligence -ohjeet, jäljempänä ’ohjeet’, ovat ensimmäinen esimerkki yhteistyöhön perustuvasta ja hallituksien tukemasta useiden sidosryhmien välisestä aloitteesta, joka koskee konfliktialueilta peräisin olevien mineraalien toimitusketjun vastuullista hallinnointia. Sen tavoitteena on auttaa yrityksiä kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja välttämään konfliktien edistämistä hankintakäytännöillään. Ohjeilla on myös tarkoitus saada aikaan avoimia mineraalien toimitusketjuja ja yritysten kestävää osallistumista kaivosteollisuudessa, jotta maat voivat hyötyä mineraalivaroistaan ja estetään mineraalien louhinnan ja kaupan muodostuminen konfliktien, ihmisoikeusloukkausten ja turvattomuuden lähteeksi. Tinaa, tantaalia ja volframia sekä kultaa koskevien täydennysosien avulla OECD:n ohjeilla annetaan yrityksille kattava paketti, jonka avulla ne voivat hankkia mineraaleja ja käydä niillä kauppaa vastuullisesti edistäen konfliktien sijaan rauhaa ja kehitystä.” (Lähde: Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien toimitusketjun vastuullisuutta koskevat OECD:n due diligence -ohjeet, OECD 2013).

Euroopan komission Due Diligence Ready! –sivusto on suunniteltu pienille ja keskisuurille  yrityksille, mutta siitä voi olla apua kaikille yrityksille, joiden toimitusketjussa liikkuu mineraaleja ja metalleja. DDR-palvelu keskittyy tinaan, tantaaliin, volframiin ja kultaan, mutta mukana on myös muita mineraaleja ja metalleja, kuten akkujen raaka-aineet.

Erinomainen sivusto

Komissio on rakentanut hienon sivuston, joka tarjoaa kattavasti dokumentaatiota, esityksiä, animaatioita sekä erilaisia työkaluja due diligence -työhön.

Kuva 2. Animaatiot havainnollistavat Due Diligence Ready! -palvelun tavoitteita (Lähde: Euroopan komissio, 2019)

 

Kuva 3. Koskeeko uudet vaatimukset meidän yritystämme? Sivuston kaaviot auttavat ymmärtämään omat vastuut. (Lähde: Euroopan komissio, 2019)

 

Kuva 4. Sivuston opetusmateriaaleissa havainnollistetaan myös, millaisia toimijoita mineraalien toimitusketjusta tyypillisesti löytyy. (Lähde: Euroopan komissio, 2019)

Due Diligence Ready! -sivustolta löytyy myös kattava Due Diligence Toolbox.

Lähteet:

Lisää aiheesta: