Kauppalehden Menestyjät 2018 -tilaisuudessa joulukuussa 2018 Finlandia-talolla kuultiin hieno tarina, miten Terrafame nosti Sotkamon kaivoksen ja monimetallitehtaan konkurssista uuteen vauhtiin. Tämän kokoluokan turnaround-tarinoita kuulee harvoin Suomessa. Terrafamen hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia on tiiminsä kanssa tehnyt hienoa työtä erittäin haastavissa olosuhteissa. Vaikka kansainvälisestä akkubuumista saadaan vetoapua, riittää Terrafamelle haasteita esimerkiksi nikkelin laskevan hintakehityksen myötä.

 

Kuva 1. Terrafamen hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia kertoi Kauppalehden Menestyjät 2018 -tilaisuudessa 11.12.2018 Finlandia-talolla, miten Sotkamon kaivos saatiin uuteen nousuun. (kuva: Jarkko Vesa)

 

Jatkuvaa vuoristorataa

Jos haluaa tehdä töitä rauhallisessa ja tasaisessa ympäristössä, on kaivos- ja metallinjalostusala väärä paikka. Kuten erään suomalaisen metallinjalostajan edustaja totesi, ”jotta näissä hommissa viihtyy, täytyy tykätä alan jatkuvasta vuoristoradasta”. Tässä maailmassa elää myös Terrafame, jolle nikkelin viime aikojen hintakehitys aiheuttaa harmaita hiuksia.

Finlandia-talon esityksessään Lauri Ratia  esitteli avoimesti nikkelin parin viime vuoden hintakehitystä, johon vaikuttaa kysynnän ja tarjonnan lisäksi myös kansainväliset suhdanteet ja kauppapolitiikka. Ratian mukaan nikkelin viimeaikainen hintakehitys heijastelee erityisesti Yhdysvaltojen ja Kiinan kaupankäyntiin liittyviä epäselvyyksiä.

Kuva 2. Nikkelin hinta vaikuttaa olennaisesti Terrafamen kannattavuuteen. (kuva: Jarkko Vesa)

 

Tunnusluvut parantuneet

Terrafamen liikevaihto vakiintui vuoden 2018 kolmen ensimmäisen kvartaalin aikana 77 – 86 miljoonan euron tasolle per kvartaali. Käyttökate oli positiviinen vuoden jokaisella kvartaalilla Q1-Q3/2018. Terrafamella on myös vahva rahoituspohja, yhteensä noin 878,8 miljoonaa euroa. Ratia korosti vahvan rahoitusaseman tärkeyttä yhtiön liiketoiminnan rakentamisen kannalta. Suurin omistaja on Finnish Minerals Group / Suomen Malminjalostus 77 prosentin osuudellaan.

 

Akuissa tulevaisuus

Terrafamen tulevaisuus nojaa vahvasti sähköautojen ja niiden ajovoima-akkujen markkinoiden kasvuun. Yhtiö uskoo, että Suomella on hyvät mahdollisuudet sähköautojen akkujen arvoketjun kehittämisessä. Sähköautojen yleistyminen kasvattaa useiden tärkeiden materiaalien kysyntää. Koboltin kysynnän arvioidaan kasvavan 2 – 2,5-kertaiseksi vuoteen 2025 mennessä. Koboltista suurin osa tulee tällä hetkellä Kongosta. Akkulaadun nikkelin kysyntä kasvaa 22 kilotonnista vuonna 2017 yli 500 kilotonniin vuonna 2025.  Kolmannen tärkeän akkumateriaalin litiumin kysynnän uskotaan nelin-viisinkertaistuvan vuoteen 2025 mennessä. Suomi on Euroopan ainoa maa, jolla on näiden materiaalit merkittävät varannot. Koboltti ja litium ovat mukana Huoltovarmuuskeskuksen Kriittiset materiaalit ja huoltovarmuus -seurantaryhmän kriittisten materiaalien Top 10 -listalla.

 

Kuva 3. Terrafamen tulevaisuus rakentuu sähköautojen akkujen varaan. (kuva: Jarkko Vesa)

 

Pienet varannot, laihat pitoisuudet.

Suomessa nostetaan mielellään esiin, että olemme ainoa Euroopan maa, jolta löytyy kobolttia, nikkeliä ja litiumia. Mutta kuten Suomen Malminjalostus Oy:n toimitusjohtaja Matti Hietanen tuoreessa blogissaan muistuttaa, ovat mineraalivarantomme kv-vertailussa tyypillisesti varsin ”pieniä tai pitoisuuksiltaan laihoja”.

”Euroopan raaka-ainehuolto on lähes täysin tuonnin varassa. Suomi on eurooppalaisittain poikkeuksellisen hyvässä asemassa kaivosmaana erityisesti sähköautobuumin kynnyksellä. Suomi on EU:n isoin nikkelin kaivostuottaja, ainoa EU-maa, jossa on koboltin kaivostuotantoa ja lisäksi todennäköisesti myös ensimmäinen litiumkemikaaleja tuottava kaivosyhtiö (Keliber Oy) aloittaa Suomessa. Suomella on tarjota kaikkia tärkeimpiä litiumioniakkujen tuotantoon tarvittavia raaka-aineita. Suomalaiset mineraalivarannot ovat kuitenkin kansainvälisessä vertailussa tyypillisesti varsin pieniä tai pitoisuuksiltaan laihoja. Täten kaivostoiminnan mahdollisuus kantaa uusia taloudellisia vastuita ei välttämättä ole kovin suuri.”

”Kaivoslain uudistamisessa viisasta edetä harkiten”. Blogikirjoitus, Matti Hietanen, toimitusjohtaja, Suomen Malminjalotus Oy, 4.1.2018. https://www.mineralsgroup.fi/fi/blogi/kaivoslain-uudistamisessa-viisasta-edeta-harkiten.html

 

Akkukemikaalitehdasprojekti vauhdissa

Finlandia-talon tilaisuudessa puhunut Lauri Ratia kertoi myös Terrafamen merkittävästä uudesta hankkeesta eli 240 miljoonan euron investoinnista akkukemikaalitehtaaseen. Projektin yksityiskohtainen suunnittelu on käynnissä ja merkittävimpien teknologiapakettien toimittajien kanssa on tehty sopimukset. Terrafame pyrkimyksenä on päästä pelkän raaka-aineen toimittamisesta mukaan korkeamman jalostusasteen tuotteisiin, kuten akkukemikaalit.

 

Haasteita riittää jatkossakin

Kuten edellä todettiin, nikkelin hinta laski voimakkaasti vuoden 2018 lopulla. Iltalehden (IL 24.12.2018) haastattelema Terrafamen toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen myönsi, että nikkelin hintason romahdus on haastava tilanne yhtiölle ja vaikuttaa sen tulokseen. Lehden mukaan nikkelin hintaa on laskenut sekä lisääntynyt tarjonta että pienentynyt kysyntä. Isot nikkelintuottajamaat Indonesia ja Filippiinit ovat lisänneet tuotantoaan. Vastaavasti kysyntää on heikentänyt maailmantalouden ja erityisesti Kiinan talouden hidastuminen.

 

Kuva 4. Nikkelin hinta heilahteli voimakkaasti vuoden 2018 aikana. (Lähde: London Metal Exchange, Investing News 23.12.2018)

 

Kuva 5. Iltalehti kirjoitti joulukuussa nikkelin hinnanlaskun vaikutuksesta Terrafamen vuoden 2018 tulokseen.

 

Ympäristöluvan hakuprosessi etenee

Akkukemikaalien tuotannon ympäristövaikutusten arviointi  saatiin päätökseen 8.1.2019. Ympäristövaikutusten arvioinnin valmistuttua hanke etenee ympäristölupavaiheeseen, jossa huomioidaan arvionnin aikana esille nousseet asiat sekä yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä. Terrafame jättää ympäristölupahakemuksen nikkeli- ja kobolttisulfaattien tuotannosta Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle lähikuukausina. (Terrafame Oy, 8.1.2019)

 

Lisää aiheesta: