Terrafame kertoo aloittavansa luonnonuraanin talteenoton kesään 2024 mennessä.

Terrafame on päättänyt tehdyn teknis-taloudellisena arvioinnin perusteella aloittaa valmistelut uraanin talteenottoa varten, kertoo yhtiö tiedotteessaan. Terrafamen tuotantoprosessi mahdollistaa malmissa pieninä pitoisuuksina olevan luonnonuraanin hyödyntämisen sivutuotteena. Yhtiön tehdasalueella on uraanin talteenottolaitos.Terrafame on käynnistänyt työt tehtaan saattamiseksi käyttövalmiuteen.

Valmistelutyöt vaativat noin 20 miljoonan euron investoinnit. Ylösajovaiheen jälkeen talteenottolaitoksen arvioidaan toimivan täydellä kapasiteetilla vuoteen 2026 mennessä, kertoo yhtiö. Talteen otettu uraani toimitetaan Terrafamelta ulkomaille jatkojalostettavaksi, minkä jälkeen se käytetään ydinenergian tuotannossa.

Lisää liikevaihtoa ja työpaikkoja

Tuotantolaitoksen toimiessa täydellä kapasiteetilla yhtiön uraanin tuotanto tulee olemaan noin 200 tonnia vuodessa. Uraanituotantoa on tarkoitus jatkaa muiden metallien tuotannon yhteydessä koko toiminta-ajan, joka on vähintään seuraavat 30 vuotta.

Uraanin talteenotto kasvattaa Terrafamen liikevaihtoa tuotantolaitoksen ylösajovaiheen jälkeen vuositasolla uraanin nykyiseen markkinahintaan perustuen arviolta noin 25 miljoonaa euroa, mikä on joitakin prosentteja Terrafamen arvioidusta liikevaihdosta tulevina vuosina. Talteenotto työllistää toiminnan käynnistyttyä noin 40 henkilöä.

Lupa-asiat kunnossa

Terrafamella on ympäristölupa sekä kemikaalilupa uraanin talteenottoon.

Valtioneuvosto myönsi Terrafamelle vuonna 2020 ydinenergialaissa tarkoitetun luvan, joka oikeuttaa uraanin talteenottoon Sotkamon kaivoksesta saatavasta malmista. Päätös on lainvoimainen korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) kesäkuussa 2021 antamalla päätöksellä.

Ennen toiminnan aloittamista Säteilyturvakeskus (STUK) varmistaa valmiuden ydinenergialain mukaisen toiminnan käynnistämiselle.

Maailmassa tuotetaan tällä hetkellä uraania 16 eri maassa yhteensä noin 62 000 tonnia vuodessa (tilanne 2019). Suurimmat uraanin tuottajat ovat Kazakstan, Kanada ja Australia, joiden yhteenlaskettu osuus maailman uraanin tuotannosta on 72 %. Muita merkittäviä tuottajia ovat Niger, Namibia ja Venäjä. (Lähde: Geologia.fi)

 

Kuva 1. Uraanin globaali tuotanto vuosina 1945 – 2020. (Lähde: World Nuclear Association, June 2022

 

Kuva 2. Uraanin hintakehitys vuosina 2000 – 2022. (Lähde: World Nuclear Association, June 2022)

 

Kriittisemateriaalit.fi-sivusto on Huoltovarmuuskeskuksen Teknologiapoolin hallinnoima sivusto, joka seuraa suomalaisen teollisuuden kannalta kriittisten metallien ja mineraalien sekä elektroniikkakomponenttien markkinoiden kehitystä erityisesti jatkuvuudenhallinnan ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Lisätietoa Teknologiapoolin toiminnasta: heikki.hernesmaa@teknologiateollisuus.fi

(Julkaistu 23.12.2022)

Lähteet:

  • Terrafame käynnistää uraanin talteenoton kesään 2024 mennessä. Terrafame tiedote 21.12.2022.
  • Uranium Markets. World Nuclear Association, June 2022.
  • Uraani – ydinvoiman energiametalli. Geologia.fi 11.12.2019.

Lisää aiheesta:

Renault-konserni ja Terrafame kehittävät yhdessä sähköautojen akkukemikaalien vastuullisuutta ja jäljitettävyyttä

 

Terrafamen sulfaattitehdas käynnistää toimitukset

 

Terrafamen akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajo on käynnistynyt

 

Kriittisten mineraalien saatavuus Ukrainan kriisin ja Venäjän sanktioiden keskellä

 

Virolaisyhtiö hakee radioaktiiviselle jätteelle vientilupaa Yhdysvaltoihin