Suomen Malmijalostus ja Circulor kertoivat tällä viikolla aloittavansa pitkäjänteisen yhteistyön, joka perustuu Circulorin kehittämään ratkaisuun mineraaliraaka-aineiden jäljittämiseksi sähköautojen ajovoima-akkujen arvoketjussa. Nyt julkistettu yhteistyö avaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia myös Suomessa käynnissä olevalle BatTrace-tutkimushankkeelle, kertoo Suomen Malmijalostuksen teknologiajohtaja Jani Kiuru. Suomen Malmijalostuksen tekemisessä on kyllä mahtava draivi ja taustalla vahva visio siitä, mihin suuntaan akkuarvoketjut ovat kehittymässä.

Suomen Malmijalostus Oy on yksi Suomen akkuklusterin keskeisistä toimijoista. Yhtiö on tehnyt akkumineraalien jäljitettävyyteen liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä jo parin vuoden ajan eri projekteissa, kuten viime vuonna käynnistyneessä BatTrace-hankkeessa, jossa Suomen Malmijalostuksen lisäksi mukana ovat mm. Keliber, VTT ja GTK.

Circulor puolestaan on johtava jäljitettävyysratkaisujen toimittaja, kertoo Suomen Malmijalostus Oy tiedotteessaan.

Kuva 1. Circulor kertoo kotisivuillaan käynnistymässä olevasta yhteistyöstään Suomen Malmijalostuksen kanssa. (Kuva: Circulor)

Jäljitettävyys-ratkaisu kertoo mineraalien alkuperän

Jäljitettävyys on tärkeä osa vastuullista akkumineraalien, akkujen ja sitä kautta myös sähköautojen tuotantoa. Jäljitettävyyden kautta mineraaleja käyttäville akkuarvoketjun toimijoille avautuu mahdollisuus viestiä materiaalien alkuperästä ja niiden tuotannon vaikutuksista aina loppuasiakkaille saakka, lupaa Suomen Malmijalostus.

Suomen Malmijalostuksen portfolioyhtiöille, kuten Terrafame ja Keliber, ja strategisille kumppaneille tarjoutuu teknologiakehityksen myötä tilaisuus testata ja ottaa käyttöön mineraaliraaka-aineiden jäljitettävyysmenetelmät kärkijoukossa maailmassa.

Jäljitettävyys auttaa kehittämään vastuullisuutta

Suomen Malmijalostuksen teknologiajohtajan Jani Kiurun mukaan mineraaliraaka-aineiden jäljitettävyys sekä mahdollisuus liittää raaka-aineisiin ympäristöön, hiilijalanjälkeen ja sosiaalisiin vaikutuksiin liittyvää tietoa on tärkeä keino kehittää sähköautojen akkuarvoketjun vastuullisuutta.

Ratkaisu tukee myös myös arvokkaiden alkuaineiden kierrätettävyyttä sekä eurooppalaisen raaka-ainetuotannon kilpailukykyä, listaa Kiuru kehitettävän jäljitettävyys-ratkaisun hyötyjä.

Vastuullisuus on tärkeä teema autonvalmistajille ja sitä kautta myös akkujen valmistajille. Kuten YLE:n dokumentti hiljattain osoitti, on akkumateriaalien tuottajilla nykyisin haasteita jäljittää esimerkiksi Kongosta hankitun koboltin alkuperää ja osoittaa, että heidän käyttämänsä koboltti on tuotettu vastuullisesti eikä ole lapsityövoimalla kaivettua.

Circular tekee yhteistyötä johtavien autovalmistajien kanssa

Suomen Malmijalostuksen kumppani Circulor tekee tiedotteen mukaan yhteistyötä useiden autovalmistajien, kun Volvo Carsin, Daimlerin, Jaguar Land Roverin ja Polestarin sekä niiden toimitusketjuun kuuluvien kumppaneiden kanssa.

Circulorin ratkaisua käytetään mm. koboltin alkuperän jäljittämiseen jalostus- ja valmistusvaiheissa sekä hiilidioksipäästöjen laskemiseen eri tuotantovaiheissa.

Circulorin edustajan mukaan yhtiön jäljtettävyys-ratkaisu hyödyntää mm. lohkoketjuteknologiaa ja koneoppimista.

Akkupassi mainittu

Circulorin omassa tiedotteessa kerrotaan, että Suomen Malmijalostuksen kanssa kehitettävä ratkaisu on linjassa Euroopan komission kaavailemaa akkupassi-konseptin (Battery Passport) kanssa. Akkupassi on osa komission joulukuussa 2020 esittelemää ehdotusta EU:n uudeksi akkuasetukseksi.

BatTrace-hankkeelle uusia mahdollisuuksia

Suomen Malmijalostus Oy:n teknologiajohtajan Jani Kiurun mukaan tekemällä ennakoivasti jäljitettävyyttä yhtiö haluaa palvella loppuasiakasta hyvin, jotta asiakas voi valita mistä tulevaa raaka-ainetta käyttää. Tämä mahdollistaa samalla alkuperätiedon hyödyntämisen esimerkiksi hinnoittelussa.

Jalostusketjusta tallentuva tuotanto- ja koostumustieto mahdollistaa prosessien tehostamisen. Samalla myös kierrätysprosessien operointi helpottuu, kun tiedetään, mitä prosessiin syötetään.

Euroopan komission joulukuussa esittelemä ehdotus akkualan uudesta sääntelystä pakottaa akkuvalmistajat rakentamaan jäljitettävyys-ratkaisun, muistuttaa Kiuru. Edelläkävijäyritykset saavat kehitystyöhön julkista rahoitusta ja samalla tekeminen antaa mahdollisuuden muodostaa teollista standardia, kriteeristöä ja indikaattoreita, joita muut toimijat joutuvat ottamaan myöhemmin käyttöön.

Kiurun mukaan Circulor-yhteistyössä tehtävä roadmap ja sitä seuraava teknologioiden kehitystarve tulee tuomaan BatTrace-konsortioon paljon mielenkiintoisia T&K-aihioita, joissa riittää työstämistä tuleville vuosille. Jäljitettävyys on vahvasti esillä myös EU:n Horizon Europe -puiteohjelmassa. BatTrace-hanke ja Suomen Malmijalostuksen yhteistyö Circulorin kanssa voivat avata mielenkiintoisia rahoitusmahdollisuuksia myös tässä yhteydessä. Lisäksi Circulorin ja heidän muiden yhteistyökumppaneiden kanssa Suomen Malmijalostuksella on erinomainen asema muodostaa konsortioita ja tehdä yhteistyötä, korostaa Kiuru.

Toim.huom. Vastuullisuus ja akkujen raaka-aineiden jäljitettävyys ovat keskeinen teema tammikuussa 2021 julkistetussa kansallisessa akkustrategiassa. Vastuullisuudesta puhuminen kaivos- ja akkuteollisuuden yhteydessä tuntuu olevan punainen vaate luonnonsuojeluväelle. Siksi on tärkeää kerätä todellista dataa ja kehittää kunnon työkalut, joiden avulla akkumineraalien alkuperä voidaan jäljittää ja vastuullisuus osoittaa. Erityisen herkkä kohta tuntuu olevan Kongon demokraattinen tasavalta. Siellä valtio on käynnistänyt hankkeita koboltin artesaani- ja muun pientuotannon aseman ja työolojen parantemiseksi, mutta väki tuntuu suhtautuvan hyvin spektisesti näihin hankkeisiin ja epäilee niiden olevan pelkkää viherpesua. YLE:n maaliskuinen Pimeä akku –juttu jätti lähinnä epäilyksen varjon Kongon koboltin vastuullisuuden ylle: “Kokkolassa toimivat yritykset, Freeport Cobalt ja Umicore Finland, eivät kerro, mistä niiden kongolainen koboltti täsmälleen tulee. Ne kuitenkin vakuuttavat, etteivät osta kenenkään käsin kaivamaa kobolttia, vain teollisista suurkaivoksista louhittua raaka-ainetta.” Hienoa että tulevaisuudessa saadaan kunnon työkalut jäljitettävyyden hoitamiseen. Suomessa käynnissä olevalle BatTrace-hankkeelle nyt julkistettu yhteistyösopimus avaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia, kuten Jani Kiuru edellä kertoi.  Ei voi kuin ihastella näitä Suomen Malmijalostuksen hienoja muuveja markkinoilla. 

(Julkaistu 14.4.2021, päivitetty 14.4. 2021 klo 16)

Lähteet:

  • Suomen Malmijalostus ja Circulor yhteistyöhön mineraalien jäljitettävyyden kehittämiseksi. Suomen Malmijalostus Oy 12.4.2021.
  • Circulor and Finnish Minerals Group to collaborate on advancing mineral traceability. Circulor, 12 April 2021.
  • Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Kuluttaja ei ole kuningas kobolttibisneksessä. Keskipohjanmaa 16.3.2021.
  • Pimeä akku. YLE 14.3.2021.

 

Lisää aiheesta: