Suomen Malmijalostus Oy ja kiinalainen teknologiayhtiö CNGR Advanced Material ovat saaneet valmiiksi teknis-taloudellisen selvityksen, jonka pohjalta ne jatkavat yhteistyötä litiumioniakkujen katodimateriaalien esiastetta eli prekursoria tuottavan pCAM-tehtaan perustamiseksi Haminaan. Tehdashanketta vie eteenpäin Suomen Malmijalostuksen ja CNGR:n yhteisyritys, josta CNGR omistaa 60 prosenttia ja Suomen Malmijalostus 40 prosenttia, kertoo Suomen Malmijalostus tiedotteessaan.

Haminan prekursoritehtaan ensimmäisen rakennusvaiheen kapasiteetiksi on päätetty 20 000 tonnia vuodessa. Tavoitteena on käynnistää tuotanto vuonna 2024. Lisäkapasiteettiin on tarkoitus investoida seuraavina vuosina. Ensi vaiheessa puhutaan noin 200 – 300 miljoonan euron investoinnista.

Suomen Malmijalostuksen toimitusjohtajan Matti Hietasen mukaan yhtiö on tehnyt yhteistyötä CNGR Advanced Material –yrityksen kanssa syksystä 2019. Hietanen on ilahtunut siitä, että hanke etenee nyt seuraavaan vaiheeseen.

Akkupöhinää Kymenlaaksoon

Haminan hanke tuo Kymenlaaksoon ja Suomeen uudenlaista  taloudellista aktiivisuutta, hehkuttaa Hietanen.

CNGR:n edustaja kertoo, että  yhtiön strategisena tavoitteena on laajentaa toimintaansa Eurooppaan ja Haminan hanke auttaa heitä tämän tavoitteen saavuttamisessa. Kiinalaisyhtiön mukaan tavoitteena on rakentaa Suomeen tehdas, jonka hiilijalanjälki on maailman pienin.

Haminan kaupungille tehdashanke on hieno juttu. Kotka-Haminan seudulla on panostettu paljon akkuklusteriin liittyvien hankkeiden edistämiseen. Haminan kaupunki iloitsee erityisesti alueelle syntyvistä prosessiteollisuuden uudista työpaikoista.

Rakentaminen alkaa kesällä 2022

Suomen Malmijalostuksen tiedotteen mukaan Haminaan rakennettavalle prekursoritehtaalle varatulla teollisuustontilla syväsataman lähettyvillä on jo käynnistetty valmistelevat työt, joilla pohjustetaan varsinaisia maanrakennustöitä sekä projekti-infrastruktuuria.

Uusi yhteisyritys valmistelee myös ympäristölupahakemuksen, joka on tarkoitus jättää vuoden 2022 aikana. Lupahakemuksen laatimiseen hyödynnetään Suomen Malmijalostuksen projektiyhtiön, Finnish Battery Chemicalsin, akkumateriaalituotannon YVA-selostusta sekä yhteysviranomaisen siitä antamaa perusteltua päätelmää.

Teollisuusmittakaavan prekursorituotantoa

Suomen Malmijalostuksen akkutoimialan johtaja Vesa Koivisto muistuttaa, että Euroopassa ei vielä ole teollisuusmittakaavan prekursorituotantoa. Prekursorimateriaali on kuitenkin välttämätön tuote katodimateriaalin valmistuksessa sekä edelleen akkukennojen tuotannossa.

Koiviston mukaan Haminan hankkeessa on tehty töitä jo tuhansia tunteja useiden yritysten avustuksella. ”Voidaan sanoa, että työmme vahvistaa aivan uudenlaisen teollisuuden syntymistä Eurooppaan”, korostaa Vesa Koivisto.

Tuotannon käynnistyttyä tehdas työllistää ensivaiheen kapasiteetilla suoraan noin 150 henkilöä. Lisäksi toiminnan aikana tullaan tarvitsemaan erilaisia ulkopuolisia palveluiden tuottajia.

 

Kriittisemateriaalit.fi-sivusto on Huoltovarmuuskeskuksen Teknologiapoolin hallinnoima sivusto, joka seuraa suomalaisen teollisuuden kannalta kriittisten metallien ja mineraalien sekä elektroniikkakomponenttien markkinoiden kehitystä erityisesti jatkuvuudenhallinnan ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Lisätietoja: jarkko.vesa(at)notinnovatedhere.fi

(Julkaistu 14.12.2021)

Lähteet:

  • Suomen Malmijalostuksen ja CNGR Advanced Materialin yhteisyritys edistämään pCAM-hanketta. Suomen Malmijalostus Oy 14.12.2021.

Lisää aiheesta:

Suomen Malmijalostus neuvottelee kiinalaisyhtiön kanssa akkukemikaalitehtaan rakentamisesta Suomeen

 

Suomen Malmijalostus ja norjalainen FREYER Battery yhteistyöhön akkukennotuotannon perustamiseksi Suomen Vaasaan

 

Suomen Malmijalostus neuvottelee kiinalaisyhtiön kanssa akkukemikaalitehtaan rakentamisesta Suomeen