Suomen Malmijalostuksen vuosikertomus vuodelta 2022 on mielenkiintoinen katsaus Suomen akku- ja kaivosklusterin kehitykseen.

Kaivosalan ja akkuarvoketjun toimijoiden vuosi 2022 oli vahvan kasvun aikaa vihreän siirtymän ansiosta ja toisaalta epävarmuuden aikaa Venäjän hyökkäyssodan vuoksi. Suomen Malmijalostus Oy edisti vuoden aikana investointihankkeitaan ja osallistui portfolioyhtiöidensä toiminnan kehittämiseen.

Suomen Malmijalostus -konsernin tilikauden tulos oli 79,1 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma 1,2 miljardia euroa. Konserniin kuuluvat emoyhtiö Suomen Malmijalostuksen lisäksi Terrafame Oy sekä kaivoshankeyhtiö Sokli Oy ja projektiyhtiö Finnish Battery Chemicals Oy. Emoyhtiö Suomen Malmijalostuksen tilikauden tulos vuodelta 2022 oli 4,2 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma 580,3 miljoonaa euroa, kertoo yhtiö tiedotteessaan.

Vahva hankeportfolio

Suomen Malmijalostus Oy:n portfolioon kuuluvat kaivos- ja kemianalan sijoitusten lisäksi uutena tulokkaana akkumateriaaliyhtiö.

Kuva 1. Suomen Malmijalostus Oy:n portfolio. (Kuva: Suomen Malmijalostus Oy 2023)

Suomen Malmijalostus Oy:n perustehtävänä on maksimoida suomalaisten mineraalien arvo vastuullisesti. Valtion erityistehtäväyhtiönä Malmijalostus huolehtii valtion kaivosomistuksista ja panostaa kotimaisen litiumioniakkujen arvoketjun kehittämiseen.

***

Kriittisemateriaalit.fi-sivusto on Huoltovarmuuskeskuksen Teknologiapoolin hallinnoima sivusto, joka seuraa suomalaisen teollisuuden kannalta kriittisten metallien ja mineraalien sekä elektroniikkakomponenttien markkinoiden kehitystä erityisesti jatkuvuudenhallinnan ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Lisätietoa Teknologiapoolin toiminnasta: heikki.hernesmaa@teknologiateollisuus.fi

(Julkaistu 31.3.2023)

Lähteet:

  • Suomen Malmijalostuksen vuosi 2022 otti vauhtia vihreästä siirtymästä. Suomen Malmijalostus Oy:n tiedote 30.3.2023.

Lisää aiheesta: