Huoltovarmuuskeskuksen Teknologiapooli selvitti vuonna 2017 yhteistyössä Teknologiateollisuus ry:n kanssa, mitkä metallit ja mineraalit ovat suomalaisen teollisuuden jatkuvuudenhallinnan kannalta kriittisimmät. Tämä Suomen kriittisten materiaalien Top 10 -lista on ollut pohjana, kun kriittisetmateriaalit.fi-sivusto on jo kolmen vuoden ajan seurannut listalle valittujen metallien ja mineraalien markkinoiden ja saatavuuden kehittymistä. Seurantaan otettiin heti alusta asti myös puolijohteet ja elektroniikkakomponentit. 

Suomen kriittisten metallien ja mineraalien Top 10 -lista on osa vuonna 2017 tehdyn esiselvityksen loppuraporttia. Selvityksen tavoitteena oli luoda tilannekuva siitä, mitkä ovat suomalaisten teollisuusyritysten toiminnan kannalta kriittisiä metalleja ja metalliyhdisteitä, miten materiaalien saatavuuteen liittyviä riskejä on hallittu, ja miten yritykset näkevät yhteistyön merkityksen toiminnan jatkuvuuden näkökulmasta. Selvityksen toteutti KTT Jarkko Vesa.

Suomen Top 10 -lista perustuu asiantuntijahaastatteluihin, kirjallisuuskatsaukseen (mm. EU:n, Yhdysvaltojen, Australian jne. kriittisten raaka-aineiden listaukset) ja suomalaisille yrityksille tehtyyn kyselyyn.

Verkkokyselyssä pyydettiin yrityksiä poimimaan listalta itselleen kriittisiä metalleja ja materiaaleja. Kyselyssä käytetty aineluettelo perustui EU:n kriittisten materiaalien top 20 -listaan vuodelta 2014, jota oli laajennettu muilla kriittisillä metalleilla. Kyselyn perusteella yritysten välillä on suuri hajonta siinä, mitkä metallit tai metalliyhdisteet ovat kriittisiä eri yrityksille. Selkeä ykkönen listalla oli kromi, jonka nimesi kriittiseksi yhdeksän yritystä. Seuraavassa eniten mainintoja keränneet aineet:

 • Dysprosium
 • Hopea
 • Koboltti
 • Kromi
 • Kulta
 • Litium
 • Magnesium
 • Neodyymi
 • Niobi
 • Rikki
 • Titaani
 • Volframi

Edellä kuvatun aineiston pohjalta Huoltovarmuuskeskuksen Teknologiapoolin perustama kriittisten materiaalien seurantaryhmä valitsi Suomen kriittisten metallien Top 10 -listan:

 1. Grafiitti
 2. Harvinaiset maametallit (Rare Earth Elements, REE)
 3. Koboltti
 4. Kromi
 5. Kulta
 6. Litium
 7. Magnesium
 8. Platinaryhmän metallit
 9. Niobi
 10. Volframi

 

Kriittiset metallit ja huoltovarmuus -esiselvityksen loppuraportti.

 

(Julkaistu 7.1.2022)