Brittiläis-ruotsalaisen Beowulf Miningin Plc:n tytäryhtiön Grafintec Oy:n ja intialaisen Epsilon Advanced Materialsin yhteisyritys tulee vastaamaan anodimateriaalitehtaan rakentamisesta Vaasaan, kertoivat osapuolet 11.1.2022 pidetyssä tiedotustilaisuudessa.  Vaasaan suunniteltu tehdas pystyy käyttämään raaka-aineena sekä synteettistä grafiittia että luonnongrafiittia.

Grafintec Oy (aik. Oy Fennoscandian Resources Ab) on suomalainen vuonna 2012 perustettu malminetsintäyhtiö, joka tekee malminetsintäprojektien tutkimus- ja kehitystyötä Itä-Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla ja Lapissa. Yhtiö tutkii mm. eri grafiittiesiintymiä ja luonnollisen grafiitin soveltuvuutta akkuteollisuuden raaka-aineeksi. Grafintec Oy on ollut brittiläis-ruotsalaisen Beowulf Mining Plc:n omistuksessa vuodesta 2016 lähtien.  (Lähde: Kaivosvastuu.fi)

Beowulfin toimitusjohtaja Kurt Badgen mukaan Vaasan anodimateriaalitehdashankkeen valmistelu Epsilonin kanssa alkoi 9 – 10 kuukautta sitten. Yhtiö on toiminut Suomessa kuusi vuotta Grafintecin ja sitä ennen Oy Fennoscandian Resources Ab:n muodossa. Yhtiö ollut mukana mm. Batcircle- ja Batcircle 2.0 -hankkeissa. Toimitusjohtaja Badge kiitteli myös Business Finlandia yhtiö saamasta tuesta.

”We are part of the Finnish national battery strategy”, kertoi Badge YLE:n välittämässä tiedotustilaisuudessa.

Kaupungin tiedotteessa Beowulf Miningin toimitusjohtaja Kurt Budge kiittelee saamaansa lämmintä ja yhteystyöhaluista vastaanottoa Vaasassa syksyllä 2021.

Intialaisen Epsilon Advanced Materialsin toimitusjohtaja Vikram Handa puolestaan pitää aiesopimusta Vaasan kaupungin kanssa yhtiön kannalta merkittävänä askeleena Eurooppaan. Vaasan vahvuuksina  yhtiö näki mm. infrastruktuurin, työvoiman saatavuuden ja koko ekosysteemin  sekä erityisesti uusiutuvan energian saatavuuden.

“Anodien valmistus on hyvin energiaintensiivistä. Kiinassa anodien valmistuksessa käytetään kemiallista prosessia, meidän valmistuseknologiamme ei käytä kemiallista käsittelyä, vaan korkeita lämpötiloja. Siksi tarvitaan uusiutuvaa energiaa”, kertoi Handa tiedotustilaisuudessa.

Epsilonin mukaan suunniteltu anodimateriaalitehdas pystyy käyttämään raaka-aineenaan sekä synteettistä että luonnongrafiittia.

Vaasan kaupungin tiedotteessa Business Finlandin Markku Kivistö korosti, että anodituotannon saaminen Vaasaan on hieno lisä Suomen akkuklusteriin, mutta tärkeä osa myös koko Euroopan akkuteollisuutta.

 

Kuva 1. Litiumioniakkujen anodeissa käytettävä grafiitti on yksi Beowulf Mining Plc:n kolmesta liiketoiminta-alueesta. (Kuva: Beowulf Mining Plc. May 2021)

 

Kuva 2. Beowulf Mining kertoi toukokuussa 2021 suunnitelmistaan anodimateriaalin tuotannon käynnistämisestä Suomessa. (Kuva: Beowulf Mining Plc. May 2021)

Tontti numero 18 varattu

Tonttivaraus ja yhteistyösopimus hyväksyttiin Vaasan kaupunginhallituksen kokouksessa 13.12.2021. Nyt varattu tontti numero 18 sijaitsee lähellä norjalaisen FREYR Batteryn akkukennotehdasta varten varaamaan tonttia.

“Varaus on tehty tontille 18. Tämä tontti on yksi niistä isoista, se on 38 hehtaarin kokoinen. Tämä tarkoittaa, että tuleva investointi on kooltaan merkittävä”, kertoi Vaasan kaupungin johtaja Tomas Häyry tiedotustilaisuudessa.

Vaasan kaupungille nyt julkistetut yhteistyösopimus ja tonttivaraus ovat varmasti erityisen tervetulleita sen jälkeen, kun brittiläinen Johnson Matthey yllättäen ilmoitti vetäytyvänsä akkumateriaaliliiketoiminnasta. Vaasa jatkaa neuvotteluja akkuliiketoiminnan ostajan kanssa, joten peliä ei ole vielä menetetty.

Grafintecin ja Epsilon Advanced Materialsin yhteisyritys

Perustettavasta yhteisyrityksestä intialainen Epsilon Advanced Materials tulee omistamaan 51 % ja Grafintec 49 %, kerrotaan Beowulf Miningin tiedotteessa.  Yhtiöiden tavoitteena on rakentaa kestävä arvoketju anodimateriaalien tuotantoon hyödyntämällä uusiutuvaa ja päästötöntä energiaa läpi koko toimitusketjun. Tehtaan rakentamisesta vastaa yhtiöiden yhteisyritys, joka perustettiin 6. joulukuuta.

Anodimateriaalitehdas on tarkoitus rakentaa kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe tuottaa anodimateriaalia 10 000 tonnia vuodessa. Laajennuksen jälkeen tuotantomäärä nousee 50 000 tonniin vuodessa, uutisoi YLE.

“Meillä on kiireiset lähikuukaudet edessä”, toteaa Beowulfin toimitusjohtaja Kurt Budge yhtiö tiedotteessa.

Epsilon Advanced Materials liittyi tammikuussa 2021 European Raw Materials Alliancen (ERMA) jäseneksi, kertoo yhtiö kotisivuillaan.

Grafiitti on fossiilinen raaka-aine jonka tärkein tuottaja on Kiina

Tänä päivänä ladattavien akkujen anodeissa käytetään grafiittia, joka on luonnossa hiilen yleisin muoto. Sitä louhitaan kaivoksista ja se on fossiilinen raaka-aine. Akkujen lisäksi grafiittia käytetään esimerkiksi sähkömoottoreissa, voiteluaineena ja ydinreaktoreissa, listaa Forest.fi artikkelissaan.

Luonnongrafiitti sisältää paljon epäpuhtauksia, jotka pitää poistaa ennen käyttöä. Puhdistuksessa käytetään myrkyllisiä happoja.  Kiina jalostaa käytännössä kaiken maailmassa käytettävän luonnongrafiitin (ks. kuva 1 alla).

Kuva 3. Kiina jalostaa käytännössä kaiken maailmassa käytettävän luonnongrafiitin. (Lähde: Benchmark Mineral Intelligence 2021)

 

Akuissa käytetty grafiitti on nykyään usein synteettistä (ks. kuva 2 alla), mutta senkin raaka-aine on fossiilisen öljyntuotannon sivutuote.

Kuva 4. Synteettinen grafiitti on tällä hetkellä hallitseva materiaali, mutta kysyntä on siirtymässä luonnongrafiittiin. (Lähde: Benchmark Mineral Intelligence 2021)

Kiinan energiaongelmat nostivat grafiitin hintaa syksyllä

Grafiitin hinta jatkaa nousuaan Kiinassa, kun tuottajat taistelevat valtion asettamien energiantuotannon rajoitusten aiheuttamien sähkön hinnannousun ja jakeluhäiriöiden kanssa, uutisoi Roskill lokakuussa 2021.

Kiinassa tuotetun suomugrafiitin (flake graphite) eri laatujen hinnat ovat nousseet jo viitenä kuukautena peräkkäin. FastMarketsin mukaan 94% C –laadun hinta on noussut 12 %, ja isojen hiutaleiden hinnat 11 % toukokuusta lokakuuhun. Samaan aikaan 94% C medium –laadun hinta on pysynyt noussut heinäkuun jälkeen 15 %, uutisoi Roskill.

Kuva 5. Grafiitin eri laatuja. (Lähde: Ahtola & Kuusela 2015)

 

Grafiitti voidaan tulevaisuudessa korvata biopohjaisella materiaalilla

Suomessa on kehitetty mielenkiintoista, biopohjaista anodimateriaalia: muuttamalla puusta eroteltua ligniiniä akkujen anodimateriaaliksi, voidaan synteettinen tai luonnongrafiitti korvata biopohjaisella, uusiutuvalla materiaalilla.

Ligniini on luonnon toiseksi yleisin makromolekyyli selluloosan jälkeen. Sitä on kaikissa kasveissa ja sille on toistaiseksi ollut hyvin vähän teollista käyttöä. Ligniinin etuna on myös se, että mustalipeästä valmistettuna se ei suoraan lisää puun käyttöä, koska  se tehdään selluntuotannon sivutuotteesta (lähde: Forest.fi).

Sunilan pilottilaitoksen myötä Stora Enso hyppää mukaan kovaa vauhtia kasvavaan akkujen globaaliin arvoketjuun tarjotessaan kestävän vaihtoehdon akkujen anodimateriaaliksi.

Lignode-tuotteen myötä Stora Enso voi tarjota biopohjaisen sekä hinnaltaan ja suorituskyvyltään kilpailukykyisen vaihtoehdon grafiitille, kertoo Stora Enson Markus Mannström yhtiön tiedotteessa.

Stora Enso kartoittaa parhaillaan strategisia kumppanuuksia vauhdittamaan Lignode-tuotteen skaalausta ja kaupallistamista teolliseen mittakaavaan.

 

Kuva 6. Stora Enson Lignode-jauhetta. (Kuva: Stora Enso)

 

Neljä faktaa grafiitista (Lähde: Andy Lee, 2020)

 • Fakta 1. Grafiitti on säilyttänyt asemansa keskeisenä anodimateriaalina siitä saakka, kun Sony aikanaan kaupallisti litiumakut. Muut materiaalit, kuten katodimateriaalit, separaattorit jne. ovat muuttuneet paljon vuosien varrella.
 • Fakta 2. Akkulaatuisen luonnongrafiitin puhtauden pitää olla yli 99,5%.
 • Fakta 3. Synteettistä grafiittia valmistetaan lämmittämällä hiiliprekursoreita yli 2 800 C lämmössä – parasta varmistaa, että edullista (ja päästötöntä) energiaa on runsaasti saatavilla.
 • Fakta 4. Synteettinen grafiitti maksaa noin kaksi kertaa enemmän kun luonnongrafiitti. Sitä tarvitaan mahdollistamaan akkujen pikalataus ja se myös turpoaa vähemmän kuin luonnongrafiitti.

 

 

Kriittisemateriaalit.fi-sivusto on Huoltovarmuuskeskuksen Teknologiapoolin hallinnoima sivusto, joka seuraa suomalaisen teollisuuden kannalta kriittisten metallien ja mineraalien sekä elektroniikkakomponenttien markkinoiden kehitystä erityisesti jatkuvuudenhallinnan ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Lisätietoja: jarkko.vesa(at)notinnovatedhere.fi

(Julkaistu 12.1.2022, päivitetty 17.1.2022)

Lähteet: 

 • Yksi Euroopan ensimmäisistä akkuteollisuuden anodimateriaalitehtaista suunnitteilla Vaasaan. Vaasan kaupunki 11.1.2022.
 • Aiesopimus julkistettiin: Vaasaan nousemassa akkuteollisuudelle anodimateriaaleja tuottava tehdas 2025. YLE 11.1.2022.
 • MoU Signed for Locating Anode Materials Production in GigaVaasa Area. Beowulf Mining Plc, 11 January 2022.
 • Graphite: Prices still rising on high Chinese electricity costs. Roskill, 28 October 2021.
 • Stora Enso’s pilot plant for producing lignin-based carbon materials for batteries is now operational. Stora Enso, 21 July 2021.
 •  The Anode Market: A Strategic Review. Benchmark Mineral Intelligence. Rho Motion EV & Battery Seminar Series 2021, July 2021.
 • Delivering Raw Materials Critical for the Transition to a Green Economy. Beowulf Mining Plc, Corporate Presentation, May 2021.
 • We are glad to announce that Epsilon Advanced Materials has become a member of the ERMA (European Raw Materials Alliance). Epsilon Advanced Materials, 2 Jan 2021.
 • Esiselvitys Suomen grafiittipotentiaalista. Ahtola, T. & Kuusela, J. 2015.

Lisää aiheesta: 

Australialaisen Syrah Resourcesin osakekurssi nousi rajusti Teslan kanssa tehdyn grafiittisopimuksen jälkeen

 

Grafiitin hinta edelleen nousussa Kiinassa sähkön korkean hinnan ja jakeluhäiriöiden seurauksena

 

Grafiitilla iso rooli ilmastotalkoissa

 

Grafiittimarkkinat toipuneet hyvin koronasta

 

Grafiittia Norjasta

 

Jättimäisen grafiittikaivoksen rakentaminen käynnistyy Sisä-Mongoliassa

 

Stora Enson ligniini-pohjaisten akkumateriaalien koelaitos käynnistyi Sunilassa