Keliberin etelä-afrikkalainen pääomistaja Sibanye Stillwater Ltd. on kasvattanut omistusosuutensa yhtiöstä jo lähes 85 prosenttiin. Litiumhanke tarvitsee jatkossakin huomattavaa rahoitusta, kun hanke etenee rakentamisvaiheeseen.

Rahoitusratkaisun ensimmäisessä vaiheessa Johannesburgissa pääkonttoriaan pitävä Sibanye-Stillwater merkitsi rahoitusratkaisun ensimmäisessä vaiheessa Keliberin uusia osakkeita noin 146 miljoonalla eurolla ja kasvatti omistusosuuttaan yli 50 prosentin (50% + 1 osake), kertoo Keliber tiedotteessaan.

Lisäksi Sibanye-Stillwater teki vapaatehoisen ostotarjouksen Keliberin vähemmistöomistajille, mikä nosti Sibanye-Stillwaterin omistusosuuden 84,96 prosenttiin. Osakkeista maksettu hinta on yhteensä noin 190 miljoonaa euroa.

Kuva 1. Sibanye Stillwater Limited on merkittävä platinaryhmän metallien tuottaja Etelä-Afrikasta. (Kuva: Sibanye Stillwater Limited)

Suomen Malmijalostus Oy säilytti edelleen osuutensa yhtiöstä. Malmijalostuksen omistusosuus Keliberistä on tällä hetkellä 13,90 prosenttia. Muiden, ostotarjouksen hyväksymättä jättäneiden vähemmistöosakkeiden osuus on nyt 1,14 prosenttia, kerrotaan tiedotteessa.

Rahoitusjärjestelyn toinen vaihe käsittää osakeannin, jonka Sibanye-Stillwater on sitoutunut merkitsemään kokonaan. Sibanye-Stillwaterin osuus annista on enemmillään noin 104 miljoonaa euroa riippuen siitä, millä laajuudella Suomen Malmijalostus ja muut jäljellä olevat omistajat osallistuvat antiin.

Rahaa tarvitaan myös jatkossa: Keliber neuvottelee parhaillaan myös vähintään 250 miljoonan euron pääomaosuutta vastaavasta lainarahoituksesta, joka tarvitaan litiumhankkeen rakentamisvaiheen rahoittamiseksi.

 

Kriittisemateriaalit.fi-sivusto on Huoltovarmuuskeskuksen Teknologiapoolin hallinnoima sivusto, joka seuraa suomalaisen teollisuuden kannalta kriittisten metallien ja mineraalien sekä elektroniikkakomponenttien markkinoiden kehitystä erityisesti jatkuvuudenhallinnan ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Lisätietoa Teknologiapoolin toiminnasta: heikki.hernesmaa@teknologiateollisuus.fi

(Julkaistu 23.10.2022)

Lähteet:

  • Sibanye-Stillwater kasvattanut omistusosuuttaan Keliberistä. Keliber Oy 23.10.2022

Lisää aiheesta:

Keliberin kumppani Sibanye haluaa vahvemmin mukaan akkumetallien kasvuun

 

Keliberin ja Sibanye-Stillwaterin rahoitusjärjestelyn ensimmäinen vaihe päätökseen

 

Keliberin uudella kumppanilla ostohousut jalassa

 

Keliberin litiumhankkeelle merkittävää lisärahoitusta

 

Litium