Sähköautojen ja energiavarastojen käyttämien litiumioniakkujen yleistyminen voi nostaa tinan vuotuisen kysynnän akkujen raaka-aineena 60 000 tonniin vuoteen 2030 mennessä, ennustaa International Tin Association (ITA).

Sijoittavat ovat olleet innoissaan muiden metallien, kuten nikkelin, koboltin ja litiumin, kulutuksen kasvusta sähköautojen myötä, mutta tinasta on puhuttu vähemmän. Nykyisin tinan suurin käyttökohde on juotokset elektroniikkateollisuudessa. Tinan käyttö kasvoi, kun lyijypohjaiset juotokset aikanaan kiellettiin.

 

Kuva 1. Tinaa käytetään piirikorttien juotoksissa. (Kuva: Jarkko Vesa)

Tinatuottajien etujärjestö ITA ei antanut arviota tinan kokonaismarkkinoista vuonna 2030, mutta tälle vuodelle järjestö on arvioinut markkinoiden kooksi 357 000 tonnia.

ITA seuraa tinamarkkinoiden globaalia tutkimusta ja patentteja. Järjestö on pannut merkille kasvavan kiinnostuksen tinan käyttöön energiamateriaaleissa ja -teknologioissa. Uusia käyttökohteita tinalle on löytynyt lähinnä li-ion-akkujen tehokkaiden anodimateriaaleista, mutta myös solid-state-akkujen ja katodien puolella.

Järjestön mukaan erityisesti kolmen anodimateriaalin vuosikulutus voisi nousta 10 000 – 20 000 tonnin tasolle vuoteen 2030 mennessä, jos ne onnistuvat saamaan jalansijaa erittäin kilpailluilla markkinoilla. Vuoteen 2050 mennessä markkina voisi vähintäänkin tuplaantua.

Viime vuoden marraskuussa ITA arvioi globaalien tinamarkkinoiden päätyvän tänä vuonna 500 tonnin ylitarjontaan, kun vuonna 2018 nähtiin 7 500 tonnin vajaus markkinoilla. Suurin syy muutoksen on kysynnän heikentymine maailman suurimmilla markkinoilla eli Kiinassa.

Kuva 2. Tuttu kuvio raaka-ainemarkkinoilla: Kiina on ykkönen tinassakin. (Lähde: International Mining, 25.1.2018)

 

Lähteet: