Vihreän siirtymän vaatimien kriittisten raaka-aineiden kysynnän kasvaessa rajusti kertoo Saksan hallitus uudistavansa maan kriittisten raaka-aineiden strategiansa. Tavoitteena on vähentää riippuvuuksia ja välttää saatavuusongelmia, kertoo EURACTIV artikkelissaan. Edellinen strategia julkaistiin vain pari vuotta sitten.

Ukrainan sodan paljastettua, miten vaarallista on olla liian riippuvainen vain yhdestä energiantoimittajasta, ovat saksalaiset päättäneet nyt vähentää vastaavia riippuvuuksiaan kriittisistä raaka-aineista.

Kriittisten raaka-aineiden, kuten litiumin, harvinaisten maametallien tai grafiitin, kysynnän on ennustettu nousevan räjähdysmäisesti tulevina vuosina. Esimerkiksi kansainvälisen energiajärjestö IEA on arvioinut litiumin kysynnän nousevan 42-kertaiseksi, kertoo EURACTIV.

Uuden strategian tavoitteena on välttää mahdollisia saatavuusongelmia kysynnän noustessa rajusti.

Uudessa strategiassa erilaiset painopisteet

Saksan hallituksen julkaisemassa dokumentissa todetaan, että kysynnän ja tarjonnan epätasapaino voi johtaa puolivalmisteiden ja lopputuotteiden hinnan nousuun. Pahimmassa tapauksessa tilanne voi johtaa siihen, että tavaraa ei saada ollenkaan.

Saksan vuonna 2020 julkaistua raaka-ainestrategiaa on arvosteltu liian passiiviseksi ja strategiasta puuttuu kriitikoiden mukaan kunnianhimoa.

Siinä missä vanha strategia laski yritysten harkintakyvyn varaan ja viittasi vain kevyesti yritysten pyrkimyksiin varmistaa toimitusketjujaan, uusi tiekartta perustuu määrätietoisempaan geopoliittisten jännitteiden tunnistamiseen ja näiden hyödykkeiden markkinoiden erikoispiirteiden ymmärtämiseen, kirjoittaa EURACTIV.

Riippuvuuksien vähentäminen

Saksa, kuten muutkin EU-maat, on tällä hetkellä hyvin riippuvainen autoritääristen maiden tuottamista kriittisistä raaka-aineista, kuten litium, harvinaiset maametallit ja grafiitti.

Syyskuussa 2022 Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen esitti EU:n raaka-ainealoitetteen (Critical Raw Materials Act), jonka avulla EU pyrkii parantamaan toimitusketjujensa resilienssiä ja vähentäisi riippuvuuttaan.

Saksalaisen tutkimuslaitoksen raportin mukaan Saksan on 100 % riippuvainen muista maista 21:ssä 27:stä kriittiseksi tunnistetusta raaka-aineesta.

Kolme keskeistä osa-aluetta

Vähentääkseen riippuvuuksiaan Saksan valtio on tunnistanut kolme toimenpidekokonaisuutta.

Saksa uskoo kiertotalouteen ja raaka-aineiden kierrätykseen sekä resurssitehokkuuden parantamiseen. Tällä hetkellä Saksa kierrättää vain noin 13,4 % materiaaleista. Komissio on suosittanut tavoitteeksi tuplata kierrätysasteen. EURACTIV kertoo saksalaisten olevan tästä tavoitteesta innoissaan.

Tuotteen voi kuitenkin kierrättää vasta sitten, kun ne tulevat käyttöikänsä loppuun. Tästä johtuen kierrätyksestä ei ole apua siinä vaiheessa, kun kysyntää kasvaa räjähdysmäisesti. Saksa haluaa panostaa myös monipuolisempiin toimitusketjuihin sekä kaivostoiminnan lisäämiseen omassa maassa.

Vauhdittaakseen kotimaista kaivostuotantoa aikoo Saksan valtio aikoo uudistaa liittovaltion kaivoslainsäädännön tukemaan maan omaa kaivostuotantoa ja varmistamaan korkealuokkaisten ympäristöstandardien käytön.

Saksan hallituksen dokumentissa todetaan, että kotimaista kaivostoimintaa priorisoidaan vain, jos se johtaa ympäristön kannalta ja sosiaalisesti parempaan lopputulokseen, ja edistää toimitusketjujen resilienssiä.

Uusia kumppanimaita kaivostuotantoon

Kriittisten raaka-aineiden tuonnin osalta Saksan hallitus pyrkii löytämään lisää kumppanimaita, joista raaka-aineita voi tuoda.

Päästäkseen eroon tilanteesta, jossa vain yksi maa – kuten Kiina – toimittaa kriittistä raaka-aineitta, Saksa aikoo rakentaa strategisia kumppanuuksia esimerkiksi Chilen, Australian ja Kanadan kanssa.

Se, voidaanko kriittisiä raaka-aineita tuoda Saksaan tietyistä maista, riippuu pitkälti siitä, kuinka hyvin tuottajamaassa noudatetaan ESG-standardeja.

Saksa aikoo edistää ESG-standardien käyttöönottoa globaalisti yhdessä  kumppanimaidensa kanssa, kertoo EURACTIV artikkelissaan.

 

Kriittisemateriaalit.fi-sivusto on Huoltovarmuuskeskuksen Teknologiapoolin hallinnoima sivusto, joka seuraa suomalaisen teollisuuden kannalta kriittisten metallien ja mineraalien sekä elektroniikkakomponenttien markkinoiden kehitystä erityisesti jatkuvuudenhallinnan ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Lisätietoa Teknologiapoolin toiminnasta: heikki.hernesmaa@teknologiateollisuus.fi

(Julkaistu 10.1.2023)

Lähteet:

  • Germany to revamp raw materials strategy to tackle dependencies. EURACTIV, 3 Jan 2023.

Lisää aiheesta:

EU varoitti kriittisten raaka-aineiden saatavuusongelmista jo syksyllä 2020

 

EU:n raaka-ainealoitteen valmistelu etenee vauhdilla

 

Euroopan unioni ja Chile sopimukseen litiumista

 

Komissio avasi julkisen konsultaation Euroopan raaka-ainealoitteesta

 

Komissaari Breton: Raaka-aineet entistä strategisemmassa roolissa

 

EU pyrkii kasvattamaan strategista omavaraisuuttaan raaka-aineissa

 

Raaka-aineiden toimitusketjujen varmistaminen valmistavassa teollisuudessa