Täyssähköautojen yleistyminen nostaa NdFeB-kestomagneettien – ja sitä kautta harvinaisten maametallien – kysyntää, arvioi markkinatutkimuslaitos Roskill. Erityisesti neodyymiä tarvitaan paljon laadukkaiden kestomagneettien valmistukseen. Myös akkulaatuisen nikkelin kysyntä on kasvussa, kun koboltin osuutta pienennetään litiumakuissa.

Markkinatutkimuslaitos Roskill järjesti lokakuussa Shanghaissa ja Tokiossa tietoiskut sähköautojen ja akkujen toimitusketjuihin liittyen. Listalla oli sähköautomarkkinoiden näkymät sekä kriittisten akkumateriaalien, kuten litiumin, koboltin, grafiitin ja harvinaisten maametallien, tilanne. Tilaisuuksissa keskusteltiin myös Kiinan New Energy Vehicle –ohjelman ja maan raaka-ainepolitiikan vaikutuksista, sekä akkujen raaka-aineiden uusien tuotantoprojektien taloudellisesta tilanteesta.

 

Haasteita riittää

Roskillin mukaan autonvalmistajia rasittaa kustannuspaineet ja teknologian hidas kehitys. Kysynnän epävarmuutta lisäävät akkujen energiatiheyteen, turvallisuuteen, luotettavuuteen sekä pikalataukseen liittyvät kysymykset, joita joudutaan jatkuvasti pohtimaan kasvavillakin sähköautomarkkinoilla.

Litiumioniakkujen kalleimmat raaka-aineet löytyvät katodimateriaaleista. Niihin liittyvät myös suurimmat haasteet saatavuudessa. Siirtyminen paljon nikkeliä sisältäviin katodeihin on teoriassa itsestäänselvä asia hinta-suorituskykysuhteen perusteella, mutta käytännössä homma on osoittautunut hankalaksi toteuttaa.

Vaativimmissa  sovellutuksissa Roskill uskoo kysynnän suuntautuvan synteettiseen grafiittiin pohjautuviin anodeihin, erityisesti niissä skenaarioissa, joissa katodimateriaalien kokonaiskustannukset laskevat.

Vaisu litium

Litiumin osalta kulutus, tuotanto ja hintataso ovat kaikki jääneet ennusteista, arvioi Roskill Shanghaissa ja Tokiossa lokakuussa.

Heinäkuussa 2019 Roskill arvioi litiumin kysynnän kasvavan viisinkertaiseksi seuraan kymmenen vuoden aikana. Kysyntää kasvattaa erityisesti litiumioniakkujen kasvava käyttö sähköautoissa, energiavarastoissa ja kannettavassa elektroniikassa. Litiumin kysynnän on ennustettu kasvavan 20 prosenttia vuodessa.

Akkumarkkinoiden Roskill uskoo kasvavan 25 prosentin vuosivauhdilla vuoteen 2028 saakka. Pientä parin prosentin vuosikasvua tulee myös litiumin käytöstä teollisuuden raaka-aineena esimerkiksi keramiikassa, voiteluaineissa  ja lasissa. Litium-ala tuleekin Roskillin mukaan vaatimaan merkittäviä investointeja uusiin kaivoksiin, jalostuslaitoksiin ja myös litiumin kierrätykseen.

Kuva 1. Goldman Sachs arvioi, että litiumin hintakehityksessä on nyt saatu pohjakosketus (lähde: Goldman Sachs Global Investment Research)

Reuters raportoi lokakuun 2019 lopulla, että Chilen levottomuudet keskeyttivät litiumin tuotannon Atacaman suola-aavikon alueella, jossa toimivat kaksi maailman johtavaa litiumin tuottajaa eli chileläinen SQM ja yhdysvaltalainen Albemarle.

Akkuala nostaa grafiittia

Grafiitin kysyntään vaikuttaa perinteisten teräkseen pohjautuvat toimialojen hidas kasvu.  Litiumioniakuissa käytettävien pienten ja keskisuurten grafiittihiutaleiden nopea kasvu antaa tilaa uuden kapasiteetin rakentamiselle sekä luonnongrafiitin että synteettisen grafiitin tuotannolle arvioi Roskill lokakuussa.

Elokuussa Roskill kertoi, että grafiittihiutaleiden hintaa painoi afrikkalaisen tuotannon kasvu Mosambikissa ja Madagascarilla, joiden tuotanto päätyy lähinnä Kiinaan. Grafiitin tuonti näistä maista Kiinaan on kasvanut lähes joka kvartaalilla vuoden 2018 alusta lähtien. Mosambikin tuottama materiaali on lähinnä pieniä ja keskisuuria hiutaleita, joita käytetään litiumioniakkujen valmistukseen. Madagaskarin tuottamat hiutaleet ovat suurempia ja niillä on eri käyttökohteet.

Roskillin pidemmän aikavälin ennuste vuoteen 2029 on optimistisempi, kun grafiittihiutaleiden kysynnän kasvu akkujen imussa ylittää uusien tuottajien käynnistymässä olevan tuotannon määrät. Grafiitin hintakehitys riippuu paitsi uusien tuottajien kyvystä kasvattaa tuotantoaan, myös muista tekijöistä, kuten grafiittituotannon leikkauksista Kiinassa ympäristösyistä.

Nikkeli porskuttaa

Roskill ennustaa litiumioniakkuihin käytettävän nikkelin kysynnän kasvavan nopeammin kuin muiden akkumateriaalien. Syynä tähän on siirtyminen paljon nikkeliä sisältäviin NCM-akkuihin (nikkeli-koboltti-mangaani).  Tämä puolestaan kasvattaa nikkelisulfaatin markkinoita.

Kuva 2. Akkulaatuisen nikkelisulfaatin kysyntä kasvaa (kuva: Umicore)

Harvinaisten maametallien kysyntä kasvaa

Mielenkiintoinen tieto on Roskillin arvio, jonka mukaan NdFeB-kestomagneettien, ja sitä kautta harvinaisten maametallien, kysyntä kasvaa sähköautojen myötä. Syynä tähän on, että täyssähköautoissa käytetään enemmän kestomagneetteja kuin nykyisin suosituissa hybridiautoissa.

Koska harvinaisia maametalleja tuotetaan yhdessä nipussa, vaikkakin vaihtelevin pitoisuus osuuksin, tarkoittaa NdFeB-pohjaisissa kestomagneeteissa käytettävän neodyymin tuotannon kasvu sitä, että eräiden muiden harvinaisten maametallien – lähinnä lantaniumin ja ceriumin – ylitarjonta kasvaa.

Kuva 3. Neorem Magnets valmistaa Ulvilassa laadukkaita NdFeB-kestomagneetteja (kuva: Neorem Magnets)

Koboltti kiertoon

Korkean hinnan ja saatavuuteen liittyvien huolien takia koboltin kierrätyksen uskotaan yleistyvän.  Merkittävin kierrätyskoboltin lähde on akkujäte.

Koboltin globaalista tuotannosta vuonna 2017 tuli 59% Kongosta. Monia kobolttia käyttäviä yrityksiä, kuten autonvalmistajia, häiritsee Kongon kobolttituotannon ympäristöongelmat ja työntekijöiden surkeat olot. Esimerkiksi BMW on ilmoittanut lopettavansa Kongon koboltin käytön.  Kaivosyhtiö Glencore ilmoitti elokuussa 2019 jäädyttävänsä Mutandan kupari-koboltti-kaivoksensa toiminnan Kongossa ainakin vuoteen 2021 saakka. Mutanda on maailman suurin kobolttikaivos, joka tuottaa noin viidenneksen maailman koko kobolttituotannosta, kertoi Mining.com elokuussa.

 

Lähteet:

  • Chile protesters block access to lithium operations: local leader. Reuters, 25 October 2019.
  • Batteries: Key takeaways from Roskill on the Road Shanghai and Tokyo. Roskill, 21 October 2019.
  • Glencore could do for cobalt what it did for zinc – double the price. Mining.com, August 20, 2019.
  • Graphite: Flake prices falter as African exports meet new demand – for now. Roskill, August 9, 2019.
  • Lithium Outlook to 2028, 16th Edition. Roskill, July 8, 2019

 

Innovaatiokriittisten materiaalien vahvasti keskittynyt globaali tuotanto herättää huolta

 

Glencore heiluttelee kobolttimarkkinoita

Markkinatutkimuslaitos ennustaa litiumin kysynnälle vahvaa kasvua seuraavan vuosikymmenen aikana