Kiinassa saksalais-kiinalaisten vähähiilisen liikenteen hankkeiden parissa työskentelevä saksalainen Sebastian Ibold on koonnut mielenkiintoisen tietopaketin Kiinan sähköauto-, akku- ja akkukierrätystilanteesta. Vuoden 2021 aikana on esitelty paljon uutta lainsäädäntöä ja uusia työkaluja vastuullisen akkukierrätyksen ja uudelleenkäytön edistämiseksi.

Sähköautojen (tai kiinalaisittain New Energy Vehicle, NEV) myynti yli kahden miljoonan auton rajapyykin tammi-lokakuussa 2021. Kiinassa joka viides auto on ladattava ja markkinoiden uskotaan kasvavan huomattavasti, kertoo Sebastian Ibold.

Kun sähköautomarkkinat kasvavat ja sähköautojen akkujen elinkaari on noin 6 – 8 vuotta (Suomessa/Euroopassa myytävien akkujen käyttöikä on kyllä huomattavasti pidempi), valtava määrä akku pitää kierrättää tai uudelleen käyttää vastuullisesti lähivuosina.

Iboldin mukaan pelkästään kiinalainen akkuvalmistaja CATL aikoo laajentaa akkutuotantoaan nykyisestä 230 GWh:stä huimaan 1 200 GWh:n tasoon vuoteen 2025 mennessä.

Kuva 1. Kiinalainen CATL on maailman suurin sähköautojen ajovoima-akkujen valmistaja. (Lähde: Visual Capitalist 2021)

Kaiken kaikkiaan Kiinassa on tien päällä jo vuoden 2020 loppuun mennessä noin 200 000 tonnia ladattavien autojen ajovoima-akkuja. Akkukapasiteettina tämä tarkoittaa 25 GWh kokonaiskapasiteettia. Vertailun vuoksi, vuonna 2017 vastaava luku oli 3 GWh. Kiinan akkumarkkinoiden arvo vuoden 2020 lopussa oli 1,3 miljardia euroa.

Vuonna 2025 odotetaan, että 780 000 tonnia ladattavien autojen akkuja (noin 116 GWh) menisi vaihtoon. Rahassa tämä tarkoittaisi noin 5 miljardin euron pottia, kertoo Sebastian Ibold.

Kiinassa 15 000 akkukierrätysalan yritystä

Kiinan valtavien volyymien takia tarve kestävälle kierrätykselle ja uudelleenkäytön ratkaisuille (esim. ajovoima-akkujen jatkokäyttö energiavarastoissa) on akuutti. Tarvetta kierrätykselle lisää myös kasvava globaali kysyntä akkujen raaka-aineille.

Iboldin mukaan Kiinassa on tällä hetkellä noin 15 000 yritystä, jotka toimivat akkukierrätyksen parissa.

Kuva 2. Akkujen kierrätys on Kiinassa iso ja vakiintunut teollisuuden ala.  (Lähde: Sebastian Ibold 2021 Nov)

Akut ja akkujen kierrätys ollut valtion agendalla jo pitkään

Kiina on tehnyt töitä akkuteollisuuden edistämiseksi jo vuosia. Vuonna 2017 Kiinan teollisuus- ja informaatioministeriö MIIT käynnistä toimenpideohjelman edistämään ladattavien ajoneuvojen akkujen teollisuutta.

Tämä vuosi on ollut aktiivista aikaa Kiinan akku- ja akkukierrätysteollisuuden sääntelyn osalta. Maaliskuussa 2021 julkistettu hallituksen raportti (The Government Work Report) totesi, että ajovoima-akkujen kierrätysjärjestelmän rakentamisesta pitää vauhdittaa Kiinassa.

Heinäkuussa 2021 Kiinan kehittämis- ja uudistamiskomissio NDRC (National Development and Reform Commission) julkaisi päivityksen kiertotalouden kehittämisohjelmaan 14. viisivuotissuunnitelman aikana vuosina 2021 – 2025. NDRC linjasi, että valtio tulee laajentamaan NEV-ajoneuvojen akkujen jäljitettävyyteen liittyvää lainsäädäntöä.

Elokuussa 2021 MIIT julkaisi uutta ohjeistusta liittyen ajovoima-akkujen uudelleenkäyttöön, tavoitteena kannustaa sähköautojen valmistajat, akkuvalmistajat ja kierrättäjät yhteistyöhön.

Myös Kiinan paikallishallinto on ryhtynyt edistämään sähköautojen akkujen kierrätyssektorin syntymistä. Esimerkiksi Jiangsun provinssi on perustanut 970 ajovoima-akkujen kierrätyskeskusta. Vastaavasti Shanghai lanseerasi akkujen elinkaaren seurannan ja sääntelykehikon ladattavien autojen akuille.

Seuraavat askeleet

Sebastian Iboldin ansiokkaan tilannekatsauksen mukaan seuraava vaihe keskittyy vähentämään akkujen sisältämien raskasmetallien huolimattomasta käsittelystä aiheutuvaa saastumista.

Akkujen sisältämät arvokkaat metallit halutaan myös saada tehokkaammin talteen ja sitä kautta alentaa akkujen ja ladattavien autojen hintoja.

Sääntelyn puolella on odotettavissa lisää lainsäädäntöä, jonka kautta sähköautojen akkujen systemaattista kierrätystä halutaan edistää:

  • järjestelmien kehittäminen akkujen jäljitettävyyteen (toim.huom. Kiinan oman akkupassin käyttöönotto on jo pitkällä)
  • valvontamekanismien tehostaminen
  • standardien luonti akkujen kierrättämiseen
  • autonvalmistajien kannustaminen perustamaan uusien keräys- ja kierrätysverkostoja.

Toim.huom. Tutustuin Sebastian Iboldiin eräällä Kiinan matkalla saksalais-kiinalaisessa autoteollisuuden tapahtumassa. Ibold on asunut pitkään Kiinassa, joten hän seuraa lähellä liikenteen sähköistymistä Kiinassa. Siksi tämä hänen laatimansa katsaus on arvokasta tietoa suoraan Kiinan markkinoilta. Kiinan ja EU-maiden välillä on yksi merkittävä ero sähkö- ja hybridiautojen ajovoima-akkujen kierrätyksessä: EU:n tuottajavastuulainsäädäntö velvoittaa akkujen tuottajan tai maahantuojan järjestämään maksuttoman akkujen keräyksen ja kierrätyksen eli tuottaja viime kädessä maksaa kierrätysoperaattorille, että akku tulee asianmukaisesti kierrätettyä. Tuottajavastuuseen liittyy myös raportointivelvollisuus. Aasialaiset kierrättäjät pitävät eurooppalaista mallia kierrättäjille paljon helpompana, koska Aasiassa kierrätysoperaattorin pitää käytännössä kattaa kierrätyskustannukset akusta saatavien materiaalien arvolla.

Kriittisemateriaalit.fi-sivusto on Huoltovarmuuskeskuksen Teknologiapoolin hallinnoima sivusto, joka seuraa suomalaisen teollisuuden kannalta kriittisten metallien ja mineraalien sekä elektroniikkakomponenttien markkinoiden kehitystä erityisesti jatkuvuudenhallinnan ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Lisätietoja: jarkko.vesa(at)notinnovatedhere.fi

(Julkaistu 29.11.2021)

Lähteet:

Sebastian Ibold, Project Director, GIZ Sino-German Cooperation on Low Carbon Transport 28.11.2021

Lisää aiheesta:

 

Korealaisyhtiö myy akkukierrättäjille laitteet ja ostaa mustan massan

 

Daimler rakentaa akkukierrätyslaitoksen Saksan Kuppenheimiin

 

Kova kilpailija Fortumille – Northvolt rakentaa suuren akkukierrätyslaitoksen Ruotsiin

 

Fortum, Northvolt/Revolt, Batteriretur/Hydrovolt & Stena: Kovat panostukset sähköautojen akkujen kierrätykseen Pohjoismaissa