Uutinen Euroopan suurimman tunnetun harvinaisten maametallien esiintymästä Pohjois-Ruotsista sai paljon huomiota pari viikkoa sitten. Uutista pidettiin EU:n vihreän siirtymän kannalta voittona, joka auttaa vähentämään Euroopan riippuvuutta Kiinan kriittisistä raaka-aineista. Asiantuntijat muistuttavat kuitenkin, että Euroopan on ensin rakennettava tarvittava tuotanto- ja jalostuskapasiteetti, kirjoittaa POLITICO artikkelissaan.

Kiirunan harvinaisten maametallien esiintymän hyödyntämisen tiellä on vielä paljon esteitä: on rakennettava tarvittava jalostuskapasiteetti ja löydettävä keinot pitää kiukkuiset poronhoitajat tyytyväisinä, muistuttaa POLITICO.

Kiina toimittaa tällä hetkellä lähes 98 prosenttia EU:n käyttämistä harvinaisista maametalleista, joita tarvitaan vihreän siirtymän teknologioiden valmistamiseen. Venäjä puolestaan on keskeinen toimittaja palladiumille, platinalle ja alumiinille.

Ruotsin valtion omistaman kaivosyhtiön LKAB:n ilmoitus yli miljoonan tonnin harvinaisten maametallien esiintymän löytämisestä nähtiin tärkeänä askeleena auttamaan Euroopan unionia pääsemään eroon Kiina-riippuvuudestaan, kirjoittaa POLITICO.

“The EU’s self-sufficiency and independence from Russia and China will begin in the mine,” Sweden’s Energy, Business and Industry Minister Ebba Busch. POLITICO, Jan 2023

Mutta Eurooppa ei voi kaivaa itseään ulos Kiina-riippuvuudesta, vaan sen on laajennettava myös jalostus- ja tuotantokapasiteettiaan, sanoo POLITICO:n haastattelema asiantuntija.

“There’s more of a dependency on Chinese manufacturing than on the actual materials that go into these components,” Marie Le Mouel, Bruegel think tank. POLITICO, Jan 2023

Le Mouel uskoo, että iso osa Ruotsissa louhitusta harvinaisten maametallien oksidista päätyy jalostettavaksi EU:n ulkopuolelle.

Kiina jalostaa harvinaiset maametallit

Kiinan osuus harvinaisten maametallien jalostuskapasiteetista on maailmanlaajuisesti noin 85 prosentin luokkaa. Noin 98 prosenttia EU:n käyttämistä harvinaisiin maametalleihin pohjautuvista kestomagneeteista tulee Kiinasta.

Kuva 1. Kiina dominoi erityisesti uusiutuvan energian teknologioissa käytettävien metallien jalostusta. (Lähde: Visual Capitalist, Jan 2022)

Le Mouel muistuttaa, että matkalla raaka-aineesta vihreän siirtymän teknologiaksi on lukemattomia vaiheita. Hän rauhoitteleekin väitteitä, että Ruotsin löydös olisi hyvä uutinen Euroopan autonomialle, kirjoittaa POLITICO.

LKAB:n toimitusjohtaja Jan Moström uskoo kuitenkin, että yhtiön hiljattain tekemä investointi norjalaiseen harvinaisten maametallien tuottajaan REEtec-yhtiöön tulee olemaan vahvan ja vastuullisen pohjoismaisen harvinaisten maametallien arvoketjun pohja.

POLITICO:n mukaan Brysselissä ollaan tietoisi harvinaisten maametallien jatkojalostukseen liittyvästä haasteesta. Maaliskuussa julkistettavassa EU:n raaka-ainealoitteessa (EU Critical Raw Materials Act) uskotaan olevan mukana linjauksia tuotannon tukemiseen, mutta myös tukea kriittisten mineraalien jalostukselle ja varmuusvarastoinnille, lehti kirjoittaa.

Kaivoksia ja poronhoitajia

Ennen kuin kaivosyhtiö LKAB pääsee käsiksi löytämäänsä esiintymään, on sen käytävä läpi luvitusprosessi, joka voi viedä 10 – 15 vuotta. Ensimmäisessä vaiheessa yhtiön on haettava lupaa löydöksen hyödyntämiselle, jotta esiintymää päästää analysoimaan tarkemmin.

LKAB:n toimitusjohtaja Moström toivoo, että EU käyttäisi tulevan raaka-ainealoitteen määräyksiä vauhdittamaan luvitusprosesseja. Hän muistuttaa, että mahdollisuus hyödyntää mineraalivarantoja on kriittistä niin Euroopan kilpailukyvylle kuin ilmastotavoitteiden saavuttamiselle, kertoo POLITICO.

Uuden kaivoksen avaamista arvioidaan myös muilla kriteereillä, kuten luonnonsuojelun tavoitteilla ja saamelaisten oikeuksilla.

LKAB on harrastanut kaivostoimintaa Kiirunan alueella jo yli 120 vuoden ajan, muistuttaa kaivosyhtiön edustaja. Uusi kaivos vaikuttaisi poronhoitoalueisiin, mutta yhtiön mukaan vielä on mahdotonta arvioida kuinka paljon. Neuvottelut saamelaisyhteisön kanssa ovat käynnissä.

Iso plussa uuden esiintymän hyödyntämisen näkökulmasta on se, että se sijaitsee alueella, jossa LKAB voi hyödyntää olemassa olevaa infrastruktuuria, kuten raideyhteyksiä, sähkölinjoja ja teollisuusalueita, listaa POLITICO.

Mielenkiintoista nähdä, miten saamelaisväestö tulee hankkeeseen suhtautumaan. Ensi kommentit SVT:llä ovat ainakin kriittisiä:

 “LKAB’s constant expansion of mining and ore transport is at the expense of the Sami’s ability to practice and preserve their culture.” Statement by the Swedish Sami National Confederation and Gabna Sami village. Politico, Jan 2023

Kriittisemateriaalit.fi-sivusto on Huoltovarmuuskeskuksen Teknologiapoolin hallinnoima sivusto, joka seuraa suomalaisen teollisuuden kannalta kriittisten metallien ja mineraalien sekä elektroniikkakomponenttien markkinoiden kehitystä erityisesti jatkuvuudenhallinnan ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Lisätietoa Teknologiapoolin toiminnasta: heikki.hernesmaa@teknologiateollisuus.fi

(Julkaistu 23.1.2023)

Lähteet:

  • Sweden’s rare earth discovery won’t end EU’s China reliance – yet. POLITICO, 16 Jan 2023.
  • Europe’s largest deposit of rare earth metals is located in the Kiruna area. LKAB, 12 Jan 2023.
  • Ruotsissa tehtiin jättimäinen maametallilöytö, Suomessa on siihen verrattuna ”megaluokan hanke”. HS 15.1.2023.
  • LKAB blir huvudägare i REEtec AS, bygger en stark nordisk industri för sällsyntä jordartsmetaller. LKAB 8.11.2022.

Lisää aiheesta:

Euroopan suurin harvinaisten maametallien esiintymä löydetty Kiirunan alueelta

 

LKAB pääomistajaksi REEtec AS –yhtiöön – rakentaa vahvaa pohjoismaista harvinaisten maametallien tuotantoa

 

Ruotsalainen kaivosyhtiö LKAB ryhtyy ottamaan talteen fosforia ja harvinaisia maametalleja kaivosjätteestä