Terrafame ja Renault-konserni ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen vähähiilisen ja täysin jäljitettävissä olevan nikkelisulfaatin toimittamisesta, kertoo Terrafame tiedotteessaan. Sopimuksella Renault-konserni turvaa merkittävät vuosittaiset nikkelisulfaattitoimitukset Terrafamelta. Toimitusmäärät vastaisivat vuosittain jopa 15 gigawattitunnin akkutehoa. Yhteistyön aluksi yhtiöt kehittävät vastuullisuusjärjestelmiä ja määrittelevät tarkat mittarit, jotka auttavat varmistamaan sähköautojen akkukemikaalien jäljitettävyyden huomattavasti olemassa olevia ratkaisuja paremmin.

Renault-konsernin tavoitteena on olla hiilineutraali Euroopassa vuoteen 2040 mennessä. Yhtiö on hiljattain sopinut saksalaisen Vulcan-yhtiön kanssa vähähiilisen litiumin toimituksista sekä Veolia & Solvay –yhteisyrityksen kanssa akkumateriaalien kierrättämisestä suljetussa kierrossa, kertoo Terrafame tiedotteessaan.

Heinäkuussa 2021 Solvey ja Veolia kertoivat aloittavansa pilottilaitoksen rakentamisen. Pilottilaitoksen tarkoituksena on demonstroida yhtiöiden kehittämää hydrometallurgista prosessia. Solveyn tiedotteen mukaan Solveyn, Veolian ja Renault’n yhteisessä tutkimushankkeessa on osoitettu, että Solvayn hydrometallurginen prosessi pystyy puhdistamaan koboltin, litiumin ja nikkelin Veolian tuottaman, murskatuista akkukennoista syntyvän mustan massan pohjalta. Seuraava vaihe on varmentaa ja optimoida prosessia esiteollisessa ympäristössä.

Edellä kuvattujen ja nyt julkistetun Terrafame-yhteistyön myötä Renault ottaa merkittävän asteen kohti sähköautojen ympäristöjalanjäljen pienentämistä koko elinkaaren ajalta.

Tavoitteena leikata päästöjä 30 prosentilla

Renault-konsernin edustajan mukaan nyt julkistettu kumppanuus Terrafamen kanssa on tärkeä osa yhtiön tavoitetta pienentää tuotantoketjunsa päästöjä 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

”Terrafamella on ainutlaatuisen tuotantomenetelmänsä kautta selkeä kilpailuetu vastuullisuuden osalta, sillä heidän nikkelisulfaattinsa hiilijalanjälki on yli 60 prosenttia pienempi kuin alalla keskimäärin”, kertoo Renault-konsernin johtaja Gianluca De Ficchy yhtiöiden tiedotteessa.

 

Kuva 1. Terrafamen tuottaman nikkelin hiilijalanjälki on todella pieni. (Kuva: Terrafame 2021)

Terrafamen toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen korostaa sitä, että kumppanuuden kautta eurooppalaisen akkuarvoketjun vastuullisuus paranee. Lukkaroisen mukaan on hyvin todennäköistä, että Terrafame tulee nyt julkistetun yhteistyön puitteissa toimittamaan Renault-konsernille nikkelisulfaattia vuosittain yli 300 000 sähköautoon.

Uudenlainen yhteistyömalli

Suora kumppanuus johtavan autovalmistajan ja materiaalitoimittajan välillä ei ole ihan jokapäiväinen näky akkumateriaalien arvoketjussa.

Terrafamen bioliuotukseen perustuva tuotantoprosessi käyttää noin 90 prosenttia vähemmän energiaa nikkelisulfaatin tuotannossa kuin keskimäärin, kertoo Terrafame tiedotteessaan. Lisäksi Terrafamen integroitu tuotantoprosessi alkaa kaivoksesta ja päättyy akkukemikaalituotantoon yhdellä ja samalla teollisuusalueella.

Nämä ratkaisut mahdollistavat vastuullisemman tuotannon ja täysin läpinäkyvän arvoketjun Tarkkojen mittareiden lisäksi sitoutuminen koko arvoketjun yli helpottaa kaikkien ketjun osapuolten riskienhallinta- ja hinnoittelukäytäntöjä, kerrotaan tiedotteessa.

Aiesopimuksen tavoitteena on osoittaa osapuolten yhteistä näkemystä jaetuista tavoitteista ja aikomusta syventää yhteistyötä akkujen arvoketjun kehittämiseksi sekä toimitussopimuksen solmimiseksi. Yhtiöiden tavoitteena on ottaa myös muita sähköautojen akkuarvoketjun toimijoita mukaan tähän kehitykseen yhteistyösopimusten kautta.

 

Kriittisemateriaalit.fi-sivusto on Huoltovarmuuskeskuksen Teknologiapoolin hallinnoima sivusto, joka seuraa suomalaisen teollisuuden kannalta kriittisten metallien ja mineraalien sekä elektroniikkakomponenttien markkinoiden kehitystä erityisesti jatkuvuudenhallinnan ja huoltovarmuuden näkökulmasta.

(Julkaistu 8.10.2021)

Lähteet:

  • Renault-konserni ja Terrafame yhteistyöhön koskien vastuullisia akkumateriaaleja. Terrafame 8.10.2021.
  • Solvay and its partner Veolia set up demo plant for recycling battery metals. Solvay, 5 July 2021.
  • Terrafamen H1/2021 liikevaihto olil 185,0 miljoonaa euroa – akkukemikaalitehtaan ylösajo alkoi. Terrafame, 29.7.2021.
  • Liiketoimintakatsaus tammi-kesäkuu 2021. Terrafame 29.7.2021.

Lisää aiheesta: