Saksan mineraaliresurssien virasto DERA teetti PwC:llä tilaustutkimuksen otsikolla ”Securing raw material supply: Benchmarking of measures of foreign manufacturing companies and recommendations for action”. Saksalaisten tutkimuksessa on mukana samoja varautusmiskeinoja, joita tarkasteltiin Huoltovarmuuskeskuksen tilaamassa “Kriittiset metallit ja huoltovarmuus” –selvityksessä vuonna 2017.

Tutkimuksen esipuheessa DERA:n johtaja  Peter Buchholz, että teollisuuden arvoketjun alkupäässä käytettävillä raaka-aineilla on huomattavia vaikutuksia arvoketjun myöhempien vaiheiden teollisuudenaloihin. Raaka-aineet ovat myös tulevaisuuden yhteiskunnan tärkeä mahdollistaja ja niitä tarvitaan varmistaan, että esimerkiksi Saksa pystyy säilyttämään johtoasemansa korkean teknologian maana, muistuttaa Buchholz.

Energiamurros, digitalisaatio ja kiristyvä globaali kilpailu korostavat entisestään raaka-aineiden tarvetta: jos Saksa haluaa olla innovatiivinen myös tulevaisuudessa, on sen varmistettava raaka-aineiden luotettava ja kestävä saatavuus – ja raaka-aineista vielä erityisesti metallien ja teollisuusminieraalien.

Maailma raaka-ainemarkkinat myllerryksessä

Tilanne globaaleilla raaka-ainemarkkinoilla on muuttunut merkittävästi viime vuosina, todetaan selvityksessä. Tämän päivän ja huomisen keskeisissä teknologioissa käytettävistä raaka-aineista kiristyy nopeasti, samalla huoli toimitusketjujen resilienssistä kasvaa.

Näkyvin merkki epävarmuuden kasvamisesta on useiden raaka-aineiden hintojen rajummat heilahtelut, kuin mihin on totuttu. Koronapandemian aiheuttamat toimitusvaikeudet osoittavat nekin, kuinka tärkeä asia luotettavat raaka-aineiden toimitusketjut ovat Saksan valmistavalle teollisuudelle, korostaa Buchholz esipuheessaan.

Saksalaisen teollisuuden kriittiset raaka-aineet

Kriittisinä on perinteisesti pidetty raaka-aineita, jotka ovat talouden kannalta tärkeitä ja joihin liittyy saatavuus- tai hintariskiä, esimerkiksi jos niiden esiintymät tai tuotanto on vahvasti keskittynyt muutamaan maahan.

DERA:n tutkimuksesta yrityksiä pyydettiin nimeämään itselleen viisi tärkeintä raaka-aineita (ei energia) sekä arvioimaan niihin liittyviä hinnannousu- tai saatavuusriskejä.

Kuvassa 1 esitellään seitsemän eniten mainintoja saanutta raaka-ainetta ja niihin liittyvät hinta- ja saatavuusriskit yritysten edustajien arvioimana.

Kuva 1. Saksalaisten yritysten arviot kriittisistä raaka-aineista ja niihin liittyvistä hinta- ja saatavuusriskeistä. (Lähde: DERA 2022)

Saksalaisen tutkimuksen tulos osoittaa, miten tämän hetken maailmassa saatavuus- ja hintariskejä liittyy myös ihan perusmetalleihin, jotka eivät ole mukana esimerkiksi EU:n kriittisten materiaalien listalla.

Yritysten tapa suojautua raaka-aineriskeiltä

Kyselyyn osallistuneet yritykset käyttävät erilaisia strategioita raaka-aineisiin liittyviltä hinta- tai saatavuusriskeiltä suojautumiseen. Kuvassa 2 yhteenveto tutkimuksessa tunnistetuista suojautumisstrategioista. DERA:n tutkimuksessa käydään läpi tarkemmin eri strategiat.

Kuva 2. Yritysten käyttämiä strategioita suojautua hinta- tai saatavuusriskeiltä. (Lähde: DERA 2022)

 

 

 

Kriittisemateriaalit.fi-sivusto on Huoltovarmuuskeskuksen Teknologiapoolin hallinnoima sivusto, joka seuraa suomalaisen teollisuuden kannalta kriittisten metallien ja mineraalien sekä elektroniikkakomponenttien markkinoiden kehitystä erityisesti jatkuvuudenhallinnan ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Lisätietoa Teknologiapoolin toiminnasta: heikki.hernesmaa@teknologiateollisuus.fi

(Julkaistu 15.5.2022)

Lähteet:

Lisää aiheesta:

Tärkeimmät mineraalit sähköauton akussa

 

Litiumin hintaa kauhisteleva Musk väläyttelee jälleen ajatusta Teslan omista kaivoksista