Benchmark Mineral Intelligencen EVFEST – Gigafactories – Closing the Loop -webinaarissa kesäkuun alussa Primobius kertoi hankkeestaan, jossa rakennetaan Saksaan litiumakkujen kierrätyslaitosta. Yhtiön tavoitteena on rakentaa Euroopan suurin hydrometallurginen laitos akkumateriaalien kierrätykseen. Fortum kertoi tällä viikolla käynnistävänsä saman tyyppisen tuotantolaitoksen rakentamisen Harjavaltaan.

Primobius haluaa olla ykkösvaihtoehto akku- ja autovalmistajille litiumakkujen kierrätyksessä. Yhtiö tähtää isojen akkutehtaiden tuotantoprosessissa syntyvän jätteen kierrättämiseen. Ensimmäisessä vaiheessa laitoksen suunniteltu vuosikapasiteetti on 20 000 tonnia akkutuotannon jätettä. Toisessa vaiheessa mukaan tulevat tuotantojätteen rinnalle myös elinkaarensa lopussa olevat akut sekä takuuvaihtojen tai muiden syiden kierrätykseen päätyneet akut, jolloin kapasiteetti on tarkoitus nostaa jo 200 000 tonniin vuodessa.

Primobius GmbH on australialaisen Neometalsin ja saksalaisen SGS Groupin yhteisyritys. Yhtiö rakentaa Saksaan demolaitosta, jonka suunnittelussa on vertailtu 20 ktn- ja 200 ktn -vaihtoehtoja. SMS Group rakentaa ja operoi tulevaan laitosta.

Tavoitteena rakentaa Euroopan suurin hydrometallurginen laitos

Yhtiön tavoitteena on rakentaa Euroopan suurin hydrometallurginen jalotuslaitos tuottamaan litiumioniakkujen katodien prekursorimateriaalia (ks. kuva 1 alla).

 

Kuva 1. Tyypilisen sähköauton akun tärkeimmät metallit ja niiden saannot Primobiuksen prosessista vuositasolla 50 ktpa volyymilla. (Lähde: Primobius 2021)

Primobius esitteli webinaarissa kehittämäänsä kierrätysprosessia (ks. kuva 2 alla), jota on menestyksekkäästi pilotoitu SGS Canadan hankkeessa 2019 – 2020. Yhtiön mukaan prosessin kierrätystehokkuus on 85 prosenttia. Nikkeli ja koboltti saadaan talteen niin puhtaana, että materiaali täyttää kiinalaisten akkutuottajien vaatimuksen katodimateriaalille. Prosessin loppumateriaalia voidaan käyttää lannotteiden raaka-aineena, kertoi yhtiön edustaja webinaarissa.

 

Kuva 2. Primobiuksen tavoitteena on käsitellä 50 tonnia akkukennoja päivässä. (Lähde: Primobius 2021)

 

Kannattavaa liiketoimintaa

Kanadan pilottihankkeen pohjalta Primobius on tehnyt kannattavuuslaskelmat laitokselle (ks. kuva 3 alla). Täytyy nostaa hattua näille kansainvälisille akkukierrätysalan yrityksille siitä, että ovat valinneet varsin avoimen linjan viestinnässään.

 

Kuva 3. Primobiuksen tavoitteena on käsitellä 50 tonnia akkujätettä päivässä. (Lähde: Primobius 2021)

 

Aivan kuten Metso Outotec kertoi hiljattain elektroniikkaromun kierrätykseen liittyen, vaikuttaa myös akkukierrätyslaitoksen kannattavuuteen paljon se, millaista materiaalia se käsittelee. Kuvassa 4 on vertailtu ansaintaa eri akkukemioiden kierrätyksestä.

 

Kuva 4. Akkukierrätyslaitoksen kannattavuuteen vaikuttaa paljon, se millaisia akkuja kierrätetään. (Lähde: Primobius 2021)

 

Toim.huom. Litiumioniakkujen kierrätyksessa eletään mielenkiintoisia aikoja. Isot toimijat, kuten Fortum, Norsk Hydro ja  Northvolt pohjoismaissa sekä Neometalsin ja SMS Groupin tyyppiset toimijat muilla markkinoilla ovat avanneet pelin, jossa katsotaan, kuka kierrättään sähkö- ja hybridiautojen isot ajovoima-akut – sitten kun niitä alkaa tulla enemmän kierrätykseen. Sitä odotellessa kierrättäjien katseet kääntyvät Eurooppaan rakennettaviin isoihin akkutehtaisiin, joiden tuotannossa syntyy jätettä, joka voidaan kierrättää takaisin akkujen raaka-aineeksi.  Nämä akkutehtaiden tuotannon sivuvirrat ovat merkittävä jae kierrättäjille, muistutti Benchmarkin Simon Moores EVFEST-webinaarissa kesäkuun alussa. Lähivuodet näyttävät, kuinka paljon kilpailuetua Keski-Euroopan kierrättäjät tai Hydron ja Northvoltin yhteisyritys Hydrovolt hyötyvät siitä, että niiden kierrätyslaitokset sijaitsevat lähempänä isoja akkutehtaita. Ja kuinka paljon Fortum kärsii siitä, että Suomi on käytännössä saari täällä Euroopan perällä. Ellei sitten Suomeen saadaan myös akkukennojen valmistusta tai Fortum rakenna laitoksiaan jatkossa Keski-Eurooppaan. Hintakilpailu tulee olemaan kovaa, joten kierrätysmateriaalien pitkät kuljetusmatkat tuovat omat haasteensa yhtälöön.

 

(Julkaistu 18.6.2021)

 

Lähteet:

  • Fortum laajentaa akkujen kierrätyskapasiteettiaan ja investoi uuteen kierrätyslaitokseen Harjavallassa. Fortum 17.6.2021.
  • Primobius Li ion battery recycling project. Benchmark EVFEST – Gigafactorie – Closing the Loop -webinaari 2.6.2021

 

Lisää aiheesta: