Pohjoismailla on hyvät mahdollisuudet kriittisten metallien ja mineraalien kestävään tuotantoon Euroopan pyrkiessä kohti vihreämpää energiaa, kertoo Pohjoismaiden yhteinen selvitys. Selvityksen mukaan Pohjoismaiden kallioperän raaka-aineilla voidaan kattaa merkittävä osa lähes kaikista metalleista ja mineraaleista, joita Euroopan siirtyminen vähähiiliseen yhteiskuntaan tarvitsee. Suomea tutkimuksessa edusti Geologian tutkimuslaitos GTK.

Siirtyminen vähähiiliseen yhteiskuntaan on keskeinen osa ilmastonmuutoksen haasteiden taklaamisessa. Tämä taistelun ytimessä on siirtymä vihreään energiaan (Green Energy Transition), joka tarkoittaa huomattavaa teknologiamurrosta, joka kasvattaa huomattavasti eri metallien kysyntää (ks. kuva 1 alla).

Kuva 1. Siirtyminen vihreään energiaan lisää huomattavasti innovaatiokriittisten metallien kulutusta. (Lähde: Nordic Innovation 2021 / European Union 2020)

Useat globaalit toimijat, kuten EU ja Yhdysvallat, ovat määritelleet yhteiskunnan kannalta kriittiset materiaalit (critical raw materials, CRM). Kriittisten materiaalien toimitusketjujen luotettavuus on välttämätön edellytys teollistuneiden maiden taloudelle, mukaan lukien Pohjoismaat, painottaa Nordic Innovationin raportti. Yhteispohjoismaisen raportin tavoitteena  on tarjota katsaus kriittisten materiaalien tuotantoon sekä tunnettuihin ja oletettuihin varantoihin Pohjoismaissa.

Työkaluja ja dataa päätöksenteon tueksi

Raportin pohjalta syntynyt data tarjoaa päätöksentekijöille työkaluja päätöksenteon tueksi sekä ohjenuoria yhteiskunnalle, teollisuudelle ja akateemiselle tutkimukselle.

Raportin yhteenvedossa todetaan, että Pohjoismaiden kriittisten materiaalien potentiaali on suhteellisen suuri, mutta eri maiden välillä on huomattavia eroja. Eroja on myös siinä, miten hyvin nämä mineraalivarannot on tunnistettu ja arvioitu.

Kuva 2 alla havainnollistaa tämän hetken tietämystä kriittisten raaka-aineiden potentiaalista ja sijainnista eri Pohjoismaissa.

Kuva 2. Tunnettuja kriittisten mineraalien esiintymiä ja tunnettuja varantoja Pohjoismaissa. (Lähde: Nordic Innovation 2021 )

Pohjoismaiden geologinen potentiaali perustuu pohjimmiltaan siihen, että kallioperä on täällä saman tyyppinen kuin muissa mineraalirikkaissa maissa, kuten Kanadassa, Yhdysvalloissa, Australiassa Etelä-Afrikassa tai Brasiliassa.

Useimpia EU:n listaamia kriittisiä mineraaleja löytyy

Nyt julkistetun raportin lopputulema on positiivinen: valtaosalle EU:n vuonna 2020 julkistetuista kriittisistä mineraaleista löytyy Pohjoismaista joko kohtuullisesti tai jopa runsaasti potentiaalia.

Kuvassa 3 alla on koottu yhteen tietoa siitä, miten Pohjoismaiset varannot pärjäävät eurooppalaisessa vertailussa.

Kuva 3. Tunnettuja kriittisten mineraalien esiintymiä ja tunnettuja varantoja Pohjoismaissa. (Lähde: Nordic Innovation 2021 )

Kierrätys auttaa jonkin verran

Metallien kierrätys tulee lisääntymään ja kattamaan osan yhteiskunnan tulevasta raaka-aineiden tarpeesta, mutta pyrkimys kohti vähähiilistä yhteiskuntaa tarkoittaa sitä, että kaivostuotanto tulee säilymään tärkeimpänä raaka-aineiden lähteenä, todetaan raportissa.

Kierrätystä tapahtuu jo huomattavassa mittakaavassa eri teollisuuden aloilla. Samaan aikaan myös muista metalleista ja mineraaleista voi tulla kriittisiä Pohjoismaille ja Euroopalle. Kilpailu raaka-aineista eri teollisuudenalojen kesken tulee myös kiristymään, ennustetaan raportissa.

Toimenpidesuosituksia

Tehty selvitys osoittaa, että Pohjoismaiden tilanteesta on runsaasti relevanttia tietoa saatavilla, mutta myös merkittäviä aukkoja, todetaan raportin yhteenvedossa. Raportti listaa myös toimenpidesuosituksia (ks. kuva 4 alla), joiden myötä näitä aukkoja päästäisiin täyttämään.

Kuva 4. Raportissa ehdotetaan jatkotoimenpiteitä Pohjoismaiden tasolla. (Lähde: Nordic Innovation 2021 )

 

Kriittisemateriaalit.fi-sivusto on Huoltovarmuuskeskuksen Teknologiapoolin hallinnoima sivusto, joka seuraa suomalaisen teollisuuden kannalta kriittisten metallien ja mineraalien sekä elektroniikkakomponenttien markkinoiden kehitystä erityisesti jatkuvuudenhallinnan ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Lisätietoja: jarkko.vesa(at)notinnovatedhere.fi

(Julkaistu 21.9.2021)

Lähteet:

  • The Nordic Supply Potential of Critical Metals and Minerals for a Green Energy Transition. Nordic Innovation, 14 September 2021.
  • Selvitys: Pohjoismailla on hyvä mahdollisuudet kriittisten metallien ja mineraalien kestävään tuotantoon Euroopan siirtyessä vihreään energiaan. GTK 16.9.2021.
  • Critical Raw Materials for Strategic Technologies and Sectors in the EU – A Foresight Study (European Commission 2020)

 

Nordic Council CRM Report 2021 September

 

Lisää aiheesta:

 

 

 

 

 

Critical Raw Materials for Strategic Technologies and Sectors in the EU – A Foresight Study (European Commission 2020)