Pentagon on käynnistänyt pikavauhdilla selvityksen Yhdysvaltojen valmiuksista tuottaa harvinaisia maametalleja varmistaakseen niiden saatavuuden keskellä USA:n ja Kiinan kauppasotaa, kertoo Reuters.

Arviointi käynnistyi vain viikkoja sen jälkeen, kun Kiina uhkasi leikata harvinaisten maametallien vientiä Yhdysvaltoihin. Harvinaisten maametallien ryhmän muodostaa 17 mineraalia, joita tarvitaan hävittäjien, panssarivaunujen ja elektroniikkatuotteiden valmistukseen (ks. HVK:n selvitys kriittisten materiaalien käytöstä).

Kuva 1. Harvinaiset maametallit ohjusten ohjausjärjestelmissä (Grasso Bailey, 2012, ks. Kriittiset metallit ja huoltovarmuus -selvitys)

Pentagon haluaa kaivosteollisuuden kertovan suunnitelmistaan kehittää harvinaisten maametallien kaivostoimintaa ja jalostusta Yhdysvalloissa. Teknologiayrityksiltä Pentagon on pyytänyt selvitystä harvinaisten maametallien tarpeista tuotannossaan. Tämä käy Reutersin mukaan ilmi 27.6.2019 päivätystä Pentagonin dokumentista. Vastaukset kyselyyn on pyydetty heinäkuun loppuun mennessä. Tiukka aikaraja korostaa asian kiireellisyyttä Pentagonin näkökulmasta, arvioi Reuters.

Yhdysvaltain ilmavoimat, joka kuuluu Pentagonin alaisuuteen ja on laatinut selvitysdokumentin, on vahvistanut dokumentin olemassa olon. Pentagonin pääkonttori  ei vastannut Reutersin kyselyihin. Kyselyn vastaukset arvioidaan kahden puolusteollisuuden valmistajan toimesta. Toinen niistä on Northrop Grumman Corp, joka ei halunnut kommentoida asiaa.

Kuinka paljon ja miten nopealla aikataululla?

Asiantuntija-arvioiden mukaan kyselyn avulla hallitus haluaa selvittää, kuin paljon ja miten nopealla aikataululla Yhdysvallat voisi itse tuottaa harvinaisia maametalleja.

Useat kaivosteollisuuden edustajat eivät halunneet kommentoida Reutersille, aikovatko ne vastata Pentagonin kyselyyn. Tämä kertoo siitä, miten herkästä asiasta on kyse, kun Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasota käy kuumana.

Pentagonin kysely ei suoraan lupaa lainoja, apurahoja tai muuta taloudellista tukea Yhdysvaltojen omille harvinaisten maametallien projekteille. Mutta kysely pohjautuu osittain Defence Production Act (DPA) –asetukseen, 1950-luvulta peräisin olevaan lakiin, joka antaa Pentagonille laajat oikeudet ostaa kansallisen puolustuksen kannalta kriittistä teknologiaa. Tätä taustaa vasten onkin odotettavissa jonkinlaista taloudellista tukea teollisuudelle, arvioivat Reutersin haastattelemat analyytikot ja konsultit.

Kiina dominoi

Kuten tälläkin sivustolla on viimeisen vuoden aikana lukuisia kertoja todettu, dominoi Kiina harvinaisten maametallien globaaleja markkinoita. Reuters painottaa, että vaikka Kiinalla on vain noin kolmannes maailman harvinaisten maametallien varannoista, vastaa Kiina 80 prosentista harvinaisten maametallien tuonnista Yhdysvaltoihin, koska se kontrolloi lähes kaikkia harvinaisten maametallien tuotantolaitoksia maailmassa (lähde: USGS).

Reutersin mukaan ei ole vielä selvää, kuinka paljon Yhdysvaltain puolustusministeriö olisi valmis investoimaan antaakseen lisäpotkua maan omalle harvinaisten maametallien tuotannolle. Edellä mainittu DPA-asetus ei sinällään aseta kattoa tällaisille, kansallisen turvallisuuden kannalta kriittisille investoinneille. Pentagonin kesäkuisessa kirjeessä todetaan, että valtiovallan sijoitukset tällaisissa projekteissa ovat tyypillisesti 5 – 20 miljoonan dollarin luokkaa per projekti. Näin eurooppalaisesta näkökulmasta edellä mainitut summat vaikuttavat varsin pieniltä. EU:n rahoittamat harvinaisten maametallien tutkimushankkeet ovat tyypillisesti samaa suuruusluokkaa. Noin pienillä panoksilla ei Kiinan valta-asemaan kovin helposti horjuteta.

Kuva 2. Kiina osuus maailman harvinaisten maametallien tuotannosta on pelottavan suuri (lähde: Reuters)

Lakialoitteita senaatissa

Pentagonin kysely nojaa useisiin presidentti Donald Trumpin antamiin päiväkäskyihin, joissa todetaan strategisten mineraalien olevan kriittisiä Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuuden kannalta. Useat senaattorit ovat viime viikkoina tukeneet lakialoitteita, joiden tavoitteena on vauhdittaa litiumin, harvinaisten maametallien ja muiden strategisten mineraalien tuotantoa kotimaassa.

Pentagon myös käynyt viime kuukausina keskusteluja harvinaisten maametallien tuottajien kanssa Malawissa ja Burundissa.

Lisää aiheesta: