Viime viikon lopulla voimaan tulleet uudet 25 prosentin tullikorotukset Yhdysvaltojen ja Kiinan välisessä tavarakaupassa ovat merkittävä askel meiden välisessä kauppakiistassa, arvioi Kauppalehti.

Asiantuntija-arvion mukaan kauppasodan voi viimeistään nyt julistaa alkaneeksi. Riski yhä uusille tullikorotuksille on nyt entistä suurempi, arvioi Danske Bankin päästrategi Valtteri Ahti Kauppalehden artikkelissa.

Trumpin perjantaina 5.7.2019 voimaan tulleella tullilistalla on kaikkiaan 818 tuotetta, kuten IT-teknologiaa, robotiikkaa, teollisuuslaitteita ja autoja. Kaupparajoitukset on suunnattu ennen kaikkea Kiinalle tärkeän Made in China 2025 –strategian kannalta keskeisille teknologioille.

Tavarakaupan ohella Kiinalla on muitakin valttikortteja. Maa voisi alkaa myymään omistamiaan Yhdysvaltojen velkakirjoja, mikä laskisi dollarin kurssia ja nostaisi maan lainakorkoja. Korkojen nousu iskisi todennäköisesti Yhdysvaltojen talouskasvuun.

Laaja vaikutus maailmakauppaan

Kauppalehti muistuttaa, että vaikka tullit koskevat Yhdysvaltojen ja Kiinan välistä kauppaa, vaikuttavat ne myös globaalisti. Asiantuntijoiden mukaan maailmankaupan toimitusketjut ovat pitkiä ja monimutkaisia.

Euroopan komissio on lähettänyt Yhdysvaltojen kauppaministeriöön kirjeen, jossa se varoitti täysimittaisesta kauppasodasta, mikäli Trumpin uhkaamat tullit eurooppalaisille autoille tulevat voimaan.

Lisääntynyt epävarmuus näkyy jo kuluttajien ja teollisuuden luottamusluvuissa. Vaikutukset voivat näkyä investoinneissakin, jos tilanne jatkuu. Viennistä riippuvainen Suomi on erityisen haavoittuvainen. Valtiovarainministeriön arvion mukaan häiriöt globaaleissa tavara- ja arvoketjuissa heikentäisivät Suomen kasvunäkymiä.

Harvinaiset maametallit ovat toistaiseksi pidetty tullinokittelun ulkopuolella.

 

Lisää aiheesta:

Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppasota alkaa toden teolla tänään ja kärsijöitä ovat kaikki – ”Suomi on erityisen haavoittuvainen”. Kauppalehti, 6.7.2019.