Norjalaiset ovat työstäneet elinkeino- ja työmarkkinajärjestöjen yhteistyönä maalle harvinaisten maametallien strategian, jossa suositellaan investointeja harvinaisten maametallien tuotantoon ja jalostukseen Norjassa.

Harvinaisten maametallien merkitys korostuu talouden vihreän siirtymän myötä. Harvinaisiin maametalleihin pohjautuvat kestomagneetit ovat kriittisiä komponentteja esimerkiksi tuulivoimaloissa ja sähköautojen moottoreissa.

Kuva 1. Harvinaisten maametallien käyttökohteita (lähde: REIA)

Norjalla on luultavasti Euroopan suurimmat harvinaisten maametallien. Maalla olisi mahdollisuus rakentaa koko harvinaisten maametallien arvoketju kaivostuotannosta erotteluun ja jalostukseen aina metalleiksi ja magneeteiksi asti, sanoo Norsk Industrin johtaja Knut E. Sunde. Näin Norja voisi ottaa isoa roolia eurooppalaisessa arvoketjussa, joka mahdollistaa vihreän siirtymän.

Kuva 2. Harvinaisten maametallien kaivokset, varannot ja esiintymät. (Lähde: Deady, E. (2021). Global rare earth element (REE) mines, deposits and occurrences (May 2021). British Geological Survey)

Tänä päivänä 98 prosenttia Euroopan käyttämistä harvinaisista maametalleista tuotetaan Euroopan ulkopuolella. Suurin tuottaja on Kiina. Tämän päivän geopoliittisessa tilanteessa on välttämätöntä, että Eurooppa kasvattaa omavaraisuuttaan strategisesti tärkeissä mineraaleissa, todetaan Norsk Industrin tiedotteessa.

Kuva 3.  Kiinan harvinaisiin maametalleihin pohjautuvien kestomagneettien vienti vuonna 2021. (Lähde: REIA, huhtikuu 2022)

Strategiassa ehdotetut toimenpiteet

Norjan uudessa harvinaisten maametallien strategiassa esitetään seuraavanlaisia toimenpiteitä:

  • sitoudutaan kriittisiin raaka-aineisiin ja niihin liittyviin arvoketjuihin yhdessä EU:n kanssa
  • tuodaan taloudellisia kannusteita kriittisten mineraalien esiintymien kartoittamiseen ja teollisiin investointeihin tuotannon käynnistämiseen, malminetsintään tarvitaan mukaan myös yksityisiä sijoittajia
  • nopeutetaan luvitusta kaivoshankkeille, mukaan lukien keskitetty mineraalihankkeiden lupakäsittely
  • kasvatetaan T&K-investointeja niiden harvinaisten maametallien tuotanto- ja jalostusprosesseihin, joihin Euroopassa on tänä päivän niukasti osaamista.

 

Kuva 4. Strategiassa ehdotetaan luvitusprosessien virtaviivaistamista. (Lähde: Norsk Industri 2022 Oct)

 

Kuva 5. Norjan elinkeinoministeri Jan Christian Vestre oli mukana julkistamassa strategiaa. (Kuva: Norsk Industri)

 

Tiivistelmä Norjan harvinaisten maametallien strategiasta.

 

Norjan harvinaisten maametallien strategia (lokakuu 2022)

 

Kriittisemateriaalit.fi-sivusto on Huoltovarmuuskeskuksen Teknologiapoolin hallinnoima sivusto, joka seuraa suomalaisen teollisuuden kannalta kriittisten metallien ja mineraalien sekä elektroniikkakomponenttien markkinoiden kehitystä erityisesti jatkuvuudenhallinnan ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Lisätietoa Teknologiapoolin toiminnasta: heikki.hernesmaa@teknologiateollisuus.fi

(Julkaistu 20.10.2022)

Lähteet:

  • Lanserer strategi om sjeldne jordartsmetaller. Norsk Industri, 4 Oct 2022.

Lisää aiheesta:

EU:n raaka-ainealoite pyrkii varmistamaan sähköistyvän yhteiskunnan mineraaliperustan

 

Harvinaiset maametallit talteen bakteerien avulla kaivosten jätekasoista

 

Voisiko datakeskusten käytettyjen kiintolevyjen kestomagneettien sisältämät harvinaiset maametallit kierrättää? Google on tutkinut asiaa.

 

Euroopan raaka-aineallianssin ensimmäinen hankekokonaisuus starttaa – fokuksessa harvinaiset maametallit kestomagneeteissa ja sähkömoottoreissa

 

Harvinaiset maametallit: pieni, mutta välttämätön raaka-aineryhmä

 

Solvay rakentaa harvinaisten maametallien jalostuslaitoksen Ranskaan