Yleistä niobista

Niobi (Nb) on valkohohtoinen, joustava, siirtymämetalleihin kuuluva alkuaine. Sen kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet ovat samankaltaiset kuin tantaalilla, minkä vuoksi ne usein ryhmitetäänkin yhteen. Molemmat aineet ovat tyypillisesti erittäin hyviä johteita, korroosionkestäviä ja niillä on erittäin korkeat sulamispisteet.

Käyttökohteet

Niobia (käytetään myös nimeä niobium) käytetään lähinnä seosmetallina erikoisteräksissä. Hyvän lämmönkestävyyden takia niobia sisältäviä seoksia käytetään esimerkiksi suihku- ja rakettimoottoreissa. Sitä käytetään myös suprajohtavissa materiaaleissa. Muita käyttökohteita ovat ydinvoima-, elektroniikka- ja optiikkateollisuus.

Esiintymät ja tuotanto

Niobipitoisuus maankuoressa on keskimäärin suhteellisen alhainen (8 ppm). Luonnossa niobi esiintyy erilaisissa taloudellisesti merkittävissä oksidimineraaleissa kuten kolumbiitti (Fe, Mn)Nb2O6, eukseniitti (Y,Ca,Ce)(Nb,Ta,Ti)2O6, lueshiitti NaNbO2 ja pyrokloori [(Na,Ca)2Nb2O6(OH,F)]. Noin 89 % maailman niobituotannosta on ferroniobia, jota käytetään erikoislujan ja niukkaseosteisen
teräksen valmistuksessa, sekä muissa seoksissa, kemikaaleissa ja kovametalleissa. Niobin kierrätysmääriä ei ole tiedossa, mutta
ne saattavat olla n. 20 % kulutuksesta (USGS 2012). Niobin maailmanlaajuinen tuotanto vuonna 2010 oli 62 900 t, josta yli 90 % tuotettiin Brasiliassa (USGS 2012). Muita tuottajia on mm. Kanada. Vastaavasti maailman niobivarat on arvioitu 3 000 000 t suuruiseksi, ja niistä n. 97 % sijaitsee Brasiliassa. Suurin osa tunnetuista varannoista on sitoutunut karbonatiiteissa oleviin pyroklooriesiintymiin ja ne katsotaan riittäviksi kattamaan
arvioidut tarpeet. (GTK, 2013)

Niobiin liittyviä uutisia

Lisätietoa niobista

 

LATAA KRIITTISET METALLIT JA HUOLTOVARMUUS -RAPORTTI TÄÄLTÄ!