Metallit ovat keskeisessä roolissa, kun rakennetaan EU:n vuoden 2050 ilmastotavoitteiden vaatimien teknologioiden arvoketjuja. Korona-pandemian ja Ukrainan sodan jälkeen Euroopan heikko omavaraisuus metallien kasvavan kysynnän paineessa on noussut strategiseksi huolenaiheeksi, kirjoittaa Eurometaux.

Metals for Clean Energy –raportissa arvioidaan, miten Eurooppa voi saavuttaa vihreän siirtymän edellyttämät tavoitteensa resurssien saatavuuden varmistamiseksi ja strategisten riippuvuuksien vähentämiseksi.

Kuva 1. Eurometauxin raportissa viitataan mm. IEA:n ennusteisiin metallien rajusti kasvavasta tarpeesta vuoteen 2050 mennessä. (Kuva: Eurometaux, April 2022)

Eurometauxin raportin lopputulema on, että Euroopalla on mahdollisuus luoda perusta strategisten metallien vahvemmalle strategiselle autonomialle ja vastuullisuudelle kehittämällä kierrätystä, investoinneilla eurooppalaisiin arvoketjuihin ja aktiivisemmalla toiminnalla metallien globaaleilla markkinoilla.

Tämä edellyttää kuitenkin jämäkkää toimintaa nopealla aikataululla, jotta vältetään useiden kriittisten materiaalien pullonkaulat. Monien metallien osalta on näköpiirissä saatavuuspula tämän vuosikymmenen lopulla, varoittaa Eurometaux.

 

Kuva 2. Kiina dominoi erityisesti uusiutuvan energian teknologioissa käytettävien metallien jalostusta. (Lähde: Visual Capitalist, Jan 2022)

Eurometauxin keinot vuoden 2050 tavoitteisiin pääsemiseksi (kuva 3 alla) ovat aika tuttuja: Euroopan oman kaivospotentiaalin hyödyntäminen, eurooppalaisen jalostuskapasiteetin kehittäminen, metallien tuonti luotettavista kumppanimaista, kierrätyksen maksimointi myös uusista jätevirroista sekä teknologisen ja kuluttajakäyttäytymisen muutoksen edistäminen.

 

Kuva 3. Näillä eväillä Eurooppa selviää vihreän siirtymän metallien kysynnän kasvusta ja vahvistaa omavaraisuuttaan. (Kuva: Eurometaux, April 2022)

 

 

Kriittisemateriaalit.fi-sivusto on Huoltovarmuuskeskuksen Teknologiapoolin hallinnoima sivusto, joka seuraa suomalaisen teollisuuden kannalta kriittisten metallien ja mineraalien sekä elektroniikkakomponenttien markkinoiden kehitystä erityisesti jatkuvuudenhallinnan ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Lisätietoa Teknologiapoolin toiminnasta: heikki.hernesmaa@teknologiateollisuus.fi

(Julkaistu 27.7.2022, päivitetty 28.7.2022)

Lähteet:

  • Metals for Clean Energy. Eurometaux, April 2022.

Lisää aiheesta:

Komissaari Breton: Raaka-aineet entistä strategisemmassa roolissa

 

Energiajärjestö IEA kehottaa valtioita keräämään akkumetallien varmuusvarastoja

 

Euroopan riippuvuus Venäjän fossiilisesta energiasta ei saa muuttua riippuvuudeksi Aasian raaka-aineista

 

Vihreämmän tulevaisuuden keskeiset rakennuspalikat nikkeli ja kupari

 

Raaka-aineet myrskyn silmässä