Euroopan komissio julkisti syyskuun lopussa uuden ohjelman kriittisten materiaalien saatavuuden varmistamiseksi Euroopan digivihreän tulevaisuuden tarpeisiin. European Raw Materials Alliance (ERMA) rakentuu pitkälti Euroopan akkuallianssista saatujen hyvien kokemusten pohjalle. Tämä ei ole sinänsä yllättävää, koska molempien allianssien taustalta löytyy sama mies eli EU-komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič.

Julkistustilaisuudessa puhunut Šefčovič taustoitti ERMA:n syntyä ja tavoitteita. Allianssi on ykköspaikalla komission hiljattain laatimalla kriittisten materiaalien toimenpidelistalla (Action Plan on Critical Raw Materials). Šefčovičin mukaan Eurooppa voi selvitä raaka-aineisiin liittyvistä haasteista vain toimimalla yhdessä.

 

Kuva 1. ERMA on ykkösenä EU:n kriittisten materiaalien toimenpidelistalla (Action Plan on Critical Raw Materials).

Euroopalla ei ole varaa epäonnistua

Komission varapuheenjohtaja Šefčovič korosti puheessaan ERMA:n julkistustilaisuudessa 29.9.2020, että riskinä siirryttäessä kohti ilmastoneutraalia ja digitaalista yhteiskuntaa on, että riippuvuus öljystä muuttuu riippuvuudeksi digivihreän teknologian vaatimista raaka-aineista. Globaali kilpailu näistä innovaatiometalleista myös kiristyy tulevaisuudessa, ennustaa Šefčovič.

Tänä vuonna tilannetta on kärjistänyt koronapandemia ja siitä aiheutuneet häiriöt globaaleissa arvoketjuissa. Tästä syystä EU:n on muutettava suhtautumistaan kriittisiin raaka-aineisiin pienentämällä riippuvuutta EU:n ulkopuolisista raaka-ainetoimittajista ja parantamalla kriittisten materiaalien toimitusvarmuutta, listaa Šefčovič. Tätä taustaa vasten komission kriittisten materiaalien toimintasuunnitelma yhdessä komission kiertotalousohjelman (Circular Economy Action Plan) kanssa on keskeinen osa EU:n toipumista koronasta ja resilienssin nostamisen strategiaa (recovery & resilience).

Kuva 2. Komission varapääjohtaja Šefčovič puhumassa ERMA:n julkistustilaisuudessa 29.9.2020

Strateginen ennakointi ja kriittiset materiaalit

Useat strategisesti tärkeät teollisuuden ekosysteemit EU:ssa ovat riippuvaisia kestävästi tuotettujen kriittisten raaka-aineiden jatkuvasta ja luotettavasta saannista, korostaa  Šefčovič. Tällaisia toimialoja ovat esimerkiksi uusiutuva energia, digitalisaatio, elektroniikka, autot ja muut liikkuvat koneet, rakennusala sekä ilmailu- ja puolustusteollisuus.

Neitseellisten ja kierrätettyjen raaka-aineiden kysyntä tulee kasvamaan seuraavien vuosikymmenien aikana. Joissain digivihreän siirtymän skenaarioissa on ennustettu, että Eurooppa tarvitsisi vuoteen 2050 mennessä lähes 60 kertaa enemmän litiumia ja 15 kertaa enemmän kobolttia pelkästään sähköautojen ja energiavarastojen valmistukseen. Vastaavasti tuulivoimaloissa, sähköautoissa, akuissa, tutkajärjestelmissä ja roboteissa käytettävien, harvinaisiin maametalleihin pohjautuvien kestomagneettien kysyntä tulee jopa kymmenkertaistumaan.

Esimerkkinä sähkö- ja elektroniikkaromu

Yhtenä keinona nostaa EU:n omavaraisuutta kriittisissä raaka-aineissa on Šefčovičin mukaan sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) kierrätyksen tehostaminen. Joka vuosi EU:ssa syntyy 9,9 miljoonaa tonnia sähkö- ja elektroniikkaromua, josta vain noin 30 prosenttia kerätään ja kierrätetään asianmukaisesti.

Mutta kriittisiä materiaaleja tästä määrästä saadaan talteen vain noin yksi prosentti, muistuttaa Šefčovič. Näiden ”urbaanien kaivosten” (urban mines) hyödyntäminen voisi kattaa suuren osan EU:n kriittisten materiaalien tarpeesta, väittää Šefčovič. Arvio on kova, sillä asiantuntija-arvioiden mukaan esimerkiksi sähköautojen akkujen raaka-aineista vain noin 5-10 prosenttia tulee olemaan kierätysmateriaalia vuoteen 2030 mennessä. Isoja ajovoima-akkuja ei seuraavien kymmenen vuoden aikana yksinkertaisesti tule riittävästi kierrätykseen, jotta kierrätysmateriaali riittäisi kattamaan suurempaa osaa akkuvalmistuksen vaatimasta suunnattomasta materiaalimäärästä.

Mallia akkuallianssista

ERMA:n tavoitteena on tuoda yhteen raaka-ainealan teolliset toimijat, EU:n jäsenvaltiot, alueet ja kaupungit, Euroopan investointipankki, sijoittajat ja koko kansalaisyhteiskunta rakentamaan kyvykkyyksiä läpi koko arvoketjun kaivostoiminnasta kierrätykseen, listaa Šefčovič.

Tehtävänä on tunnistaa pullonkauloja, uusiainvestointikohteita tai projekteja, joiden pitäisi olla tuotannossa vuoteen 2025 mennessä. Laajempana tavoitteena on nostaa EU:n strategista riippumattomuutta sekä EU:n roolia globaaleissa arvoketjuissa.

Raaka-aineallianssiin on haettu mallia lokakuussa 2017 perustetusta akkuallianssista, jota Šefčovič oli myös käynnistämässä. Yleisesti nähdään, että European Battery Alliance (EBA) on onnistunut hyvin tavoitteessaan koota yhteen EU:n akkualan toimijoita ja vauhdittaa eurooppalaisen akkuteollisuuden kasvua. Šefčovičin mukaan akkuallianssin ansiosta Eurooppa on noussut kolmessa vuodessa akkualan perässähiihtäjästä edelläkävijäksi. Väitteensä tueksi hän iskee pöytään raakaa faktaa:

 • Vuonna 2019 akkualan investoinnit Eurooppaan olivat 60 miljardia euroa, joka on kolme kertaa enemmän kuin akkualaa dominoivalla Kiinalla.
 • Syyskuuhun mennessä vuoden 2020 akkualan investoinnit Euroopassa olivat jo 25 miljardia euroa – tuplasti se mitä Kiina on investoinut.
 • Jos nykyinen meno jatkuu nousee Eurooppa Kiinan imussa maailman toiseksi suurimmaksi litiumioniakkujen valmistajaksi vuoteen 2024 mennessä ohittaen Yhdysvallat ja muun Aasian.
 • Business Investment Platform (BIP) – ohjelman ansiosta, joka mahdollistaa yritysten yhteistyön akkuallianssin puiteissa, Euroopan omavaraisuus litiumissa on nousemassa nykyisestä kolmesta prosentista 80 prosenttiin vuoteen 2025.
 • Tulevassa akkudirektiivin päivityksessä (tämän hetken tiedon mukaan komission esitys julkistetaan 9. joulukuuta 2020) tullaan vaatimaan akkumateriaalien vastuullista ja kestävää hankintaa.

Kuva 3. Komission varapääjohtaja Maroš Šefčovič haluaa toistaa akkuallianssin menestysreseptin myös raaka-aineiden puolella. (Kuva: ERMA)

Akkuallianssin menestyksen avaimet

Šefčovič korostaa, että akkuallianssi ei ole menestynyt siksi, että on tehty asioita samalla tavalla kuin aina ennenkin. Päinvastoin, EBA:ssa on haluttu etsiä uusia, disruptiivisia tapoja toimia.

Komission varapääjohtaja Šefčovič listaa Euroopan akkuallianssin keskeisiä menestystekijöitä:

 1. Yhteistyö on vahvuutemme
 2. Kestävä kehitys ja resilienssi ovat Euroopan kilpailuetu
 3. On sovittava yhteinen visio ja kunnianhimoiset tavoitteet

Aika näyttää, onnistuuko raaka-aineväki toistamaan akkuallianssin menestysreseptin.

 

European Raw Materials Alliancen kick-off-tapahtuma järjestetään 23.11.2020. Lisätietoja www.erma.eu

 

Toim. huom. Suomalaisittain European Raw Materials Alliance on mielenkiintoinen avaus, koska Suomi on yksi Euroopan johtavista maista akkuraaka-aineiden osalta. Suomen kannalta hieno asia on myös se, että EIT RawMaterials on saanut koordinaatioroolin ERMA:n rakentamisessa, ja että suomalainen Olli Salmi on keskeisessä roolissa ERMA:n toiminnan käynnistämisessä. Ruotsalaiset pääsivät InnoEnergyn kautta hyville pelipaikoille akkuallianssissa, toivottavasti Suomi onnistuu yhtä hyvin raaka-aineallianssin kohdalla.

(Julkaistu 14.11.2020, päivitetty 16.11.2020)

Lähteet:

 • ”Jos sanoo, ettei kannata kaivostoimintaa, mutta kannattaa sähköautoilua, yhtälö on täysin mahdoton” – sähköautoileva Suomi tarvitsee lisää kaivoksia. KL Optio, 8.10.2020 (tilaajille).
 • Europe faces up to China’s supremacy on raw materials. EURACTIV, 5 Oct 2020.
 • Speech by Vice-President Šefčovič at the launch of the European Raw Materials Alliance. European Commission, 29 Sep 2020.
 • Suomen Malmijalostus perustusjäsenenä mukaan Euroopan raaka-aineallianssiin. Suomen Malmijalostus, 29.9.2020.
 • ERMA LAUNCH (EUROPEAN RAW MATERIALS ALLIANCE). European Commission, 29.9.2020.
 • Commission announces actions to make Europe’s raw materials supply more secure and sustainable. European Commission, 3 Sep 2020.
 • Critical Raw Materials Resilience: Charting a Path towards greater Security and Sustainability. European Commission, COM(2020) 474 -, 3 Sep 2020.
 • Closing the loop- An EU action plan for the circular economy. European Commission COM(2015) 614 final, Brussels, 2.12.2015.

 

Lisää aiheesta:

 

Ilman kaivoksia ei tule akkuja eikä sähköautoja, muistuttaa professori Mari Lundström.

 

Euroopan puolustusteollisuuden kannalta kriittiset raaka-aineet

 

European Raw Materials Alliance (ERMA) julkaistu

 

Tulossa lähiaikoina: European Raw Materials Alliance

 

Closing the loop – An EU Action Plan for Circular Economy COM(2015) 614 final