Platinaryhmän metallit (Platinum Group Metals, PGMs) ovat välttämättömiä autoteollisuudelle. Niitä käytetään autojen katalysaattoreissa ja pakoputkistoissa suodattamaan  myrkyllisiä päästöjä ja muuttamaan ne vähemmän vaarallisiksi hiilidioksidiksi ja vesihöyryksi.

Kuva 1. Platinaryhmän metalleihin kuuluu kuusi alkuainetta. (Kuva: Visual Capitalist, April 2023)

Autoteollisuuden osuus platinaryhmän metallien kulutuksesta vuonna 2020 oli noin 60 prosenttia.

Kuva 2. Autoteollisuus käyttää valtaosan platinaryhmän tuotannosta. (Kuva: Visual Capitalist, April 2023)

Sähköautoja odotellessa

Platinaryhmän metallien kysynnän on ennustettu laskevan sähköautojen yleistyessä. Tätä odotellessa platinaryhmän metallit auttavat autoteollisuutta leikkaamaan polttomoottoriautojen päästöjä. Ennusteiden mukaan platinaryhmän metallien kysyntä jatkaa kasvuaan vuoteen 2040 saakka, kertoo Visual Capitalist artikkelissaan.

Kuva 3. Platinaryhmän metallien kysyntäennuste polttomoottori- ja polttokennoautoissa vuoteen 2040. (Kuva: Visual Capitalist, April 2023)

Mistä platinaryhmän metalleja löytyy?

Platinaryhmän metallien esiintymät ja tuotanto ovat vahvasti keskittyneet. Noin 80 prosenttia niiden tuotannosta ja varannoista löytyy geopoliittisesti haastavista maista, kuten Etelä-Afrikka ja Venäjä.

Uusien kaivoshankkeiden kehittäminen on erittäin tärkeää, jotta platinaryhmän metallien toimitusketjuja voidaan monipuolistaa ja riippuvuutta yksittäisistä maista pienentää.

EU:n maaliskuussa 2023 julkistamassa raaka-ainealoitteessa platinaryhmän metallit kuuluvat sekä kriittisten että strategisten raaka-aineiden listalle. Strategisiksi määritellään metallit ja mineraalit, jotka ovat välttämättömiä vihreän siirtymän teknologioille.

***

Kriittisemateriaalit.fi-sivusto on Huoltovarmuuskeskuksen Teknologiapoolin hallinnoima sivusto, joka seuraa suomalaisen teollisuuden kannalta kriittisten metallien ja mineraalien sekä elektroniikkakomponenttien markkinoiden kehitystä erityisesti jatkuvuudenhallinnan ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Lisätietoa Teknologiapoolin toiminnasta: heikki.hernesmaa@teknologiateollisuus.fi

(Julkaistu 28.4.2023)

Lähteet:

Lisää aiheesta: