Jyväskylän yliopistosta tulee jälleen mielenkiintoista tutkimusta: Elmeri Lahtinen on tutkinut ja kehittänyt Jyväskylän yliopiston kemianlaitoksella uuden keinon valmistaa metallisieppareita hyödyntäen selektiivistä lasersintraus 3D-tulostusta. 

Perinteisesti 3D-tulostusta on käytetty mekaanisten tai esteettisten kappaleiden valmistukseen. Lahtisen tutkimuksessa 3D-tulostukseen otettiin uusi näkökulma:  tutkimuksessa keskityttiin muokkaamaan tulostettujen kappaleiden kemiallisia ominaisuuksia.

Kuva 1. Elmeri Lahtinen on tutkinut ja kehittänyt Jyväskylän yliopiston kemianlaitoksella 3D-tulostettuja metallisieppareita. (kuva: Jyväskylän yliopisto)

Kehitetyllä menetelmällä voidaan säätää kappaleiden ominaisuuksia muokkaamalla lähtömateriaalin koostumusta. Kun tämä yhdistetään 3D-tulostukselle ominaisen kyvyn kanssa muokata ja suunnitella kappaleen muotoa sekä rakennetta, saadaan menetelmä, jolla voidaan valmistaa suuriakin kappaleita, joiden kemialliset ominaisuudet voidaan suunnitella etukäteen

 

Kuva 2. CAD meets chemistry: Lahtisen väitöskirjassa esitellyssä menetelmässä yhdistyy CAD-suunnittelu ja kemia. (kuva: Elmeri Lahtisen väitöskirja)

Vaikka Lahtisen väitöskirjatutkimus keskittyy jalometallien erotukseen elektroniikkaromusta,  tutkija korostaa, että samaa menetelmää voitaisiin hyödyntää tulostettujen metallisuodattimien valmistukseen, jotka olisivat selektiivisiä eri metalleja kohtaan. Tulostusmenetelmällä pystytään valmistamaan kappaleita myös useisiin eri sovellutuksiin, kuten katalyysiin, kaasuadsorptioon tai jopa elektrodien valmistukseen.

Lahtisen väitöskirja on ladattavissa täältä.

 

Lisää aiheesta:

ABB ja Stena Recycling pistävät yhdessä Ruotsin teollisuuden vanhat sähkömoottorit vaihtoon ja materiaalit kiertoon 

 

Elektroniikka-ala on herännyt kestävän kehityksen haasteisiin

 

Elektroniikkaromuhamsterit

 

Kiinassa ei kierrätyksellä leikitä