Metso Outotec järjesti 10. kesäkuuta 2021 mielenkiintoisen seminaarin, jossa yhtiön asiantuntijat kertoivat, millaisia asioita on syytä ottaa huomioon, jos aikoo perustaa elektroniikkaromua käsittelevän sulaton. Viime aikoina on puhuttu paljon hydrometallurgisten prosessien eduista kierrätysmateriaalien käsittelyssä. Metso Outotecin hyvin tehty analyysi sulatto-vaihtoehdon investoinnissa huomioitavista tekijöistä tarjoaa mielenkiintoisen katsauksen tähän perinteisesti elektroniikkaromun (e-Scrap) käsittelyssä käytettyyn menetelmään.

Metso Outotec kertoi webinaarissa yhtiön olevan edelläkävijä kestävän kehityksen teknologioiden toimittajana ja elektroniikkaromun (e-Scrap) käsittely on yksi esimerkki tästä. Esityksessä tehtiin selvä pesäero sähköromun (e-Waste) ja laadukkaan elektroniikkaromun (e-Scrap välillä). Sähköromuksi Metso Outotec laskee vanhat pesukoneet, liedet ym. laitteet, joissa on paljon perusmetalleja kierrätettäväksi perinteisissä metallisulatoissa. Elektroniikkaromua puolestaan on esimerkiksi tietokoneiden ja muiden laitteiden piirikortit, joiden arvometallien (kulta, kupari jne.) ovat korkeat. Metso Outotecin webinaarissa keskityttiin nimenomaan jälkimmäiseen jakeeseen, jonka määrä kasvaa vauhdilla ja joka tarjoaa mielenkiintoisen raaka-aineiden lähteen innovaatiokriittisten metallien tuottamiseen (ns. “urban mining” -ratkaisut).

 

Kuva 1. Vuosittain syntyvän sähkö- ja elektroniikkaromun (WEEE) määrä on valtava ja se jatkaa edelleen kasvuaan. (Lähde: Metso Outotec 2021)

 

Käsiteltävän kierrätysmateriaalin vaikutus hankkeen kannattavuuteen

Elektroniikkaromun suuri ja yhä kasvava määrä tekee siitä kiinnostavan “raaka-aineen” sen käsittelyyn erikoistuneelle sulatolle, tai isomman sulaton pienemmälle tuotantolinjalle. Tiukentuva sääntely edellyttää jatkuvasti korkeampia keräys- ja kierrätysasteita elektroniikkaromulle. Tämä avaa mahdollisuuksia hankkia kierrätettävää elektroniikkaromua myös paikallisesti.

Parhaimmillaan elektroniikkaromun arvometallien korkeat pitoisuudet tarjoavat mahdollisuuden kunnon marginaaleille. Kuvassa 2 alla esitellään Metso Outotecin keräämiä esimerkkejä eri tyyppisten jakeiden sisältämien metallien markkina-arvoista ja niiden käsittelystä jäävästä katteesta (kuva 3).

 

Kuva 2. Laadukkaan elektroniikkaromun sisältämien metallien arvo on korkea. (Lähde: Metso Outotec 2021)

 

Kuva 3.  Elektroniikkaromun metallien kierrätyksessä katteet ovat kohdallaan. (Lähde: Metso Outotec 2021)

 

Elektroniikkaromun kierrätyksen kannattavuuden kulmakivet:

  • riittävä kierrätysmateriaalin saatavuus
  • kierrätettävän elektroniikkaromun laatu (low- vs. high-grade e-Scrap)
  • arvokkaampia metalleja sisältävä jakeet ovat hankalampia käsitellä, mutta niiden kohdalla kannattavuus on parempi (higher capex/opex)

Metso Outotec korostaa, että jokainen elektroniikkaromua käsittelevä sulattoprojekti tulee arvioida erikseen ottaen huomioon sen erityispiirteet.

Mikä on pienin taloudellisesti järkevä mittakaava sulatolle?

Keskeinen muuttuja taloudellisesti toteuttamiskelpoisen elektroniikkaromua käsittelevän sulaton mitoituksessa on, millaista materiaalia siellä käsitellään. Korkealaatuisen elektroniikkaromun kohdalla taloudellisesti realistinen volyymi on noin 10 000 tonnia vuodessa. Kullan ja platinaryhmän metallien pitoisuuden tulee silloin olla yli 100 g / tonni. Huonolaatuisempi elektroniikkaromu nostaa minimivolyymit jo noin 30 000 tonniin vuodessa.

Metso Outotec kertoi myös taloudellisia muuttujia elektroniikkaromun kierrätysprosessille: yhden romutonnin käsittelyn kustannus on noin 200 EUR / tonni ja sen käsittelyyn tarvittavan laitteiston investointikustannus on noin 35 miljoonaa euroa.

 

Kuva 4.  Esimerkki pienen elektroniikkaromua käsittelevän sulaton (small scale eScrap smelter) prosessista. (Lähde: Metso Outotec 2021)

Sulaton ympäristövaikutukset

Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely sulatossa tai muu terminen käsittely on tarkkaa puuhaa, koska romu sisältää monenlaisia haitallisia ja vaarallisia aineita. Kuvassa 5 on esimerkkejä sulaton prosessissa huomioitavista ympäristötekijöistä.

 

Kuva 5.  Elektroniikkaromun prosessoinnissa huomioitavia ympäristötekijöitä. (Lähde: Metso Outotec 2021)

Metso Outotec tarjoaa elektroniikkaromua käsitteleville sulatoille teknologiaa palokaasujen puhdistamiseen. Muutoinkin prosessin jätevirtojen minimointi on olennaista, kun puhutaan elektroniikkaromun käsittelystä sulatossa (ks. kuva 6 alla).

 

Kuva 6.  Keskeinen tavoite on minimoida prosessissa syntyvä jäte. (Lähde: Metso Outotec 2021)

 

Prosessin lopputuotteena syntyvä kuona voidaan hyödyntää esimerkiksi sementin lisäaineena tai rakennuskohteissa. Metso Outotecin asiantuntijoiden mukaan kuonasta maksettava hinta on vaatimaton, mutta toisaalta sulaton ei tarvitse maksaa hyötykäyttöön päätyvästä kuonasta jätemaksuja, mikä tekee kuonan hyödyntämisestä taloudellisesti järkevää.

 

Toim. huom. Metso Outotecin esitys elektroniikkaromun käsittelystä sitä varten suunnitellussa sulattopohjaisessa prosessissa oli mielenkiintoinen. Tänä päivänä puhutaan paljon hydrometallurgisista prosesseista ja sulattoa pidetään energiasyöppönä prosessina, joka vielä kaiken lisäksi hukkaa osan arvokkaista metalleista. Ajan puutteen vuoksi yhtiön edustajat eivät tähän teemaan liittyvää kysymystä ehtineet kommentoimaan, vaan lupasivat palata asiaan. Kritmat-sivusto odottaa mielenkiinnolla, tuleeko kysymykseen vastausta myöhemmin. Kaiken kaikkiaan Metso Outotecin webinaari jätti erittäin laadukkaan kuvan yhtiön ratkaisusta. Kaikki näkökulmat oli huomioitu ja Metso Outotec tarjoaa asiakkailleen myös monipuolista tutkimus- ja konsultointitukea liiketoiminnan kannattavuuden arviointiin. Yhtiö on hyvä esimerkki siitä, miten suomalaisella teknologiaosaamisella voidaan edistää kestävää kehitystä eri puolilla maailmaa. Markkinoita tällaiselle e-Scrap-ratkaisulle löytyy varmasti esim. Afrikasta, Intiasta tai Kiinasta. Voi vain kuvitella, millaisia myrkkyjä kehittyvien maiden sulattojen piipuista tulee, tai millaisia päästöjä niistä pääsee vesistöön. Pahimmillaan “sulatto” voi olla nuotio, jonka ääressä arvometalleja sulatetaan piirikorteista ilman minkäänlaisia hengitys- tai muita suojaimia. 

(Julkaistu 15.6.2021)

Lähteet:

  • Investing into a new e-Scrap smelter – factors to consider. Metso Outotec Webinar, 10 June 2021.