Raaka-aineiden vastuulliseen hankintaan on kiinnitetty paljon huomiota viime vuosina. London Metal Exchange (LME) on tarttunut haasteeseen ja linjannut, miten metallintuottajat voivat toimia valmistavan teollisuuden ja kuluttajien odotusten mukaisesti.

LME suosittelee, että kaikki siellä kauppaa käyvät metallintuottajat arvioivat toimintaansa OECD:n kriteereiden pohjalta (”red flag indicators”). Niiden yritysten, joilla tämä arviointimenetelmä osoittaa normaalia korkeampaa riskiä metallien hankintakäytäntöihin liittyen, oletetaan ryhtyvän OECD:n suosittelemiin toimenpiteisiin (OECD Due Dilligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas, or equivalent – ”OECD Guidance”).

Kuva 1. OECD Due Diligence Guidance for Minerals – 5-Step Framework for Upstream and Downstream Supply Chains

Erityistarkkailussa on kaksi metallia: koboltti ja tina. LME edellyttää näiden metallien tuottajien ja kauppiaiden tekevän edellä kuvan mukaisen auditoinnin. Tuottajat voivat osoittaa vaatimustenmukaisuutensa olemassa olevien standardien pohjalta. Parhaillaan on valmisteilla standardeita, jotka kattavat kaikki LME:n kautta myytävät metallit.

 

Kuva 2. London Metal Exchangen ehdottama viitekehys (LME Oct. 2018)

LME haluaa edistää myös ympäristönsuojelua ja työturvallisuutta, ja tulee siksi vaatimaan tuottajilta myös ISO 14001- ja OHSAS 18001 -sertifikaatit.

 

Responsible Sourcing LME position paper LME 2018 October