Yksi malminetsintäyritys lähtee Meksikosta ”poliittisen epävakauden” takia, kun huoli poliittisista haasteista kasvaa. Tilanne aiheuttaa jännitteitä Kanadan ja Meksikon välillä, koska Meksikoon aktiivisesti sijoittavat kanadalaisyhtiöt kärsivät kaivoslain muutoksista, uutisoi Financial Times.

Kaivosyhtiöt arvioivat uudelleen investointejaan Meksikoon sen jälkeen, kun maan hallitus ajoi toukokuussa 2023 läpi joukon merkittäviä muutoksia kaivosalan sääntelyyn, kirjoittaa Financial Times artikkelissaan.

Meksikon kaivosalan järjestö Camimex on varoittanut, että lakiuudistukset voivat vaarantaa yhdeksän miljardin dollarin investoinnit seuraavan kahden vuoden aikana.

Kaivoslain muutokset, joiden myötä yritysten on vaikeampi saada kaivoslupia, uhkaa käynnistää oikeustapausten aallon kanadalaisten kaivosyhtiöiden toimesta, jotka ovat investoineet Meksikoon.

Diplomaattisia jännitteitä

Tilanne aiheuttaa myös diplomaattisia jännitteitä Meksikon ja Kanadan välillä, sillä lähes 70 prosenttia Meksikossa toimivista ulkomaalaisomisteisista kaivosyhtiöistä on kanadalaisia.

Lehden haastatteleman kanadalaisen kaivosyhtiön edustajan mukaan uusi laki tulee vaikuttamaan kaikkiin kaivosalan investointeihin lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä tähtäimellä.

Maailman suurin hopean tuottaja

Meksiko on maailman suurin hopean tuottaja. Hopeaa tarvitaan kasvavassa määrin aurinkopaneelien, sähköautojen ja 5G-verkkojen valmistukseen. Meksiko tuottaa myös huomattavia määriä kuparia ja sinkkiä, joiden kysynnän ennakoidaan kasvavan voimakkaasti siirryttäessä uusiutuvan energian käyttöön. Kaivosala työllistää Meksikossa noin 2,5 miljoonaa ihmistä suoraan tai välillisesti.

Kuva 1. Meksiko on maailman suurin hopean tuottaja. (Lähde: Visual Capitalist, Oct 2021)

Meksikon presidentti Obrador nousi valtaan vuonna 2018. Siitä asti hän on ajanut populistista vasemmistolaista agendaa, johon kuuluu valtion kontrollin vahvistaminen luonnonvaroista sekä valtion kasvava puuttuminen talouteen. Lehden mukaan tämä on johtanut usein oikeuskäsittelyyn.

Presidentti on keskeyttänyt uusien kaivoslupien myöntämisen ja arvostellut kaivosyhtiöitä verojen välttelystä, ympäristövahinkojen aiheuttamisesta ja niukkojen vesivarojen tuhlaamisesta.

Uusi ja tiukka kaivoslaki

Meksikon litiumvarantojen yksityistäminen vuonna 2022 on pysäyttänyt kaivoshankkeita, kuten Sonoran-kaivos, jonka kiinalainen Ganfeng Lithium osti vuonna 2021 noin 285 miljoonalla punnalla. Kaivoksen oli tarkoitus käynnistää tuotantonsa vuonna 2023.

Uuden kaivoslain mukaan, joka runnottiin läpi maan kongressissa istunnoissa, joissa oli mukana vain valtaa pitävä puolue ja sen kumppanit,  malminetsijät voivat saada kaivoslupia vain Meksikon talousministeriön suorittaman tarjouskilpailun pohjalta. Aiemmin lupa myönnettiin ensimmäiselle kriteerit täyttävälle hakijalle.

Muita uusia kohtia uudessa kaivoslaissa ovat kaivoslupien jatkoaikojen lyhentyminen 50 vuodesta 25 vuoteen, tiukemmat säännöt vedenkäytölle hankkeissa sekä oikeus hyödyntää vain tietyt mineraalit alueella, sen sijaan että kaivosyhtiö saisi hyödyntää kaikki löytämänsä mineraalit.

Kanada on myös huolissaan siitä, että etusijan antaminen valtio-omisteisille yhtiöille rikkoo USA:n, Meksikon ja Kanadan kauppasopimusta sekä trans-pacific-kumppanuutta, kirjoittaa Financial Times.

Uuden kaivoslainsäädännön mukaan Mexican Geological Service hoitaa kaikki malminetsintätoimet.

Latinalaisen Amerikan maat haluavat isomman siivun

Meksikon kaivoslain muutos tulee hetkellä, jolloin Latinalaisen Amerikan maiden hallitukset pyrkivät ottamaan isomman siivun kriittisten mineraalien kysynnän huimasta kasvusta, kirjoittaa Financial Times.

Chilessä presidentti Boricin hallituksen linjaus ottaa maan litiumvarannot tiukemmin haltuun, sai kylmät väreet juoksemaan sijoittajien selkäpiissä.

Meksikon hallituksen mukaan kaivoslain muutokset kunnioittavat olemassa olevia kauppasopimuksia ja varmistavan vastuullisen kaivostoiminnan.

Meksikolla on nyt 180 päivää aikaa viimeistellä kaivosääntely lopulliseen muotoonsa.

**

Kriittisemateriaalit.fi-sivusto on Huoltovarmuuskeskuksen Teknologiapoolin hallinnoima sivusto, joka seuraa suomalaisen teollisuuden kannalta kriittisten metallien ja mineraalien sekä elektroniikkakomponenttien markkinoiden kehitystä erityisesti jatkuvuudenhallinnan ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Lisätietoa Teknologiapoolin toiminnasta: heikki.hernesmaa@teknologiateollisuus.fi

(Julkaistu 12.6.2023)

Lähteet:

  • Mexican mining industry under threat from sweeping new regulations. Financial Times, 5 June 2023.
  • Visualizing the Global Silver Supply Chain. Visual Capitalist, 15 Oct 2021.

akku akkumateriaalit akkumetallit akkumineraalit Apple autoteollisuus chile CRMA CRM Act EU EU:n raaka-ainealoite Euroopan unioni European Battery Alliance geopolitiikka harvinaiset maametallit huoltovarmuus Inflation Reduction Act Intel investoinnit IRA Iso-Britannia Japani kaivosteollisuus kestomagneetit kierrätys Kiina Koboltti kriittiset materiaalit kriittiset mineraalit kriittiset raaka-aineet kupari litium Minerals Security Partnership MSP Nikkeli puolijohteet Rare Earths REE SQM sääntely Taiwan USA vihreä siirtymä Volkswagen Yhdysvallat

Lisää aiheesta: