LISÄTIETOA KRIITTISISTÄ MATERIAALEISTA

 

New report on rare earth elements ”REEs” in Sweden. SGU – Geological Survey of Sweden (June, 2019)

This report presents a selection of results collected by the Swedish team at SGU, within the framework of the EURARE project. The work included an extensive literature review of previous publications and reports, which led to updates of SGU’s national database with additional occurrences, as well as suggestions for new investigations. http://resource.sgu.se/produkter/rm/rm146-rapport.pdf

 

Kriittiset metallit ja huoltovarmuus. Huoltovarmuuskeskus (2017)

Huoltovarmuusorganisaation Teknologiapooli on teettänyt esiselvityksen kriittisten metallien ja metalliyhdisteiden käytöstä ja kierrätyksestä suomalaisessa teollisuudessa. Tavoitteena oli luoda tilannekuva siitä, mitkä ovat suomalaisten teollisuusyritysten toiminnan kannalta kriittisiä metalleja ja metalliyhdisteitä, miten materiaalien saatavuuteen liittyviä riskejä on hallittu ja miten yritykset näkevät yhteistyön merkityksen toiminnan jatkuvuuden näkökulmasta.

 

A New Circular Vision for Electronics Time for a Global Reboot. World Economic Forum (January 2019)

 

Responsible Sourcing: LME position paper (October 2018)

Responsible Sourcing LME position paper LME 2018 October

 

 

EU Raw Materials Scoreboard. EU (2018)

 

EU Science Hub: Raw Materials Information Systems (RMIS)

 

Kriittisten raaka-aineiden selektiivinen talteenotto SE-romusta. Ari Väisänen, 16.5.2018