Joulukuun 10. päivänä julkistettu Euroopan komission ehdotus akkujen sääntelyn uudistamisesta on vaikuttava kokonaisuus, jossa on mukana sekä ympäristö- että teollisuuspoliittisia tavoitteita. Kyseessä on  on EU:n uuden kiertotalouden toimintasuunnitelman (Circular Economy Action Plan) ensimmäinen konkreettinen toimenpide. Markkinatutkimuslaitos Roskill on listannut  artikkelissaan komission ehdotuksen tärkeimmät kohdat.

Euroopan komissio on esitellyt ehdotuksensa, miten EU:n akkujen sääntely tuodaan tälle vuosikymmenelle. Nykyinen paristo- ja akkudirektiivi vuodelta 2006 on jäänyt pahasti jälkeen alan kehityksestä. Komission mukaan nyt ehdotettu iso päivitys sääntelyyn on tarpeen, koska teknologiat, markkinat ja koko akkujen käyttö ovat muuttuneet merkittävästi parissakymmenessä vuodessa.

Komission keskeiset esitykset

Seuraavassa markkinatutkimuslaitos Roskillin erinomainen kiteytys komission esityksen keskeisistä kohdista:

  1. Euroopan kestävän kilpailukyvyn edistäminen. Komissio esittää pakollisia vaatimuksia kaikille Euroopan markkinoille tuotaville akuille. Tähän sisältyy vastuullisesti hankitut materiaalit, vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen, vähimmäisvaatimus kierrrätysmateriaalille uusien akkujen valmistuksessa, akkujen hiilijalanjälki, akkujen suorituskyky ja kestävyys, akkujen merkinnät sekä keräys- ja kierrätystavoitteiden saavuttaminen.
  2. Vakaan sääntely-ympäristön varmistaminen. Euroopan komissio haluaa saada käyntiin ja vauhdittaa investointeja innovatiivisiin ja kestäviin akkuihin Euroopassa, jotta nopeasti kasvaville akkumarkkinoille saadaan riittävästi tarjontaa.
  3. Akkujen ympäristövaikutusten minimointi. Komissio esittää toimenpiteitä, jotka edistävät ilmastoneutraalisuuden saavuttamista vuoteen 2050 mennessä. Paremmat ja tehokkaammat akut edistävät liikenteen sähköistymistä, mikä pienentää merkittävästi liikenteen päästöjä. Akut mahdollistavat myös uusiutuvan energian käytön lisäämisen.
  4. Kiertotalouden vauhdittaminen. Komissio haluaa vauhdittaa kiertotaloutta akkujen arvoketjussa ja edistää resurssitehokkuutta, tavoitteena akkujen ympäristövaikutusten minimointi. Roskill pitää merkittävänä esitystä, jonka mukaan heinäkuun 2024 alusta EU:n markkinoille saa tuoda vain sellaisia  teollisuus- ja ajovoima-akkuja, joille on olemassa viralliset tiedot hiilijalanjäljestä. Vuoteen 2026 mennessä edellä mainituissa akussa pitää olla merkintä, joka kertoo niiden hiillijanjälki-luokituksen, samaan tapaan kuin nykyään kerrotaan esimerkiksi kylmälaitteiden energiatehokkuudesta. Vuodesta 2027 alkaen akuille esitetään enimmäisrajaa hiilijalanjäljelle.
  5. Kierrätys.  Komissio esittää uusia vaatimuksia ja tavoitteita kierrätysmateriaalien käytölle akuissa, käytettyjen akkujen keräykselle, käsittelylle ja materiaalien kierrätykselle akkujen elinkaaren lopussa. Paristojen keräystä ja kierrätystä halutaan tehostaa: nykyinen 45 prosentin keräysastetavoite halutaan nostaa 65 prosenttiin vuonan 2025 ja 70 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Muut akut, kuten isommat teollisuusakut, autojen starttiakut ja sähköautojen ajovoima-akut – tulee kaikki kerätä talteen. Kaikki kerätyt akut pitää kierrättää ja eri materiaalien talteenotolle tulee kovat tavoitteet.
  6. Kierrätysmateriaalien käyttö uusissa tuotteissa. Vuoteen 2027 mennessä teollisuus- ja ladattavien ajoneuvojen ajovoima-akuissa on oltava tieto, kuinka paljon niiden valmistuksessa on käytetty kierrätettyä kobolttia, lyijyä, litiumia tai nikkeliä. Vuodesta 2030 alkaen tulee näille kierrätysmateriaaleille vähimmäisrajat seuraavasti: koboltti 12%, lyijy 85%, lithium 4% ja nikkeli 4%. Vähimmäisrajat nousevat vuoteen 2035 mennessä seuraavasti: koboltti 20%, lyijy 85%, litium 10% ja nikkeli 12%.
  7. Uudelleenkäyttö. Komission esittämässä sääntelypaketissa on myös sähköautojen ajovoima-akkujen uudelleenkäyttöä koskeva osio. Tavoitteena on, että ajovoima-akkuja voidaan käyttää uudelleen (ns. 2nd life –käyttö) energiavarastoina sähköverkoissa tai muissa käyttökohteissa.
  8. Akkupassi. Komissio esittää myös akkupassin käyttöönottoa EU:ssa. Akkupassin myötä jokaisesta markkinoille tuotavasta akusta olisi olemassa ”digitaalinen kaksonen”. Akkupassi tekee akuissa käytetyt raaka-aineet ja niiden toimitusketjut läpinäkyvämmiksi, mikä mahdollistaa isojen akkujen seurannan niiden koko elinkaaren ajan.

 

(Julkaistu 12.12.2020)

Lähteet:

  • Lithium-ion batteries: Changes to the EU Batteries Directive. Roskill, 10 Dec 2020.

 

Komission akkusääntelyn uudistamiseksi löytyy täältä.

 

Lithium-ion batteries: Changes to the EU Batteries Directive